Закон України «Про заставу»
НазваЗакон України «Про заставу»
Сторінка3/8
Дата конвертації16.09.2014
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8
^

3. Договір застави


Договір є найбільш поширеною підставою виникнення застави, а отже застави, що виникають на підставах інших ніж договір, регулюються положеннями про договірну заставу, якщо інше не випливає з сутності відносин. Договір застави є акцесорним (додатковим) щодо до забезпечуваного зобов'язання, а отже залежить від його дійсності.

^ 1) Вимоги щодо оформлення. Оформлення застави складається з двох етапів: дотримання форми договору та здійснення державної реєстрації застави.

а) Форма договору є умовою дійсності договору застави

Закон вимагає дотримання обов'язкової письмової форми для договору застави під страхом нікчемності договору. Особливо формальним є іпотечний договір, щодо якого закон висуває вимогу обов'язкового нотаріального посвідчення.

б) Державна реєстрація застави – є умовою визнання пріоритетності прав вимоги заставодержателя, але нездійснення реєстрації застави само по собі не тягне недійсності договору застави.

^ 2) Істотні умови. Відповідно до ст. 12 Закону «Про заставу» в договорі визначаються сутність, розмір і строк виконання основного зобов'язання, опис предмету застави, інші умови, щодо яких сторони повинні досягти угоди. Судова практика розуміє дані умови як істотні умови договору застави.

^ 3) Виникнення права застави. Право застави згідно зі ст. 585  ЦК і ст. 16 Закону «Про заставу» виникає:

1) за загальним правилом – з моменту укладення договору застави;

2) у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, – з моменту його нотаріального посвідчення;

3) якщо предмет застави має перебувати у володінні заставодержателя, – у момент передачі предмету застави, але не раніше дня укладення договору застави.

Проте якщо основне (забезпечуване) зобов'язання не виникло, договір застави теж не виникає, оскільки забезпечуватися може тільки дійсна вимога.

^ 4) Права та обов'язки сторін

Права заставодавця:

1) вільно володіти і користуватися предметом застави, а розпоряджатися – з відома заставодержателя, крім випадків, встановлених законом або договором застави (ст. 586 ЦК).

Заставодавець має право користуватися предметом застави (включаючи використання його корисних властивостей), якщо інше не випливає із закону або договору (наприклад, застава), заповідати його без обмежень, а розпоряджатися ― тільки з відома заставодержателя.

Отже, загальне правило встановлює можливість використання предмету застави заставодавцем. Водночас, деякі види застави сконструйовані таким чином, що предмет застави передається заставодержателеві (наприклад, заклад).

За змістом закону, відчуження заставодавцем предмету застави третій особі без згоди заставоодержувача тягне недійсність (нікчемність) такого договору (див., напр. ч. 3 ст. 12 Закону «Про іпотеку»).

2) перезаставити предмет застави, якщо інше не передбачене попереднім договором застави або законом (ст. 588). При цьому подальша застава не припиняє прав попереднього заставодержателя, який має переважне право на задоволення своїх інтересів (з урахуванням правила про державну реєстрацію застави) (діє принцип старшинства (пріоритету) застави). Водночас, якщо договір про заставу містить заборону на здійснення подальших застав, це є підставою для визнання договорів про подальші застави недійсними4

3) з відома заставодержателя замінити предмет застави (ст. 579). У деяких випадках заставодавець не має право, а зобов’язаний замінити предмет застави (наприклад, у разі його загибелі або знецінення);

Обов'язки заставодавця (у разі володіння предметом застави) (ст. 587 ЦК):

1) вживати заходів до збереження предмету застави, утримувати його належним чином, негайно повідомляти заставодержателя про загрозу знищення або пошкодження предмету застави;

2) замінити або відновити предмет застави у разі його випадкового пошкодження або загибелі;

3) у разі винного пошкодження або псування предмету застави – відшкодувати заставодавцеві заподіяні збитки;

4) якщо застава не була зареєстрована – надати кожному із заставодержателів інформацію про всі попередні застави майна в обсязі, встановленому ст. 584 ЦК, і відшкодувати збитки у разі невиконання цього обов'язку.

Права заставодержателя:

1)  у разі невиконання або неналежного виконання боржником своїх обов'язків за основним (забезпечуваним) зобов'язанням – звернути стягнення на предмет застави переважно перед іншими кредиторами;

2) контролювати збереженість й утримання заставодавцем предмету застави, а при заставі товарів в обороті і переробці – наявність необхідної кількості індивідуалізованого для застави майна;

3) з відома заставодавця користуватися предметом застави і використовувати його корисні властивості. Деякі види застави передбачають таке право заставодержателя, наприклад, відомий з історії, а також праву іноземних країн (Франції, Німеччини) антехрез, або застава нерухомого майна, при якій заставодержатель має право обробляти земельну ділянку та отримувати з неї доход, який іде в рахунок погашення основного боргу;

4) вимагати дострокового виконання завставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою, у разі, коли предмет застави безпідставно вибув з володіння заставодавця, а саме у разі:

  • передачі заставодавцем предмету застави третій особі без згоди заставодержателя;

  • порушення заставодавцем правил про заміну предмету застави;

  • втрати предмету застави при обставинах, за які заставодержатель не відповідає, якщо заставодавець не замінив або не відновив предмет застави.

5) вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання, а у разі невиконання вимоги – звернути стягнення на заставлене майно, у випадках:

  • порушення заставодавцем правила про подальшу заставу;

  • порушення правила про розпорядження майном.

6) достроково звернути стягнення на предмет застави (іпотеки):

  • при ліквідації юридичної особи – заставодавця;

  • у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності іпотекодавця або визнання його банкрутом (щодо іпотеки).

Обов'язки заставодержателя (у разі володіння предметом застави)

1) вживати заходів щодо забезпечення збереження предмету застави і його утримання;

2) у разі припинення права застави в результаті виконання забезпеченого зобов'язання – негайно повернути предмет застави заставодавцеві;

Страхування. За угодою сторін або на вимогу закону предмет застави може бути застрахований. При настанні страхового випадку предметом застави стає право вимоги до страховика (ст. 581 ЦК).
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон України «Про заставу» iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про заставу» icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
Закон України «Про заставу» iconНе : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Закон України “Про заставу” №2654-xii від 02. 10. 1992 // Українська Інвестиційна Газета 2001, N27 від 03. 07. 2001
Закон України «Про заставу» iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
Закон України «Про заставу» iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України «Про заставу» iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
Закон України «Про заставу» iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Закон України «Про заставу» iconЗакон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №28
Закон України «Про заставу» iconЗакон україни «Про вищу освіту»
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Закон України «Про заставу» iconЛекція з курсу розгляд окремих категорій
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі – Закон про банкрутство)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка