1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Назва1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Сторінка3/6
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 10. Основи техніки безпеки

 

1. Шар діелектрика, яким вкривається поверхня струмоведучих частин, або котрим струмоведучі частини відокремлюють одну від одної, називається:

А) захисне заземлення; Б) занулення; В) електрична ізоляція; Г) захисне вимкнення.

 

2. Навмисне електричне з’єднання з землею або з її еквівалентом металевих, не струмоведучих частин, котрі можуть опинитися під напругою, називається:

А) захисне заземлення; Б) занулення; В) електрична ізоляція; Г) захисне вимкнення.

 

3. Навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих не струмоведучих частин, котрі можуть опинитися під напругою, називається:

А) захисне заземлення; Б) занулення; В) електрична ізоляція; Г) захисне вимкнення.

 

4. Швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроустановки при виникненні небезпеки ураження струмом, називається:

А) захисне заземлення; Б) занулення; В) електрична ізоляція; Г) захисне вимкнення.

 

5. Для гасіння твердих горючих речовин, сипучих речовин, спиртів, солярового масла найпростіше використати:

А) воду; Б) піну; В) вуглекислоту; Г) порошки.

 

6. Для гасіння горючих легкозаймистих рідин з відкритою поверхнею, що горить слід використати:

А) воду; Б) піну; В) водні розчини солей; Г) порошки.

 

7. Для гасіння електроустановок слід використати:

А) воду; Б) піну; В) вуглекислоту; Г) порошки.

 

8. Для гасіння горючих рідин, металів та обладнання, які знаходяться під електричним струмом, слід використати:

А) воду; Б) піну; В) вуглекислоту; Г) порошки.

 

9. Запобіжні написи, плакати (знаки безпеки) поділяють на:

А) три групи; Б) чотири групи; В) дві групи; Г) шість груп.

 

^ ТЕМА 11, 12, 13. Надзвичайні ситуації та їх класифікація

Єдина Державна система з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

1. Надзвичайна ситуація це:

А) небезпечна подія техногенного характеру, що створює загрозу життю і здоров’ю людини, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, порушення виробничого чи транспортного процесу, або завдає шкоди довкіллю;

Б) небезпечна подія природного походження, яка за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю вражає людей, об’єкти економіки та довкілля;

В) стихійне лихо чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків;

Г) порушенням нормальних умов життя людей на об'єкті або території, які викликані аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епіфітотією, епізоотією, великими пожежами, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських втрат і матеріальних збитків.

 

2. Надзвичайна ситуація регіонального рівня це:

А) надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох і більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси, що перевищують власні можливості окремої області;

Б) надзвичайна ситуація, яка розвивається території двох або більше адміністративних районів,

В) надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти;

Г) надзвичайна ситуація, розгортається на території об’єкта або загрожує самому об’єкту і наслідки якої виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

 

3. Надзвичайна ситуація місцевого рівня це:

А) надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох і більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси, що перевищують власні можливості окремої області;

Б) надзвичайна ситуація, яка розвивається території двох або більше адміністративних районів,

В) надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти;

Г) надзвичайна ситуація, розгортається на території об’єкта або загрожує самому об’єкту і наслідки якої виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

 

4. Надзвичайна ситуація об’єктового рівня це:

А) надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох і більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси, що перевищують власні можливості окремої області;

Б) надзвичайна ситуація, яка розвивається території двох або більше адміністративних районів,

В) надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти;

Г) надзвичайна ситуація, розгортається на території об’єкта або загрожує самому об’єкту і наслідки якої виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

 

5. Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня це:

А) надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох і більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси, що перевищують власні можливості окремої області;

Б) надзвичайна ситуація, яка розвивається території двох або більше адміністративних районів,

В) надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно-небезпечного об’єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти;

Г) надзвичайна ситуація, розгортається на території об’єкта або загрожує самому об’єкту і наслідки якої виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони.

 

6. Вказати кількість умовних етапних фаз розвитку надзвичайних ситуацій:

А) три; Б) чотири; В) п’ять; Г) сім.

 

7. Надзвичайні ситуації техногенного характеру – це:

А) транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза;

Б) небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища;

В) ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного

 спрямування;

Г) ситуації, які пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження.

 

8. Надзвичайні ситуації природного характеру – це:

А) транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза;

Б) небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища;

В) ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування;

Г) ситуації, які пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження.

 

9. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру – це:

А) транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза;

Б) небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища;

В) ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування;

Г) ситуації, які пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження.

 

10. Надзвичайні ситуації воєнного характеру – це:

А) транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза;

Б) небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища;

В) ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування;

Г) ситуації, які пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження.

11. Вражаючий фактор - це:

А) чинники життєвого середовища, які за певних умов задають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків;

Б) чинники життєвого середовища, які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або окремих його органів;

В) чинники життєвого середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання;

Г) чинники життєвого середовища, які призводять до травм.

 

12. Вказати, які показники використовують при оцінці наслідків катастроф:

А) втрати населення, економічні втрати;

Б) втрати населення, кількість зруйнованих будівель і споруд;

В) масштаб ураженої території, втрати населення;

Г) масштаб ураженої території, кількість зруйнованих будівель і споруд.

 

13. При кількості потерпілих (уражених) від 25 до 100 осіб, із яких 10-15 потребують госпіталізації, надзвичайну ситуацію (аварію) слід віднести до категорії:

А) грандіозна; Б) мала; В) середня; Г) велика.

 

14. При кількості потерпілих (уражених) від 100 до 1000 осіб, з яких підлягають госпіталізації від 25 до 250 осіб, надзвичайну ситуацію (аварію) слід віднести до категорії:

А) грандіозна; Б) мала; В) середня; Г) велика.

 

15. При кількості потерпілих (уражених) більше 1000 осіб, з яких госпіталізації підлягають більше 250 осіб, надзвичайну ситуацію (аварію) слід віднести до категорії:

А) грандіозна; Б) мала; В) середня; Г) велика.

 

16. Після подачі попереджувального сигналу «Увага всім!» населення зобов'язане:

А) увімкну телевізійні, радіотрансляційні приймачі для прослуховування екстреного повідомлення; Б) негайно вийти з приміщень на вулицю;

В) негайно зайти в закрите приміщення і чекати наступного сигналу;

Г) ніяк не реагувати на цей сигнал.

 

17. У воєнний час інформування здійснюється за такими видами інформації:

А) «Повітряна небезпека»; Б) «Штормове попередження»;

В) «Аварія на атомній електростанції»; Г) «Аварія на хімічно-небезпечному об'єкті».

 

18. У воєнний час інформування здійснюється за такими видами інформації:

А) «Штормове попередження»; Б) «Загроза радіаційного зараження»;

В) «Аварія на атомній електростанції»; Г) «Аварія на хімічно-небезпечному об'єкті».

 

19. У мирний час інформування здійснюється за такими видами інформації:

А) «Штормове попередження»; Б) «Загроза радіаційного зараження»;

В) «Повітряна небезпека»; Г) «Загроза хімічного зараження».

 

20. У мирний час інформування здійснюється за такими видами інформації:

А) «Загроза радіаційного зараження». Б) «Аварія на хімічно-небезпечному об'єкті».

В) «Повітряна небезпека»; Г) «Загроза хімічного зараження».

 

21. До рятувальних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) прокладання колонних шляхів, улаштування проїздів в завалах і на заражених ділянках;

Б) виявлення, знешкодження та знищення боєприпасів в звичайному спорядженні і інших вибухонебезпечних предметів, що не вибухали;

В) локалізація аварій на газових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мереж; Г) розвідка.

 

22. До рятувальних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) локалізація і гасіння пожеж на маршрутах руху і ділянках (об'єктах) робіт;

Б) прокладання колонних шляхів, улаштування проїздів в завалах і на заражених ділянках;

В) виявлення, знешкодження та знищення боєприпасів в звичайному спорядженні і інших вибухонебезпечних предметів, що не вибухали;

Г) локалізація аварій на газових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мереж.

 

23. До рятувальних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А)прокладання колонних шляхів, улаштування проїздів в завалах і на заражених ділянках;

Б) розшук уражених та вилучення їх із завалів, пошкоджених та палаючих будівель, загазованих і задимлених приміщень;

В) виявлення, знешкодження та знищення боєприпасів в звичайному спорядженні і інших вибухонебезпечних предметів, що не вибухали.

Г) локалізація аварій на газових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мереж.

 

24. До рятувальних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) прокладання колонних шляхів, улаштування проїздів в завалах і на заражених ділянках;

Б) ремонт і відновлення пошкоджених та зруйнованих ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж, а також захисних споруд для укриття людей у випадку повторення надзвичайних ситуацій;

В) надання першої медичної допомоги ураженим і евакуація їх в лікарські установи;

Г) локалізація аварій на газових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мереж.

 

25. До рятувальних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) прокладання колонних шляхів, улаштування проїздів в завалах і на заражених ділянках;

Б) ремонт і відновлення пошкоджених та зруйнованих ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж, а також захисних споруд для укриття людей у випадку повторення надзвичайних ситуацій;

В) укріплення або завалювання конструкцій будинків і споруд, які загрожують обвалом та перешкоджають безпечному руху;

Г) санітарна обробка людей, ветеринарна обробка сільськогосподарських тварин, дезактивація і дегазація техніки, засобів захисту і одягу, продовольства, харчової сировини, води і фуражу.

 

26. До невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) локалізація і гасіння пожеж на маршрутах руху і ділянках (об'єктах) робіт;

Б) розшук уражених та вилучення їх із завалів, пошкоджених та палаючих будівель, загазованих і задимлених приміщень;

В)подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтровентиляційною системою;

Г) прокладання колонних шляхів, улаштування проїздів в завалах і на заражених ділянках.

 

27. До невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) локалізація аварій на газових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічних мереж;

Б) розшук уражених та вилучення їх із завалів, пошкоджених та палаючих будівель, загазованих і задимлених приміщень;

В)подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтровентиляційною системою;

Г) надання першої медичної допомоги ураженим і евакуація їх в лікарські установи.

 

28. До невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) вивід (вивіз) населення з небезпечних зон в безпечні райони;

Б) укріплення або завалювання конструкцій будинків і споруд, які загрожують обвалом та перешкоджають безпечному руху;

В)подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтровентиляційною системою;

Г) надання першої медичної допомоги ураженим і евакуація їх в лікарські установи.

 

29. До невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) вивід (вивіз) населення з небезпечних зон в безпечні райони;

Б) розшук уражених та вилучення їх із завалів, пошкоджених та палаючих будівель, загазованих і задимлених приміщень.

В) ремонт і відновлення пошкоджених та зруйнованих ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж, а також захисних споруд для укриття людей у випадку повторення надзвичайних ситуацій;

Г) надання першої медичної допомоги ураженим і евакуація їх в лікарські установи.

 

30. До невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації відносяться:

А) вивід (вивіз) населення з небезпечних зон в безпечні райони;

Б) розшук уражених та вилучення їх із завалів, пошкоджених та палаючих будівель, загазованих і задимлених приміщень.

В) локалізація і гасіння пожеж на маршрутах руху і ділянках (об'єктах) робіт;

Г) виявлення, знешкодження та знищення боєприпасів в звичайному спорядженні і інших вибухонебезпечних предметів, що не вибухали.

 

1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconТеоретичні основи безпеки життєдіяльності
Ознайомити студентів з завданням дисципліни «Безпека життєдіяльності». Навчити визначати основні принципи безпечної життєдіяльності...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconПравила прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до ліцензії...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconПлан: Організаційно-правові основи становлення й гарантування економічної...
Організаційно-правові основи становлення й гарантування економічної безпеки в Україні
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconОпорний конспект лекцій змістовий модуль Теоретичні основи фінансового...
Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconПрограма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для...
Блеми забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному та техногенному середовищах, а також організаційних...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconКонспект Лекції категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconЛекція №9
Нормативні документ основні їх вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності icon1. Законодавчо-правові основи управління безпекою життєдіяльності
Правова система формує передумови створення, функціонування, удосконалення системи управління безпекою життєдіяльності. Правова система...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка