Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
НазваКомплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Сторінка5/14
Дата конвертації25.06.2013
Розмір2.52 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

^ Норми освітленості для шкільних приміщень


№ з/п

Вид приміщення

Норми освітленості, Лк

Лампи розжарювання

Лампи люмінесцентні

1
2
3

4

5

6

7

8

Класи, кабінети, майстерні (на робочих місцях)

Класи, кабінети, майстерні (на підлозі)

Кабінет креслення

Швейна майстерня

Кулінарія

Спортивні зали (підлога)

Аварійне освітлення

Евакуаційне освітлення (на підлозі)

150
25
300

200

100

50

7,5

0,5

300
50
500

400

200

75

15

1
       1. Догляд за системами штучної освітленості.

Догляд за системами штучного освітлення передбачає своєчасну заміну ламп та періодичну чистку світильників ( не рідше раз в три місяці). Слід пам’ятати, що заміняти потрібно не лише несправні лампи, але й ті, для яких закінчився гарантійний термін використання. Це, в першу чергу, стосується люмінесцентних ламп, для яких світловіддача наприкінці гарантійного терміну (близько 5000 годин) зменшується в 2-3 рази, тому з часом освітленість стає недостатньою. 1. Охорона праці під час проведення навчальних занять (зміст питання розкривається на базі вимог до проведення занять за фахом випускника).

План

1.Тематика занять та обладнання.

2. Розміри навчальних приміщень та їх розміщення.

3.Обладнання спеціалізованих кабінетів, спортивних залів та інших навчальних приміщень згідно діючого « Типового переліку навчально-наочних посібників та обладнання».

 1. Допуск до окремих видів занять з урахуванням стану здоров’я учнів( фізкультура, трудове навчання).

 2. Зміст інструктажів з БЖД та охорони праці перед початком занять та заходів.1. Тематика занять та обладнання.

2. Розміри навчальних приміщень та їх розміщення

Будівля школи повинна забезпечувати оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку та харчування учнів. Кількість поверхів будівлі не повинна перевищувати трьох.

При розміщенні загальноосвітніх навчальних закладів в раніше збудованих 4-5-поверхових будівлях четвертий і п'ятий поверхи відводять кабінетам, які несуть найменше навчальне навантаження.

Класні кімнати для учнів 1-5 класів слід розміщувати тільки на першому поверсі і окремому блоці, ізольовано від приміщень для учнів інших вікових груп. Якщо в школі існує кабінетна система навчання, то вона вимагає розміщення кабінетів у межах 1-2-го поверхів так, щоб перехід з одного кабінету в інший не займав більше 2-х хвилин. Кабінети з предметів, які найчастіше вивчаються у школах, розміщуються для 4-9-х класів на першому поверсі, для 10-11-х - на третьому поверсі. Оптимальна кількість кабінетів – 2-4 на один предмет залежно від місткості школи. Усі інші лабораторії та кабінети розміщуються на другому поверсі. Навчальні приміщення не можуть бути прохідними.

Поверхові сходи слід проектувати з природним освітленням. Висота приступця проектується в 15 см, ширина – 30-35 см, кут нахилу сходів - не більше 30°. Не допускається горизонтальне розміщення елементів огорожі сходів. Висота поручнів повинна бути не більша 0,6 м для школярів молодшого віку і 0,8 м – для учнів середніх і старших класів. Ширина маршу сходів – 1,8 м.
3. Обладнання спеціалізованих кабінетів, спортивних залів та інших навчальних приміщень згідно діючого «Типового переліку навчально-наочних посібників та обладнання»

Улаштування, обладнання приміщень шкіл, що будуються, реконструюються, а також існуючих, здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Устаткування шкільних приміщень має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечувати педагогічний процес та проведення позакласної навчально-виховної роботи.

У навчальних класах і кабінетах встановлюються меблі згідно з чинним нормативним документом (ГОСТ 5994-93). Меблі слід підбирати відповідно до довжини тіла дітей. Заборонено використання табуреток і лав замість стільців.

Для учнів недопустима поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145° (приводить до порушень функції зору та швидкого втомлення). Недопустима випрямлена поза, оскільки відстань від поверхні парти до очей збільшується до 48 см. Зручна поза, при якій кут нахилу становить 160-170° (проекція центру тяжіння корпусу не виходить за межі опори).

Для забезпечення учнів меблями відповідно до довжини тіла необхідно їх мати 5 розмірів. Інтервал між ростовими групами –15 см. У кожному класі (кабінеті) слід передбачити два, максимум три розміри меблів з перевагою одного із них (до 90%). Кабінети, розраховані на дітей середнього і старшого віку, слід обладнати трьома номерами столів, решту необхідно розділити на групи: для учнів 4-5, 6-8, 9-11 класів. Значну перевагу в сучасних умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розсаджування дітей за шкільним устаткуванням може бути за умови, коли в одному приміщенні навчаються діти з віковою різницею не більш як у два роки. Коефіцієнт відношення кількості учнів, які сидять за відповідними меблями, до загальної кількості учнів повинен бути 0,6-0,9. Рекомендована кількість меблів в класах і кабінетах середньої школи подана в табл. 1.

Розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації слід так:

• між зовнішньою стіною і першим рядом парт повинна бути відстань 0,6-0,7 м (у будівлях із цегли і місцевих матеріалів допускається 0,5 м);

• між рядами двомісних парт (столів) – не менше 0,6 м;

• між 3-м рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, – не менше 0,7 м;

• між передньою партою (столом) і демонстраційним столом – не менше 0,8 м;

• від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів – не менше 2,4-2,6 м;

• від задніх столів до задньої стіни – не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня – не менше 1,0 м);

• від задніх столів до шаф, які стоять уздовж заднього краю стіни, – не менше 0,8 м;

• між столом викладача і передньою стіною – не менше 0,65 м;

• від демонстраційного столу до класної дошки – не менше 1,0 м;

• між столом викладача і переднім столом учнів – не менше 0,5 м;

• найбільша відстань останнього місця від класної дошки – 10 м;

• висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м, 3-4 класів – 0,75-0,8 м, 5-11 – 0,8-0,9 м.


Таблиця 1

^ Рекомендована кількість меблів в класах і кабінетах середньої школи

(у відсотках від загальної кількості учнів)


Ростова група (ріст, см)

Група меблів

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9-11

до 130 см

1

70

30130-145 см

2

30

70

80

60

30

146-160 см

3

20

40

70

80

40

30161-175 см

420

60

70

80

Понад 175 см

5

20


У класних кімнатах прямокутної та квадратної конфігурації, у якій меблі розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до першого ряду парт (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання у 35°. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами парт, столів – 0,6 м, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни, – 0,9-1,0 м.

Учні зі зниженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють на простудні захворювання, ревматизм, ангіни, розміщуються в третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).

Для профілактики порушень не менше 2-х разів на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту.
4. Допуск до окремих видів занять з урахуванням стану здоров’я учнів (фізкультура, трудове навчання)

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, художньої праці й фізичного виховання.

Спарені уроки в початковій школі, як правило, не проводяться, за винятком занять з художньої праці, де образотворча і практична діяльність взаємодоповнюються, занять з хореографії, плавання.

Для учнів 5-9-х класів спарені уроки допускаються під час проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання. В 10-11-х класах допускається проведення спарених уроків з основних і профільних дисциплін.

При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Найвища активність розумової діяльності в дітей шкільного віку припадає на інтервал 10-12 годин. Тому в розкладі, особливо для молодших школярів, уроки з навчальних предметів, що потребують значного розумового напруження, повинні проводитися на 2-му та 3-му уроках. Розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу, четвер.

Тривалість перерв між уроками для учнів усіх класів становить 10 хв., великої перерви (після 2-го уроку) – 30 хв. Замість однієї великої перерви можна після 2-го і 3-го уроків влаштовувати перерви по 20 хв. кожна.

Під час перерв слід організовувати перебування учнів на свіжому повітрі.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів на уроках письма, мови, читання, математики та інших необхідно виділяти час для фізкультхвилинок та гімнастики очей.

При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід враховувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. У 1-му класі чотирирічної початкової школи та першій чверті 1-го класу трирічної початкової школи домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 1-му класі трирічної та 2-му класі чотирирічної початкової школи 45 хв.; у 2 (3) класі – 1 години 10 хв.; 3 (4) класі - 1 год. 30 хв.; у 5-6 класах – 2,5 год.; у 7-9 класах – 3 год.; у 10-11 класах – 4 год. У початкових класах домашні завдання не слід задавати на вихідні й святкові дні.
5. Зміст інструктажів з БЖД та охорони праці перед початком занять та заходів. 1. Вимоги охорони праці до організації робіт учнів по самообслуговуванню.

План

1. Відсутність медичних протипоказань.

2. Залучення до дозволених у відповідності з віковими особливостями учнів робіт: рекомендовані види робіт для різних класів.

3. Забезпечення спецодягом, інвентарем.

4. Проведення інструктажів з охорони праці та здійснення постійного контролю за виконанням робіт.

5. Заборонені види робіт.

6. Вимоги до організації робіт з переміщенням вантажів: режим роботи, норми переміщення вантажів для учнів.
1. Відсутність медичних протипоказань

В плані трудового виховання школярі всіх класів залучаються до роботи з самообслуговування у відповідності із своїми віковим здібностями, станом здоров’я, навичками та знаннями набутими в процесі навчання.

Обов’язковими організаційними заходами під час цих робіт є:

 • відсутність медичних протипоказань (визначається за результатами медогляду);

 • залучення до дозволених у відповідності з віковими особливостями учнів робіт;

 • проведення інструктажів з охорони праці та з прийомів виконання роботи;

 • роботи повинні проводитися в спецодягу;

 • постійний контроль за виконанням робіт.


2. Залучення до дозволених у відповідності з віковими особливостями учнів робіт: рекомендовані види робіт для різних класів.

^ Основні види робіт до яких дозволено залучати учнів:

1-4 класи ( початкові класи)

Підтримання чистоти в класах, санітарне чергування, догляд за квітами, птахами, кролями (в живому куточку і на шкільній фермі). Виготовлення годувальниць для птахів.

5-7 класи

Миття підлоги в класі та навчальних кабінетах, виготовлення і ремонт навчального обладнання, інвентарю, участь в ремонті шкільних приміщень, спортивних майданчиках тощо.

8-9 класи

Виконання робіт із застосуванням побутових електроприладів.

10-11 класи

Додається перенесення неважких речей. Робота на механізмах та машинах під час практичних занять та практики в процесі професійного навчання.
3. Забезпечення спецодягом, інвентарем.
4. Проведення інструктажів з охорони праці та здійснення постійного контролю за виконанням робіт.

5. Заборонені види робіт ( для учнів усіх класів)

1. Небезпечні для життя роботи: чищення снігу зі стелі, миття вікон, заготовка льоду, обслуговування котельних, землерийні роботи, розбирання будівель, роботи з отрутохімікатами та дезинфекція, обслуговування електроустановок та мереж.

2. Небезпечні роботи в епідеміологічному відношенні: прибирання санітарних вузлів, умивальних кімнат, місць загального користування, прибирання і вивіз харчових відходів та побутового сміття, збирання вторинної сировини на сміття звалищах, базарах та медичних установах.

3. Роботи, пов’язані з важкими фізичними навантаженнями: розвантажувально-навантажувальні роботи (категорично заборонено: вугілля, цемент, мінеральні добрива та інші хімікати), ковальство, повалення дерев та інші.

Робота на кухні дозволена з 14 років після медичного огляду у медпункті навчального закладу.

6. Вимоги до організації робіт з переміщенням вантажів: режим роботи, норми переміщення вантажів для учнів.

Учнів шкіл дозволяється залучати до переміщення вантажів при умовах:

 1. відсутність медичних протипоказань;

 2. переміщення займає не більше 1/3 робочого часу;

 3. виконання рекомендацій норм до переміщення важких речей (табл. 1; 2);

 4. забороняється переміщувати небезпечні вантажі.

Відповідно до діючих гігієнічних рекомендацій вантажі не повинні за масою перебільшувати для дітей віком 8-10 років – 2 кг, 11-12 років – 3кг, 13-14 років для хлопців –5кг, для дівчат –2,5 кг.
Таблиця 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconНавчально-методичний комплекс із підсумкової державної атестації...
Навчально-методичний комплекс підсумкової державної атестації фахівців «Охорона праці» для студентів усіх напрямів підготовки за...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації до змісту І оформленн я розділу дипломного...
Включають в себе: загальні положення, рекомендації щодо написання аналітично-розрахункового підрозділу «Охорона праці» та аналітично-розрахункового...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації до змісту І оформленнЮ розділу дипломного проекту (роботи)
Включають в себе: загальні положення, рекомендації щодо написання аналітично-розрахункового підрозділу «Охорона праці» та аналітично-розрахункового...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconЗавдання до розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Факультет МіМ. Спеціальність 03060101 "Менеджмент організацій І адміністрування"
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації з написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації з написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconМетодичні рекомендації з написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Рекомендації затверджені на засіданні науково-методичної ради інституту економіки та бізнесу пдаа напряму підготовки 0305 «Економіка...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconПрограма підсумкової державної атестація фахівців «охорона праці»...
Програма підсумкової державної атестація фахівців «Охорона праці» для студентів усіх напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconДержавний вищий навчальний заклад
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних проектах та роботах для студентів V–vi курсів економічного факультету...
Комплекс методичного забезпечення підсумкової державної атестації спеціалістів «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» iconПрограма підсумкової державної атестація спеціалістів «охорона праці»...
«Кодекс законів про працю України», «Закон про охорону праці», закон «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка