2. забезпечення виконання зобов’язань
Скачати 70.61 Kb.
Назва2. забезпечення виконання зобов’язань
Дата конвертації20.07.2013
Розмір70.61 Kb.
ТипЗадача
mir.zavantag.com > Банк > Задача
ТЕМА 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

Рекомендована кількість годин – 2

 

Питання до теми:

 

1.                   Поняття забезпечення виконання зобов’язань та його види.

2.                   Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Форми та види неустойки.

3.                   Порука. Форма та зміст договору поруки.

4.                   Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

5.                   Поняття завдатку та його форма. Аванс.

6.                   Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання та її види.

7.                   Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

8.                   Інші види засобів забезпечення зобовязань

 

Задача 1.

За кредитним договором позичальник зобов’язався сплатити 20% від суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту. Сплативши 75% боргу, позичальник прострочив сплату решти боргу на 4 місяці. У зв’язку з цим кредитор пред’явив до позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки.

Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її розмір в декілька разів перевищує суму залишку основного боргу. Він зазначив, що більша частина боргу їм сплачена, на цей момент у нього проблеми з роботою, і він не має змоги сплатити решту боргу.

Яке рішення вправі винести суд? Який вид неустойки застосовувався сторонами? Чи має суд право зменшити суму неустойки, що обумовлена договором?

 Задача 2.

 

Відділення банку “Порто-Франко” надало кредит ТОВ “Промінь”. ВАТ “Фобос” прийняло на себе гарантійне зобов’язання за виконання ТОВ “Промінь” кредитного договору у межах суми основного боргу та відсотків за користування кредитом.                                                                                                    

У зв’язку з тим, що основний боржник – ТОВ “Промінь” – кредит не повернув, банк пред’явив до ВАТ “Фобос”, як до гаранту, позов про стягнення суми основного боргу та відсотків за користування кредитом, а до ТОВ “Промінь” – позов про стягнення штрафу за прострочення повернення кредиту.

Яке рішення повинен винести господарський суд? В якому обсязі несе відповідальність гарант за договором? Чи можливе стягнення з гаранту суми штрафу?

Задача 3.

Іванов В. вирішив купити квартиру, про що домовився з господарем квартири – Стороженко Д. Договір купівлі-продажу вони домовилися підписати через тиждень, для чого повинні були зустрітися у нотаріальній конторі. На підтвердження своїх намірів Іванов В. передав Стороженко Д. гроші в сумі 10% від вартості квартири. В обумовлений строк Іванов В. прийшов до нотаріальної контори, але Стороженка там не було. Коли Іванов розшукав Стороженка, той повідомив йому, що знайшов більш вигідного покупця і вже продав квартиру, а йому – Іванову – він згоден повернути отримані від нього гроші.

Іванов пред’явив до Стороженка позов про повернення подвійної суми завдатку. Крім того, він вимагав відшкодування збитків, яких він зазнав, оскільки він вже встиг укласти з фірмою “Аргус” договір на ремонт квартири, та відшкодування моральної шкоди.

Як вирішити цю справу? Як повинна бути оформлена угода про завдаток?

Задача   4.

 

Блохін І. звернувся в банк з прохання про надання кредиту і отримав його під заставу нерухомого майна – житлового будинку та земельної ділянки. Застава була оформлена договором іпотеки.

Через деякий час представник банку запропонував Блохіну І. замінити договір іпотеки договором купівлі-продажу, пояснюючи це труднощами, пов’язаними з  реєстрацією договору іпотеки. Представник банку запевнив, що інтереси заставодавця будуть гарантовані умовами договору купівлі-продажу, згідно з якими банк візьме на себе обов’язок продати житловий будинок та ділянку Іванову, якщо він своєчасно сплатить свій борг.

Дайте правову кваліфікацію запропонованої пропозиції.

 

 

Задача 5.

Між філією “Агропромбанку” і ТОВ “Гала” був укладений договір банківського кредитування терміном на один рік. У забезпечення повернення кредиту та відсотків за користування сторонами був укладений договір застави рухомого майна, яке належить третій особі – приватному підприємству “Берег”.

Свої обов’язки ТОВ “Гала” в строк не виконало, у зв’язку з чим філія банку подала позов про стягнення з нього заборгованості за договором. Разом з ТОВ “Гала” до відповідальності, як заставодавця, було притягнуто ПП “Берег”.

Господарський суд прийняв рішення про стягнення суми боргу за кредитним договором з вартості заставленого майна.

Був проведений аукціон з продажу заставленого майна за початковою оцінкою. Пізніше аукціон був визнаний таким, що не відбувся, і майно ПП “Берег” було передано філії банку за початковою вартістю.

Які помилки були допущені судом при розгляді справи? Як вона має бути вирішена? Назвіть умови участі третьої особи у заставному договорі та умови проведення заставного аукціону. За яких умов заставне майно передається кредитору – заставотримачу?

 

 

Нормативний матеріал:

 

1.       Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

2.       Про заставу: Закон України від 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –  № 47. – Ст. 642.

3.       Про іпотеку: Закон України від 5.06.03 р. //  Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

4.       Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

5.       Про страхування: Закон України від 07.03.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

6.       Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.00 р. // Відомості   Верховної   Ради   України. –  2001. – № 5-6. – Ст. 30.

7.       Про   забезпечення   вимог  кредиторів  та реєстрацію   обтяжень: Закон Україні  від 18 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 140. 

8.        Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом    та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1.

9.       Про затвердження Тимчасового  порядку державної реєстрації іпотек: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.04 р. № 410 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 896.

10.    Про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна: Положення затв. постановою КМУ від 22.12.97 р. № 1448 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 2.

11.    Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція затв. Постановою Правління Національного банку України від 28.08.01 р.

12.     Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань  (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов): Оглядовий лист Вищого Арбітражного суду України  № 01-8/637 від 30.05.2001 р. // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3.

 

Література:

 

1.          Азимов Ч. Залоговое право. – Х., 1996.

2.          Витрянский В.В. Способы обеспечения обязательств // Хозяйство и право. – 1995. – №9. –№10.

3.          Вишневский А.А. Залоговое право. – М., 1995.

4.          Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2002. 

5.          Константинова В.С. Гражданско-правовые средства обеспечения исполнения обязательств. Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.03. – Свердловск, 1989.

6.          Куликов А.Д. Понятия, краткая история происхождения и развития института залога // Юридический мир. – 1998. – № 9. – Ст. 23.

7.          Павлодский Е. Обеспечение исполнения обязательств поручительством // Закон. – 1995. –  № 5.

8.          Пучковская И.И. Ипотека – залог недвижимости. – Х., 1997.

9.          Райхер В.К. Штрафные санкции в борьбе за договорную дисципліну // Советское  государство и право. – 1955. – № 5.

10.      Ройтберг М. Обеспечительные функции договорных обязательств в условиях рынка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 10. – С. 20.

11.      Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств.-М.: «Статут»,2003

12.      Сулейменов М.К., Осипов Е.Б. Залоговое право. – Алматы: Эдилет Пресс,  1997. – 334 с.

13.      Шпанагель Ф.Ф. Гражданско-правовые средства обеспечения исполнения обязательств. Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. –   Свердловск, 1983. – С. 8-10

Схожі:

2. забезпечення виконання зобов’язань iconПлан заняття. I. Розгляд теоретичних питань Поняття, загальна характеристика...
Співвідношення понять «способи забезпечення виконання зобов’язань» та «забезпечувальні обтяження»
2. забезпечення виконання зобов’язань iconЗакон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»
Тема Загальні положення про зобов’язання та забезпечення виконання зобов'язань
2. забезпечення виконання зобов’язань iconАктуальність даної теми полягає в тому що забезпечення виконання...
Практично в кожному господарсько-правовому договорі зустрічаємо положення про неустойку, яку навіть називали «царицею» серед способів...
2. забезпечення виконання зобов’язань iconНе : Способи забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань
Закон України “Про заставу” №2654-xii від 02. 10. 1992 // Українська Інвестиційна Газета 2001, N27 від 03. 07. 2001
2. забезпечення виконання зобов’язань icon4. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
Відповідно до ст. 549 Цк україни неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник зобов'язаний передати кредиторові...
2. забезпечення виконання зобов’язань iconЛекція 16 Облік забезпечення зобов'язань
Під поняттям "забезпечення" слід розуміти зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу
2. забезпечення виконання зобов’язань icon2. забезпечення виконання зобов’язань
Сплативши 75% боргу, позичальник прострочив сплату решти боргу на 4 місяці. У зв’язку з цим
2. забезпечення виконання зобов’язань icon2. забезпечення виконання зобов’язань
Сплативши 75% боргу, позичальник прострочив сплату решти боргу на 4 місяці. У зв’язку з цим
2. забезпечення виконання зобов’язань iconКурс III семестр VI змістовний модуль Зобов’язальне право. Тема Зобов'язальне...
Тема Зобов'язальне право І зобов'язання. Забезпечення виконання зобов'язання. ( 4 години)
2. забезпечення виконання зобов’язань iconФорми забезпечення кредиту
Застава це спосіб забезпечення зобов'язань. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка