Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.)
НазваСуть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.)
Сторінка1/10
Дата конвертації28.10.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Загальні положення
Створення в Україні умов для подальшого економічного зростання вимагає удосконалення та подальшого розвитку платіжних систем, особливо з огляду на інтеграцію України у світову економічну систему, в якій системи електронних платежів – неодмінний атрибут сучасного світового фінансового ринку.

Глобальні масштаби здійснення розрахункових операцій передбачають досконале володіння банківськими працівниками технології здійснення переказів, обслуговування платежів, а їхніми клієнтами – можливостей та переваг здійснення розрахунків за допомогою системи електронних платежів. У зв’язку з цим важливого значення набуває вивчення дисципліни ”Платіжні системи”, яка передбачена навчальними планами підготовки фахівців спеціальності “Банківська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст всіх форм навчання.

Навчальна дисципліна “Платіжні системи” має за мету надання студентам систематизованого уявлення про суть платіжного механізму, особливості його функціонування, взаємозв’язки з іншими процесами. Вивчення курсу базується на знаннях таких дисциплін, як “Гроші та кредит”, “Банківські операції”, “Облік і аудит в банках”, “Інформаційні системи і технології в банківській сфері”, ”Міжнародні розрахунки та валютні операції” тощо.

Навчальні завдання для практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи відповідають змісту робочої програми з дисципліни “Платіжні системи”. Завдання передбачають відповіді на поставлені запитання з приводу суті, теоретичних основ платіжних систем, специфіки побудови національної платіжної системи України та її сучасному стану, особливостей функціонування платіжних систем провідних країн світу.

Метою даної методичної розробки є забезпечення студентів та викладачів матеріалом, який необхідний для організації самостійної роботи та аудиторних занять по дисципліні “Платіжні системи”.

Метою практичних занять є:

 • закріпити та поглибити знання студентів у відповідності до лекційного курсу;

 • обговорити дискусійні та проблемні питання з курсу;

 • оволодіти термінологією дисципліни та її основними інструментами.

Поточний контроль на практичних заняттях проводиться за модульною системою оцінки знань студентів.

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту.
Тема 1.^ СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ (4 год.)
Питання для обговорення:

 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Платіжні системи».

 2. Основні елементи платіжних систем.

 3. Правова основа діяльності платіжних систем в Україні.

 4. Основні вимоги до платіжних систем.

 5. Учасники платіжних систем та їх функції.


Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

 1. Сформулюйте основні підходи до визначення поняття «Платіжна система».

 2. Визначте місце платіжних систем у структурній схемі економіки країни.

 3. В чому полягає суть платіжної системи, її основна мета і функції?

 4. Назвіть і охарактеризуйте базові елементи платіжних систем.

 5. Охарактеризуйте законодавчу та нормативно-правову базу що регулює загальні засади функціонування платіжних систем в Україні.

 6. Розкрийте значення нормативно-правової бази в забезпеченні ефективності діяльності платіжних систем.

 7. Визначте суб’єктів платіжної системи, між якими виникають відносини щодо проведення переказу грошей.

 8. За допомогою яких платіжних інструментів можна здійснити переказ грошей?

 9. Назвіть основні вимоги, які повинні задовольняти платіжні системи.

 10. В чому полягає суть вимог щодо ефективності і оперативності платіжних систем?

 11. Обґрунтуйте економічність як одну з вимог, які повинні задовольняти платіжні системи.

 12. Розкрийте суть вимог щодо зручності і безпечності платіжних систем.

 13. Охарактеризуйте середовище, в якому здійснюється процес платежів в ринковій економіці.

 14. Дайте характеристику користувачам платіжних послуг. Які чинники впливають на їх потреби?

 15. Визначте роль комерційних банків у процесі виконання платежу.

 16. Дайте порівняльну характеристику функцій банку-платника та банку отримувача.

 17. Обґрунтуйте функції банку-емітента як учасника платіжної системи.

 18. Обґрунтуйте функції банку-еквайра як учасника платіжної системи.

 19. Розкрийте роль та функції центрального банку в організації платіжної системи.

 20. Які спеціальні установи надають платіжні послуги? Розкрийте їх роль та функції у платіжних системах.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) icon+ Закону України «Про загальні засади створення та функціонування вез в Україні»
Прискорення економічних реформ у лікувально-оздорочій галузі та розвиток туризму
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) icon1. Облік коштів банку на коррахунках. Облік міжбанківських розрахунків...
Національного банку України визначає Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) iconУправління процесом паблик рілейшнз загальні засади управління pr-процесом
Сенс такого способу функціонування систем вижити й працювати з найменшими втратами для себе. Але оскільки системи існують у середовищі,...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) icon1. Місцеві фінанси, їх сутність,склад І роль у розвитку економічної І соціальної інфраструктури
Кпізу – надати можливість студентам ретельно вивчити суть І значення муніципальних фінансів, засади їхнього функціонування як одного...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) iconРозділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення...
Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю,...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) iconСтруктура залікових кредитів дисципліни Модуль Загальні основи й теорія виховання
Тема Загальні засади педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень. (Об’єкт, Предмет педагогіки. Система освіти, навчання І...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) iconРозділ I загальні положення стаття Сфера дії Декрету
Цей Декрет визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) iconПлан вступ Поняття, суть І значення стадії судового розгляду. Загальні...
При цьому місцеві та апеляційні загальні суди як суди першої інстанції постановили виправдувальні вироки лише стосовно 365 осіб;...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) iconЛекція №8 Операції банків з пластиковими картками
На сьогодні на території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних І міжнародних платіжних систем...
Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в україні (4 год.) icon«П ро засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» Шановний пане Президенте!
Просимо Вас не підписувати гомосексуальний законопроект №10468 «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», що був...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка