Тема вивчається самостійно
Скачати 292.33 Kb.
НазваТема вивчається самостійно
Сторінка2/3
Дата конвертації11.07.2013
Розмір292.33 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Спорт > Документы
1   2   3

2. Облік витрат і калькулювання собівартості в доменному виробництві

Витрати доменного виробництва враховуються на рахунку 231 “Основне виробництво” в цілому по доменному цеху з виділенням окремих доменних печей. Необхідність виділення в обліку витрат окремих доменних печей пояснюється різницями в їх конструкції і потужності, що дуже впливає на собівартість продукції. Таким чином, у доменному виробництві об'єктом обліку витрат є - доменна піч. Оскільки протягом звітного періоду одна доменна піч може випускати декілька видів чавуну, то об'єктом калькулювання є вид чавуну: передільний, ливарний.


Калькуляція собівартості чавуну складається з 3-х розділів:

А. Виконання плану по виробництву і собівартості чавуну і феросплавів
Б. Калькуляція собівартості (окремого виду) чавуну

В. Визначення виробничої собівартості передільного чавуну по класах і ливарного чавуну по марках.

Собівартість чавуна складається з витрат по наступних статтях:

І. Сировина й основні матеріали


1 . Металева шихта

а) залізорудна шихта

залізна руда

агломерат

окатиші

окалина

Разом залізорудної шихти


б) руда марганцева

в) металододатки:

брак чавуна

скрап

стружка

Разом металододатків

Разом металошихти


2. Флюси

  1. Вапняк звичайний

Вапняк доломитизований

Шлак

Разом флюсів


II. Паливо

  1. Кокс

Газ природний

Мазут

Разом в умовному паливі


Усього задано

III. Відходи виробництва

Скрап

Пил колошниковий

Чад

^ Разом відходів

IV. Брак «-»

Разом задано за відрахуванням відходів і браку


V. Витрати по переділу

1 .Енергетичні витрати:
Електроенергія

Пар

Вода технічна

Кисень
Разом енергетичних витрат

2. Витрати на оплату праці

3. Відрахування на соціальні потреби

4. Знос інструментів і пристосувань цільового призначення

5. Утримання основних засобів

6. Внутрішньозаводське переміщення вантажів

7. Амортизація основних засобів

8. Поточний ремонт основних засобів

9. Капітальний ремонт основних засобів

10. Інші витрати по цеху
Разом витрат по переділу

^ VI. Витрати на підготування й освоєння виробництва

VII. Втрати від браку, виявленого в споживачів

VIII. Витрати по розливці чавуна
Разом витрат

^ IX. Супутня продукція

Шлак рідкий

Шлак гранульований

Газ доменний
Разом супутньої продукції

Разом витрат за відрахуванням супутньої продукції

Виробнича собівартість виплавленого чавуна


На відміну від інших галузей промисловості в калькуляції собівартості чавуна існує поняття «заданого у виробництво», яке означає матеріальні витрати. При цьому окремими найменуваннями подане витрачання шихтових матеріалів, таких як залізна руда, агломерат, окатиші, окалина.

Сюди ж входять "Флюси", які додаються щоб полегшити відділення металу від породи і шкідливих домішок до руди.

До складу "заданого" відноситься паливо, що використовується для забезпечення необхідної температури при виплавці чавуну.

Вага фактично завантаженої в доменну піч шихти визначається зважуванням і відбивається в шихтовому рапорті, який веде машиніст вагонів-терезів. Про роботу кожної доменної печі складається Добовий рапорт. Він слугує для оперативного контролю за відхиленнями від норм витрат матеріалів і палива. В цілому по доменному цеху кожний місяць складається Технічний звіт. Контроль вірності списання шихтових матеріалів і палива на виробництво протягом місяця здійснюється перевіркою їх залишків на кожне 1-ше число місяця. Виявлені в результаті цих перевірок відхилення фактичної наявності від облікових даних відображуються в окремій графі технічного звіту про роботу доменного цеху. У процесі виплавки чавуна утворюються відходи:

 поворотні - скрап і колошниковий пил, який може бути використаний; безповоротні - чад і колошниковий пил, що не використовується.

На вартість поворотних відходів зменшується "задане". Для цього їх оцінюють шляхом множення кількості на планову ціну.

Частина сировини, матеріалів і палива, що безповоротно втрачається через специфіку виробництва, називається чадом. Його показують тільки в кількісному вираженні й обчислюють як різницю між вагою металошихти, що поступила у доменну піч й отриманого з виробництва чавуна, відходів і браку.

На відміну від інших галузей у чорній металургії втрати від браку, виявленого в цеху, не виділяють окремою статтею, а лишають у складі відповідних статей. Тільки кількість і вартість забракованого чавуна по ціні брухту виключається з заданого.

Витрати по переділу в доменному виробництві складають 8-12% собівартості продукції. До них відносяться витрати цеху на обробку заданого у виробництво, згруповані по статтях.

Витрати енергії встановлюють на підставі показників вимірювальних приладів і відносять на витрати відповідних доменних печей і видів чавуна по прямій ознаці. Витрати загальні для цеху розподіляють між печами й окремими видами чавуна.

По статті «Знос інструментів, пристосувань» показується вартість змінного обладнання, що за відрахуванням вартості брухту цілком списується на витрати в тому місяці, в якому воно передається в експлуатацію.

Витрати по утриманню основних засобів подані 4-ма статтями: “Утримання основних засобів”, “Амортизація основних засобів”, “Поточний ремонт основних засобів”, “Капітальний ремонт основних засобів”. Якщо можливо ці витрати відносять на окремі доменні печі та види чавуна, а якщо неможливо - розподіляють пропорційно кількості виплавленого чавуна.

Значні витрати сучасний металургійний комбінат несе на переміщення мас сировини, палива, готової продукції. Ці витрати показуються по відповідній статті. Їх розподіляють на кожну піч в частці, пропорційній кількості матеріалів, завантажених у піч.

До “Інших витрат по цеху" відносяться витрати на винаходи і раціоналізацію, охорону праці і техніку безпеки.

За підсумком витрат по переділу показуються втрати від браку, виявленого у споживача.

По статті “Супутня продукція” показують шлак і доменний газ, що оцінюють по встановлених цінах, витрати на цю вартість зменшуються.

У третьому розділі калькуляції показують кількість випущеного чавуна, яку визначають зважуванням і відображують у здавальних накладних.

Вага рідкого чавуна визначається як різниця між вагою ковша з чавуном і вагою його після зливу чавуна.

Випущений чавун обліковують у фізичних і умовних тоннах у перерахунку на передільний чавун. Перерахунок усіх видів чавуна в умовну вагу необхідний для планування й визначення продуктивності доменних печей, для розподілу витрат.
^ 3 Облік витрат сталеплавильного виробництва і калькулювання собівартості його продукції

Витрати на виплавку сталі з чавуна враховуються на рахунку 23 “Виробництво” у цілому по сталеплавильному цеху. Це пояснюється тим, що зміна випусків видів сталі здійснюється набагато частіше, ніж переведення доменної печі з одного виду чавуна на інший. До об'єктів калькулювання в сталеплавильному виробництві відносять види вуглеводистої, низьколегованої і легованої сталі.

Калькуляція собівартості сталі складається з 3-х розділів:

А. Виконання плану по виробництву і собівартості сталі

Б. Сортові калькуляції собівартості сталі окремих видів (груп марок)

В. Таблиця витрат по переділу, на підготовку й освоєння виробництва і

інших виробничих.

Сортові калькуляції сталі складають по видах (групах марок). Калькуляція собівартості вуглеводистої сталі містить наступні статті витрат:

І. Сировина й основні матеріали

1. Чавун
1   2   3

Схожі:

Тема вивчається самостійно iconЛекція тема
Спілкування багатогранний процес, що вивчається різними науками: психологією, соціологією, педагогікою, лінгвістикою, філософією...
Тема вивчається самостійно iconТема Об'єкти цивільних прав (правовідносин)
Питання до Заняття 2 – самостійно. Нижче див основні питання, які потрібно знайти
Тема вивчається самостійно iconХарактеристика причин, що обумовлюють порушення вимови приголосних фонем у дітей
Фонема утворюється завдяки легкому ковзанню кінчика язика в області передньої частини твердого піднебіння. Такий звук є фонетично...
Тема вивчається самостійно iconТема Поняття та основні ознаки правової держави
Мета: ознайомитсь з поняттями «правова держава», «громадянське суспільство», «політична система суспільства», виявити основні ознаки...
Тема вивчається самостійно icon3. методологія науково-дослідницької діяльності розділ 1
Будь-яка наукова проблема вивчається в системі координат, що задається різними рівня­ми методології науки
Тема вивчається самостійно iconНаливайко Д. Теорія літератури й компаративістики
Для аргументації до п'ятого питання самостійно підготувати ілюстративний матеріал
Тема вивчається самостійно iconПредмет І завдання курсу
Режисура естради" є одним з основних курсів фахової підготовки студентів-режисерів та вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності...
Тема вивчається самостійно icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Тема вивчається самостійно iconСучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1)
«управління» як навчальна дисципліна вивчається в більшості навчальних закладів світу
Тема вивчається самостійно iconОсновні етапипідготовки студентів до уроку
Вивчити календарний (тематичний) план, програми І з’ясувати місце уроку в системі розділу, який вивчається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка