Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О
Скачати 44.05 Kb.
НазваПитання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О
Дата конвертації12.07.2013
Розмір44.05 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Банк > Закон
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”
Ст. викладач Колесник О.О


 1. Сутність сучасних грошей.

 2. Вартість та цінність грошей та фактори, що впливають на них.

 3. Функції сучасних грошей.

 4. Грошовий обіг та грошовий оборот.

 5. Загальна характеристика грошової маси ті ліквідність грошових активів. Грошові агрегати та їх характеристика.

 6. Механізм утворення грошової маси комерційними банками.

 7. Грошовий мультиплікатор та засоби його обчислювання.

 8. Сутність інфляції в різних теоріях та поглядах.

 9. Причини та види інфляції.

 10. Вплив інфляції на економіку та соціальну сферу.

 11. Грошова система країни та її елементи. Види грошових систем та їх характеристика.

 12. Засоби та проблеми стабілізації грошової системи України.

 13. Сутність готівкого грошового обігу.

 14. Сутність безготівкового розрахунків.

 15. Основи організації безготівкових розрахунків.

 16. Сучасні погляди на сутність кредиту.

 17. Необхідність кредиту в умовах товарно-грошових відносин.

 18. Функції та роль кредиту в економіці країни.

 19. Характеристика видів меж кредиту.

 20. Характеристика меж використання кредиту та фактори, що впливають на їх зміни.

 21. Сутність та функції позичкового проценту, його зв’язок із нормою позичкового проценту.

 22. Взаємозв’язок та відмінності між позиковим процентом, ціною товару, кредитом та позикою.

 23. Межі використання позичкового проценту та джерела його формування та уплати.

 24. Чинники, які впливають на розмір позикового проценту.

 25. Роль позичкового проценту в ринковій економіці.

 26. Банківський кредит.

 27. Споживчий кредит.

 28. Поняття сутності банку.

 29. Структура банківської системи України.

 30. Банк, та його відмінності від небанківського кредитного закладу.

 31. Задачі та функції комерційних банків.

 32. Задачі та функції центрального банку.

 33. Види банків та банківські операції.

 34. Поняття кредитної системи України.

 35. Роль кредитної системи в економічному розвитку країни.

 36. Характеристика принципів кредитування.

 37. Характеристика мети та об’єктів кредитування.

 38. Сутність грошово-кредитного регулювання економіки.

 39. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки ті їх характеристика.

 40. Характеристика комерційного кредиту.

 41. Визначення структури платіжної системи. СЕП.

 42. Функціонування клірингового центру в Україні.


^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ:
Основна література


 1. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змі- нами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 120–121. — С. 1–9.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змі- нами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. —№ 1. — С. 3–47.

 3. Глущенко С. В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України. — 2007. — № 5. — С. 96–104.

 4. Грищенко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 88–97.

 5. Гроші та кредит / Авт. кол.: За ред. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2006. — 598 с.

 6. Гроші та кредит: Підручник, 4-е вид., пер. / За. ред. М. І. Савлука. — К.: Київ, 2006. —748 с.

 7. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

 8. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2007. — 528 с.

 9. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

 10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

 11. Диба М. І., Осадчий Є. С. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення на- дійності економіки України // Фінанси України. — 2008. — № 6. — С. 77–88.

 12. Козоріз М. А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 95–102.

 13. Козюк В. В. Валютні резерви в глобальних умовах // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 97–104.

Допоміжна

 1. Козюк В.В. Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між інфляцією та безробіт- тя // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 17–26.

 2. Колосова В. П. Європейський інвестиційний банк в Україні // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 15–26.

 3. Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 112–123.

 4. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка України. — 2007. — № 9. — С. 21–29.

 5. Корнєєв В. Банконцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України. — 2008. — № 9. — С. 18–26.

 6. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998.

 7. Поддєрогін А. М., Невмержицький Я. І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 119–127.

 8. Полозенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 82–88.

 9. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї- ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

 10. Сапір Ж. — Настільки тяжко, наскільки довго? (Спроба прогнозування глибини і трива- лості кризи) // Економіка України. — 2008. — № 10. — С.73–93.

 11. Ставицький А. В., Хом’як В. Г. Вплив монетарної політики на економічну безпеку Укра- їни // Фінанси України. — 2007. — № 10. — С. 51–59.

 12. Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового складу банківської системи України // Економіка України. — 2008. — № 4. — С. 43–55.

 13. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. Оспіщева В. І. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

 14. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин- ків небанківських фінансових послуг України. — 2008 — № 3. — С. 20–35.

 15. Чуб О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. — 2008. — № 4. — С. 57–67.

 16. Чуб О. О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. — 2008. — № 1. — С. 138–146.

 17. Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. — 2007. — № 1. — С. 3–16.

 18. Шаповал А. В., Міщенко В. І. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектора // Фінанси України. — 2008. — № 4. — С. 45–56.

 19. Шелудько Н. М. Кредитна експансія та стійкість банківського сектора в Україні // Фінанси України. — 2007. — № 10. — С. 148–156.

Схожі:

Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconПитання на залік з дисципліни: «Гроші та кредит»

Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconПитання для іспиту з дисципліни «гроші та кредит»
Методи управління сукупним грошовим оборотом, особливості їх використання в сучасних умовах
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconКонспект лекцій з дисципліни «гроші та кредит» для студентів окр...
Конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів окр «молодший спеціаліст» всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconПитання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»
Бюджетний надлишок І бюджетний дефіцит, причини виникнення та джерела його покриття
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconСутність процента за кредит І його вимірники
У ринковій економіці розрізняють дві форми грошей — гроші як гроші та гроші як позичковий капітал. Відповідно, І цінність грошей...
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Плани семінарських занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів окр «молодший спеціаліст» ІІ курсу всіх форм навчання галузі...
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconДоц. Решетник Н.І. Питання до екзамену з курсу «Фінанси, гроші та...
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Гроші...
...
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconЗбройних сил практикум
Бадюк М.І., заступник начальника кафедри кандидат медичних наук Котуза А. С., доцент кафедри Заяц О.І., старший викладач кафедри...
Питання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Гроші та кредит», І оцінюється окремо від підсумків поточного контролю встановленими критеріями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка