A. Закон України „Про лікарські засоби
НазваA. Закон України „Про лікарські засоби
Сторінка7/11
Дата конвертації09.11.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Облік товарних операцій в аптеках
1. В Україні ціноутворення на ліки грунтується на використанні двох підходів: державного та ринкового. Хто встановлює роздрібну вартість на лікарські засоби, ціни на які не підлягають державному регулюванню?

A. Аптека самостійно

B. Держадміністрація

C. Державна податкова інспекція

D. Комісія з контролю за цінами

E. Комітет захисту прав споживачів
2. До товарних запасів аптеки відносять:

А. товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах

В. товари, які повернули постачальнику (брак)

С. товари, які знаходяться в аптеці, але без супррвідних документів

D. товари, які знаходяться на складі постачальника

Е. лікарські засоби, відпущені ЛПУ
3. Вид підприємницької діяльності, що вивчеється, характеризується тим, що визначальну роль у ньому ввдіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого направлення підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності?

А. Комерційна

В. Фінансова

С. Консалтингова

D. Лізангова

Е. Виробнича
4. До аптеки зі складу надійшов товар. Хто зі співробітників аптеки несе відповідальність за проведення вхідного контролю якості ЛЗ? .

A. Уповноважена особа

B. Завідувач рецептурно-виробничимвідділом

С. Завідувач аптекою та його заступник

D. Весь колектив аптеки

E. Завідувач аптекою
5. Який документ є основним при оприбуткуванні товару в аптеці, що надійшов від постачальника?

A. Прибуткові накладні

B. Витратна накладна

C. Вимога – накладна

D. Рахунок
6. Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів. Вкажіть розмір податку на додану вартість (ПДВ) на лікарські засоби, які реалізуються аптекою?

A. 0 %

B. 10%

C. 20%

D. 30 %

E. 25 %
7. Аптека реалізує товари з ПДВ. Вкажіть на яку групу товарів аптечного асортименту розповсюджуються пільги по ПДВ?

A. Лікарські препарати

B. Оптика

C. Дитяче харчування

D. Парфюмерно-косметичні середники

E. Мінеральна вода
8. Станом на кінець звітного періоду складено товарний звіт. Як враховується весь товар, що надійшов до аптеки?

A. За оптовою та роздрібними цінами

B. У натурально-кількісному вимірі

С. У кількісному показинку

D. У грошовому вимірі за оптовою ціною

E. У грошовому вимірі за роздрібною ціною
9. Відповідно до законодавства в Україні на деякі лікарські засоби і вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти ?

A. Не вище 10 % оптової ціни виробника

B. Не вище 15 % оптової ціни виробника

C. Не вище 30 % оптової ціни виробника

D. Не вище 35 % оптової ціни виробника

E. Не вище 25 % оптової ціни виробника
10. В аптеку від постачальника поступив протипухлинний лікарський засіб „Циклофосфан”. До якого виду цін відноситься роздрібна ціна, встановлена на цей препарат аптекою?

A. Регульована ціна

B. Вільна ціна

C. Фіксована ціна

D. Договірна ціна

E. Індикативна ціна
111. Обіг товару в аптеках здійснюється в роздрібних цінах. На якому бухгалтерському рахунку облікується різниця між вартістю продажу та купівельною вартістю товару?

A. Торгова націнка

B. Дохід від реалізації товарів

C. Дохід від операційної діяльності

D. Товар

E. Інші надзвичайні доходи
12. Завідуючий аптекою складає „Товарний звіт” за місяць. Які господарські операції він повинен занести у розхідну частину звіту?

A. Реалізація медикаментів

B. Виплата заробітної плати співробітникам

C. Амортизаційні нарахування

D.Закупівля лікарської рослинної сировини

E. Дооцінка з лабораторно-фасувальних робіт
13. При заповненні „Товарного звіту” відображено операції, які були проведені 20 квітня 200Х р. Вкажіть, яка з них повинна бути відображена у прихідній частині звіту.

A. Вартість реалізованої води очищеної

B. Надходження грошей від дебіторів

C. Виторг аптеки

D. Виторг аптечного пункту

E. Повернення товару постачальнику
14. На кінець звітного періоду складений товарний звіт. В якому вимірі облікується весь товар, який надійшов в аптеку?

А. В грошовому вимірі по оптовій і роздрібній ціні

B. В натурально-кількісному і грошовому вимірі

C В грошовому вимірі по оптовій ціні

D. В натурально-кількісному

E. В грошовому вимірі по роздрібній ціні
15. У всіх відділах аптеки складаються товарні звіти. Назвіть, за якою формою?

A. АП – 25

B. АП-17

C. АП – 24

D. АП – 82

E. АП-16
16. В аптечному пункті складений товарний звіт. Назвіть, за якою формою?

A. АП – 24

B. АП-16

C. АП – 82

D. АП – 25

E. АП-17
17. На протязі місяця аптека багато раз отримувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару?

А. Товарний звіт

B. Журнал обліку рецептури

C. Реєстр вимог- накладних

D. Реєстрація роздрбних оборотів

E Пририхідно-витратна накладна
18. За даними обліку в міській аптеці на початок місяця залишок товару становить 74 тис.грн. За звітний період аптека здійснювала забезпечення населення готовими лікарськими препаратами та лікарськими формами індивідуального виготовлення. Яка господарська операція найбільш суттєво вплине на збільшення товарного залишку аптеки?

A. Поступлення товару з аптечного складу

B. Дооцінка з фасувального журналу.

C. Придбання рецептурного посуду у населення.

D. Оприбуткування taxa laborum.

E. Переведення тари в товар.
19. ТзОВ „Аптека” здійснює оновлення та поповнення основних засобів. В якому випадку при надходженні основних засобів застосовується рахунок „Розрахунки з учасниками”?

A. Внесення основних засобів засновниками у рахунок внеску.

B. Одержання основних засобів безкоштовно від інших підприємств.

C. Придбання основних засобів в процесігосподарської діяльності.

D. Надходження основних засобів як субсидії урядового органу.

E. Одержання основних засобів, що були в експлуатації.
20. Для складання балансу необхідно визначити залишкову вартість основних засобів, котра разраховуєтся як:

A. Різниця між першопочатковою вартістю і сумою нарахованого зносу

B. Різниця між першопочатковою і відновною вартостями

C. Різниця між роздрібною і оптовою цінами

D. Різниця між відновною вартістю і сумою нарахованого зносу

E. Сума відновної вартості і нарахованого зносу
21. Аптекою № 8 придбані холодильник і комп’ютер . Ці основні засоби зараховуються на баланс аптеки за:

A. Початковою вартістю

B. Амортизаційною вартістю

C. Залишковою вартістю

D. Ринковою вартістю

E. Ліквідаційною вартістю
22. Аптека придбала нове обладнання для асистентської кімнати. При оприбуткуванні його необхідно розділити на малоцінні предмети і основні засоби. Вкажіть характерну особливість основних засобів.

A. Переносять свою вартість частинами у відповідності з нормами амортизації

B. В процесі виробництва міняють свою натуральну форму

C. Приймаюьт участь в процесі виробництваодноразово

D. Переносять свою вартість на виготовлену продукцію за один оберт

E. Вартість їх не менше 15 мінімальних зарплат
23. Вартість основних засобів, за якою вони облікуються на балансі підприємства, є:

A. Первісною (початковою)

B. Ліквідаційною

C. Залишковою

D. Справедливою

E. Амортизаційною
24. Провізор прийняв у заготівельника лікарську рослину сировину. В яких цінах і як по відношенню до товару облікується прийнята лікарська рослина сировина?

A. В заготівельних цінах, окремо від товару

B. За оптовими цінами, окремо від товару

C. В заготівельних цінах, як товар

D. За роздрібними цінах, окремо від товару.

E. За оптовими цінами, як товар
25. Лікарська рослинна сировина, одержана від постачальника згідно з рахунками-фактурами, облікується в аптеці як товар. За якими цінами здійснюється її відпуск?

A. Роздрібними

B. Заготівельними

C. Оптовими

D. Регульованими

E. Цінами виробника
26. Від жительки селища аптека прийняла 5 кг плодів глоду. Який документ підтвержує проведену операцію?

A. Приймальна квитанція

B. Прихідний касовий ордер

C. Розхідний касовй ордер

D. Акт переводу лекарької рослинної сировини в товар

E. Товарний звіт
27. Від жительки селища аптека прийняла 5 кг плодів шипшини. Який документ видається на оплату цьої лікарської сировини ?

A. Приймальна квитанція

B. Прихідний касовий ордер

C. Розхідний касовй ордер

D. Акт переводу лекарької рослинної сировини в товар

E.Чек
28. До якої господарської операції, відображеної у товарному звіті, відносять перевід ЛРС у товар?

A. Прибутковій по обліковій групі „Товар”

B. Витратній по обліковій групі „Товар”

C. Прибутковій по групі „ЛРС”

D. Витратній по групі „Товар у оптових цінах”
29. Вкажіть внутрішньоаптечну операцію, яка збільшує товарний залишок аптеки.

A. Переведення лікарської рослинної сировини в товар.

B. Списання тари.

C. Переведення товару в малоцінні і швидкозношуваніпредмети.

D. Уцінка з рецептурного журналу.

E. Уцінка з фасувального журналу
30. Місячний звіт є складовою частиною звітності аптек. Вкажіть його розділ, де вказується інформація про кількість рецептів на лікарські форми індивідуального виготовлення:

A. Реєстр роздрібних оборотів

B. Прихідна частина товарного звіту

C. Розхідна частина товарного звіту

D. Реєстр руху грошей

E. Відсутній такий розділ
31. Однією з форм оплати товару в аптеці є відтермінування платежу. Виберіть синонім вказаного процесу.

A. Товарний кредит

B. Іпотечний кредит

C. Сервісні послуги

D. Державний кредит

E. Міжнародний кредит
32. Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого відображається надходження товару в аптеку, за кредитом - його вибуття.

A. Активний рахунок 282 „Товари в торгівлі”

B. Пасивний рахунок 282 „Товари в торгівлі”

C. Пасивний рахунок 631 „Розрахунки зпостачальниками”

D. Активний рахунок 631 „Розрахунки з постачальниками”

E. Пасивний рахунок 285 „Торгова націнка”
33. Бухгалтер аптеки проводить реєстрацію господарських операцій. Які операції відображаються по дебету рахунку „товар”?

A. Сума товару, який надійшов

B. Оптова реалізація товару

C. Списання товару на надання долікарської допомоги

D. Списання товару на госппотреби

E. Роздрібна реалізація товару
34. Визначіть, на яку суму за даними місячного звіту збільшиться залишок товару в аптеці, якщо протягом місяця придбано: товару в роздрібних цінах 45000 грн. і в оптових - 30000 грн., малоцінні і швидкозношувані предмети - 1500 грн., лікарська рослинна сировина від заготівельника - 400 грн.

А. 45000

B. 30000

C. 46900

D. 75000

E. 76900
35. Аптекою придбано в січні 200Х року програмне забезпечення вартістю 5000 грн., термін його корисного використання оцінено на 5 років, а ліквідаційну вартість як нульову. Для нарахування амортизації застосовуються прямолінійний метод. Якою буде балансова вартість програмного забезпечення на 31 грудня

A. 4000 грн

B. 2100 грн.

C. 2200 грн

D. 2000 грн

E. 1000 грн
36. Аптекою придбано виробниче обладнання на 300000 грн. (в тому числі ПДВ - 50000 грн.), крім того аптека витратила 4000 грн. на його доставку і 2000 грн. - на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому дорівнює первісна вартість цього обладнання?

A. 256000 грн

B. 300000 грн

C. 250000 грн

D. 306000 грн

E. 304000 грн.
37. В місячному звіті аптеки зареєстровано наступні суми:відпуск товарів за амбулаторними та стаціонарними рецептами - 2500 грн., без рецептурний відпуск - 12000 грн., надійшло грошей від покупців -2000 грн., списано товар на господарські потреби - 30 грн. встановити суму реалізації товару в аптеці:

A. 14500 грн

B. 2500 грн.

C. 16500 грн

D. 7500 грн

E. 14530 грн
38. Бухгалтер аптеки (юридична особа), яка працює на єдиному податку (за ставкою 6%), оформляє звітність за І-й квартал. Назвати складові фінансової звітності.

A *Баланс, Звіт про фінансові результати.

B Звіт про власний капітал, баланс.

C Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів.

D Баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів.

E Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-майновий стан,

пояснювальна записка.
38. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Баланс” визначено зміст та форму балансу. Згідно з ним величина активів аптеки завжди:

A *Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу

B Дорівнює сумі власного капіталу і необоротних активів

C Дорівнює сумі обігових коштів

D Більша суми зобов’язань і власного капіталу

E Менша суми зобов’язань і власного капіталу

39. Аптека готових лікарських форм успішно функціонує на фармацевтичному ринку. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікуються як дохід аптеки.

A *Виручка структурного підрозділу аптеки.

B Списання собівартості реалізованого товару.

C Надходження авансу від покупця.

D Нарахування податків.

E Нарахування заробітної плати.

40. Протягом місяця аптека одержувала товар від різних постачальників.

Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації одержаного аптекою товару?

A *Товарний звіт

B Реєстр вимог-накладних

C Журнал обліку рецептури

D Касова книга

E Прихідно-розхідна накладна
41.При заповненні “Товарного звіту” відображено операції, які були проведені протягом місяця. Вкажіть, яка з них повинна бути відображена у прихідній частині звіту.

A *Вартість тарифів за індивідуальне виготовлення

B Списання товару

C Списання основних засобів

D Списання малоцінного інвентаря

E Реалізація товару
42. За звітний період аптека здійснювала забезпечення населення готовими лікарськими засобами. Яка господарська операція вплине на збільшення товарного залишку аптеки?

A *Надходження товару з аптечного складу.

B Уцінка з фасувального журналу.

C Списання товару.

D Списання малоцінного інвентарю.

E Нарахування заробітної плати.
43.При заповненні „Товарного звіту” завідуючий аптеки відобразив господарські операції в прихідній частині. Вкажіть цю операцію?

A *Закупка лікарських засобів і товарів аптечного асортименту

B сума реалізованих торгових наложений

C розхід товару на господарські потреби

D сума проданого товару

E уцінка по лабораторно-фасувальних роботах
44. В аптеку від постачальника поступили препарати, які включені в Національний перелік основних лікарських засобів. Який вид цін встановлюється на ці препарати?

A *Регульована ціна

B вільна ціна

C фіксована ціна

D договірна ціна

E індикативна ціна

45. Аптека отримала лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Яку торговельну (роздрібну) націнку на ці препарати має право зробити аптека при їх відпуску лікарні за бюджетні кошти?

A * 10%

B 50 \%

C 40 \%

D 30 \%

E 20 \%
46. Лікувальна косметика в аптеках оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20%. Хто його сплачує?

A *Кінцевий споживач

B Виробник лікарського засобу

C Оптова фірма посередник

D Аптека

E Митна служба
47. Завідувач аптеки при заповненні Товарного звіту відображає прибуткові та видаткові господарські операції. Яка із наведених операцій зменшує товарний залишок аптеки?

A *Сума реалізованого товару

B Надходження лікарських засобів від постачальників

C Дооцінка з лабораторних та фасувальних робіт

D Нарахування заробітної плати

E Закупівля посуду у населення
48. В аптеку надійшов товар від постачальника. Який фінансовий документ є основним при оприбуткуванні товару в аптеці?

A *Прибуткова накладна

B Витратна накладна

C Вимога – накладна

D Касовий ордер

E Приймальна квитанція
49. При прийнятті від заготівельника лікарська рослинна сировина перевіряється на відповідність вимогам. У разі позитивного висновку, який документ є підставою для здійснення її оприбуткування в аптеці ?

A * приймальна квитанція в трьох примірниках

B накладна

C акт списання

D рахунок-фактура

E -

50. Роздрібна ціна на лікарські засоби заводського виробництва формується наступним чином:

A *Встановленням торгівельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну.

B Встановленням торгівельної (роздрібної) націнки на оптово-відпускну ціну.

C Встановленням постачальницько-збутової націнки на оптово-відпускну ціну виробника.

D Встановленням постачальницько-збутової націнки на митнувартість.

E Встановленням єдиних роздрібних цін.
51.Вкажіть внутрішньоаптечну операцію, що зменшує товарний залишок:

A *Списання товару при наданні першої медичної допомоги

B Вартість тарифів при реалізації лікарських форм

C Вартість води очищеної при реалізації лікарських форм

D Дооцінка з лабораторно-фасувального журналу

E Переведення з інших облікових груп в товар
52.Провізору аптеки, який відповідальний за ціни, необхідно встановити роздрібну ціну на фторурацил 5% 5 мл амп. №10 – Дарниця. Яку з названих нижче цін реалізації при цьому треба використати?

A Оптову ціну виробника

B Оптову ціну

C Митну вартість

D Закупівельну ціну

E Оптово-відпускну ціну
53.В аптеці провізор відповідальний за ціни визначає роздрібну ціну на ізоніадид 10% 5 мл №10, що закуповується лікувальним закладом за бюджетні кошти. Яку торговельну націнку необхідно використати?

A 10%

B 35%

C 30%

D 20%

E 25%
54.Внутрішньоаптечні операції, які зменшують товарний залишок

A *Уцінка лікарських препаратів при переоцінці роздрібних цін

B Повернення тари постачальнику

C Дооцінка з лабораторних та фасувальних робіт

D Переведення з інших облікових груп цінностей в товар.

E Вартість тарифів за індивідуальне виготовлення ліків.

55.В аптеку надійшов товар від постачальника. Який документ є основним при оприбуткуванні товару в аптеці?

A *Прибуткова накладна

B Витратна накладна

C Вимога – накладна

D Сертифікат якості

E Приймальна квитанція
56. В прихідній частині Товарного звіту, крім основного надходження товару від постачальників, відображені і інші внутрішньоаптечні операціїї, які також впливають на збільшення товарного залишку. До них належить:

A *Оприбуткування рецептурного посуду, купленого від населення.

B Повернення товару постачальнику.

C Зняття ліків Держінспекцією для аналізу.

D Списання при закінчені терміну придатності.

E Надання першої медичної допомоги.
57. Товарообіг аптеки склав 4000,00 грн. за місяць. За якими ознаками характеризується економічна категорія товарообігу аптеки?

A * Товару як об'єкта продажу; продажу як форми руху товару від виробника до споживача;

B Обсяг товарообігу у вартісному виразі; обсяг товарообігу у вартісному виразі за порівняльними цінами;

C Асортиментна структура товарообігу за окремими групами товарів; одноденний обсяг товарообігу;

D Обсяг товарообігу в розрахунку на одного працівника; обсяг товарообігу на м2 площі;

E Час оборотності товарів (дня обороту); швидкість товарообігу (кількість оборотів).
58. Згідно чинної Постанови КМУ № 333 від 25.04.2009р гранична торгівельна (роздрібна) надбавка на ЛЗ, що включені до Національного переліку основних ЛЗ і ВМП повинна бути:

  1. Не вище 25% закупівельної ціни

  2. Не вище 35% закупівельної ціни

  3. Не вище 25% на вітчизняні ЛЗ та 35% імпортні ЛЗ

  4. Не вище 10% закупівельної ціни

  5. Не вище 25% оптово-відпускної ціни


59. На ЛЗ і ВМП (крім наркотичних засобів, прекурсорів і медичних газів), що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти , граничні торговельні (роздрібні) надбавки повинні бути:

  1. Не вище 10% закупівельної ціни

  2. Не вище 35% закупівельної ціни

  3. Не вище 10% на вітчизняні ЛЗ та 20% імпортні ЛЗ

  4. Не вище 25% закупівельної ціни

  5. Не вище 25% оптово-відпускної ціни
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про лікарські засоби»
В якому діапазоні може коливатись маса дозованих:: в якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків рослинного походження...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconПлан лекції: І. Протисифілітичні засоби >ІІ. Протитуберкульозні засоби...
Протисифілітичні — це лікарські засоби, які вибірково діють на трепонему бліду І належать до групи протиспірохетозних засобів. їх...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconТема №4 : Правові засоби державного регулювання економіки
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка