Питання до іспиту з курсу "Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін"
НазваПитання до іспиту з курсу "Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін"
Дата конвертації20.07.2013
Розмір50.3 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
Питання до іспиту

з курсу "Методика викладання соціально - гуманітарних дисциплін"
1. Головні методичні засади викладання соціально-гуманітарних дисциплін.

2. Виховання та розвиток учнів в процесі навчання.

3. Методика підготовки конспекту уроку з використанням активних форм навчання (тема обирається довільно).

4. Методика організації самостійної роботи учнів з газетним матеріалом, виконання ними практичних робіт.

5. Місце соціально - гуманітарних курсів в системі шкільної освіти.

6. Порівняльна характеристика програм "Людина і суспільство", "Людина і світ".

7. Диспут як форма проведення навчального заняття в середніх навчальних закладах.

8. Підготовка вчителя соціально-гуманітарних дисциплін до уроку, тематично-поурочний план.

9.. Методика підготовки фрагменту уроку з використанням інноваційних технологій (курс „Людина і світ").

10. Проблемність у викладанні курсів як засіб формування світогляду.

11. Формування умінь і навичок у процесі навчання.

12. Характеристика плану уроку з проблеми: "Політична система суспільства: структура і тенденції розвитку".

13. Дидактичні умови до організації проведення шкільної лекції з соціально-політичних дисциплін.

14. Методика роботи гуртку по курсу, організація виставок, конференцій і тематичних вечорів за матеріалами пошукової роботи гуртківців.

15. Методика підготовки конспекту уроку (етап формування понять).

16. Активізація пізнавальної діяльності учнів.

17. Науково - пошукова робота учнів ( гіпотеза, відбір і збір інформації).

18. Методика підготовки конспекту уроку з використанням проблемного навчання (тема обирається довільно ).

19. Оцінка знань і коментування учителем результатів навчання.

20. Суть і особливості проблемного викладу.

23. Методика підготовки реферативного повідомлення на тему: „Вибори та виборчі системи".

24. Форми організації навчання при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін.

25. Проблемне навчання, його значення при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін в школі.

26. Методика формування політичного поняття "держава" у старшій школі.

27. Поурочно - тематичне планування курсів.

28. Досвід ближнього і дальнього зарубіжжя по викладанню соціально-гуманітарних дисциплін в системі освіти.

29. Методика підготовки та проведення диспуту в загальноосвітній школі (тема обирається довільно).

30. Урок як форма організації навчально-виховного процесу. Вимоги до сучасного уроку.

31. Форми повторення. Методика проведення повторювально-узагальнюючих уроків.

32. Підготовки конспекту уроку, де реалізована робота з дидактичним матеріалом (курс „Основи політології").

33. Нетрадиційні форми уроків.

34. Характеристика та аналіз програм з соціально - гуманітарних курсів загальноосвітньої школи.

35. Методика підготовки конспекту уроку з використанням проблемного навчання (тема обирається довільно).

36. Методика підготовки фрагменту уроку з використанням інноваційних технологій (курс„Основи соціології").

37. Дидактичні умови до організації проведення шкільної семінару з соціально - політичних дисциплін.

38. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках соціально-політичних дисциплін.

39. Методика формування понять при вивченні курсу „Основи правознавства".

40. Основні завдання курсу „Громадянська освіта".

41. Методика підготовки конспекту уроку з використанням проблемного навчання.

42 Дидактичні вимоги до організації та проведення уроку політології в школі.

43. Методика формування понять при вивченні курсу: „Основи політології".

44. Основні завдання курсу: „Основи правознавства".

45. Поєднання урочної і позаурочної роботи учнів при вивченні соціально - гуманітарних дисциплін.

46. Типологія уроків.

47.Значення позакласної роботи для розвитку навиків суспільної, організаційної та дослідницької діяльності учнів.

48. Класифікація методів навчання.

49. Науково-пошукова робота учнів під час вивчення курсу.

50. Методика підготовки конспекту уроку з використанням активних форм навчання (курс „Права людини").

51. Основні дидактичні засоби навчання при вивченні соціально-гуманітарних курсів.

52. Типи і структура уроків соціально - гуманітарних дисциплін.

53. Методика підготовки конспекту уроку, де реалізована робота з дидактичним матеріалом (курс „Особа і політика").

54. Особливості уроків у середній школі.

55. Основні напрями встановлення між предметних зв'язків.

56. Методика підготовки уроку з використанням виховного та розвиваючого етапу уроку (курс „Практичне право").

57. Зміст фактичного матеріалу і узагальнення під час викладання соціально-гуманітарних дисциплін.

58. Поурочно - тематичне планування курсів.

59. Методика формування понять "політична свідомість і політична культура" у старшій школі.

60. Характеристика плану уроку з проблеми: „Демократія як форма політичного життя".

61. Підготовка вчителя до уроку.

62. Основні завдання курсу „Людина і суспільство".

63. Виховання та розвиток учнів в процесі навчання соціально - гуманітарних дисциплін.

64. Аналіз програм курсів. їх основні компоненти.

65. Методика проведення дискусії в загальноосвітній школі (тема обирається довільно).

66. Основні етапи формування понять.

67. Поняття "методи" і прийоми навчання.

68. Методика підготовки програми спеціального курсу (курс обирається довільно).

69. Повторення, перевірка, облік і оцінка знань учнів.

70. Призначення та функції шкільного підручника при вивченні суспільно - політичних дисциплін старшої школи.

71. Методика підготовки фрагменту уроку з використанням інноваційних технологій (курс „Основи правознавства").

72. Періодична преса, засоби телебачення та радіо як джерела інформації.

73. Методика формування понять при вивченні курсу "Права людини".

74. Методика підготовки реферативного повідомлення на тему: "Релігія та методика її вивчення в загальноосвітній школі".

75. Методика організації самостійної роботи учнів.

76. Основні напрямки виховання учнів в процесі навчання.

77. Методика підготовки конспекту уроку з використанням активних форм навчання.

78. Рівні та критерії досягнень учнів.

79. Методика формування понять при вивченні курсу "Основи політології".

80. Методика підготовки конспекту уроку з використанням практичних завдань соціології.

81. Особливості і логіка побудови курсів.

82. Підготовка вчителя до уроку, поурочно-тематичний план.

83. Методика підготовки конспекту уроку, де реалізована робота з матеріалом.

дидактичним.

84. Удосконалення науково - дослідної роботи студентів.

85. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках соціально-гуманітарних дисциплін.

86. Методика підготовки конспекту уроку з використанням активних форм навчання.

87. Класифікація понять за ступенем узагальнення і за характером змісту.

88. Місцевий матеріал як засіб конкретизації теоретичних положень курсів.

89. Характеристика плану уроку з проблеми: "Держава як основний інститут політичної системи".

Схожі:

Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconТеми контрольних робіт (питання до іспиту) з курсу «Методика викладання релігієзнавства»
Методика викладання як предмет дослідження: емпіричний досвід та теоретичні моделі
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconМ етодичні аспекти викладання історико-літературних дисциплін
Дисципліна “Історія української літератури ” є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін....
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconДо екзамену з української мови за правознавчим спрямуванням для студентів...
Затверджено на засіданні кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconПитання до іспиту з курсу «Технологія соціально-педагогічної діяльності...
Питання до іспиту з курсу «Технологія соціально-педагогічної діяльності та методична робота соціального педагога»
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconМіністерство внутрішніх справ україни одеський державний університет...
Питання до іспиту обговорені І схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconВ чому полягають відмінності між поняттями „людина”, „індивід”, „особистість”?
Аргументуйте твердження про соціологію як одну з провідних соціально-гуманітарних дисциплін
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconЗатверджую
Професор кафедри гуманітарних І соціально-економічних дисциплін, кандидат економічних наук, доцент Тігова Т. М
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconПитання до іспиту з курсу «міжнародна економіка» для студентів спец. 6508 3 курс
Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconЛітература основна
Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч посіб. – К.: Кнеу, 2009. – 708 с
Питання до іспиту з курсу \"Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін\" iconПитання до курсу «Інноваційні методи викладання психології»
З якими інноваційними методами викладання вам довелось ознайомитись під час навчання? Їх переваги або недоліки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка