A. Закон України „Про лікарські засоби
НазваA. Закон України „Про лікарські засоби
Сторінка9/11
Дата конвертації09.11.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Інвентаризація товарно-матеріальних

цінностей аптеки
1. Як часто проводиться інвентаризація товарів в аптеці?

A. 2 рази в рік

B. 1 раз в рік

C. 1 раз в місяць

D. 1 раз в квартал

E. 2 рази в півріччя
2. При проведенні інвентаризації в невиробничій аптеці виявлена недостача. Винні встановлені з матеріально відповідальних осіб. Вкажіть розмір відшкодування виявлених збитків:

A. Вартість товару в роздрібних цінах х індекс інфляціїх2

B. Вартість товару в оптових цінах х індекс інфляції х 2

C. Вартість товару в роздрібних цінах

D. Вартість товару в оптових цінах х індекс інфляції

E. Вартість товару в оптових цінах х 2
3. Перевірка правильності всіх ваговимірювальних приладів і дотримання термінів їх таврування до початку інвентаризації входить в обов’язки:

А. Інвентаризаційної комісії

D. Матеріально - відповідальних осіб

C. Завідуючого аптекою

D. Власника підприємства

E. Провізора-аналітика
4. В аптеці розпочалась інвентаризація без попередження. Як називається такий вид інвентаризації?

A. Позапланова

B. Сплошна

C. Вибіркова

D. Планова

E. Контрольна
5. Виявлення фактичної наявності стану цінностей на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерського обліку - це:

A. Інвентаризація.

B. Калькуляція.

C. Залишок на початок місяця.

D. Балансове узагальнення.

E. Бухгалтерський облік.
6. За результатами інвентаризації в аптеці виявлена недостача товару в межах природної втрати. За якими цінами цей товар буде списано на витрати?

A. Оптовими

B. Роздрібними

C. Контрактними

D. Заготівельними

E. Договірними
7. При проведенні інвентаризації в аптеці виявлено надлишки товарно-матеріальних цінностей. Вкажіть дії інвентаризаційної комісії.

A. Надлишки оприбутковуються

B. Підлягають вилученню керівною організацією

C. Підлягають утилізації

D. Підлягають негайній реалізації

E. Списуюються
8. У разі виявлення відхилення фактичних залишків від даних „Журналу предметно-кількісного обліку” понад норми природної втрати завідуючий аптекою зобов’язаний провести службове розслідування:

A. У триденний термін

B. У п’ятиденний термін

C. Проведення розслідування не обов’язкове

D. У десятиденний термін

E. У місячний термін
9. Під час інвентаризації в рецептурно-виробничому відділі аптеки виявлено розходження в кількості ефедрину гідрохлориду за даними обліку і фактичною наявністю. Вкажіть норму природної втрати, яка буде використана для розрахунку.

A. 0,95 %

B. 1,9 %.

C. 1,7 %

D. 2,15%

E. 0,65 %
10. Під час інвентаризації в аптеці виявлено розходження між сумами залишку товару за даними обліку і фактичною наявністю. Вкажіть норму природної втрати в рецептурно-виробничому відділі (в аптеці функціонують 2 окремі відділи - рецептурно-виробничий і готових лікарських форм):

A. 2, 15%.

B. 1,9 %.

C. 1,7%.

D. 0,95 %.

E. 0,65 %.
11. Під час інвентаризації в аптеці встановлено недостачу 2 ампул 5%-ного розчину ефедрину гідрохлориду. Вкажіть норму природної втрати для даної лікарської форми.

A. Не встановлена.

Б. 1,9 %.

B. 1,7 %.

Г. 2,15 %.

Д. 0,95 %.
12. В аптеку поступив рецепт на лікарську форму індивідуального виготовлення:

Візьми: Кислоти

саліцилатної

Резорцину по 2,0

Спирту етилового 70 % - 50,0

Змішай. Видай. Познач: Зовнішнє.

Вказати норму природної втрати для спирту етилового відпущеного в масі „ангро”:

A. 1,7%

B. 0,65 %

C. 0,7 %

D. 0,9 %

E. 2,3 %
13. При підведенні підсумків інвентаризації в аптеці виявлено недостачу товарів на 200 грн. Вкажіть, які показники використовуються для розрахунку суми природної втрати

A. Вартість лікарських засобів, які використовуються для приготування екстемпоральних ліків за міжінвентаризаційний період

B. Кількість екстемпоральних ліків, приготованих за міжінвентаризаційний період

C. Загальнийтоварообіг аптеки заміжінвентаризаційний період

D. Сума товарних залишків на початку місяця

E. Сума товарних залишків на кінець місяця
14. Під час проведення інвентаризації в аптеці виявлена розбіжність (недостача) фактичного наявності і книжного залишку етилового спирту. Який показник слід використовувати для розрахунку природної втрати?

A. Кількість етилового спирту, використаного для приготування екстемпоральних ліків за між інвентаризаційний період

B. Вартість етилового спирту, використаного для приготування екстемпоральних ліків за між інвентаризаційний період

C. Залишок етилового спирту на початок місяця

D. Кількість етилового спирту, одержаного аптекою за між інвентаризаційний період

E. Залишок етилового спирту на кінець місяця
15. Під час інвентаризації в аптеці встановлено недостачу 0.2 г. порошку атропіну сульфату. Вкажіть норму природної втрати для даного лікарського засобу?

A *0.95 \%

B 1,9 \%

C 1.7 \%

D 1.6 \%

E 2,15 \%
16. В аптеці проводиться інвентаризація. За ступенем обсягу досліджуючих одиниць обліку інвентаризація може бути:

A *повною

B плановою

C періодичною

D вибірковою

E несподіваною
17. У виробничих аптеках у разі недостачі розраховуються норми природної втрати. До яких лікарських засобів норми втрати не застосовуються?

A *Готові лікарські засоби промислового виробництва

B Лікарські засоби індивідуального виготовлення.

C Внутрішньоаптечна заготовка і фасовка.

D Концентрати та напівфабрикати

E -

18. Який підсумковий документ є підставою для відображення в обліку розбіжностей, виявлених при інвентаризації товару в аптеці:

A * Акт результатів інвентаризації;

B Інвентаризаційний опис;

C Контрольна відомість;

D Комерційний акт;

E Видаткова накладна.
19. При проведенні планової інвентаризації каси установлена недостача. Хто повинен відшкодувати виявлену суму недостачі?

A * Касир

B Завідуючий аптеки

C Заступник завідуючого аптеки

D Завідуючий відділом

E Заступник завідуючого відділом
20. У разі виявлення відхилення фактичних та облікових залишків понад норму природної втрати завідуючий аптекою зобов”язаний провести службове розслідування:

A *У триденний термін

B У п”ятиденний термін

C Проведення розслідування не обов”язкове

D У десятиденний термін

E У місячний термін
21. Визначте за порядком визначення суми амортизації відповідний метод амортизації: річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або його первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість:

A *Зменшення залишкової вартості

B Виробничий

C Прискореного зменшення залишкової вартості

D Кумулятивний

E Прямолінійний
22. Визначте за порядком визначення суми амортизації відповідний метод амортизації: річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об’єкта, і подвоюється:

A *Прискореного зменшення залишкової вартості

B Виробничий

C Зменшення залишкової вартості

D Кумулятивний

E Прямолінійний

23. Визначте за порядком визначення суми амортизації відповідний метод амортизації: річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму кількості років корисного використання:

A *Кумулятивний

B Зменшення залишкової вартості

C Прямолінійний

D Виробничий

E Прискореного зменшення залишкової вартості

24. Визначте за порядком визначення суми амортизації відповідний метод амортизації: місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) із використанням об’єкта основних засобів:

A *Виробничий

B Зменшення залишкової вартості

C Прямолінійний

D Прискореного зменшення залишкової вартості

E Кумулятивний
25.Визначте за порядком визначення суми амортизації відповідний метод амортизації: річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об’єкта основних засобів:

A *Прямолінійний

B Прискореного зменшення залишкової вартості

C Кумулятивний

D Виробничий

E Зменшення залишкової вартості
26. Виберіть вид матеріальної відповідальності працівника аптеки в разі з таких умов: 1. Розмір прямої шкоди не більше середнього місячного заробітку. 2 Здійснено псування або знищення товарів через необачність або недбалість. 3. Здійснено псування або знищення спецодягу або інших предметів, виданих у використання працівникам.

A *Обмежена матеріальна відповідальність

B Підвищена матеріальна відповідальність

C Повна матеріальна відповідальність

D -

E -
27. Виберіть вид матеріальної відповідальності працівника аптеки в разі з таких умов: 1. Між працівником і підприємством укладено письмовий договір про прийняття на себе працівником повної матеріальної відповідальності. 2. Майно та інші цінності були одержані працівником у підзвіт за разовим дорученням або за іншими разовими документами. 3. Шкоду завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, що переслідуються у кримінальному порядку. 4. Шкоду завдано працівником, який був у нетверезому стані. 5. Шкоду завдано недостачею, умисним знищенням або умисним пошкодженням ТМЦ, виданих працівнику у користування. 6. Шкоду заподіяно підприємству при виконанні трудових обов’язків. 7. Шкоду завдано при виконанні трудових обов’язків.

A *Повна матеріальна відповідальність

B Підвищена матеріальна відповідальність

C Обмежена матеріальна відповідальність

D -

E -

28. Виберіть вид матеріальної відповідальності працівника аптеки в разі з таких умов: 1. Особою здійснена крадіжка. 2. Навмисне псування товарів (покриття в двократному розмірі з урахуванням індексу інфляції).

A *Підвищена матеріальна відповідальність

B Повна матеріальна відповідальність

C Обмежена матеріальна відповідальність

D -

E -

29. Законодавством України передбачені випадки, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. Виберіть найбільш повний перелік випадків серед вказаних:

A *Всі перераховані

B Перед складанням фінансової звітності та при встановленні фактів крадіжок та порчі матеріальних цінностей

C При зміні всіх матеріально відповідальних осіб та зміні бригадира і більше 50% членів бригади

D В, С

E На вимогу одного члена колективу матеріально відповідальних осіб

30.При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для медикаментів, що були затрачені на індивідуальне виготовлення лікарських засобів (при відсутності в аптеці відділу запасів):

A *2,15%

B 1,7%

C 5%

D 0,95%

E 1,9%
31. При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для медикаментів, що були затрачені на індивідуальне виготовлення лікарських засобів (при наявності в аптеці відділу запасів):

A *1,7%

B 2,15%

C 1,9%

D 5%

E 0,95%

32. При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для отруйних та наркотичних лікарських засобів при індивідуальному виготовленні в аптеці, що немає відділу запасів:

A *0,95%

B 2,15%

C 5%

D 0,95%

E 1,7%
33.При виявленні недостачі при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеці можливе застосування норм природної трати. Вкажіть норму трати для спирту етилового при індивідуальному виготовленні лікарських засобів в аптеці:

A *1,9%

B 5%

C 1,7%

D 0,95%

E 2, 15%
34. При розрахунку суми недостачі чи матеріальних цінностей у випадку, коли визначена особа, що заподіяла шкоду . розрахунок суми збитку використовується формула, де Рв – розмір збитків; Бв – балансова вартість на момент встановлення факту недостачі чи порчі; А – амортизаційні відрахування, грн..; І инф. – індекс інфляції (за даними статуту);ПДВ – податок на додану вартість; А сб. – розмір акцизного збору, грн..Виберіть правильний варіант формули:

A *Рв =((Бв-А)х І +ПДВ + А сб)) х 2

B Рв =(Бв-А)х І інф.+ПДВ + А сб) х 3

C Рв =(Бв-А) х 2

D Рв =Бв

E Рв =Бв х І інф.
35. При проведенні інвентаризації виявлена нестача матеріальних засобів. Хто з робітників аптеки не несе матеріальної відповідальності:

A *Провізор-аналітик

B Фармацевт

C Завідуючий відділом ГЛЗ

D Касир

E Провізор
36. Керівник фармацевтичного підприємства Ніколаєнко В.М., що діє на правах єдиноначальності, з метою вирішення завдань, що стоять перед організацією напередодні планової інвентарізації, видав правовий акт. Цим документом є:

A *Наказ

B Анкета

C Трафарет

D Звіт

E Комерційний лист
37. Міра відповідальності при виявленні недостачі товару:

A *на ЛЗ, що стали непридатними, складається акт, і вони знищуються, при

зловживанні-учиняється позов

B У випадках зловживання учиняється цивільний позов

C Комісією складається акт, і ЛЗ знищуються, якщо вони стали непридатними

D У будь якому випадку відшкодовуються збитки за оптовими цінами і винуватці

караються аж до звільнення

E Працівник має внести суму нестачі товару
38. Вкажіть назву документа, який оформляється на початку інвентаризації:

A *Розписка про залишки товарно-матеріальних цінностей

B Акт результатів інвентаризації

C Інвентаризаційний опис

D Платіжна відомість

E Виписка банку
39. Зіставлення результатів інвентаризації з даними обліку здійснюється в:

A Звіряльній відомості

B Інвентаризаційному опису

C Звідному опису

D Товарному звіті

E Звіті про фінансово-господарську діяльність
40.Якщо інвентаризація проводиться у зв'язку з розкраданням, то до складу інвентаризаційної комісії додатково включаються

A представники органів міліції

B економіст

C бухгалтер

D матеріально відповідальні особи

E інші працівники, що знають об'єкт інвентаризації

41. В результаті інвентаризації виявлена недостача товарів на 100 грн., а розрахована норма природного спаду склала 90 грн. Яке рішення винен прийняти зав. аптекою?

A 90 грн. списати за рахунок витрат аптеки, а 10 грн. (за розрахунком збитків в 2-х кратному розмірі) стягнути з винних

B списати 100 грн. за рахунок витрат аптеки

C стягнути з винних 100 грн.

D стягнути з винних 15 грн. (тобто в 1,5 кратному розмірі від недостачі понад норму природному спаду – 10 грн.)

E стягнути з винних 200 грн. (у 2-х кратному розмірі від суми всієї недостачі – 100 грн.)
42. Порядок проведення інвентаризації і регулювання невідповідностей між фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей і даними бухгалтерського обліку визначається:

A Міністерством фінансів України

B МОЗ України

C Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України

D Державною податковою адміністрацією України

E Обласними Держадміністраціями Укараїни
43. Вкажіть норму природного спаду медикаментів для аптек, що мають самостійний відділ запасів

A 1,7%

B 2,15%

C 1,9%

D 0,95%

E 0,65%
44.Норма природного спаду нараховується:

A У аптеках всіх форм власності у випадках виявлення недостачі товарно-матеріальних цінностей при проведенні інвентаризації в аптеках що займаються виготовленням екстемпоральних ліків.

B У аптеках всіх форм власності на дату складання звіту про фінансово-господарській діяльності аптеки.

C У аптеках всіх форм власності на дату складання балансу аптеки.

D У аптеках всіх форм власності у разі виявлення бою, браку, псування медикаментів.

E У аптеках всіх форм власності, що займаються роздрібною реалізацією готових лікарських засобів.
45. У виробничих аптеках у разі недостачі розраховуються норми природної втрати. До яких лікарських засобів норми втрати не застосовуються?

A *Готові лікарські засоби промислового виробництва і вагові медикаменти в оригінальній упаковці.

B Лікарські засоби індивідуального виготовлення.

C Внутрішньоаптечна заготовка і фасовка.

D Гігроскопічна вата при розфасовці по 100, 200 і 400 грамів

E Етиловий спирт для індивідуального виготовлення лікарської форми.
46. Який документ є підставою для відображення в обліку розбіжностей, виявлених при інвентаризації основних засобів:

A * Акт результатів інвентаризації;

B Інвентаризаційний опис;

C Контрольна відомість;

D Комерційний акт;

E Видаткова накладна.
47. Хто виписує довіреність на право отримання матеріальних цінностей?

A * Бухгалтер;

B Керівник аптеки;

C Матеріально-відповідальна особа;

D Касир;

E Провізор.
48. В аптеці індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:

A * Завідувача аптечним закладом;

B Провізора-аналітика;

C Фасувальника;

D Бухгалтера;

E Прибиральницю;
49.Індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:

A * Касирів

B Заступника завідуючого

C Провізора відділу запасів

D Фармацевта рецептурно-виробничого відділу

E Бухгалтера
50. Хто входить до складу робочої комісії для безпосереднього проведення інвентаризації?

A *представник вищої організації, всі матеріально відповідальні особи, спеціалісти

B представник вищої організації, спеціалісти (провізора-технологи, аналітики)

C Голова комісії, матеріально-відповідальні особи

D Голова комісії, бухгалтер

E Матеріально відповідальні особи, бухгалтер

Під час інвентаризації в аптеці виявився надлишок матеріальних цінностей.
51. Вкажіть, які дії необхідно при цьому вжити

A * Оприбуткувати та зарахувати на результати фінансово-господарської діяльності з подальшим встановленням причин виникнення надлишку

B Списати

C Оформити довідку про до оцінку або уцінку

D Розрахувати розмір природної втрати

E Віднести на витрати аптеки
52. Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про лікарські засоби»
В якому діапазоні може коливатись маса дозованих:: в якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків рослинного походження...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconПлан лекції: І. Протисифілітичні засоби >ІІ. Протитуберкульозні засоби...
Протисифілітичні — це лікарські засоби, які вибірково діють на трепонему бліду І належать до групи протиспірохетозних засобів. їх...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconТема №4 : Правові засоби державного регулювання економіки
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка