Питання до заліку з дисципліни
Скачати 72.38 Kb.
НазваПитання до заліку з дисципліни
Дата конвертації12.11.2013
Розмір72.38 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

"БАНКІВСЬКЕ ПРАВО"


 1. Охарактеризувати сучасне банківське право як інститут права. зазначити проблемні питання в розвитку даного права.

 2. Предмет та метод банківського права.

 3. Принципи банківського права. Правові форми банківської діяльності.

 4. Роль банків у сучасній кредитно-фінансовій системі України.

 5. Розкрити характер банківських правовідносин.

 6. Норми права регулюючі банківську діяльність, їхня особливість.

 7. Банківська система України.

 8. Питання вдосконалення банківського законодавства.

 9. Правова природа НБУ.

 10. Правовий статус і функції НБУ.

 11. Організаційна структура НБУ.

 12. Роль НБУ у фінансовому обслуговуванні держави.

 13. Повноваження Верховної Ради України щодо НБУ.

 14. Повноваження Президента України щодо НБУ.

 15. Мережа та організаційна структура НБУ.

 16. Емісія державних цінних паперів.

 17. Роль НБУ в регулюванні діяльності комерційних банків.

 18. Правовий статус комерційних банків

 19. Організаційно-правові форми створення комерційного банку.

 20. Відкриття філій, представництв та територіально відокремлених безбалансових відділень.

 21. Органи управління банку та їх повноваження.

 22. Організаційна структура банку. Профільні департаменти і відділи. Відділи технічного забезпечення. Служба безпеки банку.

 23. Порядок ліцензування. Процедура одержання ліцензії, підстави і процедура відкликання ліцензії.

 24. Порядок розгляду документів для отримання/розширення ліцензії. Банківські операції, право на здійснення яких комерційний банк може передавати філії.

 25. Загальна характеристика структури комерційного банку.

 26. Види комерційних банків.

 27. Організаційно-правові форми комерційних банків.

 28. Вимоги до установчих документів комерційних банків.

 29. Процедура реєстрації комерційного банку.

 30. Операції та послуги комерційних банків.

 31. Поняття банківського кредиту і його види.

 32. Правові основи видачі кредитів.

 33. Основні документи при наданні кредитів.

 34. Забезпечення і страхування кредиту.

 35. Механізм погашення кредитів і відсотків по ним.

 36. Поняття і зміст розрахункових правовідносин.

 1. Правове регулювання грошового обігу.

 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин.

 3. Відкриття, переоформлення та закриття банками рахунків.

 4. Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками.

 5. Відкриття і використання рахунків у національній валюті України представництвами та установами.

 6. Відкриття уповноваженими банками рахунків в іноземній валюті.

 7. Відкриття рахунків юридичними та фізичними особами в іноземних банках.

 8. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

 9. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу.

 10. Форми розрахункових документів при здійсненні безготівкових розрахунків.

 11. Ведення валютних рахунків клієнтів.

 12. Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків.

 13. Міжбанківські розрахунки в Україні.

 14. Форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

 15. Клірингові розрахунки.

 16. Договір про надання інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в обчислювальній мережі Національного банку України.

 17. Операції з іноземною валютою.

 18. Банківська інформація. Порядок доступу.

 19. Банківська таємниця.

 20. Відповідальність за порушення правил використання банківської інформації.

 21. Порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків.

 22. Заходи впливу на комерційні банки за порушення банківського законодавства.

 23. Касове обслуговування клієнтів.

 24. Депозитні операції.

 25. Суб'єкти та об'єкти депозитних операцій.

 26. Процентна ставка за депозит.

 27. Операції з валютними цінностями.

 28. Надання кредитів фізичним особам. Іпотечне кредитування.

 29. Надання кредитів юридичним особам.

 30. Кредитна система України.

 31. Види і форми кредитної угоди.

 32. Види застави.

 33. Особливості ведення рахунків клієнтів.

 34. Неторгові операції.

 35. Поняття банківської таємниці.

 36. Відкрита інформація про банківську діяльність.

 1. Відомості, що не становлять комерційної таємниці.

 2. Порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків.

 3. Нагляд за діяльністю банків.

 4. Заходи впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства.

 5. Ліквідація комерційного банку

 6. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання.

 7. Поняття і види цінних паперів.

 8. Операції банків з цінними паперами.

 9. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

 10. Сутність і основні поняття валютного законодавства.

 11. Система органів, що здійснюють валютне регулювання.

 12. Правове регулювання валютних операцій.

 13. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства.

 14. Правове регулювання переміщення валюти через митний кордон України.

 15. Роль банку в лізингових операціях.

 16. Факторинг.

 17. Страхування у банківській сфері.

 18. Використання системи банківських гарантій в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Питання до заліку з навчальної дисципліни:

^ "МИТНЕ ПРАВО"
1. Поняття, цілі митної справи. Співвідношення митної справи та митного права.

 1. Поняття, предмет, метод, витоки митного права.

 2. Митне право як наука, як галузь законодавства, як навчальна дисципліна.

 3. Система митних органів України.

 4. Основні завдання та функції митних органів.

 5. Взаємодія органів митних органів з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами.

 6. Поняття службовця та посадової особи митних органів.

 7. Порядок та умови проходження служби в митних органах.

 8. Правовий та соціальний захист працівників митних органів.

 9. Матеріально-побутове забезпечення службовців митних органів. Оплата праці. Обов'язкове державне страхування.

 10. Порядок заохочення та відповідальності митних службовців.

 11. Поняття митного кордону, переміщення.

 12. Основні принципи переміщення товарів та транспортних засобів.

 13. Заборони та обмеження при переміщенні товарів та транспортних засобів.

 14. Порядок переміщення окремих видів товарів.

 15. Порядок та умови переміщення громадянами товарів через митний кордон України.

 16. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України.

 17. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України.

 18. Поняття та зміст тимчасового зберігання.

 19. Типи складів тимчасового зберігання.

 20. Товари що передаються на тимчасове зберігання виключно митному органу.

 21. Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання.

 22. Облік та звітність при тимчасовому зберіганні.

 23. Поняття митних режимів. Класифікація митних режимів.

 24. Особливості деяких видів митних режимів.

 25. Поняття, види, форма та місце декларування.

 26. Митна декларація та її види.

 27. Підприємницька і посередницька діяльність у галузі митної справи.

 28. Поняття митного контролю.

 29. Види, принципи та функції митного контролю.

 30. Зони митного контролю. Режим зони митного контролю.

 31. Суб'єкти та об'єкти митного контролю.

 32. Права посадових осіб митних органів при здійснення митного контролю.

 33. Форми митного контролю.

 34. Документи та відомості необхідні для здійснення митного контролю.

 35. Особистий огляд як виключна форма митного контролю.

 36. Операції з товарами, що перебувають під митним контролем.

 37. Особливі процедури митного контролю.

 38. Транспортні перевезення. Умови та маршрути транзитних перевезень.

 39. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем.

 40. Розпорядження товарами.

 41. Використання коштів, одержаних в результаті реалізації конфіскованих товарів.

 42. Шляхи та способи переміщення.

 43. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України.

 44. Митні операції на різних видах транспорту.

 45. Митні операції на лініях електропередачі.

 46. Поняття, місце, строки здійснення митного оформлення.

 47. Взяття проб та зразків товарів.

 48. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог митного оформлення.

 1. Мито та митний тариф України.

 2. Митна вартість. Методика визначення митної вартості.

 3. Країна походження товару: критерії визначення та документальне оформлення.

 4. Нарахування та справляння митних платежів.

 5. Митні пільги та тарифні преференції.

 6. Митна статистика зовнішньої торгівлі та її цілі.

 7. Гармонізована система опису та кодування товарів та товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

 8. Класифікація товарів.

 9. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України.

 10. Митне правопорушення: склад, система. Відповідальність за митне правопорушення.

 11. Провадження в справах про порушення митних правил

 12. Обставини, що виключають провадження в справі про порушення митних правил. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

 13. Оскарження та опротестування постанови у справі про ПМП.

 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів митної служби.

 15. Міжнародно-правове співробітництво в галузі митної справи в рамках СНД.

 16. Організаційно-правові форми співробітництва України з міжнародними митними організаціями.

 17. Всесвітня митна організація та Державна митна служба України.

 18. Рада митного співробітництва.

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з навчальної дисципліни
Висвітлити питання вітчизняної історії становлення етичних традицій соціальної роботи
Питання до заліку з дисципліни iconПитання для підготовки до заліку з дисципліни

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни «Правове регулювання відносин власності»

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»

Питання до заліку з дисципліни iconIV. Контрольні питання до заліку (екзамену) з дисципліни „Кримінально-виконавче право України
Контрольні питання до заліку (екзамену) з дисципліни „Кримінально-виконавче право України
Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з навчальної дисципліни
Становлення організованого дитячого та молодіжного руху наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст
Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни «Кількісні методи пр»
Типологія архаїчних міфів (за М. Еліаде) та їхня роль у сьогоденних пр-технологіях
Питання до заліку з дисципліни iconПитання для підготовки до заліку з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування І розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Питання до заліку з дисципліни iconПитання для складання заліку з дисципліни «інтелектуальна власність»
Державні органи, які здійснюють управління у сфері інтелектуальної власності, їх повноваження
Питання до заліку з дисципліни iconПитання для підготовки до диференційованого заліку з навчальної дисципліни
«прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка