A. Закон України „Про лікарські засоби
НазваA. Закон України „Про лікарські засоби
Сторінка10/11
Дата конвертації09.11.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ А.Керівника підприємства

В. Головного бухгалтера

С. Уповноважену особу

D. Зав. відділу запасів

Е. Інвентаризаційну комисію
53.На час проведения інвентаризації аптека может закриватися на:

А.* Термін не більше 3-х днів

В. Термін не регламентовано

С. Термін не більше 10 днів

D. Термін не більше 7 днів

Е. –
54. Інвентаризація обов’язково проводится у випадку:

А. *Перед складанням фінансової звітності

В. При передачі змінм другому провізору

С. Перед складанням товарного звіту

D. Перед проведенням ремонту в аптеці

Е. –


^ Облік праці і заробітної плати
1. В аптеці 3-ої групи колективна матеріальна відповідальність. У якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути переоформлений?

А. При звільнені з колективу більше 50% його членів

В. При звільнені з колективу більше 30% його членів

С. При звільнені з колективу більше 10% його членів

D. При звільнені з колективу більше 20% його членів

Е. При прийнятті до колективу нових співробітників
2. Провізору було видано заробітню платню в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який час була здійснена доплата?

А. З 22.00 до 6.00 годин

В. З 21.00 до 9.00 годин

С. З 24.00 до 8.00 годин

D. З 20.00 до 9.00 годин

Е З 23. 00 до 7.00 годин
3. Працівникам аптек здійснюється оплата праці за встановленим законодавством нормами. Вкажіть оплату, на розмір якої впливає трудовий стаж працівника:

А. Оплата за листком непрацездатності

В. Преміальні виплати

С. Оплата кваліфікаційної категорії

D. Оплата щорічної відпустки

Е. Оплата творчої відпустки
4. При виплаті заробітньої плати провізор аптеки не згідний з сумою грошей, належної йому до виплати. При ознайомленні з витягом з розрахункової відомості уточнено суми нарахованої і належної до виплати заробітної плати. Яке утримання із заробітної плати здійснюється тільки за згодою працівника?

A. Профспілкові внески.

B. Податок з доходів фіщичних осіб.

C. Внески в Пенсійний фонд.

D. Внески в фонд страхування безробіття.

Е. -
5. Провізор аптеки внаслідок захворювання, не пов’язаного з нещасним випадком на виробництві, отримав лист тимчасової непрацездатності. За рахунок яких коштів виплачується допомога з тимчасової непрацездатності в даному випадку ?

A. За перші 5днів за рахунок підприємства, з 6-го дня -за рахунок фонду соціального страхування

B. За рахунок підприємства

C. За рахунок фонду соціального страхування

D. 50 % за рахунок підприємства, 50 % за рахунок фонду соціального страхування

E. За перші 10 днів за рахунок підприємства, з 11-го дня - за рахунок фонду соціального страхування
6. Провізору аптеки зі стажем роботи 8 років у встановленому порядку видано лікарняний лист. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності має право отримати провізор за період хвороби?

А. 100% середньої заробітної плати

В. 50% середньої заробітної плати

С. 60% середньої заробітної плати

D. 80% середньої заробітної плати

Е. 90% середньої заробітної плати
7. Провізор-спеціаліст на п’ятому році роботи після закінчення інтернатури отримав лікарняний лист у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Який розмір допомоги йому нараховується ?

A. 80 % середньої заробітної плати

B. 50 % середньої заробітної плати

C. 100 % середньої заробітної плати

D. 70 % середньої заробітної плати

E. 60 % середньої заробітної плати
8. Допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 80 % надається в наступних випадках:

A. Працівникам з трудовим стажем від 5 до 8 років

B. Працівникам з трудовим стажем до 5 років.

C. Якщо тимчасова непрацездатність настала черезтрудове каліцтво.

D. Працівникам з трудовим стажем понад 8 років.

E. Якщо працівник приймав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
9. Згідно з діючим законодавством аптечним працівникам нараховується допомога при втраті працездатності. Вкажіть джерело оплати перших 5 днів хвороби за листками непрацездатності

A. Витрати діяльності підприємства

B. Доходи діяльності

C. Фонд соціального страхування

D. Фонд економічного стимулювання

E. Резервний фонд
10. Працівникам аптек здійснюється оплата праці за встановленими законодавством нормами. Вкажіть оплату, на розмір якої впливає трудовий стаж працівника.

A. Оплата за листком непрацездатності

B. Оплата щорічної відпустки

C. Оплата творчої відпустки

D. Оплата кваліфікаційної категорії

E. Преміальні виплати
11. Вкажіть вид податку, від сплати якого не звільняються аптеки із спрощеною формою обліку.

A. Прибутковий податок із громадян.

B. Податок на прибуток.

C. Внески в Пенсійний фонд (32 %).

D. Внески в фонд соціального страхування від нещасного випадку.

E. Комунальний податок.
12. Який документ оформляється в аптеці при нарахуванні заробітної плати співробітникам аптеки в вигляді авансу?

A. Платіжна відомість за формою П-53

B. Розрахунок-дозвіл на виплату заробітної плати

C. Розрахунково-платіжна відомість за формою П-49

D. Дозвіл на виплату заробітної плати

E. Розхідний касовий ордер
13. В який термін від початку роботи в аптеці оформляється трудова книжка працівника?

A. В 5-ти денний термін

B. В 30-ти денний термін

C. Відразу після початку роботи

D. В 15-ти денний термін

Е. В10-ти денний термін
14. Оплата праці в нічний час здійснюється в підвищеному розмірі, встановленому тарифною угодою та колективним договором. Вказати відсоток оплати тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

A. 20%

B. 10%

C. 5%

D. 25%

E. 15%
15. Завідувач аптеки протягом місяця був у відрядженні двічі - один раз в Києві, другий раз - в селищі міського типу. Чи залежить мінімальна величина добових від статусу населеного пункту, до якого скеровується працівник?

A. Не залежить

B. Залежить.

C. На розсуд адміністрації аптеки.

D. не встановлена мінімальна величина добових

E. Це передбачається колективним договором.
16. Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомоги застрахованій особі. Хто з медичних працівників не має права видавати листок непрацездатності?

A. Приватні лікарі.

B. Лікуючі лікарі державних і комунальних закладів хорони здоров’я.

C. Лікуючі лікарі туберкульозних диспансерів.

D. Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів.

E. Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар.
17. Протягом місяця в аптеці витрачено 1200 грн. на оплату добових, проїзду та проживання працівників під час службових відряджень. Чи включається ця сума до складу фонду оплати праці?

A. Не включається.

B. Включається за рішенням керівника.

C. Включається, якщо відрядження пов’язане звиконанням термінового завдання для аптеки.

D. Включається, якщо така ситуація передбачена в колективному договорі.

E. Включається в будь-якому разі.
18. Провізор аптеки перебував в службовому відрядженні. Який граничний термін подання звіту про використання отриманих на службове відрядження грошей?

A. Три робочі дні після повернення з відрядження.

B. Чотири робочі дні після повернення з відрядження.

C. Десять робочих днів після повернення звідрядження.

D. Тиждень після повернення з відрядження

E. Такий термін не встановлено.
19. Спеціалісти відділу збуту фармацевтичної фірми часто виїжджають у службові відрядження. Який граничний термін перебування працівника в одному службовому відрядженні?

A. Не може перевищувати З0 календарних днів

B. Не може перевищувати 45 календарних днів.

C. Не може перевищувати 5 календарних днів

D. Не може перевищувати 60 календарних днів

E. Граничний термін не встановлено
20. Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової непрацездатності працівникам у зв’язку з доглядом за хворою дитиною. Який граничний вік дитини для отримання вказаної соціальної допомоги?

A. 14 років

B. 15 років

C. 16 років

D. 10 років

E. 12 років
21. Під час інвентаризації провізор К. працювала понад норму робочого часу 2 год. Вказати розмір компенсації при погодинній системі оплати праці.

A. 2-кратний розмір годинної ставки

B. 1-кратний розмір годинної ставки.

C. 1,5-кратний розмір годинної ставки.

D. 2,5-кратний розмір годинної ставки.

E. Не належиться.
22. Завідувач складає графік виходу на роботу провізора, який здійснює прийом рецептів і відпуск лікарських засобів. Яка тривалість робочого часу в розрахунку на тиждень для даного працівника?

A. 36 год

B. 38 год.

C. 40 год

D. 30 год.

E. Ненормований робочий тиждень
23. Вказати на відрахування з заробітної плати аптечних працівників, які не належать до витрат обігу

A. Прибутковий податок

B. Фонд соціального страхування

C. Фонд сприяння зайнятості населення

D. Пенсійний фонд

E. Фонд зайнятості населення
24. Яка категорія працівників звільнюється від прибуткового податку:

A. Особи, що отримали трудові каліцтва на виробництві

B. Усі працівники, що мають двох і більше дітей до 16 років

C. Пенсіонери, що працюють

D. Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни

Е.-
25. У якому випадку працівник, який працював у святковий день, може претендувати на отримання відгулу:

A. Тільки у випадку, якщо робота у святковий день була понад норму робочого часу

B. У будь-якому, без додаткових обмежень

C. У тому випадку, якщо протягом місяця мала місцепонаднормова робота

D. Робота у святковий день не є підставою для відгулу

Е.-
26. Фармацевт аптеки працював у святковий день і відпрацьований час входить в норму робочого часу цього місяця. Який порядок нарахування заробітної плати необхідно використовувати в даному випадку?

A. В розмірі одноденного тарифу понад ставку

B. В розмірі подвійної тарифу понад ставку

C. В загальному порядку як звичайний день

D. За подвійними розцінками

E. За одинарними розцінками
27. В аптеці прийнята погодинно-преміальна форма оплати праці. Який документ оформляється при нарахуванні авансу співробітникам аптеки?

A. Платіжна відомість

B. Розрахунок-дозвіл на виплату зарабітної плати

C. Накладна

D. Дозвіл на виплату зарабітної плати

E. Розхідний касовий ордер
28. Із заробітної плати працівників аптек утримується податок з доходу фізичних осіб. Вкажіть суму, яка не включається в сукупний місячний дохід при оподаткуванні даним податком.

A. Сума допомоги по вагітності

B. Сума за листком непрацездатності

C. Дивіденди

D. Сума допомоги з догляду за хворим

E. Сума доходу, отримана в натуральній формі
29. Кожний працюючий громадянин України має право на професійну відпуску. Вкажіть суму, яка не включається в сукупний дохід при нарахуванні відпускних.

A. Дивіденди

B. Доплата за кваліфікаційну категорію

C. Плата за роботу у святкові дні

D. Виплати з тимчасової непрацездатності

E. Доплата за суміщення професій
30.Завідувач складає графік виходу на роботу провізора-аналітика. Яка тривалість робочого часу на тиждень встановлена для даного працівника?

A *36 год.

B 38 год.

C 40 год.

D 30 год.

E Ненормований робочий тиждень.
31.Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Який граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів?

A *Наступний робочий день після видачі готівки

B Три робочі дні після видачі готівки

C Десять робочих днів після видачі готівки

D Тиждень після видачі готівки

E Такий термін не встановлено

32. Провізор-спеціаліст із загальним стажем роботи 6 років отримав лікарняний лист у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Який розмір допомоги йому нараховується ?

A *80% середньої заробітної плати

B 50% середньої заробітної плати

C 100% середньої заробітної плати

D 70% середньої заробітної плати

E 30% середньої заробітної плати

33. Згідно з діючим законодавством аптечним працівникам нараховується допомога при втраті працездатності. Вкажіть джерело оплати перших 5 днів хвороби за листками непрацездатності

A *Витрати аптеки

B Доходи аптеки

C Пенсійний фонд

D Фонд економічного стимулювання

E Резервний фонд
34. Всі працівники мають право на щорічну професійну відпустку. Яка тривалість додаткової відпустки встановлена для аптечних працівників з ненормованим робочим днем?

A * Сім календарних днів

B не надається

C Десять календарних днів

D Двадцять календарних днів

E Тридцять календарних днів
35. Згідно КЗпП, утримання з заробітної плати можуть здійснюватись тільки у випадках, передбачених законодавством.Яке з утримань не відноситься до обовязкових?

A *Аліменти

B Податок з доходів фізичних осіб

C Утримання в фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

D Внески у фонд соціального страхування безробіття

E Внески у Пенсійний фонд

36. Обов’язкові утримання із заробітної плати працівників проводяться бухгалтерією самостійно. Вкажіть утримання, на яке необхідно письмовий дозвіл працівника.

A *Внески у благодійні фонди

B Аліменти

C Внески у фонд соціального страхування безробіття

D Внески у фонд соціального страхування втрати працездатності

E Внески у Пенсійний фонд

37. Згідно Кодексу законів про працю до обов’язкових утримань із заробітної плати працівників аптек належать:

A * Внески у Пенсійний фонд;

B Аліменти;

C Надлишково виплачені суми;

D Суми по виконавчих листах;

E Профспілкові внески.
38. Розміри допомоги з тимчасової непрацездатності працівників аптек залежать від трудового стажу: працівники з трудовим стажем 5 років ___, від 5 до 8 років ___, трудовий стаж понад 8 років ___ .

A * 60%, 80\%, 100\% середньої заробітної плати

B 20 \%, 40\%, 50\% середньої заробітної плати

C 40 \%, 50\%, 90\% середньої заробітної плати

D 10 \%, 30\%, 50\% середньої заробітної плати

E 25 \%, 45\%, 65\% середньої заробітної плати
39. В аптеці приватної форми власності виникла суперечка щодо курсів підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників, оскільки власник відмовлявся відпустити працівника для їх проходження. Хто несе відповідальність за рівень кваліфікації спеціалістів фармації?

A * суб’єкт господарювання

B сам працівник

C трудовий колектив

D Державна служба, яка видала ліцензію

E непередбачена така відповідальність
40. У фасувальниці Крижої В.Л. виник конфлікт з керівником ПП „Панацея” стосовно переносу щорічної відпустки. Фасувальниці треба звернутись в:

A *Комісію з трудових спорів підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про лікарські засоби»
В якому діапазоні може коливатись маса дозованих:: в якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків рослинного походження...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconПлан лекції: І. Протисифілітичні засоби >ІІ. Протитуберкульозні засоби...
Протисифілітичні — це лікарські засоби, які вибірково діють на трепонему бліду І належать до групи протиспірохетозних засобів. їх...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconТема №4 : Правові засоби державного регулювання економіки
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про інформацію»
Податковий кодекс України : від 02. 12. 2010 р. №2755-vi закон України «Про державний ринковий нагляд І контроль нехарчової продукції»...
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України «Про заставу»
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України "Про туризм"
Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. Т ужгород, 1999
A. Закон України „Про лікарські засоби iconЗакон України „Про оперативно-розшукову діяльність” (ч ст. 6, ч ч...
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: Прокурорський нагляд за додержанням законів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка