1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики
Скачати 165.24 Kb.
Назва1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики
Дата конвертації22.11.2013
Розмір165.24 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "СПЕЦІАЛІСТ"

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з методики викладання історії

під час виробничої педагогічної практики кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Предмет оцінювання

Параметри оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики.

Максимальна кількість балів - 30 балів
Тестова перевірка знань з методики навчання історії та матеріалу шкільних підручників старшої школи
Від 0 до 30 балів

30 балів
2. Якість виконання практичних завдань за програмою практики.

Максимальна кількість балів – 40 балів
1. Проведення уроків з фаху

 • відповідність методичним вимогам*;

 • визначена кількість уроків;

 • самостійність підготовки;

 • наявність елементів інноваційних прийомів або форм навчання

Від 0 до 24 балів.

Оцінка є сумою середньої оцінки, виставленої учителем, та середньої оцінки, виставленої груповим методистом

24 бали
2. Самоаналіз проведених уроків

 • відповідність методичним вимогам*;

 • визначена кількість самоаналізів;

 • вказані недоліки, їх причини та шляхи підвищення ефективності уроку
4 бали
3. Проведення позакласного заходу з фаху

 • відповідність методичним вимогам*;

 • форма заходу;
4 бали
4. Дидактичні матеріали

 • оригінальність форми і змісту;

 • доцільність використання на уроці.
4 бали
5. Аналіз відвіданих уроків1

 • відповідність методичним вимогам*;

 • визначена кількість проведених аналізів уроків
4 бали
3. Рівень відповідності звітної документації вимогам програми,

захист результатів практики

Максимальна кількість балів – 30 балів
1. Звіт практиканта

 • наявність аналізу всіх складових практики;

 • самостійність і змістовність звіту;

 • наявність висновків щодо власної методичної та теоретичної підготовки до роботи в школі

Від 1 до 3 балів

3 бали
2. Конспекти уроків

Оцінюється наявність, відповідність визначеним звітним кількісним показникам, охайність та грамотність оформлення.


3 бали
3. Дидактичні матеріали

3 бали
4. Конспект позакласного заходу

3 бали
5. Самоаналіз проведених уроків

3 бали
6. Аналіз відвіданих уроків одногрупників або учителів з фаху

3 бали
7. Захист результатів практики

- вільна орієнтація у навчальному матеріалі;

 • - розуміння методичного апарату уроку

Від 1 до 12 балів

12 балів
4. Рівень професійної сформованості особистості- трудова дисципліна під час практики;

- участь у роботі настановчої та підсумкової конференцій;

- вчасне оформлення і здача звітної документації

У разі порушення визначених вимог методист має право з загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів.
РАЗОМ

100

балів

Примітки: * - методичні вимоги розкриваються у “Збірнику інструктивно-методичних матеріалів з організації навчальних і виробничих практик студентів історичного факультету (Частина 1. Педагогічні практики): Навчально-методичний посібник”. – Полтава, 2005.

1. Студенти, які проходять практику разом з мікрогрупою в школах м. Полтави, можуть здавати аналізи уроків одногрупників. Студенти, які проходять практику за місцем майбутнього працевлаштування та місцем проживання, здають аналізи уроків учителів-предметників.
^ Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії.

Прокол №1 від "30" серпня 2010 року

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з методики викладання суспільствознавства

під час виробничої педагогічної практики кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Предмет оцінювання

Параметри оцінювання

Національна оцінка

Кількість балів

Загальна кількість балів

 1. ^ Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики.

Максимальна кількість балів - 30 балів

1. Тестова перевірка знань з методики навчання предмету «Людина і світ»
Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Задовільно

Незадовільно

Незадовільно

30-28 балів

27-26 балів

25-24 бали

23-22 бали

21 бал

12 балів

0 балів

30 балів


 1. Якість виконання практичних завдань за програмою практики

Максимальна кількість балів - 40 балів

1. Проведення уроків з фаху (3 уроки)

 • відповідність методичним вимогам*;

 • визначена кількість уроків;

 • самостійність підготовки;

 • наявність елементів

 • інноваційних прийомів або форм навчання

Відмінно

Добре

Задовільно Незадовільно

12-10 балів

9-7 балів

6-4 балів

3-1 бал

24 бали

Оцінка є сумою середньої оцінки, виставленої учителем, та середньої оцінки, виставленої груповим методистом

2. Самоаналіз прове-дених уроків (1 само-аналіз)

 • відповідність методичним вимогам*;

 • визначена кількість самоаналізів;

 • вказані недоліки, їх причини та шляхи підвищення ефективності уроку

Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

4 бали

3. Проведення поза-класного заходу з фаху (1 захід)

 • відповідність методичним вимогам*;

 • форма заходу;

4 бали

4. Дидактичні матеріали до усіх уроків

 • оригінальність форми і змісту;

 • доцільність використання на уроці.

4 бали

5. Аналіз відвіданих уроків1 (3 аналізи)

 • відповідність методичним вимогам*;

 • визначена кількість проведених аналізів уроків

4 бали

3. Рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики. Максимальна кількість балів - 30 балів

1.Звіт практиканта

 • наявність аналізу всіх складових практики;

 • самостійність і змістовність звіту;

 • наявність висновків щодо власної методичної та теоретичної підготовки до роботи в школі

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

3 бали

2. Конспекти уроків

Оцінюється наявність, відповідність визначеним звітним кількісним показникам, охайність та грамотність оформлення.

3 бали

3. Дидактичні матеріали

3 бали

4. Конспект поза-класного заходу

3 бали

5. Самоаналіз прове-дених уроків

3 бали

6. Аналіз відвіданих уроків одногрупників або учителів з фаху

3 бали

7. Захист результатів практики

 • вільна орієнтація у навчальному матеріалі;

 • розуміння методичного апарату уроку

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

12- 10 балів

9-7 балів

6-4 балів

3-1 бал

12 балів

4. Рівень професійної сформованості особистості
 • трудова дисципліна під час практики;

 • участь у роботі настановчої та підсумкової конференцій;

 • вчасне оформлення і здача звітної документації

У разі порушення визначених вимог методист має право з загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів.

Примітки. * методичні вимоги розкриваються у «Збірнику інструктивно-методичних матеріалів з організації навчальних і виробничих практик студентів історичного факультету (Частина 1. Педагогічні практики): Навчально-методичний посібник». – Полтава, 2005.

1 Студенти, які проходять практику разом з мікрогрупою в школах м. Полтави, аналізують уроки одногрупників. Студенти, які проходять практику за місцем майбутнього працевлаштування та місцем проживання, аналізують уроки учителів-предметників.
^ Затверджено на засіданні кафедри філософії.

Прокол №1 від "30" серпня 2010 року

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з методики викладання правознавства

під час виробничої педагогічної практики кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


Предмет оцінювання

Параметри оцінювання

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Загальна кількість балів

1.Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики.

Максимальна кількість балів – 30 балів

1. Тестова перевірка знань з методики навчання правознавства та матеріалу шкільних підручників відповідних класів
Відмінно

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

30-27

26-25

24-20

19-15

14-0

30 балів

2. Якість виконання практичних завдань за програмою практики.

Максимальна кількість балів – 40 балів

1. Проведення уроків з фаху (4 шт.)

- відповідність методичним вимогам;

- визначена кількість уроків;

- самостійність підготовки ;

- наявність елементів інноваційних прийомів або форм навчання

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

24-21

20-17

16-12

11-0

24 бали
Оцінка є сумою середньої оцінки, виставленої учителем, та середньої оцінки, виставленої груповим методом
2. Самоаналіз проведених уроків

- відповідність методичним вимогам;

- визначена кількість самоаналізів;

- вказані недоліки, їх причини та шляхи підвищення ефективності уроку

Відмінно

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

4 бали

3. проведення позакласного заходу з фаху

- відповідність методичним вимогам;

- форма заходу

4 бали

4. Дидактичні матеріали
4 бали

5. Аналіз відповідних уроків
4 бали

3. Рівень відповідності звітної документації вимогам програми,

захист результатів практики

Максимальна кількість балів – 30 балів

1. Звіт практиканта

- наявність аналізу всіх складових практики;

- самостійність і змістовність звіту;

- наявність висновків щодо власної методичної та теоретичної підготовки до роботи в школі3 бали

2. Конспекти уроків

Оцінюється наявність, відповідність визначеним звітним кількісним показникам, охайність та грамотність оформлення

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

3 бали

3. Дидактичні матеріали

3 бали

4. Конспект позакласного заходу

3 бали

5. Самоаналіз проведених уроків

3 бали

6. Аналіз відвіданих уроків одногрупників або учителів з фаху

3 бали

7. Захист результатів практики

- вільна орієнтація у навчальному матеріалі;

- розуміння методичного апарату уроку

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

12-10 балів

9-7 балів

6-4 балів

3-1 балів

12 балів

4. Рівень професійної сформованості особистості
- трудова дисципліна під час практики;

- участь у роботі настановної комісії та підсумкової конференції;

- вчасне оформлення і здача звітної документації

У разі порушення визначених вимог методист має право з загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів

РАЗОМ

100 балів


Затверджено на засіданні кафедри правознавства.

^ Прокол №1 від "30" серпня 2010 року


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів

з методики викладання географії

під час виробничої педагогічної практики кваліфікаційного рівня “спеціаліст”


^ Предмет оцінювання

Види діяльності

Оцінювання за видами завдань

Кількість

балів

Загальна кількість балів

1. Рівень теоретичної готовності студента до виконання завдань практики

Максимальна кількість балів – 30 балів

1. Тестова перевірка знань з методики навчання географії та матеріалу шкільних підручників відповідних класів

Письмові відповіді на запитання тестів за чотирма рівнями складності

Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Задовільно

Незадовільно

Незадовільно


30 – 28 балів

27 – 25 балів

24 – 22 балів

21 – 18 балів

15 балів

8-2 балів

1-0 балів

30 балів

2. Рівень виконання практичних завдань

Максимальна кількість балів – 40 балів

1. Проведення уроків з фаху

- відповідність методичним вимогам;

- визначена кількість уроків

- спрямованість уроків на організацію самостійної пізнавальної діяльності учнів;

- наявність елементів інноваційних технологій

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно


12 – 10 балів

9 – 7 балів

6 – 4 балів

3 – 1 бал

24 бали

Оцінка є сумою середньої оцінки, виставленої учителем, та середньої оцінки, виставленої груповим методистом

2. Самоаналіз проведених уроків

- відповідність методичним вимогам;

- визначена кількість самоаналізів уроків;

- вказані недоліки, їхні причини та шляхи підвищення ефективності уроку

Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

4 бали

3. Проведення позакласного заходу з фаху

- відповідність методичним вимогам*;

- форма проведення заходу

4 бали

4. Дидактичні матеріали


- оригінальність форми та змісту;

- доцільність використання на уроці

4 бали

5. Аналіз відвіданих уроків1

- відповідність методичним вимогам*;

- визначена кількість аналізів уроків;


4 бали

3. Відповідність звітної документації вимогам програми,

захист результатів практики

Максимальна кількість балів – 30 балів

 1. Звіт практиканта
наявність аналізу всіх складових практики:

  • навчальної

  • методичної

  • позакласної

- наявність висновків

- наявність пропозицій


Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Задовільно

Незадовільно

Незадовільно

10 балів

9-8 балів

7-6 балів

5-4 балів

3 бали

2-1 балів

0 балів

10 балів

2. Захист результатів практики у формі співбесіди

- вільна орієнтація у навчальному матеріалі;

- рівень оволодіння методичним апаратом уроку;

- розуміння психолого-дидактичних компонентів уроків;

- характер проведеної позакласної роботи, її дидактичне обґрунтування

Відмінно

Добре

Добре

Задовільно

Задовільно

Незадовільно

Незадовільно


20-19 балів

18-17 балів

16-15 балів

14-13 балів

12- балів

3-1 балів

3-1 балів

20 балів

4. Рівень професійної сформованості особистості
- трудова дисципліна під час практики;

- участь у роботі настановчої та підсумкової конференції;

- вчасне оформлення і здача звітної документації

У разі порушення визначених вимог методист має право із загальної суми балів студента за результатами практики зняти до 5 балів.

РАЗОМ

до 100 балів


Затверджено на засіданні кафедри географії та краєзнавства.

Прокол №1 від "30" серпня 2010 року

Схожі:

1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconI. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики

1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики icon1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики
Щоденна робота студента оцінюється максимум в 10 балів. За 5 днів практики максимальна кількість балів – 50
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconI. Рівень психологічної готовності до роботи в школі
Рівень психологічної готовності до роботи в школі: знання вікової психології
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconЗміст теоретичної готовності до навчання учнів математики

1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconЗміст теоретичної готовності до навчання учнів математики

1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconЗміст програми педагогічної практики з фахових методик (історія)
Для ефективного виконання програми практики у визначений для неї термін студентам рекомендується дотримуватися орієнтовного плану...
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconМетодичні рекомендації з виконання самостійної роботи вікова психологія...
Самостійна робота студента передбачає конспектування наукових статей з відповідної теми та опрацювання переліку питань. Виконання...
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики icon2. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconКафедра теоретичної механіки 062-83 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з теоретичної механіки (розділ “Динаміка”) студентами денної форми навчання за...
1. Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики iconМетодичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи...
Методичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи з теоретичної механіки (розділ „Статика”) студентами денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка