Законодавства, а саме Закону України "Про правовий статус іноземців"
Скачати 247.87 Kb.
НазваЗаконодавства, а саме Закону України "Про правовий статус іноземців"
Дата конвертації05.11.2013
Розмір247.87 Kb.
ТипЗакон
mir.zavantag.com > Спорт > Закон


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Волинський національний університет імені Лесі Українки


Індивідуальне науково-дослідне завдання

з курсу Міжнародне Публічне Право

на тему:

«Порядок в'їзду іноземців в Україну»

Підготувала

Студентка 24 групи

Факультету міжнародних

відносин

Перевірив

Книш. С. В.
Луцьк 2012

План

 1. Вступ.

 2. Правила оформлення іноземцям віз для в'їзду в Україну.

 3. Реєстрація іноземців.

 4. Порядок в’їзду іноземців на територію України.

 5. Перебування іноземців на території України

 6. Правила виїду іноземних громадян з України до закінчення

відповідного терміну перебування.

 1. Висновок.

 2. Список використаної літератури.


Вступ
Іноземцями визначаються іноземні громадяни-особи, які належать до

громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства, які не належать до громадянства будь-якої держави.

Присутність у богатьох регіонах країни значної кількості іноземців покладає на органи внутрішніх справ важливе завдання щодо забезпечення оформлення документів іноземцями для відвідування України І виїзду за їх

межі, організації в установленому порядку реєстрації національних паспортів іноземців, що прибувають в Україну, і контролю за додержанням ними правил перебування в країні, а також вживання заходів щодо запобігання їх порушення.

Забезпечуючи контроль за додержанням іноземцями цих правил, співробітники органів внутрішніх справ здійснюють реєстрацію, видачу посвідок на проживання, прописку та облік іноземних громадян, проводять

заходи щодо контроля за їх фактичним перебуванням, строками знаходження

на даній території, видають у встановлених випадках дозволи на переїзд в інші місцевості, притягують . порушників до відповідальності та виконують рішення про примусове видворення і т. ін.

Ця робота виконується співробітниками органів внутрішніх справ і має

головну мету використати вказані форми контролю для попередження злочинів та інших правопорушень у відношенні до іноземців та протиправних дій з їхнього боку.

Для регулювання питань в'їзду і виїзду з України в межах чинного

законодавства, а саме Закону України "Про правовий статус іноземців"

розроблені "Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і

транзитного проїзду через її територію", затверджені постановою Кабінету

Міністрів України від 29 грудня 1995 p., Інструкція про порядок розгляду

питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб

без громадянства, що затверджена наказом МВС України № 887 від

19.11.1999 р.

^ Правила оформлення іноземцям віз для в'їзду в Україну
Правила оформлення іноземцям віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через її територію затверджено постановою Кабінету Міністрів від 20 лютого 1999 р. № 227. Згідно цих Правил, віза - це позначка у паспортному документі, що засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в'їзд в Україну і транзитний проїзд через її територію. Візи залежно від мети поїздки поділяються на типи, що позначаються літерним кодом:

1) дипломатична (Д);

2) службова (С);

3) ділова (Б);

4) для працівників рятувальних служб (Л);

5) студентська (О);

6) для науковців (Н);

7) для працівників засобів масової інформації (М);

8) для представників гуманітарних місій (Г);

9) для представників релігійних місій (Р);

10) для в'їзду з метою культурного та спортивного обміну (К);

11) для в'їзду з метою туризму (Т);

12) приватна (П);

13) імміграційна (ІМ);

14) для обслуговуючого персоналу транспортних засобів міжнародного сполучення (ОП);

15) транзитна (ТР).

У візовій кольоровій етикетці, що приклеюється на візову сторінку паспортного документа іноземця, зазначається термін, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в'їхати та перебувати в Україні чи здійснити транзитний проїзд через її територію. Залежно від періоду дії візи поділяються на короткотермінові (до 6 місяців) та довготермінові (від 6 місяців до 5 років). Термін дії віз залежить від їх типу. Візи типу Д та М видаються на весь період акредитації, термін дії віз типу "Б", "Л", "Н", "Р", "Г", "К", "ОП" - не більше 1 року, візи типу "Т" видаються на термін до 6 місяців.

В залежності від кратності використання та кількості осіб розрізняють разові, дворазові, багаторазові та колективні візи.

Для оформлення відповідного типу візи в дипломатичні представництва чи консульські установи України за кордоном подаються необхідні документи, що підтверджують характер поїздки. Так, для приватної візи це - запрошення встановленого зразка, для туристичної - документи, що підтверджують туристичний характер поїздки. У разі потреби працівник дипломатичного представництва чи консульської установи може затребувати інші документи, що уточнюють мету поїздки іноземця, або запросити його для додаткової співбесіди.

Підставами для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформленні візи можуть бути :

- загроза інтересам безпеки держави або охорони громадського порядку;

- забезпечення охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України;

- подання для оформлення візових документів свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

- несплата консульського збору за оформлення візи;

- відсутність страхового полісу встановленого законодавством України зразка;

- наявність фактів порушення законодавства України під час попереднього перебування на її території;

- невідповідність паспортного документа встановленому зразку;

- відсутність коштів на перебування в Україні;

- відсутність документів про обстеження на вірус імунодефіциту людини (у разі оформлення в'їзду в Україну на термін понад 3 місяці);

- некоректна поведінка під час звернення до дипломатичного представництва чи консульської установи України щодо оформлення візи, вияв неповаги до України тощо;

- якщо від дати попередньої відмови минуло менше 1 року.

У разі відмови в оформленні візи мотиви такого рішення заявникові можуть не пояснюватися. Віза також може бути анульована під час проходження прикордонного контролю при в'їзді в Україну, якщо іноземець або особа без громадянства перебуває у списку осіб, яким, згідно законодавства України, заборонено в'їзд на її територію, або порушує порядок перетинання державного кордону, митні правила, санітарні норми або не виконує законних вимог посадових осіб, які здійснюють відповідний контроль у пункті пропуску через державний кордон.Віза може бути анульована під час перебування іноземця на території України у разі виявлення факту подання ним під час оформлення візи свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів чи визнання особи, згідно із законодавством України, небажаною для перебування в Україні.

При отриманні візи або проходженні іноземцями, для яких встановлено безвізовий режим перетинання кордону, паспортного контролю перевіряється наявність у них страхового полісу, який повинен визнаватися дійсним на території України. Окрім цього, іноземець, що тимчасово перебуває в Україні, повинен обов'язково придбати страховий поліс (сертифікат) Державної акціонерної страхової компанії "Укрінмедстрах", що гарантує оплату екстреної медичної допомоги. Такий порядок страхування іноземців було встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1997 р. № 79 "Про затвердження порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, що тимчасово перебувають на території України". Перелік видів захворювань і станів іноземців, які потребують екстреної медичної допомоги, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 липня 1997 р. №225.

Згідно Закону України "Про правовий статус іноземців" іноземні громадяни мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією. Вони зобов'язані в порядку, що визначається Кабінетом міністрів України, зареєструвати свої національні паспорти або документи, які їх замінюють, і виїхати з України після закінчення відповідного терміну перебування. Паспортні документи туристів реєструються у пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Державної прикордонної служби. Така реєстрація включає в себе проставляння в паспортному документі відмітки "В'їзд" ("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця і його паспортних даних до відповідного реєстру. Туристи, що здійснюють круїз, звільняються від необхідності реєстрації паспортних документів.

При перетинанні державного кордону одночасно здійснюється і перетинання митного кордону України. Як правило, він збігається з державним кордоном, за винятком меж території спеціальних митних зон. Перетин митного кордону України супроводжується реалізацією дій, які в сукупності становлять сутність митної справи: переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів, проведенням процедури митного контролю та оформлення, справлянням податків і зборів, вживанням заходів, спрямованих на боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил. Виключну компетенцію у веденні митної справи мають органи Митної служби України. Її діяльність здійснюється на основі Митного кодексу (МК) України, затвердженого у листопаді 2002 р.

Обов'язок турагента, який здійснює продаж туристичних путівок, та представників туроператора, які працюють в місцях надання туристам послуг, попередити туристів про предмети, ввіз/вивіз яких за межі держави заборонений або обмежений. Це допоможе уникнути багатьох проблем на кордоні, що можуть виникнути через незнання туристами митних правил країни, куди вони їдуть.

Згідно ст. 40 МК митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. На основі міжнародних угод на митному кордоні України може проводитися спільний митний контроль разом з митними органами сусідніх держав. Порядок проведення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України у відповідності з нормами МК. Кабінетом Міністрів України визначаються також зони митного контролю, входити і заходити до яких можна лише з дозволу представників митних органів. Особливості пропуску і оподаткування товарів, що перетинають державний кордон, викладені у ст. 247-254 МК. Для товарів, що необхідні для особистого користування, передбачена спрощена схема переміщення. Наприклад, без мита можна ввезти або вивезти особистий одяг, засоби гігієни, особисті ювелірні прикраси, фото-, кіно-, радіо-, відеоапаратуру, портативний телевізор, спортивне спорядження, риболовні снасті, спорядження для підводного плавання, велосипеди, байдарки і т.ін.

Згідно ст. 250 МК оподаткуванню при вивезенні не підлягають товари:

- загальна вартість яких не перевищує 200 євро. Для підтвердження необхідно мати чеки, квитанції. За відсутності таких, оцінку здійснює сама митниця;

- предмети, які вивозяться або пересилаються у зв'язку з виїздом на постійне проживання;

- предмети, які входять у склад спадщини;

- товари, які були тимчасово вивезені із зобов'язанням повернення;

- предмети, отримані іноземцями у вигляді призів, нагород, за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях, що проводились на території України;

- предмети особистого користування;

- спиртні напої, тютюнові вироби та кава в обмеженій законом кількості.

При вивезенні необхідно мати дозвіл на:

- художні твори, культурні та історичні цінності (картини, скульптури і т.п) - видається Міністерством культури і туризму України;

- товари та інші предмети, які підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю - пропускаються після проведення такого контролю відповідними службами.

Забороняється вивіз:

- предметів і товарів, на які встановлено державні дотації, окрім предметів особистого користування;

- предметів і товарів промислового призначення;

- дорогоцінних металів і каміння, виробів з них, культурних цінностей з метою відчуження;

- сильнодіючих отруйних, радіоактивних, вибухонебезпечних речовин, які можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу;

- анульованих цінних паперів.

Згідно митних правил, затверджених Верховною Радою України у 1996 р., валюта України пропускається через кордон за умови подання митних декларацій на вивезення цієї валюти з України. В інших випадках валюта України вилучається і передається у власність держави.На території України діють певні правила щодо ввезення іноземної валюти. Сума до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, перерахованої по курсу, встановленому Національним банком України, може ввозитись без документів, що підтверджують джерела походження цієї валюти. На ввезення суми від 10000 до 50000 доларів США або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті, враховуючи платіжні документи і подорожні чеки, іноземці (нерезиденти) повинні подати митні документи і заяву на ввезення валюти готівкою із зазначенням мети ввезення. На ввезення валюти в сумі, яка перевищує 50000 доларів США, потрібен спеціальний дозвіл Національного банку України.
Для здійснення митного контролю туристи надають митну декларацію встановленого зразка. При проїзді автотранспортом надається також технічний паспорт, путівка, ліцензія, дозвіл і т.д.

Згідно ст. 55 МК з метою перевірки законності перетинання держкордону товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення їх огляду. Ця процедура може бути проведена за рішенням керівника митного органу або його заступника і обов'язково в присутності їх власника.

На підставі ст. 56 МК, якщо є причина вважати, що в ручній поклажі або в багажі туриста, що перетинає державний кордон, перевозяться товари і речі незадекларовані або заборонені, то митниця має право здійснити огляд, а у випадку необхідності - і перегляд ручної поклажі і багажу та їх розпакування у присутності власника.

Згідно ст. 56 МК за письмовою постановою митного органа може бути проведена виключна форма митного контролю - особистий огляд, якщо є підстави вважати, що громадянин, котрий перетинає кордон, переховує предмети контрабанди або товари, які перевозяться з порушенням або заборонені для перевезення. Перед початком такого огляду посадова особа митниці повинна подати громадянину письмову постанову керівника митниці або його заступника, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно віддати приховані речі або товари. Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою особою митниці однієї статі з тим, кого оглядають, і в присутності не менше ніж двох понятих такої ж статі. Понятими запрошуються особи, не зацікавлені в результатах огляду, ними не можуть бути родичі того, кого оглядають, або працівниками митниці. Доступ інших осіб в приміщення, де проводиться огляд, виключається. Обстеження органів тіла громадянина, що оглядається, проводиться лише медичними працівниками. Після проведення особистого обстеження складається протокол встановленої форми, який підписується посадовою особою митниці, яка проводила огляд, понятими, що були присутні при цьому, а у випадку обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити письмову заяву в такому протоколі. Копія протоколу видається тому, кого оглядали.

За порушення митних правил ст. 322 МК передбачено такі покарання:

- попередження;

- штраф (в залежності від виду порушення) до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- конфіскація товарів і транспортних засобів пересування.

Ст. 88 Кодексу України "Про адміністративні порушення" передбачає відповідальність громадян (штраф від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного або рослинного світу, у тому числі, зоологічних і ботанічних колекцій, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

Під час перебування іноземця на території України з ним можуть статися неприємні події, наслідком яких є втрата документів, що підтверджують його право на перебування в Україні. Обов'язком приймаючої сторони є пояснити іноземцеві порядок дій в такій ситуації та допомогти йому негайно письмово повідомити органи внутрішніх справ про цей факт. Останні на прохання іноземця зобов'язані видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Держкомкордон. Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та клопотання приймаючої сторони, органом внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну його перебування в Україні чи виїзду з неї.

За порушення іноземцями встановленого порядку перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію до них застосовуються санкції відповідно до законодавства України

^ Реєстрація іноземців
Згідно з Правилами в'їзд іноземців в Україну здійснюється через пункти пропуску на державному кордоні, відкриті для пасажирського руху. На цих пунктах у виїжджаючих перевіряються документи; її національному

документі або в'їздиш візі ставиться штамп з вказівкою, коли і через який прикордонний пункт іноземець в'їхав в Україну.

Прибулі іноземці зобов'язані у встановленому порядку оформити документи, які надають право проживання в Україні, протягом 72 годин зареєструвати свої національні документи в підрозділах паспортної служби органів внутрішніх справ або в готелях.

В органах внутрішніх справ реєструються національні паспорти іноземних громадян, які прибули на навчання, для підвищення кваліфікації, на виробничу практику, у службових та громадянських справах, а також прибулих у приватних справах. Реєстрація національних документів здійснюється на підставі письмових заяв зацікавлених міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, учбових закладів на строки, вказані в заявах, але не більше ніж на один рік.

Реєстрація національних документів іноземних громадян, прибулих у приватних справах, здійснюється підрозділами паспортної служби органів внутрішніх справ безпосередньо на місцях по особистим заявам іноземців на строк, вказаний у візі або запрошенні, але не більш ніж на один рік. Національні документи реєструються один раз по місцю прибуття іноземних

громадян і при відвідуванні інших населених пунктів не повторюється. Якщо іноземці, які тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, то вони зобов'язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано їх національні паспорти, або документи, що їх замінюють.

Якщо іноземці прибули в Україну на лікування, відпочинок як туристи, то їх національні паспорти реєструються в готелях на строк до трьох місяців. Адміністрація готелів самостійно реєструє документи іноземних туристів. Органи внутрішніх справ здійснюють контроль за цією роботою.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:

- письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі

- доручення, посвідченого в установленому порядку;

- паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України. Іноземець та особа без громадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;

- квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

- два примірники талона зняття з реєстрації.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.
^ Порядок в’їзду іноземців на територію України
П. 12 Постанови КМУ «Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», передбачає, що в’їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:

- іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом і за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в’їзду та виїзду не встановлено законодавством України;

- іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 1 про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;

- іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, – за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 2 про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;

- іноземців – громадян держав, зазначених у додатку 4(в цьому додатку крім інших країн зазначено Республіку Польща ), – за паспортним документом без візи, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів з дати в’їзду.Згідно з п. 19 цих Правил, іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами. Паспортний документ подається іноземцем та особою без громадянства для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування – для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в’їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в’їзду – на термін не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами. Іноземці та особи без громадянства можуть звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності.

Іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на

постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Іноземець може отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання, якщо він:

-має в Україні законне джерело існування;

-перебуває у близьких родинних відносинах (батько, мати, діти, брат,сестра, подружжя, дід, бабка, онуки) з громадянами України;

-перебуває на утриманні громадянина України або має на своєму утриманні

громадянина України;

- в інших передбачених законами України випадках. Посвідки на проживання

повинні здаватися в органи внутрішніх справ у випадках виїзду власника за кордон, прийняття в громадянство України або після реєстрації смерті

іноземця.

^ Перебування іноземців на території України
П. 7-12 Інструкції «Про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства» визначено, що для продовження терміну перебування письмові звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації подаються до територіальних підрозділів Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем проживання цих осіб або безпосередньо до вказаних у пункті 14 Інструкції органів залежно від їх повноважень.

У письмових зверненнях зазначаються підстави для продовження терміну перебування згідно з визначеними в пункті 12 Правил оформлення візових документів для в’їзду в Україну, відомості про особу іноземця чи особу без громадянства (громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать), номер паспортного документа, термін його дії, дата і місце в’їзду в Україну, тип візи, мета і термін, на який виявлено бажання продовжити перебування, місце проживання в Україні, а також облікові відомості про приймаючу сторону, місце фактичного розміщення офісу (проживання фізичної особи) та її письмові гарантії щодо фінансового забезпечення перебування іноземця в Україні і зобов’язання щодо забезпечення своєчасного виїзду іноземця за межі держави після закінчення терміну перебування. При цьому забороняється змінювати статус тимчасового перебування відповідно до вимог пункту 19 Правил оформлення візових документів для в’їзду в Україну (крім звернень про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 2 частини 1 статті 9 Закону України “Про імміграцію”). У разі прибуття в Україну в приватних справах іноземців чи осіб без громадянства українського походження (наприклад, за візою типу П-2) та в інших випадках, коли не визначена приймаюча сторона, подається лише письмове звернення такої особи. При цьому звернення погоджується за місцем проживання (керівником готелю, житловим органом тощо) щодо можливості проживання за вказаною у ньому адресою. Крім того, у зверненні заявник сповіщає про наявність коштів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням в Україні.

Для продовження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства подаються такі документи:

У разі, якщо приймаючою стороною є фізична особа:

-письмове звернення приймаючої фізичної особи щодо продовження терміну перебування запрошеної особи. У разі подання звернення особисто фізичною особою пред’являється дійсний паспортний документ чи посвідка на постійне проживання. У разі подання звернення запрошеною особою воно повинно бути засвідчене в установленому законодавством порядку за місцем проживання особи, що приймає;

-письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або приймаючою фізичною особою;

-паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);

-2 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см;

-квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування;

-квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (у разі отримання послуг).

У разі, якщо приймаючою стороною є юридична особа:

письмове звернення юридичної особи із зазначенням її реквізитів подається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної реєстрації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживання керівництвом готелю, житловим органом тощо (крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 8 цієї Інструкції);

-письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або уповноваженою особою приймаючої сторони;

-паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);

-2 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см;

квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування;

-квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 року N 478 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (у разі отримання послуг).

Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і розглядаються упродовж не більше трьох робочих днів. При розгляді клопотань понад один робочий день заявнику видається довідка з фотокарткою (додаток 2) про те, що його паспортний документ міститься в територіальному органі чи підрозділі Департаменту у зв’язку з розглядом питання щодо продовження терміну перебування в Україні. Фотокартка іноземця чи особи без громадянства та підпис керівника органу, що її видав, засвідчується реєстраційною печаткою органу, що видав довідку. Строк дії довідки визначається терміном, що фактично необхідний для оформлення документів, але не більше 10 днів. (При поверненні паспортного документа власнику ця довідка вилучається і повертається до територіального органу чи підрозділу Департаменту, який її видав).
^ Правила виїду іноземних громадян з України до закінчення

відповідного терміну перебування
Іноземні громадяни, тимчасово перебуваючи в Україні, повертаються за кордон, як правило, по тим же візам І національним документам, а іноземці, які користуються правом безвізового проїзду - по національним документам. У необхідних випадках по заявам міністерств, відомств, підприємств,установ, організацій, учбових закладів, апаратами ПР та МР ГУМВС, УМВС видаються виїздні - в'їздні візи іноземним громадянам. Діти іноземців, які досягли 16-річного віку записуються у візу батька або матері. Постійно проживаючи в Україні Іноземці також виїжджають за кордон по виїзним або виїздним в’їздним візам.

За порушення іноземцями встановленого порядку перебування в Україні застосовуються заходи відповідно до чинного законодавства України.
Кожний виявлений факт порушення іноземцем правил перебування в Україні співробітник міліції фіксує складанням протоколу, у котрому відображаються обставини правопорушення та інформація про порушника.

Рішення про покарання у вигляді штрафу або попередження приймаються начальником органу внутрішніх справ, а інші заходи по його поданню - ГУМВС, УМВС.

Іноземці, які підлягають видворенню, або фізичні, юридичні особи, які приймають цих іноземців, влаштовують їх незаконне проживання, працевлаштування, сприяють в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням.

На кожного іноземця, отримавшого посвідку на проживання, оформляється особиста справа, в якій зосереджується вся маюча відношення до нього інформація.

Облік іноземців за місцем їх проживання здійснюється в органах внутрішніх справ по обліковим карткам, адресним листкам прописки або по спеціальним книгам. Дільничні інспектори міліції ведуть списочний облік постійно проживаючих іноземців, а також отримують для контролю завдання по відношенню до іноземців, тимчасово прибулих у приватних справах. Вони

зобов'язані не рідше одного разу у квартал перевіряти їх фактичне проживання за місцем прописки або реєстрації і про наслідки доповідати рапортом начальнику органу внутрішніх справ.

Перевірка фактичного проживання іноземних студентів та учнів за місцем їх прописки у гуртожитках та на квартирах здійнюється також не рідше одного разу в квартал дільничними інспекторами міліції, інспекторами

паспортної служби спільно з адміністрацією гуртожитків та учбових закладів

Висновок

У даній роботі були здійснені дослідження «Про порядок в*їзду іноземців в Україну». Зокрема, були розглянуті питання про реєстрацію іноземних осіб в Україні, порядок в*їзду та перебування, а також виїзду з України по закінченню терміну перебування.

За даними дослідження «О.Джужа, доктора юридичних наук, професора, А.Мозоль, (Національна академія внутрішніх справ України) Міністерство юстіції України, ПРАВО УКРАЇНИ, 1998, № 7, ISSN 0132-1331. Стр. 39 – 41» було встановлено, що загальна кількість іноземців, які перебувають в Україні, є високою. Протягом 1996 р. в країні з різною метою перебували і були зареєстровані в органах внутрішніх справ і готелях біля 465,5 тис. іноземців і осіб без громадянства з більш як 150 країн світу. Лише до Києва щороку приїздять і офіційно реєструються близько 150—170 тис. іноземних громадян, приблизно стільки ж прибуває транзитних мігрантів.

Вплив міграції на рівень злочинності викликає потребу всебічного і глибокого вивчення міграційних процесів, їх розмірів, складу мігрантів, напряму міграційних потоків і географічних осередків притоку й відтоку населення. Різні види і форми міграції населення по-різному впливають на рівень злочинності. Одним з істотних кримінологічних факторів є нелегальна міграція, яка становить в Україні реальну загрозу національній безпеці країни, сприяє зростанню злочинності.

Лише за період з липня 1994 р. по липень 1995 р. на кордоні затримано 18196 нелегальних мігрантів. У 1996 p. виявлено 55000 порушників Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України, транзитного проїзду через її територію (далі - Правила) затримано 9421 таких мігрантів, встановлено 144 канали названої міграції.

За 6 місяців 1997 p. затримано 6077 нелегальних мігрантів і встановлено 86 каналів даної міграції. Тільки в Закарпатській області прикордонниками за 8 місяців 1997 p. затримано 1400 нелегальних мігрантів. Все частіше надходять повідомлення про організовані спроби перетнути кордон. Встановлені непоодинокі випадки, коли жителі прикордонних населених пунктів займаються незаконним перевезенням нелегалів через кордон, а деякі виїжджають до азіатських країн і «набирають» групи останніх, обіцяючи їм «зелену» вулицю через кордони України.

У структурі порушень іноземцями чинного законодавства переважають: незаконний в'їзд в Україну, проживання без документів або з підробленими, ухилення від виїзду з України після закінчення встановленого терміну перебування. Серед порушників Правил 49,9 відсотка становлять іноземці, які прибули в Україну в особистих справах. На першому місці серед порушників громадяни Йорданії — 980 чол., В'єтнаму — 925 чол., Індії — 875 чол., Литви — 740 чол., Китаю — 700 чол., Афганістану — 630 чол., Шрі-Ланки — 385 чол.

У першій половині 1997 р. зареєстровано понад 21 тис. порушень Правил. За ними 662 іноземця повернуто на постійне місце проживання, а 47 — депортовано.

Значний відсоток іноземців, встановлений строк перебування яких в Україні закінчився, з різних причин ухиляються від виїзду на свою батьківщину, переходять на нелегальне становище, переховуються. Сьогодні міліція веде пошук декількох сотень колишніх студентів і робітників, які навчались в учбових закладах України і працювали на підставі міжнародних угод, але після закінчення строку їх дії ухилились від виїзду на батьківщину і перейшли на нелегальне становище. Не зважаючи на вжиті заходи, кількість нелегалів в Україні не зменшується, а навпаки, зростає.


Список використаної літератури

 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про міліцію'7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.№4. Ст.20.

 3. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.А.Т.Комзюка. X.. 1998.

 4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:Підручник. К., 1995.

 5. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.1992. 20 жовтня.

 6. Закон України "Про дорожній рух" // Відомості Верховної Ради України.1993. №31. Ст.338.

 7. Закон України "Про Правила оформлення іноземцям віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через її територію" // Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 20 лютого 1999 р. № 227/

 8. Закон України "Про правовий статус іноземців", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 p.

 9. Інструкція про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, що затверджена наказом МВС України № 887 від 19.11.1999 р.

 10. Закон України "Про затвердження порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, що тимчасово перебувають на території України", встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1997 р. № 79.

 11. Бобокал О.М. Правове регулювання порядку в’їзду іноземців в Україну і виїзду з України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2007. – Вип. 37. – C. 212-218.

 12. Іноземці в Україні. Політико-правові аспекти / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України / В. Побережний (ред. Кол.), Н. Пархоменко (авт. дослідж. та упоряд.), О. Сушко (авт. дослідж. та упоряд.). — К., 2001. — 81с.

 13. Москаль Г.Г. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства: проблеми правового регулювання // Наук. вісн. Юрид. акад. М-ва внутр. справ. – 2005. – № 2.

 14. Хавронюк М. І., Прощаєв В. В., Марченко М. І., Трофимов С. Г. Порядок виїзду з України і в'їзду в Україну ; Правовий статус іноземців: Науково-практичні коментарі та нормативно-правові акти. — К. : Правові джерела, 1998. — 446с.

 15. Бобокал О.М. До питання про конституційно-правовий статус іноземців в Україні // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2007. - № 3. – C. 88-91.Схожі:

Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconОпорний конспект з квп по темі №4 «Правовий статус засуджених» План
Правовий статус засудженого є досить складним соціально-правовим явищем є сукупністю передбачених різними галузями законодавства...
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін...
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій І статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів...
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconЗакон україни
Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconПро покращення взаємодії мешканців багатоквартирних будинків та житлово-комунальних підприємств
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст ст. 4, 5, 6, 10 Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про...
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconТема 25 Конституційно-правовий статус парламенту України
Верховна Рада України за попереднім погодження;-,І із Президентом України прийняла постанову про призначення позачергових виборів...
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconЗакону України "Про внесення змін до
Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconЗакону України "Про внесення змін до
Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconГенеральна прокуратура україни
України за додержанням вимог Конституції України, кримінально-виконавчого законодавства, міжнародних норм І стандартів поводження...
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconПро порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах І підрозділах...
Міністерства внутрішніх справ України з цих питань, а також з урахуванням змін, унесених до Закону України "Про міліцію", кримінального...
Законодавства, а саме Закону України \"Про правовий статус іноземців\" iconПлан Поняття державного службовця та класифікації посад держслужбовців....
Тема Правовий статус державних службовців та порядок проходження державної служби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка