A. Закон України „Про лікарські засоби
НазваA. Закон України „Про лікарські засоби
Сторінка5/11
Дата конвертації09.11.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

У трьох

 • У чотирьох

 • У двох

 • В одному

 • Не регламентовано кількість


  125. Які рецепти додатково завіряються печаткою червоного кольору “Вартість підлягає відшкодуванню”?:

  1. Рецепти на препарати інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню

  2. Рецепти на наркотичні ЛЗ, вартість яких підлягає державному відшкодуванню

  3. Рецепти на психотропні ЛЗ, вартість яких підлягає державному відшкодуванню

  4. Рецепти на сильнодіючі ЛЗ, вартість яких підлягає державному відшкодуванню

  5. На всі, які підлягають державному відшкодуванню


  126. Пацієнту, який відправляється у відрядження, лікар виписав рецепт на препарат в кількості, передбаченій для трьох місячного курсу лікування. Яку позначку повинен зробити лікар на такому рецептурному бланку?:

  1. *“Хронічно хворому

  2. “Для спеціального призначення”

  3. Проставити дві печатки лікаря

  4. Лікар не може виписати таку велику кількість препарату

  5. Не потрібно додаткових вказівок.  Організація роботи спеціалізованих аптек
  1. До завідувача аптеки звернувся студент-практикант з питанням стосовно спеціалізації аптек. Завідувач аптеки повинен відповісти, що спеціалізація аптек являє собою:

  A. Організаційну форму лікарського забезпечення населення.

  B. Адміністративну форму лікарського забезпечення населення.

  C. Ринкову форму лікарського забезпеченнянаселення.

  D. Економічну форму лікарського забезпечення населення

  E. Політичну форму лікарського забезпечення населення
  2. В місті обласного підпорядкування почав функціонувати геріатричний центр. Фармацевтична фірма поряд відкриває аптеку. Який вид спеціалізації варто використати в її роботі?

  А За характером групи хворих, які обслуговуються

  B. За специфікою збутової діяльності

  C. За специфікою постачання

  D. За специфікою оподаткування

  E. За специфікою виробничої діяльності
  3. Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Хто є відповідальним за організацію роботи асептичного блоку та приготування стерильних ЛЗ?

  А. Завідувач аптекою

  В. Фармацевт

  С. Провізор по прийому рецептів та відпуску ЛЗ

  D. Провізор-аналітик

  Е. Уповноважена особа
  4. На основі якого документу проводиться відпуск ЛЗ із МЛА у відділення лікарень?

  A. Вимога-накладна

  B. Замовлення-вимога

  C. Рецепту

  D. Рахунку-фактури

  E. Товарно-транспортної накладної
  5. МЛА №1 обслуговує ЛПУ №10 з кількість ліжок - 450. Вкажіть за якою формою буде виписана довіреність старшій медсестрі, яка одержує ЛЗ за вимогами-накладними у відділенні ЛПУ.

  A. М-2

  B.М-17

  C. М-15

  D. АП-33

  E. АП-16
  6. МЛА № 1 з товарообігом 900.000 грн за рік, рецептурою 250.000 рецептів за рік, обслуговує 2 ЛПУ загальною кількістю 1000 ліжок. За яким показаником будет визначатися група МЛА?

  A. За об’ємом товарообігу за рік

  B. За кількістю прикріплених ЛПУ

  C. За кількістю ліжок в прикріплених ЛПУ

  D. За об’ємом рецептури за рік

  E. За оплатою праці керівних працівників
  7. Вкажіть, яка група лік. засобів, з перерахованих нижче, не підлягає предметно-кількісному обліку в МЛА?

  A. Сильнодіючі речовини

  B. Отруйні речовини

  C. Наркотичні речовини

  D. Психотропні речовини

  E. Одурманюючі речовини
  8. Терапевтичне відділення міської лікарні одержує товар в аптеці. На основі якого документа товар буде відпущений з відділу запасів?

  A. Вимоги- накладної

  B. Касової книги

  C. Рецептурного журналу

  D. Товарного звіту

  E. Журналу лабораторно-фасувальних рабіт
  9. Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і психотропними ЛЗ здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Ф-3.

  A. З аптечних складів

  B. З міськздороввідділів

  C. З оптових фірм

  D. З топографії

  E. З аптечної корпорації
  10. Медикаментозне забезпечення амбулаторних хворих на пільгових та безоплатних умовах здійснюється на підставі рецептурних бланків Ф-1. Вкажіть порядок їх отримання ЛПУ.

  A. Через міськздороввідділи

  B. Через аптечні склади

  C. Через оптові фірми

  D. З типографії

  E. З аптечної корпорації
  11. Який норматив запасів наркотичних, психотропних лік. засобів і прекурсорів в відділенні ЛПУ?

  A. Не повинен перевищувати 3-х денної потреби

  B. Не повинен перевищувати 5-ти денної потреби

  C. Не повинен перевищувати добової потреби

  D. Не повинен перевищувати 2-х денної потреби

  E. Не повинен перевищувати тижневої потреби
  12. В аптеці проводять лабораторні роботи .Що вони собою являють?

  А. Приготування концентрованих розчинів, напівфабрикатів, внутрішньо-аптечної заготівлі

  B. Фасування лікарської рослинної сировини

  C. Фасування внутрішньо-аптечної заготівлі

  D. Проведення контролю якості лікарських форм

  E. Приготування екстемпоральних лікарських форм
  13. Приготовано 4 літри натрію броміду 20% і розфасовано по 200 мл. В якій звітній формі відображається дана господарська операція?

  А. Журналі лабораторних і фасувальних робіт

  B. Звітному реєстрі

  C Квитанції на замовлені лікарські форми

  D. Журналі обліку оптового відпуску і розрахунку з покупцями

  E. Журналі реєстрації роздрібних оборотів
  14. Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 літри 10 % розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, в якому буде зареєстровано цю операцію.

  A. Лабораторному

  B. Товарному звіті

  C. Рецептурному

  D. Касовому

  E. Фасувальному
  15. В аптеці виготовлено 20% розчин натрію броміду і розфасовано по 50 мл 20 флаконів. В якому журналі буде зареєстровано цю роботу?

  A. Лабораторно-фасувальному

  B. Товарному звіті

  C. Предметно-кількісного обліку

  D. Касовій книзі

  E. Рецептурному журналі
  16. Аптека отримала 10 кг настоянки глоду, яка була розфасована по 80 мл. У якому документі буде відображена дана операція?

  A. Журнал лабораторно-фасувальних робіт

  B. Звітній реєстр

  C. Касова книга

  D. Квитанція на замовлені лікарські препарати

  E. Рецептурний журнал
  17. Дайте визначення терміну „концентрати" :

  A. Розчини лікарських речовин певної, більш високої концентрації, ніж ці речовини прописуються урецептах

  B. Невеликі серії лікарських препаратів

  C. Розподіл готової продукції на певні дози

  D. Попередньо виготовлені суміші ліків

  E. Даний термін в аптеці не застосовується
  18. Проходячи ознайомчу практику в аптеці матері і дитини у студентів І курсу виникло питання про вид спеціалізації даної аптеки. Проконсультуйте їх на предмет виду спеціалізації

  A * за характером груп хворих, які обслуговуються

  B за специфікою груп лікарських засобів

  C за специфікою виробничої діяльності

  D за специфікою збутової діяльності

  E за специфікою додаткових функцій
  19. Вкажіть, яким чином розрізняють аптеки за джерелами використовуваних середників?

  A. Госпрозрахункові, госпбюджетні, відомчі

  B. Госпрозрахункові, приватні, відомчі

  C. Спеціалізовані, приватні, відомчі

  D. Спеціалізовані, госпрозрахункові, приватні

  E. Відомчі, госпбюджетні, приватні

  20. Особливість обліку лабораторно-фасувальних робіт?

  A *контроль лабораторно-фасувальних робіт, оприбуткування

  B Контроль за виконанням лабораторно-фасувальних робіт

  C Оприбуткування або списання сум за різницею у вартості

  D Контроль за роботою працівників аптеки

  E Облік допоміжних матеріалів
  ^ Організація внутрішньоаптечного контролю

  якості ліків
  1. Для забезпечення проведення вхідного контролю якості ЛЗ аптека повинна визначити уповноважену особу. На якого працівника можуть покладатися ці обовязки в аптечних закладах?

  А. Працівник з вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше 2 років

  В. Працівник з середньою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше року

  С. Будь-який працівник

  D. Будь-який працівник з середньою фармацевтичною освітою

  Е. Будь-який працівник з вищою освітою
  2. Аптечне підприємство №1 має ліцензію на виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів та вимог ЛПЗ. Які види внутрішньоаптечного контролю якості є обовязковими для всіх лікарських засобів, що виготовлені в аптеці?

  А. Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску

  В. Фізичний, органолептичний.

  D. Опитувальний, письмовий, хімічний

  C. Контроль при відпуску, письмовий, опитувальний

  Е. Хімічний, фізичний
  3. Які лікарські форми не підлягають внутрішньоаптечному контролю?

  A. Готові лікарські форми

  B. Лікарські форми, виготовлені за індивідуальними рецептами

  C. Внутрішньоптечна заготівка

  D. Внутрішньоаптечна фасовка

  E. Концентрати і напівфабрикати
  4. Зазначте обов’язкові види внутрішньоаптечного контролю для розчину атропіну сульфату аптечного виготовлення:

  A. Письмовий, хімічний (повний), органолептичний,контроль при відпуску

  B. Письмовий, контроль при відпуску

  C. Письмовий, хімічний (якісний)

  D. Письмовий, опитувальний

  E. Письмовий, хімічний, фізичний
  5. Аптека проводить виготовлення екстемпоральних лікарських форм. Які види внутрішньоаптечного контролю при виготовленні лікарських препаратів є обов’язковими?

  A. Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску

  B. Письмовий, якісний і кількісний аналіз

  C. Письмовий, фізичний і хімічний

  D. Письмовий і контроль при відпуску

  E Письмовий, опитувальний і контроль при відпуску
  6. Визначте, який вид внутрішньоаптечного контролю є обов’язковим для води для ін’єкцій:

  A. Хімічний (якісний)

  B. Письмовий

  C. Повний хімічний

  D. Органолептичний

  E. Фізичний
  7. Під час перевірки аптеки інспектор обласної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів здійснив вибірковий відбір зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу. Яку мінімальну кількість кожного лікарського засобу він може відібрати?

  А Щонайменше дві упаковки

  B. Щонайменше одну упаковку

  C. Щонайменше три упаковки

  D. Щонайменше п’ять упаковок

  E. Щонайменше чотири упаковки
  8. Вкажіть хто в аптеці зобов’язаний володіти всіма видами внутрішньоаптечного контролю:

  A. Завідувач аптеки, його замісники, провізор-аналітик, провізор з контролю якості

  B. Провізор з контролю якості ліків

  C. Провізор-аналітик, провізор з прийому рецептів і відпуску ліків

  D. Завідуючий аптекою

  E. Всі спеціалісти з вищою освітою
  9. Аптека займається виготовленням екстемпоральних лікарських форм. Як часто необхідно проводити опитовий контроль?

  A. Вибірково після виготовлення фармацевтом не більше 5 лікарських форм.

  B. Всі лікарські форми.

  C. Кожна 3-тя лікарська форма.

  D. Кожна 10-та лікарська форма.

  E. В кінці кожної зміни вибірково.
  10. Перевірка однорідності змішування лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю:

  A. Органолептичного

  B. Опитового

  C. Фізичного

  D. Повного хімічного

  E. Якісного хімічного
  11. Паспорти письмового контролю на виготовлені лікарські форми повинні зберігатись в аптеці на протязі наступного часу:

  A. 2 місяці.

  B. Не зберігаються.

  C. 1 місяць

  D. 6 місяців

  E. 1 рік.
  12. До функцій державної інспекції з контролю якості ліків належить перевірка ліків, виготовлених в умовах аптеки. Яку кількість лікарських форм індивідуального приготування вилучає інспекція для аналізу із аптеки, в котрій відсутній провізор- аналітик.

  A. 0,3 %

  B. 0,5 %

  C. 0,4 %

  D. 0,2%

  E. 0,1%
  13. Провізор-аналітик здійснив перевірку укупорки, маркування кольору, запаху та агрегатного стану лікарських засобів, що надійшли в аптеку з оптової фармацевтичної фірми. Який вид контролю він здійснив?

  A. Приймальний

  B. Письмовий.

  C. Органолептичний.

  D. Фізичний.

  E. При відпуску
  14. Фармацевтом було приготовано 5 лікарських форм. Які з них потребують проведення повного хімічного контролю?

  A. Розчин натрію хлориду 0,9% для ін’єкцій

  B. Мазь протиалергійна

  C. Розчин протарголу

  D. Присипка дитині до року

  E. Мікстура Равкіна
  15. Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Яка з них потребує проведення повного хімічного контролю?

  A. Очні краплі атропіну сульфату

  B. Розчин протарголу

  C. Порошки з вітамінами

  D. Мазь іхтіолова

  E. Паста саліцилова
  16 Які посадові особи повинні відповідати всім видам внутрішньо аптечного контролю?

  A *зав. аптекою, його заступник, провізор-аналітик

  B провізор-аналітик

  C зав. аптекою

  D зав. аптекою, провізор-аналітик

  E фармацевт
  17. Фармацевтом за рецептом для амбулаторного хворого виготовлено очні краплі з левоміцетином. Скільки днів буде зберігатись в аптеці дана лікарська форма ?

  A. 2 доби

  B. 1 добу

  C. З доби

  D. 5 діб

  E. 30 діб
  18. Внутрішньоаптечний контроль складається із запобіжних заходів і видів контролю. Що з переліченого не відноситься до запобіжних заходів?

  A * повний хімічний контроль

  B вхідний контроль готових лікарських засобів

  C приймальний контроль рецептів

  D метрологічний контроль

  E дотримання вимог санітарного порядку і фармацевтичного режиму
  19. Після якісного хімічного контролю виготовленої в аптеці мікстури, провізором-аналітиком було зроблено висновок: „Незадовільно за тотожністю”. Виберіть можливу причину такого висновку.

  A * помилкова заміна одного препарату іншим

  B недостатня чистота розчину

  C відхилення за загальним об’ємом

  D погане змішування інгредієнтів

  E недостатній кількісний вміст окремого інгредієнта
  20. Протягом робочого дня фармацевт готує лікарські форми. Яка з них потребує проведення повного хімічного контролю.

  A *Розчин глюкози 40% для ін’єкцій

  B Розчин етонію 2% для зовнішнього застосування

  C Мікстура Павлова

  D Лінімент протизапальний

  E Мазь протисвербіжна

  21. Важливу роль у забезпеченні якості лікарських засобів відіграє бактеріологічний контроль. Якою повинна бути частота обстежень аптеки з одночасним відбором проб на цей вид контролю?

  A * не менше 2 рази у квартал

  B не менше 1 разу у квартал

  C не менше 1 разу у місяць

  D не менше 2 разів у місяць

  E не регламентовано
  22. Хто може бути підзвітною особою?

  A *особи, які входять до спискового складу закладу, чи установи

  B Тільки особи, які працюють на даному підприємстві

  C Фізичні особи

  D Юридичні особи

  E Фізичні і юридичні особи

  23. Які лікарські форми підлягають контролю при відпуску?

  A *всі лікарські форми виготовлені в аптеці

  B Розчини для ін’єкцій та дитячі лікарські форми

  C Тільки наркотичні форми

  D Отруйні лікарські форми

  E Тільки дитячі лікарські форми
  24. Якому виду внутрішньоаптечного контролю якості ЛЗ відповідає дане визначення: Даний вид контролю якості екстемпоральних ЛЗ полягає в перевірці загальної маси або об’єму ЛЗ, кількості та маси окремих доз, що входять в цю лікарську форму

  1. Фізичному

  2. Органолептичному

  3. Хімічному

  4. Письмовому

  5. Опитовому


  25. Які групи товарів щодо порушення їх якості уповноважена особа не повинна допустити до реалізації в аптеці

  1. Субстандартні, фальсифіковані, ЛЗ без сертифікатів якості, незареєстровані в Україні, протерміновані

  2. Фальсифіковані, незареєстровані, уцінені, протерміновані

  3. Неякісні, без сертифікатів якості, протерміновані, імпортні

  4. Фальсифіковані, переоцінені, які надійшли без товарно-транспортних накладних

  5. ЛЗ, термін придатності яких минув, неякісні, із завищеними цінами


  26. При перевірці умов зберігання бактеріальних препаратів інспектор виявив зовнішні зміни препаратів. Як часто необхідно проводити візуальний огляд:

  A *Не рідше 1 разу у 3 місяці

  B Не рідше 1 разу у місяць

  C Не рідше 1 разу у неділю

  D Не рідше 1 разу у 2 місяці

  E Не рідше 1 разу у 10 днів
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Схожі:

  A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про лікарські засоби»
  В якому діапазоні може коливатись маса дозованих:: в якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків рослинного походження...
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconГенеральний директор тов “Альянс”
  України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
  A. Закон України „Про лікарські засоби icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
  України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconПлан лекції: І. Протисифілітичні засоби >ІІ. Протитуберкульозні засоби...
  Протисифілітичні — це лікарські засоби, які вибірково діють на трепонему бліду І належать до групи протиспірохетозних засобів. їх...
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconТема №4 : Правові засоби державного регулювання економіки
  Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про інформацію»
  Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про заставу»
  Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
  Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
  Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
  A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
  План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2013
  звернутися до адміністрації
  mir.zavantag.com
  Головна сторінка