1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Назва1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Сторінка1/6
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Кафедра оздоровчого харчування, екології та безпеки туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

для підготовки до олімпіади

з курсу

 

Безпека життєдіяльності

 

для студентів усіх спеціальностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено і ухвалено

на засіданні кафедри

оздоровчого харчування,

екології та безпеки туризму

Протокол №_______

від "____"________ 2011 р.

зав. кафедри

__________ д.с.-г.н., проф. Бомба М. Я.

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2011


^ ТЕМА 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

 

1. Структура життєдіяльності включає:

А) людину, діяльність людини;

Б) людину, засоби виробництва, природне середовище;

В) людину (населення), природне і штучне середовище, сфери діяльності людини;

Г) життя, людину, навколишнє середовище.

 

2. Система, яка здатна забезпечувати і підтримувати в середовищі проживання певні умови існування і всі види трудової діяльності:

А) життєдіяльність; Б) життя;

В) діяльність; Г) безпека життєдіяльності.

 

3. Біосфера – це:

А) область існування живих організмів на Землі (охоплює всю атмосферу);

Б) область існування живих організмів на Землі і (охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери);

В) середовище проживання людини; Г) гідросфера, атмосфера.

 

4. Атмосфера - це:

А) газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею;

Б) джерело утворення хмар, туманів, опадів;

В) багаторічний режим погоди, властивий тій чи іншій місцевості;

Г) водяна оболонка Землі.

 

5. Гідросфера - це:

А) водна сфера Землі, сукупність морів, океанів, льодовиків;

Б) джерело утворення хмар, туманів, опадів;

В) водяна пара, вода; Г) середовище проживання живих організмів.

 

6. Літосфера - це:

А) водна сфера Землі, сукупність морів, океанів, льодовиків;

Б) область існування живих організмів на Землі;

В) зовнішня тверда оболонка Землі (охоплює земну кору з частиною верхньої мантії Землі);

Г) тверда оболонка Землі(охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу).

 

7. Середовище життя людей це:

А) атмосфера, гідросфера, літосфера; Б) біосфера;

В) побутове середовище;

Г) природне, соціальне, або соціально-політичне, та техногенного середовище;

 

8. Кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою це

А) шкода; Б) ризик; В) аварія; Г) надзвичайна ситуація.

 

9. Кількісна оцінка небезпеки це:

А) шкода; Б) ризик; В) аварія; Г) надзвичайна ситуація.

 

16. Знехтуваний ризик це:

А) максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат;

Б) має настільки малий рівень, що перебуває в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня;

В) ризик, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку;

Г) ризик, що характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.

 

10. Гранично допустимий ризик це:

А) максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат;

Б) має настільки малий рівень, що перебуває в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня;

В) ризик, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку;

Г) ризик, що характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.

 

11. Надмірний ризик це:

А) максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат;

Б) має настільки малий рівень, що перебуває в межах допустимих відхилень природного (фонового) рівня;

В) ризик, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку;

Г) ризик, що характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.

 

12. Яку концепцію використовує сучасна наука про безпеку життєдіяльності людини?

А) концепцію допустимого ризику; Б) концепцію абсолютної безпеки середовища;

в) концепцію невизначеного ризику; г) концепцію мінімального ризику.

 

13. Коефіцієнт індивідуального ризику на об’єкті господарювання – це:

А) відношення кількості нещасних випадків за рік до кількості потерпілих за рік;

Б) відношення кількості нещасних випадків за рік до кількості працівників на об’єкті

господарювання;

В) відношення кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до кількості

працівників на об’єкті господарювання;

Г) відношення кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до загальної

кількості нещасних випадків.

 

14. Який із методів визначення ризику базується на статистиці, розрахунках частоти проявлення небезпек:

А) інженерний; Б) модельний; В) експертний; Г) соціологічний.

 

15. Який із методів визначення ризику базується на побудові моделі впливу небезпек на окрему людину чи групи:

А) інженерний; Б) модельний; В) експертний; Г) соціологічний.

 

16. Який із методів визначення ризику базується на визначенні ймовірності різних подій спеціалістами:

А) інженерний; Б) модельний; В) експертний; Г) соціологічний.

 

17. Який із методів визначення ризику базується на використанні результатів опитування населення:

А) інженерний; Б) модельний; В) експертний; Г) соціологічний.

 

ТЕМА 2, 3. Характеристика небезпек. Екологічна безпека

 

1. Біотичні небезпеки – це:

А) небезпеки, які походять від живих об’єктів;

Б) небезпеки, які походять від неживих об’єктів;

В) природні явища, які мають надзвичайний характер;

Г) небезпеки викликані мікроорганізмами.

 

2. Абіотичні небезпеки – це:

А) небезпеки, які походять від живих об’єктів;

Б) небезпеки, які походять від неживих об’єктів (є результатом дії сил природи);

В) природні явища, які мають надзвичайний характер;

Г) небезпеки викликані діяльністю людини.

 

3. Наслідком біотичних небезпек можуть бути:

А) порушення нормальної діяльності населення;

Б) нищення матеріальних цінностей;

В) надзвичайні ситуації біологічного характеру;

Г) руйнування будівель і споруд.

 

4. На скільки груп за рівнем патогенності поділяються мікроорганізми?

А) на чотири; Б) на три; В) на дві; Г) на п’ять.

 

5. Масове розповсюдження інфекційних захворювань людей – це:

А) епідемія; Б) епізоотія; В) епіфітотія; Г) мікози.

 

6. Масове розповсюдження хвороб тварин – це:

А) епідемія; Б) епізоотія; В) епіфітотія; Г) мікози.

 

7. Масове розповсюдження хвороб рослин – це:

А) епідемія; Б) епізоотія; В) епіфітотія; Г) мікози.

 

8. Мікроорганізми, які здатні жити лише в присутності атмосферного кисню:

А) аероби; Б) анаероби; В) сапрофіти; Г) паразити.

 

9. Мікроорганізми, які здатні жити лише в присутності атмосферного кисню:

А) аероби; Б) анаероби; В) віруси Г) паразити.

 

10. Мікроби, які харчуються відмерлими частинами організму:

А) аероби; Б) анаероби; В) сапрофіти; Г) паразити.

 

11. Мікроби, які живляться з живих організмів:

А) аероби; Б) анаероби; В) сапрофіти; Г) паразити.

 

12. Швидке переміщення речовини є причиною виникнення:

А) землетрусу; Б) повені; В) урагану; Г) пожежі.

 

13. Вивільнення внутріземної енергії є причиною виникнення:

А) пожежі; Б) повені; В) урагану; Г) землетрус, вулканічна діяльність;

 

14. Підвищення водного рівня річок, озер є причиною виникнення:

А) землетрусу; Б) повені; В) урагану; Г) циклону.

 

15. Дія надзвичайно-сильного вітру є причиною виникнення:

А) зсуву; Б) повені; В) урагану; Г) селів.

 

16. Землетруси, обвали, вулкани – це небезпеки:

А) тектонічні; Б) топологічні; В) метеорологічні; Г) космічні.

 

17. Повені, цунамі – це небезпеки:

А) тектонічні; Б) топологічні; В) метеорологічні; Г) космічні.

 

18. Урагани, буря, смерч, спека – це небезпеки:

А) тектонічні; Б) топологічні; В) метеорологічні; Г) космічні.

 

19. Основний вражаючий фактор при землетрусі – це:

А) сила землетрусу; Б) глибина осередку; В) магнітуда; Г) сейсмічна хвиля.

 

20. Катастрофи з людськими жертвами можуть спричиняти зсуви:

А) дуже повільні; Б) повільні; В) середні; Г) швидкі.

 

21. Горіння сухого трав’яного покрову без захоплення крон дерев, це:

А) низова лісова пожежа; Б) верхова лісова пожежа;

В) середня лісова пожежа; Г) підземна лісова пожежа.

 

22. Горіння сухого трав’яного покрову з захопленням крон дерев, це:

А) низова лісова пожежа; Б) верхова лісова пожежа;

В) середня лісова пожежа; Г) підземна лісова пожежа.

 

23. Горіння шару торфу, це:

А) низова лісова пожежа; Б) верхова лісова пожежа;

В) середня лісова пожежа; Г) підземна лісова пожежа.

 

24. Вказати кількість зон затоплення при повенях:

А) 2; Б) 4; В) 7; Г) 3.

 

25. Ділянка суші, яку покриває хвиля прориву за першу годину, називається:

А) зона надзвичайно небезпечного затоплення; Б) зона катастрофічного затоплення;

В) зона можливого затоплення; Г) зона первинного затоплення.

 

26. Ділянка суші, яку покриває хвиля прориву за чотири години, називається:

А) зона надзвичайно небезпечного затоплення; Б) зона катастрофічного затоплення;

В) зона можливого затоплення; Г) зона первинного затоплення.

 

27. Нормальні умови навколишнього середовища, це:

А) тиск – 720 мм рт. ст., вологість – 40 - 60 %; температура повітря - 22С;

Б) тиск – 760 мм рт. ст., вологість – 40 - 50 %; температура повітря - 22С;

В) тиск – 760 мм рт. ст., вологість – 40 - 60 %; температура повітря - 25С;

Г) тиск – 740 мм рт. ст., вологість – 30 - 60 %; температура повітря - 25С;

 

28. Техногенні небезпеки - це:

А) раптовий вихід з ладу машин, механізмів і агрегатів з серйозним порушенням виробничого процесу, вибухами, утворенням пожеж, радіоактивним, хімічним або біологічним зараженням великих територій, груповою загибеллю людей;

Б) небезпечні процеси і явища, що не піддаються впливу людини, і є результатом сил природи;

В) небезпеки пов’язані з використанням транспортних засобів, горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

Г) небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем;

 

29. Аварія це є:

А) стихійне лихо чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків;

Б) небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території, акваторії загрозу для життя і здоров’я людей, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, порушення виробничого чи транспортного процесу, або завдає шкоди довкіллю;

В) небезпечна подія природного походження, яка за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю вражає людей, об’єкти економіки та довкілля;

Г) ситуація, що характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності людей, що спричинена небезпечною подією, яка призвела чи може призвести до загибелі людей та значних матеріальних витрат.

 

30. Катастрофа це є:

А) небезпечна подія техногенного характеру, що створює загрозу життю і здоров»ю людини, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, порушення виробничого чи транспортного процесу, або завдає шкоди довкіллю;

Б) небезпечна подія природного походження, яка за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю вражає людей, об’єкти економіки та довкілля;

В) великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного і рослинного світу, змінюючи умови середовища існування;

Г) ситуація, що характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності людей, що спричинена небезпечною подією, яка призвела чи може призвести до загибелі людей та значних матеріальних витрат.

 

31. Які екологічні проблеми, що пов’язані з забрудненням атмосфери, відносяться до глобальних?

А) підвищення середньої температури Землі внаслідок збільшення концентрації парни­кових газів, насамперед вуглекислого газу; зменшення вмісту озону у верхніх шарах атмосфери галогензаміщеними вуглеводнями;

Б) утворення смогів та випадання кислотних дощів;

В) випадання кислотних дощів та підвищення середньої температури Землі;

Г) зменшення вмісту озону в верхніх шарах атмосфери та утворення смогів.

 

ТЕМА 4, 5. Фізіологічні та психологічні основи безпеки життєдіяльності людини.

 

1. Первинні потреби – це:

А) фізіологічні; Б) соціальні; В) престижні; Г) особистісні.

 

2. Первинні потреби – це:

А) особистісні; Б) екзистенціальні; В) престижні; Г) особистісні.

 

3. Первинні потреби – це:

А) духовні; Б) соціальні; В) сексуальні; Г) особистісні.

 

4. Набуті потреби – це:

А) фізіологічні; Б) сексуальні; В) екзистенціальні; Г) духовні.

 

5. Набуті потреби – це:

А) особистісні; Б) сексуальні; В) екзистенціальні; Г) фізіологічні.

 

6. Набуті потреби – це:

А) сексуальні; Б) престижні; В) екзистенціальні; Г) фізіологічні.

 

7. Набуті потреби – це:

А) сексуальні; Б) фізіологічні; В) екзистенціальні; Г) соціальні.

 

8. У сучасній фізіології розрізняють:

А) вісім аналізаторів; Б) п’ять аналізаторів;

В) чотири аналізатори; Г) десять аналізаторів.

 

9. Головними або домінуючими аналізаторами при виявленні небезпеки виступають:

А) зоровий, нюховий, шкірний; Б) слуховий, вестибулярний, смаковий;

В) зоровий, слуховий, шкірний; Г) руховий, зоровий, смаковий.

 

10. Механорецептори, це:

А) рецептори, які мають нюховий, смаковий аналізатор;

Б) рецептори слухової, вестибулярної, рухової чутливості;

В) рецептори, які мають шкірний аналізатор;

Г) рецептори, які мають зоровий аналізатор.

 

11 Хеморецептори, це:

А) рецептори, які мають нюховий, смаковий аналізатор;

Б) рецептори слухової, вестибулярної, рухової чутливості;

В) рецептори, які мають шкірний аналізатор;

Г) рецептори, які мають зоровий аналізатор.

 

12. Терморецептори, це:

А) рецептори, які мають нюховий, смаковий аналізатор;

Б) рецептори слухової, вестибулярної, рухової чутливості;

В) рецептори, які мають шкірний аналізатор;

Г) рецептори, які мають зоровий аналізатор.

 

13. Фоторецептори, це:

А) рецептори, які мають нюховий, смаковий аналізатор;

Б) рецептори слухової, вестибулярної, рухової чутливості;

В) рецептори, які мають шкірний аналізатор;

Г) рецептори, які мають зоровий аналізатор.

 

14. Здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу, це:

А) психіка; Б) психічний процес; В) психічний стан; Г) психічна властивість.

 

15. Короткочасний процес отримання, переробки інформації та обміну нею, це:

А) психіка; Б) психічний процес; В) психічний стан; Г) психічна властивість.

 

16. Тривале душевне переживання, що впливає на життєдіяльність людини:

А) психіка; Б) психічний процес; В) психічний стан; Г) психічна властивість.

 

17. Стала душевна якість, що утворюється у процесі життєдіяльності людини і характеризує її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями:

А) психіка; Б) психічний процес; В) психічний стан; Г) психічна властивість.

 

18. Перелічені властивості людини: стать, вік, темперамент – це:

А) інстинкт; Б) атрибут; В) риса; Г) якість.

 

19. Перелічені властивості людини: розум, ніжність, самостійність – це:

А) інстинкт; Б) атрибут; В) риса; Г) якість.

 

20. Перелічені властивості людини: здібності, пам'ять, мислення – це:

А) інстинкт; Б) атрибут; В) риса; Г) якість.

 

21. Визначити тип темпераменту особи: завжди правий, агресивний, нетерплячий, енергійний, цілеспрямований:

А) холерик; Б) сангвінік; В) флегматик; Г) меланхолік.

 

22. Визначити тип темпераменту особи: жвавий, легко збуджується, товариський, чуйний, легковажний, незібраний, ненадійний:

А) холерик; Б) сангвінік; В) флегматик; Г) меланхолік.

 

23. Визначити тип темпераменту особи: постійний, надійний, терплячий, поміркований, байдужий, повільний:

А) холерик; Б) сангвінік; В) флегматик; Г) меланхолік.

 

24. Визначити тип темпераменту особи: м'який, доброзичливий, вразливий, впадає у відчай у екстремальних ситуаціях:

А) холерик; Б) сангвінік; В) флегматик; Г) меланхолік.

 

25. Як впливає на рівень безпеки людини здатність до тренування як одна із спільних

властивостей аналізаторів людини?

А) сприяє підвищенню рівня безпеки людини;

Б) не сприяє підвищенню рівня безпеки людини;

В) не впливає на рівень безпеки людини;

Г) має неоднозначний вплив на рівень безпеки.

 

26. В якому рядку подані основні (пріоритетні) потреби людини:

А) потреби у самовираженні, в безпеці, потреби фізіологічні, соціальні, естетичні;

Б) потреби фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні, у визнанні, потреба у розвитку особистості;

В) потреби свободи, соціальні, потреби у визнані, у безпеці, потреби у самовираженні;

Г) потреби свободи, соціальні, потреби у визнані, потреби у самовираженні;

 

27. Чинники, які змінюють психофізіологічну надійність людини та знижують рівень її безпеки:

А) стрес, депресія, фармакологічні засоби;

Б) втома, перевтома, загартовування; В) раціональне харчування;

Г) конфлікти, втома, перевтома, стрес, депресія, куріння, хворобливі стани, вживання алкогольних напоїв, наркоманія.

 

28. Чинники, які змінюють психофізіологічну надійність людини та підвищують рівень її безпеки:

А) конфлікти, куріння; Б) оздоровча фізична культура, раціональне харчування, стрес;

В) масаж, загартування, втома;

Г) оздоровча фізична культура, масаж, раціональне харчування, загартування, фармакологічні засоби, професійний відбір, психотерапія.

 

29. Афект – це:

А) найстійкіший емоційний стан, що зумовлений слабким збудженням;

Б) імпульсивний слабо керований стан, що виникає у екстремальних умовах, коли людина через потьмарення свідомості втрачає контроль за своїми діями;

В) найстійкіший емоційний стан, що зумовлений слабким та тривалим збудженням і відображає загальне ставлення людини до навколишнього середовища;

Г) характеризується сукупністю захисних фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини у відповідь на дію несприятливих зовнішніх чинників.

 

30. Стрес – це:

А) найстійкіший емоційний стан, що зумовлений слабким збудженням;

Б) імпульсивний слабо керований стан, що виникає у екстремальних умовах, коли людина через потьмарення свідомості втрачає контроль за своїми діями;

В) найстійкіший емоційний стан, що зумовлений слабким та тривалим збудженням і відображає загальне ставлення людини до навколишнього середовища;

Г) неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію, фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму і готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, втечі.

 

31. Настрій – це:

А) найстійкіший емоційний стан, що зумовлений слабким збудженням;

Б) імпульсивний слабо керований стан, що виникає у екстремальних умовах, коли людина через потьмарення свідомості втрачає контроль за своїми діями;

В) найстійкіший емоційний стан, що зумовлений слабким та тривалим збудженням і відображає загальне ставлення людини до навколишнього середовища;

Г) характеризується сукупністю захисних фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини у відповідь на дію несприятливих зовнішніх чинників.

 

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconТеоретичні основи безпеки життєдіяльності
Ознайомити студентів з завданням дисципліни «Безпека життєдіяльності». Навчити визначати основні принципи безпечної життєдіяльності...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconПравила прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до ліцензії...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconПлан: Організаційно-правові основи становлення й гарантування економічної...
Організаційно-правові основи становлення й гарантування економічної безпеки в Україні
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconГенеральний директор тов “Альянс”
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconОпорний конспект лекцій змістовий модуль Теоретичні основи фінансового...
Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності icon1 Дана інструкція є нормативним документом в межах відділу освіти
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconПрограма навчальної дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» для...
Блеми забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному та техногенному середовищах, а також організаційних...
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconКонспект Лекції категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності iconЛекція №9
Нормативні документ основні їх вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності icon1. Законодавчо-правові основи управління безпекою життєдіяльності
Правова система формує передумови створення, функціонування, удосконалення системи управління безпекою життєдіяльності. Правова система...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка