Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1)
НазваСучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1)
Сторінка1/11
Дата конвертації12.10.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Сучасний стан управління митної системи України
ВСТУП (слайд 1)

«УПРАВЛІННЯ» як навчальна дисципліна вивчається в більшості навчальних закладів світу.

Призначення дисципліни полягає в тому, щоб підготувати випускників ВНЗ до здійснення управлінської діяльності.

Базою для вивчення є декілька дисциплін в т.ч. «Основи менеджменту», в якій розглядаються детальні питання управління, в т.ч. соціального управління, а також дисципліни митного спрямування, насамперед, «Основи митної діяльності». (слайд 2)

Мета дисципліни – оволодіння практичними рекомендаціями здійснення управлінської діяльності в митній службі.

^ Предметом дисципліни – є застосування положень теорії управління до практики управлінської діяльності митної служби. (слайд 3)

Задачі дисципліни:

 1. Засвоїти теоретико-методологічні аспекти системи управління митною справою.

 2. Провести аналіз моделей організаційно-структурного забезпечення функцій митної системи України.

 3. Дослідити еволюцію управління митною системою України.

 4. Виявити сучасний стан організаційно-управлінської структури митної системи України.

 5. Ознайомитися із міжнародними стандартами управління митною системою, світовим досвідом управлінської діяльності митних служб.

Відповідно до завдань Ви прослухаєте наступні лекційні курси:

 1. Управління в митній справі: теоретико-методологічні аспекти.

 2. Еволюція управління митною системою України.

 3. Митна система України на сучасному етапі.

 4. Міжнародні стандарти управління митною системою.

 5. Управління митними системами країн Європейського Союзу.

 6. Управління митними системами країн СНД.

 7. Управління митними системами країн Американських континентів.

 8. Управління митними системами країн Азії


Присутність на лекціях та семінарських заняттях є обов’язковою, конспекти не перевіряються. Старости на початку занять подають списки відсутніх.

Заборонено: вихід з аудиторії під час занять, запізнення та користування мобільними телефонами, електронними іграшками. Телефони треба вимикати або переводити у безшумний режим.

В ході лекції я нічого не диктую. Все супроводжується мультемедія. Інформація слайдів та текст буде розміщено на електронному порталі.

Питання треба записувати та задавати наприкінці лекції.


Оскільки на наступному тижні Ви маєте перші семінарські заняття саме з організаційно-управлінських структур митних органів України, пропоную розпочати нашу роботу з лекції, присвяченої саме сучасному стану митної системи України. В ході лекції спробуємо провести аналіз організаційно-управлінської структури однієї митниці.

Цей аналіз пропоную взяти за основу в підготовці до семінарських занять. (слайд 4)

На семінарах ми послідовно будемо розглядати структуру усіх митних органів, установ та організацій. Тому пропонується наступне умовне розподілення митниць на:

 1. ^ Митниці прикордонні з країнами ЕС:

Львівська, Чопська, Ягодинська, Чернівецька обласна;


 1. Митниці внутрішні західного регіону:

Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська ;
3. Митниці прикордонні з Республікою Белорусь:

Рівнецька, Житомирська, Чернігівська, Київська обласна;
4. Митниці прикордонні з Російською Федерацією:

Луганська, Східна, Харківська обласна, Сумська;


 1. Митниці південні, портові:

Кримська, Севастопольська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька;


 1. Митниці прикордонні з Республікою Молдова:

Південна, Вінницька;
7. Митниці внутрішні центрального регіону:

Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська;
8. Київська регіональна митниця, митні установи та організації ДМСУ.
Кожен з Вас має бути підготовлений до презентації одного митного органу. Старости зазадалегідь мають розподілити рівномірно між курсантами ті чи інші митні органи для своєчасної підготовки і надати викладачеві інформацію до наступного семінару.

Допоміжна інформація буде розміщена в бібліотеці в електронному вигляді. Ви також можете скористатися досвідом проходження практики в митних органах.

Кожному з Вас необхідно буде зробити контрольну роботу, присвячену діяльності митної служби однієї з зарубіжних країн на основі літератури та головним чином інтеренет ресурсу (в першу чергу сайти ВМО).

Це більш складне завдання і розподілити між собою служби країн та шукати матеріали для виступу на семінарах та підготовки контрольних робіт треба заздалегідь.

Списки з розподілом між курсантами відповідних тем контрольних робіт старости мають подати викладачеві до наступного семінару.

Особлива увага на заліку буде приділятися знанню сучасного стану організаційно-управлінської структури митної служби України. Іншими словами, Ви маєте орієнтуватися в структурі управління Центрального апарату та будь-якого митного органу, спеціалізованої митної установи та організації ДМСУ.
Є питання з підготовки до семінарів та контрольних робіт? ( Слайд 5)

Дозвольте перейти до теми: «Сучасний стан управління митною системою України». Ми розглянемо наступні питання:

 1. Аналіз структури митної системи України.

 2. Концепція розвитку митної системи України.

 3. Типова структура митниці.

 4. Структура Дніпропетровської митниці.І. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
СЛАЙД 6.

Державна митна служба України посідає важливе місце серед державних інститутів у рамках своєї компетентності й забезпечує ефективну реалізацію фіскальної, правоохоронної та статистичної функцій.

Аналіз діяльності митної служби показує, що за досить короткий час відбулося її становлення. Створено централізовану структуру з чіткою вертикальною системою управління. Розвивається законодавча й нормативно-правова база митної справи. Завершується становлення системи управління митними органами. Водночас сучасна митна служба не позбавлена ряду недоліків, основними з яких можна вважати: недосконалість митних правил, недостатність соціального захисту митників, малопотужність матеріально-технічної бази, недосконалість системи інформаційного забезпечення оперативно-службової діяльності та низький рівень процесів управління, недостатня уніфікація митних технологій та процедур, брак системи роботи із суб’єктами ЗЕД.

Сучасні умови економічного регулювання України, для яких характерні нова політика залучення інвестицій, структурна перебудова господарської та зовнішньоекономічної діяльності, подальший розвиток ринкових відносин, інтеграція в міжнародні торгові та митні організації, ставлять перед митною службою України цілий ряд завдань, які потрібно успішно виконати. Через це необхідна модернізація митної служби, приведення її у відповідність з цілями та завданнями зовнішньої і внутрішньої політики України. Нині стала нагальною проблема розробки Концепції модернізації митної служби України. Спробуємо визначити основні межі такої модернізації.

Перш за все, необхідно позбавитися превалювання фіскальної функції над іншими функціями митної системи. При оцінюванні виконання економічної функції основним критерієм має стати не кількість стягнутих платежів, а повнота їх сплати, а при оцінюванні правоохоронної функції – не кількість заведених справ про контрабанду та порушення митних правил, а недопущення незафіксованих випадків митних правопорушень. Функція митних органів щодо сприяння діяльності суб’єктів ЗЕД повинна бути забезпечена ієрархією функціональних підрозділів.

Одна з головних передумов, закладена в Концепцію модернізації діяльності митної служби України, – ефективний механізм управління діяльністю митної служби, який базується на чіткому розподілі функцій, повноважень і відповідальності між складовими митної служби та їх персоналом.

Безпосередньо з цілями, функціями та завданнями митної системи пов’язана організаційна структура управління митною справою.

Функціональний підхід до дослідження митної системи передбачає вивчення рівня узгодженості і ступеня корекції між цілями, завданнями та функціями митної системи, з одного боку, та її організаційною структурою управління – з іншого. При цьому важливо з’ясувати, як елементи організаційної структури управління поєднуються з рівнями ієрархії. Чітке визначення структури управління митною справою та взаємозв’язків між її елементами необхідне також в інтересах аналізу ефективності управління.

Проектування організаційних систем управління – принципово новий напрямок, маловисвітлений у літературі. Поки що в цій сфері не сформувались будь-які принципи та методи. Наявна лише орієнтовна типологія існуючих організаційних структур управління найпростішого опису.

До основних методів проектування організаційних структур зараховують такі. Метод аналогії, суть якого в тому, що на основі аналізу передового досвіду типових структур управління проектують і розробляють нову організаційну структуру. Експертний метод полягає в тому, що організаційну структуру розробляють на основі думок експертів. Особливістю методу структуризації цілей є те, що структура будується під цілі організації. При застосуванні методу організаційного моделювання структура будується на основі математичних, графічних і комп’ютерних описів.

Аналіз організаційно-структурного забезпечення основних функцій митної системи показує, що при її розробці та подальшому вдосконаленні застосовується перш за все метод структуризації цілей.

Структура організації має три основні функції. Вона призначена для ефективного досягнення поставлених цілей, зведення до мінімуму або регулювання індивідуальної поведінки в організації, а також забезпечення здійснення владних функцій. Структура також повинна відповідати двом фундаментальним умовам: поділу праці на окремі завдання і координації дій щодо їх виконання.

Концепція реформи митної служби України «Обличчям до людей», яка прийнята Колегією ДМСУ 30.10.2010 ґрунтується на викладених вище засадах.

Головна мета Концепції – визначення оптимальної організації митної служби України, спрямованої на підвищення ефективності, надійності та усталеності її діяльності; визначення основних завдань з реформування та модернізації, окреслення орієнтирів і засобів для досягнення стратегічних цілей та очікуваних результатів.

В Концепції викладені обов”зки, функції, завдання митної служби, принципи, цілі та завдання реформування митної системи України. (слайд 7)

Керівництвом Держмитслужби прийнято рішення розпочати глибоке, докорінне реформування митної системи. Проведено аналіз та консультації з бізнесом, підготовлено 60 ключових заходів, які дозволять значно спростити процедури і зняти зауваження громадян і бізнесу до роботи митниці. По кожному заходу розроблено чіткий план його впровадження.

Реформування передбачається здійснювати за такими основними напрямами:

1. Оптимізація та удосконалення структури митних органів.

2. Спрощення митних процедур.

3. Удосконалення організації митного контролю в пунктах пропуску. Сприяння транзиту.

4. Удосконалення законодавства, що регламентує митну справу.

5. Удосконалення системи оподаткування.

6. Міжнародна діяльність.

7. Електронна митниця.

8. Розвиток інфраструктури. (слайд 8)

Найбільш вагомими результатами здійснення цих заходів буде:

- остаточне скорочення кількості митних органів до одного на область;

- делегування начальникам митних постів повноважень щодо прийняття рішень з питань митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

- скорочення часу митного контролю у пунктах пропуску;

- встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, а також на доставку їх до митниць призначення;

- здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі на території України (скасування “кріпосного права”);

- створення електронного реєстру місць прибуття з правом суб’єкта самостійно обирати місце прибуття;

зменшення кількості митних процедур;

- скорочення переліку документів, що подаються до митного оформлення;

- спрощення і адаптація до правил ЄС реекспорту, реімпорту; (слайд 9)

- аналіз ризиків щодо імпортних операцій до моменту прибуття товарів на територію України;

- попередження безпідставних відмов у прийнятті митної декларації;

- спрощення декларування товарів значної кількості найменувань;

- надання режиму сприяння сумлінним підприємствам;

- декриміналізація товарної контрабанди;

- запровадження відеоспостереження за роботою інспекторів митниці з прямою трансляцією на єдиний диспетчерський пункт та в мережу Інтернет;

- використання сучасних скануючих систем для машин та контейнерів; (слайд 10)

- впровадження в пунктах пропуску системи автоматизованого контролю транспортних засобів та товарів (модуль “фільтр пункту пропуску”); (слайд 11)

- організація спільного контролю з суміжними країнами;

- спрощення процедур митного контролю в пасажирських потягах; ( слайд 12)

- запровадження електронного декларування товарів;

- внесення до Митного кодексу України змін, спрямованих на приведення його у відповідність до митного законодавства ЄС, міжнародних конвенцій, а також до Рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі Всесвітньої Митної Організації; ( слайд 13)

- прийняття Митного тарифу на основі міжнародної Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року з імплементацією ставок мита, визначених протоколом про вступ України до Світової Організації Торгівлі;

- надання митним лабораторіям статусу судово-експертних установ. ( слайд 14)

Окрема задача – підготовка до потужного будівництва, реконструкції та технічного переоснащення пунктів пропуску через державний кордон і їх забезпечення технічними засобами митного контролю, засобами обчислювальної техніки, серверним обладнанням. Приведення їх у відповідність до світових стандартів. ( слайд 15)

Робота з міжнародними організаціями - 11 пунктів пропуску Україна – ЄС за рахунок грантів ЄС через Європейський Інструмент Партнерства і Сусідства; ( слайд 15)

На реалізацію останніх заходів необхідні фінансові ресурси у розмірі 4877,0 млн. грн. на 2011-2012 р..

І найважча задача - делегування митним органам права здійснювати екологічний, санітарний, ветеринарний та інші види контролю з виведенням із пунктів пропуску представників зазначених контрольних служб.

Для реалізації цієї Концепції Митною службою вже підготовлено 3 проекти законів України, 1 – Указів Президента, 11 – постанов КМУ, 1 – розпорядження КМУ, 22 – наказів ДМСУ, 19 змін до Митного кодексу України.

Детально з Концепцією ви повинні ознайомитися на сайті ДМСУ, де розміщені і відповідні слайди.

ІІ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

.

З кінця 2010 року розпочато втілення в життя концепції. На початок 2011 року штатна чисельність митної служби України становила 18339 одиниць, фактично в митні службі працювало 17596 працівників, відповідно до Постанови КМУ почалося скорочення штатної чисельності ДМСУ на 30%.

В 2010-2011 роках у результаті проведення реформи кількість митниць скорочено з 46 до 28, управлінський апарат скорочено на 580 працівників.
Фактично нова організаційно-управлінська структура митних органів відповідає адміністративно-територіальному устрою країни та має вигляд: «центральний апарат ДМСУ – митниці – митні пости». В структурі митної системи 27 митниць, які співпадають з адміністративно-територіальним поділом України. Тобто 24 обласних, митниці в АРК. А також Севастопольська та Київська регіональна митниця, оскільки Київ та Севастополь, згідно із адміністративного устрою України – міста прямого підпорядкування.

Перед Вами детальна структура митних органів України. СЛАЙД 17

Зверніть увагу на зміни. Енергетична митниця припинила існування згідно Наказу ДМСУ від 25.04.2011 № 330. Структури митниці підпорядковані відповідним митним органам залежно від місця розташування.

Указ Президента України № 582/2011 від 12.05.2011 «Про положення про Державну митну службу України» визначає Державну митну службу України центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, діяльність якого спрямовується і координується  Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Підпорядкування митних органів певній державній інституції залежить від домінування тих чи інших функціональних завдань, які вирішує даний орган у системі зовнішньоекономічної політики. Є країни, де митні органи підпорядковані безпосередньо міністерствам зовнішньої торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків, економіки, але більшість країн світу ввела митні органи до структури міністерства фінансів. Основним аргументом даного підпорядкування є необхідність контролю за фінансовими потоками певною державною структурою. Тобто фіскальні органи підпорядковуються органам фінансового контролю.

Митний кодекс від 13 березня 2012 року в розділі 20 “митна служба України” визначає наступне:

Глава 74. Структура та організація діяльності митної служби України

Стаття 543. Митна служба України

1. Безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на митну службу України.

2. Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і складається з митних органів, митних організацій, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України.

3. Митними органами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости.

Стаття 546. Митниця

1. Митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

2. Митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, цього Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

{Частина друга статті 546 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012}

3. Митниця підпорядковується центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

4. Митниця здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; міста Київ, Севастополь). Окремі митниці можуть здійснювати свою діяльність на територіях двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць або на всій території України.

5. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, в порядку, визначеному законом.

6. У населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності митниці, в міру необхідності створюються її відокремлені структурні підрозділи (митні пости).

7. Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, в порядку, встановленому законодавством. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах у митних органах України не менше п’яти років, у тому числі не менше одного року - в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Стаття 547. Митний пост

1. Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

2. Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних митниць.

3. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, за поданням керівника відповідної митниці.

4. Керівник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Необхідною умовою для призначення є наявність у кандидата стажу роботи на керівних посадах у митних органах України не менше трьох років.

5. Зони діяльності митних постів визначаються положенням про ці пости.
ІІІ. ТИПОВА СТРУКТУРА МИТНИЦІ
Наказом ДМСУ від від 05.12.2011№ 1025 була затверджена примірна структура регіональної митниці, митниці та вимоги до їх штатної структури.

Примірна структура митниці

 1. Начальник регіональної митниці (митниці).

 2. Перший заступник начальника регіональної митниці (митниці).

 3. Заступник начальника регіональної митниці (митниці) – начальник Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

 4. Заступники (заступник) начальника регіональної митниці (митниці).

 5. Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

 6. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

 7. Відділ оперативних чергових.

 8. Відділ митних платежів.

 9. Відділ митних інформаційних технологій.

 10. Господарсько-експлуатаційний відділ.

 11. Відділ (сектор) організаційного та документального забезпечення.

 12. Відділ (сектор) кадрової роботи.

 13. Відділ (сектор) правового забезпечення.

 14. Відділ (сектор) митного аудиту.

 15. Відділ організації митного контролю.

 16. Головний інспектор із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку.

 17. Головний інспектор з охорони праці.

 18. Головний інспектор з мобілізаційної роботи та цивільної оборони.

 19. Головний інспектор (головні інспектори) з питань протидії корупції.

 20. Митні пости (відділи митного оформлення).

 21. Головний інспектор із зв’язків з громадськістю – прес - секретар.


При формуванні штатного розпису регіональної митниці, митниці повинні бути витримані такі пропозиції:

кількість заступників начальника регіональної митниці, митниці (крім першого заступника начальника митниці та заступника начальника митниці – начальника Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил) встановлюється в залежності від затвердженої граничної чисельності митниці: до 500 одиниць – 1 заступник, більше 500 – 2;

штатна чисельність служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил не повинна перевищувати 10 % від затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці;

загальна штатна чисельність особового складу митних постів (відділів митного оформлення), у тому числі їх керівників та заступників, не повинна бути меншою 60 % від затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці. В окремих випадках, за наявності обґрунтованих підстав, за рішенням Голови Служби штатна чисельність особового складу зазначених підрозділів може бути меншою, ніж 60 % від затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці;

загальна штатна чисельність особового складу підрозділів та посадових осіб функції підтримки (зазначених у пунктах 6, 10 - 13, 16 - 19, 21 Примірної структури) не повинна перевищувати 16 % від затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці. В окремих випадках, за наявності обґрунтованих підстав, за рішенням Голови Служби, загальна штатна чисельність особового складу зазначених підрозділів та посадових осіб може бути більшою, ніж 16 % від затвердженої граничної чисельності регіональної митниці, митниці;

у регіональних митницях, митницях із затвердженою граничною чисельністю 300 одиниць і більше уводяться дві посади головного інспектора з питань протидії корупції. У регіональних митницях, митницях із затвердженою граничною чисельністю менше 300 одиниць уводиться одна посада головного інспектора з питань протидії корупції;

штатна чисельність відділів не може бути менше ніж 5 одиниць, а секторів – 2 одиниці.

2. Функції зі складського обліку, забезпечення розміщення та зберігання, випуску зі складу митного органу, справляння плати за зберігання, організації розпорядження прийнятим, вилученим та конфіскованим за рішенням суду майном, а також майном, що переходить у власність держави, відносяться до функцій господарсько-експлуатаційного відділу.

3. Функції з контролю за складами митних органів, бухгалтерського обліку майна, розміщеного на цих складах, контролю за строками його зберігання та за надходженням коштів від його реалізації, ведення обліку плати за зберігання та витрат у справах про порушення митних правил відносяться до функцій відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

4. Функції відділів адміністрування митних платежів, контролю митної вартості та класифікації товарів відносяться до функцій відділу митних платежів.

5. Функції відділу (сектору) технічних засобів митного контролю відносяться до функцій відділу митних інформаційних технологій.

6. Функції з контролю за переміщенням товарів, за ефективністю застосування технічних засобів митного контролю, за дотриманням прав інтелектуальної власності при митному контролі та оформленні товарів відносяться до функцій відділу організації митного контролю.

7. Функції митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів покладаються, як правило, на митні пости та в окремих випадках, на відділи митного оформлення. При цьому митні пости створюються як відокремлені структурні підрозділи регіональної митниці (митниці).

Відділи митного оформлення можуть входити до складу регіональної митниці (митниці) як окремі структурні підрозділи, у разі їх розміщення за однією поштовою адресою з регіональною митницею (митницею).

В міру необхідності у складі митних постів можуть створюватися підрозділи (відділи, сектори) митного оформлення. При цьому, в положеннях про митний пост зазначаються всі поштові адреси місць розташування підрозділів митного оформлення.

Функції із забезпечення експлуатації мобільних скануючих рентгенівських систем (водіїв, операторів та операторів-координаторів з наведення рентгенівських систем) покладаються на посадових осіб митних постів (відділів митного оформлення).

Функції зі справляння митних платежів, тарифного регулювання, контролю за переміщенням товарів, статистики здійснюються уповноваженими посадовими особами митних постів (відділів митного оформлення).

8. Відділ оперативних чергових створюється в регіональних митницях (митницях). Чисельність зазначеного відділу не повинна перевищувати 6 одиниць.

Розпорядженням ДМСУ від 06.12.11 встановлений розподіл обов”язків між керівництвом митниці.

1. При загальній кількості заступників начальника регіональної митниці, митниці (включаючи першого заступника начальника митниці, заступника начальника митниці - начальника Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, одного заступника начальника митниці) – 3 одиниці:

^ Начальник регіональної митниці, митниці

Регіональна митниця, митниця, а також безпосередньо:

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

Відділ(сектор) кадрової роботи;

Відділ (сектор) правового забезпечення;

Відділ (сектор) митного аудиту;

Головний інспектор із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку;

Головний інспектор з охорони праці;

Головний інспектор з мобілізаційної роботи та цивільної оборони;

Головний інспектор з (головні інспектори) з питань протидії корупції;

Головний інспектор із зв’язків з громадськістю – прес-секретар.

^ Перший заступник начальника регіональної митниці, митниці

Відділ митних платежів;

Відділ митних інформаційних технологій;

Відділ (сектор) організаційного та документального забезпечення;

Відділ оперативних чергових;
^ Заступник начальника регіональної митниці, митниці – начальник Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

^ Заступник начальника регіональної митниці, митниці

Митні пости, відділи митного оформлення

Відділ організації митного контролю;

Господарсько-експлуатаційний відділ;
2. При загальній кількості заступників начальника регіональної митниці, митниці (включаючи першого заступника начальника митниці, заступника начальника митниці - начальника Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, двох заступників начальника митниці) – 4 одиниці:

^ Начальник регіональної митниці, митниці

Регіональна митниця, митниця, а також безпосередньо:

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

Відділ(сектор) кадрової роботи;

Відділ (сектор) правового забезпечення;

Відділ (сектор) митного аудиту;

Головний інспектор із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку;

Головний інспектор з охорони праці;

Головний інспектор з мобілізаційної роботи та цивільної оборони;

Головний інспектор з (головні інспектори) з питань протидії корупції;

Головний інспектор із зв’язків з громадськістю – прес-секретар.

^ Перший заступник начальника регіональної митниці, митниці

Відділ митних платежів;

Відділ (сектор) організаційного та документального забезпечення;

^ Заступник начальника регіональної митниці, митниці – начальник Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

^ Заступник начальника регіональної митниці, митниці

Митні пости, відділи митного оформлення

Відділ організації митного контролю;

Заступник начальника регіональної митниці, митниці

Відділ митних інформаційних технологій;

Відділ оперативних чергових;

Господарсько-експлуатаційний відділ;

Митні пости, відділи митного оформлення

Наказом ДМСУ № 1026 від 05.12.2011 «Про затвердження граничної чисельності працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій» затверджені відповідні штатні розписи.

З метою оптимізації чисельності митних органів, ефективного та якісного виконання завдань та функцій, покладених на митну службу України, здійснено функціональне об'єднання окремих підрозділів митниць.

При формуванні штатного розпису митниці слід враховувати, що штатна чисельність відділів не може бути менше, ніж 5 одиниць, а секторів – 2 одиниці.

Сектор утворюється як самостійний підрозділ, так і у складі іншого самостійного підрозділу понад мінімальну чисельність працівників цього підрозділу (не менше 7 одиниць).

При цьому, питання доцільності створення секторів у складі підрозділу повинно розглядатися у залежності від складності та різносторонності завдань, що виконуються відділом.

Посада заступника керівника підрозділу вводиться при наявності у ньому не менше 7 штатних одиниць.

Митні пости, які з набранням чинності новою редакцією Митного кодексу України набудуть статусу відокремлених структурних підрозділів створюються як у пунктах пропуску через митний кордон України, так і поза такими пунктами пропуску.

До складу митного поста можуть входити відділи та сектори митного оформлення. Самостійні відділи митного оформлення можуть створюватися у разі їх розміщення за однією поштовою адресою з митницею.

До складу митних постів, відділів митного оформлення не можуть бути включені посади, якими забезпечуються функції підтримки (господарсько-експлуатаційні, організаційного та документального забезпечення, кадрової роботи, правового забезпечення, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку, охорони праці, мобілізаційної роботи та цивільної оборони, протидії корупції, зв’язків з громадськістю).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) icon«Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України» м. Харків, 14
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) iconРобоча програма навчальної (ознайомчої ) практики курсантів (студентів)...
України, є невід’ємною складовою підготовки фахівців для митної служби України. Навчальна (ознайомча) практика проводиться на базах...
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) iconПлан Історія І сучасний стан вивченості замків І фортець України....
Сторико-географічна характеристика видатних пам’яток фортифікаційного зодчества регіонів України
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) iconЗаконодавство України з питань державної митної справи складається з
України, що регулюють питання, пов’язані з реалізацією державної митної політики, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість...
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) iconПитання до державного іспиту з основ прокурорської діяльності
Сучасний стан, проблеми та перспективи удосконалення органів прокуратури України
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) icon«Структуризація економічної науки: причини, етапи та сучасний стан»
Галабурда М. К. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології // Економіка України. – 2006р., №9, с. 45-55
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) icon1. митне право та митна справа контрольні питання
Розкрийте сутність поняття митної справи, цілей митної справи (митної діяльності)
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) iconРобоча програма виробничої (технологічної) практики курсантів (студентів)...
України. Виробнича (технологічна) практика проводиться у митних органах базах практики, що відповідним чином оснащені, І підпорядковані...
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) iconКафедра «Будівництво та експлуатація колії І споруд»
Саме як кризовий можна охарактеризувати сучасний стан навколишнього природного середовища України, оскільки його самовідновлення...
Сучасний стан управління митної системи України вступ (слайд 1) icon1. Вступ. Загальні питання охорони праці Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном
Створення безпечних умов праці – це невід’ємна частина соціально-економічного розвитку, складова державної політики, національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка