Тема вивчається самостійно
Скачати 292.33 Kb.
НазваТема вивчається самостійно
Сторінка3/3
Дата конвертації11.07.2013
Розмір292.33 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
1   2   3
^

Металолом та брак


2. Лом та відходи сталі, скрап, стружка. Разом

3. Ферросплави та інші легуючі. Феромарганець. Алюміній. Разом.

4. Залізо з руди, агломерату та інших розкислювачів. Разом металевої шихти

II. Відходи

Скрап


Чад

Разом відходів

III. Брак «-»

Брак, виявлений на першому переділі

Разом браку

Разом задано за відрахуванням відходів і браку
^

ІV. Додаткові матеріали


V. Витрати по переділі, на підготування й освоєння виробництва

VI. Втрати від браку

Виявленого в інших цехах

Виявленого в споживачів

^ Виробнича собівартість

Основою металевої шихти для виплавки сталі є передільний чавун. Вага витраченого чавуна відбивається в здавальній накладній, а вартість оцінюється по фактичній собівартості звітного місяця. Витрати інших шихтових матеріалів включається в сортові калькуляції в кількісному виразі - із щомісячного Технічного звіту про роботу цеху, а ціни із Звіту про витрату шихтових матеріалів. Паливо через невелику питому вагу відбивають у складі витрат по переділу. З підсумку шихти виключаються відходи і брак. Вартість поворотніх відходів розподіляється між видами і марками сталі пропорційно ваги виплавленої сталі. Різниця між вагою заданої металевої шихти і вагою отриманих із виробництва придатних злитків, скрапу і браку показується по рядку «Чад».

У сталеплавильному виробництві витрати по переділу відбиваються в розділі “В” калькуляції по окремих статтях на весь випуск і на 1 т сталі, а в сортових калькуляціях приводяться одним рядком. Наприкінці кожного місяця загальна сума витрат по переділу разом із часткою витрат на підготовку й освоєння виробництва й інших виробничих витрат розподіляється між окремими видами сталі пропорційно виплавленої її кількості в перерахунку на приведену вагу. Для перерахунку фактичної ваги в приведену вагу встановлюються коефіцієнти.

У виконання плану сталеплавильного цеху включаються злитки і литі заготівки, що відповідають вимогам стандартів або технічних умов і прийняті ВТК. Сталь, виплавлена не по заданому рецепту, може відповідати вимогам іншого стандарту і бути зарахована у виконання плану. Через відсутність замовлень сталь таких плавок не завжди може бути реалізована, тому злитки виробництва поточного року, що не використані протягом 3-х місяців по основному призначенню, виключають із виконання плану і відносять до відходів по встановленій ціні.

Фактично отриману кількість придатної сталі визначають зважуванням, після прийняття плавки ВТК і відображують у здавальних накладних.

^ 4. Облік витрат і калькулювання собівартості в прокатних цехах

Завершальним етапом повного металургійного циклу є прокатне виробництво. До його складу входять цехи: листопрокатні, сорто- і трубопрокатні і т.д.

Облік витрат прокатних цехів ведеться у відомості аналітичного обліку витрат на виробництво в цілому по цеху і по кожному прокатному стані.

Калькуляція собівартості прокату складається з:
^
А. Виконання плану по виробництву і собівартості прокату
Б. Сортові калькуляції окремих видів прокату

В. Таблиця витрат по переділі, на підготовку й освоєння виробництва, і інших виробничих.

Калькуляція складається по кожному стану і по кожному виді прокату.

Сортова калькуляція прокату містить статті:

І. Напівфабрикати
^

Сляби зі сторони


Сляби власної виробітки

Разом задано

II. Відходи «-»

Окалина

Чад

Разом відходів

III. Брак «-»

Разом задано за відрахуванням відходів і браку

IV. Витрати по переділу, на підготовку й освоєння виробництва
^

V. Втрати від браку

VI. Витрати по травленню


Розхід напівфабрикатів включається в собівартість відповідного виду прокату по прямому призначенню прямо з щомісячного Технічного звіту про роботу стану.

Фактична вага відходів визначається зважуванням при відправці з прокатного цеху і виключається з заданого по встановлених цінах.

Брак прокату враховують окремо по прокатних станах, видам прокату і групам марок стали. Кількість виявленого в цеху-виготовлювачі браку фіксують у Добових рапортах і щомісячному Технічному звіті цеху.

Брак литої сталі, виявлений на 1-м переділі, виключають із виплавки сталі у вазі злитків, заданих у переробку. Витрати прокатного цеху на нагрів і прокатку забракованих злитків, списують на відповідні сталеплавильні цехи. У калькуляції сталеплавильного цеху їх враховують по статті «Втрати від браку, виявленого в інших цехах».

Витрати по переділу враховують у відомості аналітичного обліку витрат по кожному прокатному стані, переносять їх постатейно в розділ у калькуляції й одним рядком наводять у розділі Б. Спільні для декількох станів витрати розподіляють пропорційно приведеній вазі зробленої на них продукції.

Приведена вага продукції визначається добутком фізичної ваги і перекладних коефіцієнтів.

Основну питому вагу в складі змінного обладнання прокатних цехів займають валки. Витрати по підтримці їх в робочому стані, наплавлення, перешлифовку і т.д. відображуються по статті «Знос інструментів і пристосувань цільового призначення».

Собівартість готової продукції визначається сумою витрат на прокатку сталі за місяць із змінами залишків незавершеного виробництва. Собівартість залишків незавершеного виробництва визначається за допомогою коефіцієнтів готовності.

Облік готового прокату ведеться в двох показниках: у фізичній і теоретичній вазі. Теоретична вага використовується для обліку окремих видів прокату, що поставляються споживачам у погонних метрах або в штуках. Це: рейки, труби і т.д. Аналітичний облік цих видів прокату ведеться в теоретичній вазі й у погонних метрах, штуках.
Завдання 1:

Визначити суму зносу змінного обладнання та МШП доменного

виробництва і написати бухгалтерські проводки, якщо:

 1. Первісна вартість відпущеного зі складу змінного обладнання 500

 2. Прийнято на склад відходи:

 • від змінного обладнання 10

 • від МШП 2

 1. Передано в експлуатацію МШП на суму 200

 2. Вибуло із експлуатації 100

Завдання ІІ:

Визначити суму витрат по переділу:

 1. В доменному виробництві

 2. В сталеплавильному виробництві по даним :

  • енерговитрати 200

  • основна зарплата 500

  • додаткова зарплата 300

  • паливо 600

  • амортизація 250

  • відрахування на соціальне страхування 480

  • супутня продукція 120 Завдання ІІІ.

За місяць прокатано 15000 т. прокату по собівартості 600000 грн. Незавершене виробництво на початок місяця складає 2500 т. на суму 200000 грн. Незавершене виробництво на кінець місяця складає – 1500 т. на суму 90000 грн.

Визначити обсяг випуску продукції, його вартість і вартість 1ї- тони прокату.
^ Тема 10: Облік і калькулювання собівартості продукції в машинобудуванні
Тема вивчається самостійно.

Питання, які підлягають вивченню:

1. Передумови застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на машинобудівельних підприємствах.

2. Калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування.
^ 1. Передумови застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на машинобудівельних підприємствах.
Передумовами для застосування нормативного метода в галузі є :

  • масовий характер виробництва;

  • високий рівень уніфікації деталей, вузлів і агрегатів;

  • значна тривалість випуску однієї моделі;

  • відносна стабільність залишків незавершеного виробництва.

Методика розробки нормативної калькуляції і її структура залежать від складності технологічного процесу. В масових виробництвах нормативна калькуляція складається по деталям, вузлам і напівфабрикатам. Ці калькуляції формують також по прямим витратам. Облік прямих витрат в межах норм ведеться за допомогою звичайних первинних документів (ЛЗК, вимог і накладних на відпуск матеріалів, індивідуальних і бригадних рапортів, змінних рапортів тощо).

Понадлімітний відпуск сировини і матеріалів у виробництві формується спеціальними сигнальними документами, які мають будь – яку відмінну ознаку: кольорову смугу або інший колір паперу.

Доплати по зарплаті за зміну умов праці, за виправлення браку, за понадурочні роботи оформлюються спеціальними документами, які також мають відмінності від звичайних документів.

На звороті сигнальних документів типографським способом друкується форма для пояснення причин і реєстрації винних по відхиленням. Даний запис виконується керівником підрозділу, який допустив перевитрати .

Відпуск матеріальних цінностей у виробництво і оплата праці на підставі сигнальних документів здійснюється лише після дозволу керівника або головного бухгалтера. Дозвіл дається чи ні тільки після пояснення причин відхилення.

Нормативна собівартість всієї товарної продукції розраховується як множення кількості випущеної продукції на діючі в звітному періоді норми витрат по кожній статті калькуляції.

Фактична собівартість одиниці продукції визначають за допомогою індексу відхилень, який розрахований як відношення фактичної собівартості товарної продукції до нормативної.

^ 2. Калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування.
Калькуляція вміщує три розділи:

І. Собівартість одиниці виробу.

ІІ. Розшифрування витрат на матеріали і напівфабрикати.

ІІІ. Розшифрування витрат на зарплату.

Номенклатура калькуляційних статей залежить від підгалузі машинобудування, до якої відноситься підприємство.

В автомобільній і тракторній галузі окремою статтею виділяється знос інструментів і приладів цільового призначення і інші спеціальні витрати, по який враховують суми зносу МШП (інструментів) і спеціальних приладів, а також витрати на їх поновлення і експлуатацію.

Машинобудівні підприємства, випускаючі радіопродукцію і підприємства станкобудівні виділяють із складу витрат на утримання обладнання в окрему статтю: Внутрішньо - заводське переміщення вантажів.

Зведений облік витрат на виробництво ведеться при нормативному методі по центрам витрат і центрам відповідальності і калькуляційним статтям по нормам, змінам норм і відхилення від норм; по конкретним виробам або по групам.

На окремих машинобудівних підприємствах рахунок 23 “Виробництво” доповнюється двома субрахунками:

1.- витрати по нормам;

2.- витрати по відхиленням від норм.

Завдання:

1. Згідно нормативної калькуляції собівартості виробу А відображені слідуючи статті калькуляції:

 • матеріальні витрати 20 грн.

 • зворотні відходи 5 грн.

 • основна зарплата 10 грн.

 • додаткова зарплата 10 грн.

 • відрахування на соціальні заходи 9 грн.

 • витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання 20 грн.

 • загальногосподарські витрати 18 грн.

 • загальновиробничі витрати 25 грн.

 • інші виробничі витрати 8 грн.

Скласти фактичну калькуляцію собівартості продукції на весь випуск та на одиницю виробу А по нормативному методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, якщо випуск виробу А складає 20 шт., індекс зміни норм – 10 %, індекс відхилень від норми – 25%.

2. Визначити фактичну вартість випущеної продукції за місяць по даним:

 1. незавершене виробництво на початок місяця:

  1. по нормам 2000

б. зміни норм -30

 1. витрати за місяць:

а. по нормі 30000

б. зміни норм +50

в. відхилення від норм +70

 1. списано в звітному місяці:

  1. на брак 100

б. на відходи 20

 1. незавершене виробництво на кінець місяця:

  1. по нормі 1730

б. відхилення від норм +80


1   2   3

Схожі:

Тема вивчається самостійно iconЛекція тема
Спілкування багатогранний процес, що вивчається різними науками: психологією, соціологією, педагогікою, лінгвістикою, філософією...
Тема вивчається самостійно iconТема Об'єкти цивільних прав (правовідносин)
Питання до Заняття 2 – самостійно. Нижче див основні питання, які потрібно знайти
Тема вивчається самостійно iconХарактеристика причин, що обумовлюють порушення вимови приголосних фонем у дітей
Фонема утворюється завдяки легкому ковзанню кінчика язика в області передньої частини твердого піднебіння. Такий звук є фонетично...
Тема вивчається самостійно iconТема Поняття та основні ознаки правової держави
Мета: ознайомитсь з поняттями «правова держава», «громадянське суспільство», «політична система суспільства», виявити основні ознаки...
Тема вивчається самостійно icon3. методологія науково-дослідницької діяльності розділ 1
Будь-яка наукова проблема вивчається в системі координат, що задається різними рівня­ми методології науки
Тема вивчається самостійно iconНаливайко Д. Теорія літератури й компаративістики
Для аргументації до п'ятого питання самостійно підготувати ілюстративний матеріал
Тема вивчається самостійно iconПредмет І завдання курсу
Режисура естради" є одним з основних курсів фахової підготовки студентів-режисерів та вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності...
Тема вивчається самостійно icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Тема вивчається самостійно iconСучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1)
«управління» як навчальна дисципліна вивчається в більшості навчальних закладів світу
Тема вивчається самостійно iconОсновні етапипідготовки студентів до уроку
Вивчити календарний (тематичний) план, програми І з’ясувати місце уроку в системі розділу, який вивчається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка