Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510
НазваОпорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510
Сторінка1/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипКонспект
mir.zavantag.com > Туризм > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Павлишин М.Л.


ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН
ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


для студентів денної і заочної форми навчання

ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030510

«Товарознавство і торговельне підприємництво»Львів

2010
Тиражування і розмноження без офіційного дозволу ЛІЕТ заборонено!

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Естетика та дизайн товарів народного споживання» призначений для забезпечення самостійного вивчення дисципліни і рекомендується для студентів всіх форм навчання ІІІ-ІV ступенів акредитації спеціальностей за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво».
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ
Павлишин М.Л.
^

ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН
ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


для студентів денної і заочної форми навчання

ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030510

«Товарознавство і торговельне підприємництво»


Львів

2010
Автор: Павлишин М.Л.
Рецензент: д.т.н. Доманцевич Н.І. проф., зав. кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії

Відповідальний за випуск: зав. кафедри, доц., к.т.н. Павлишин М.Л.
Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму. Протокол №2 від 14.09. 2010 року

Павлишин М.Л.

Естетика та дизайн товарів народного споживання: Опорний конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Вид. 2, доп. і перер. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – 75 с.

© Павлишин М.Л.,

ЛІЕТ, 2010

ЗМІСТ
стор.
Передмова _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4
^ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

1.1

Методологічна основа естетики товарів народного споживання _ _

5

1.2

1.2.1

Розвиток художніх стилів та моди _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Художні стилі та їх роль у створенні естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8
8

1.2.2

Розвиток моди та її роль у створенні естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


16

^ РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИКА ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ _ _ _ _

28


2.1

Система художнього конструювання товарів (дизайн) _ _ _ _ _ _ _ _

28

2.2

Елементи, які формують естетичні властивості товарів _ _ _ _ _ _ _

29

2.2.1

Форма у дизайні, її відображення через елементи _ _ _ _ _ _ _ _ _

29

2.2.2

Колір у дизайні. Вплив кольору на сприйняття товару _ _ _ _ _ _

35

2.3

Композиція товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

52

2.4

Естетичні властивості товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

59

2.5

Оцінка естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

62
Список рекомендованої літератури _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

65
Додатки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

68ПЕРЕДМОВА

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Естетика та дизайн товарів народного споживання” складений для студентів всіх форм навчання ІІІ-ІV ступенів акредитації ОКР «Бакалавр», які навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (спеціальності „Товарознавство та комерційна діяльність”, „Товарознавство та експертиза в митній справі” і „Експертиза товарів та послуг”).

У конспекті лекційний матеріал викладається таким чином, що систематизуються і поступово розкриваються загальні естетичні категорії та їх роль у процесі формування естетичних властивостей товарів; висвітлюються основні художні стилі світової культури та їх вплив на формування естетичних властивостей товарів; функції моди та її значення у розвитку суспільства; порядок проведення дизайнерських робіт для задоволення потреб споживачів; застосування методик ID для оцінювання естетичних властивостей товарів.

Структура конспекту включає теми, передбачені нормативною програмою дисципліни. Його основне призначення – самостійна, творча робота студентів із вивчення дисципліни, вироблення почуття естетичного сприйняття навколишнього середовища.
^ РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕСТЕТИКИ

1.1. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЕСТЕТИКИ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
МЕТА: вивчити мету й завдання, предмет і метод естетики товарів, основні поняття загальних і спеціальних категорій естетики товарів, опанування розумінням естетичного перетворення дійсності

План

 1. Мета і завдання, предмет і метод дисципліни.

 2. Поняття про загальні категорії естетики товарів.

 3. Поняття про спеціальні категорії естетики товарів.


^

 Література [4-13]Мета і завдання, предмет і метод дисципліни

Слово «естетика» (грец. «aisthetikas») – чуттєвий.

Естетика – філософська наука про естетичне сприйняття дійсності, про суть і закони естетичного пізнання та естетичної діяльності людини. Це наука про загальні закони розвитку мистецтва як специфічної форми відображення і перетворення світу.
В історії розвитку естетики змінювалися естетичні погляди, коло питань, предмет і завдання Естетика протягом багатьох століть розвивалася як напрям філософії. І тільки із середини ХVІІІ ст. стала самостійною наукою, зберігши зв’язок із філософією.
Основною метою дисципліни “Естетика і дизайн товарів народного споживання” є вироблення естетичного розуміння і сприйняття світу, творчого мислення і естетичного пізнання, навчитися формувати та оцінювати естетичні властивості товарів. Ця наука вивчає місце естетичних властивостей серед інших споживчих властивостей, встановлює і формує принципи естетичної оцінки товарів.

^ Завдання естетики:

 • загальні і спеціальні естетичні категорії, визначати їх роль в процесі формування естетичних властивостей товарів;

 • основні художні стилі світової культури, їх вплив на формування естетичних властивостей товарів;

 • функції моди та її значення для розвитку суспільства;

 • порядок проведення дизайнерських робіт та їх вплив на визначення потреб споживачів;

 • поняття форми, її первинні елементи й формоутворювальні фактори;

 • поняття кольору, психофізіологічні характеристики кольору;

 • оцінювання естетичних властивостей товарів із застосуванням методик ID.

ВМІТИ:

 • розуміти місце та роль загальних та спеціальних категорій у формуванні естетичних властивостей товарів;

 • визначити місце і роль художніх стилів у формуванні естетичних властивостей товарів;

 • розуміти взаємозв’язок стилю і моди, його вплив на естетичні властивості;

 • визначати вплив дизайнерської основи на створення конкурентної продукції;
 • ^

  оцінювати естетичні властивості товарів, використовуючи різні методики.2. Поняття про загальні категорії естетики товарів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconКонспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів: 2 І 4 курсів напрям підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»; 030509...
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconКонспект лекцій з курсу " Електронна комерція " для студентів напряму...
Конспект лекцій з курсу "Електронна комерція" для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання...
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconКонспект лекцій
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconКонспект лекцій для студентів денної (заочної ) форми навчання освітньо-кваліфікаційний...
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconКонспект лекцій з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх професійних...
Конспект лекцій з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Автори...
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconКонспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх...
Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання...
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів за напрямом підготовки: 030601 “Менеджмент” галузі...
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 icon«Міжнародні фінанси» Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання
Змістовий модуль Система міжнародних фінансів та організаційні засади світового ринку
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 iconОпорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для...
Лекція Концепція І методичний інструментарій оцінки вартості грошових активів в часі
Опорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання окр «Бакалавр» напряму підготовки 030510 icon2. Закономірності національної та світової економіки
Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів за напрямом підготовки: 030601 “Менеджмент”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка