Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри
Скачати 76.95 Kb.
НазваКурс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри
Дата конвертації16.06.2013
Розмір76.95 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы

Питання до ІСПИТУ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  “ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

курс – 3, 4 денна форма


Затверджено на засіданні кафедри

приватного права

«27» серпня 2011р.

протокол № 1

Завідувач кафедри

______ доц. В.М. Пашков

 

1.        Поняття права на працю та його гарантії відповідно до Конституції України і законодавства про працю.

2.        Предмет трудового права.

3.        Метод трудового права та його особливості.

4.        Поняття та види джерел трудового права.

5.        Конституція України як правова засада регулювання соціально-трудових відносин.

6.        Загальне та спеціальне законодавство про працю.

7.        Значення актів МОП для регулювання трудових відносин в Україні.

8.        Значення рішень Конституційного Суду України,  постанов Пленуму Верховного Суду України в правовому регулюванні трудових відносин.

9.                  Єдність та диференціація правового регулювання праці.

10.     Оціночні поняття в трудовому законодавстві.

11.     Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Їх правовий статус.

12.     Поняття та зміст трудових правовідносин.

13.     Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.

14.     Договірне регулювання соціально-трудових відносин.

15.     Принципи трудового права.

16.     Поняття трудового договору та його відмінності  від цивільно-правових угод, пов’язаних з працею.

17.     Умови трудового договору: встановлені законодавством, угодою сторін.

18.     Істотні умови праці: їх поняття, порядок зміни і правові наслідки.

19.     Поняття та характеристика трудової функції як умови трудового договору.

20.     Випробування при прийнятті на роботу та його правове значення.

21.     Контракт як особлива форма трудового договору і сфера його застосування.

22.     Гарантії трудових прав працівників при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

23.     Поняття сумісництва та його відмінності від суміщення професій та заміни тимчасово відсутнього працівника.

24.     Особливості правового регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.

25.     Поняття та види переведень на іншу роботу.

26.     Переміщення і його відмінності від переведення на іншу роботу.

27.     Розірвання трудового договору з ініціативи працівника і його відмінності від припинення трудового договору за угодою сторін.

28.     Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору.

29.     Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, пов’язаних з винними діями працівника (п.п.3,4,7 та 8 ст.40 КЗпП України ).

30.     Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, не пов’язаних з винними діями працівника.

31.     Розірвання трудового договору у разі змін в організації виробництва і праці (п.1 ст.40 КЗпП України).

32.     Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов ( ст. 41 КЗпП України).

33.     Відсторонення працівника від роботи та його відмінності від розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

34.     Порядок надання профспілковим органом попередньої згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

35.     Трудова книжка працівника, порядок її оформлення.

36.     Строки розрахунку у разі звільненні. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за затримку розрахунку при звільненні.

37.     Поняття та види робочого часу, їх порівняльна характеристика.

38.     Правове регулювання службових відряджень.

39.     Відпустки: поняття, види, порядок надання.

40.     Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку.

41.     Оплата праці та її правове регулювання.

42.     Поняття заробітної плати та її відмінності від гарантійних та компенсаційних виплат.

43.     Методи регулювання заробітної плати.

44.     Гарантії та компенсації у разі переїзду на роботу в іншу місцевість.

45.     Поняття дисципліни праці та правові засоби її забезпечення.

46.     Стягнення за порушення трудової дисципліни та порядок їх застосування, оскарження та зняття.

47.     Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за положеннями та статутами про дисципліну.

48.     Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.

49.     Випадки повної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.

50.     Повна матеріальна відповідальність на підставі договору працівника з власником.

51.     Порядок покриття матеріальної шкоди, заподіяної працівником.

52.     Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

53.     Охорона праці: поняття та правове регулювання.

54.     Державний нагляд за охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях.

55.     Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

56.     Поняття та види трудових спорів.

57.     Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

58.     Організація комісій по трудових спорах (КТС), їх компетенція. Порядок виконання рішень.

59.     Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.

60.     Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

61.     Страйк і порядок його проведення. Відповідальність за незаконний страйк.

62.     Національна служба посередництва і примирення та її значення в регулюванні колективних трудових спорів (конфліктів).

63.     Особливості правового регулювання праці жінок.

64.     Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

65.     Конституційні засади права соціального забезпечення в Україні.

66.     Предмет права соціального забезпечення.

67.     Поняття та види джерел права соціального забезпечення .

68.     Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

69.     Система недержавного пенсійного забезпечення.

70.     Види загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні.

71.     Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

72.     Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

73.     Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

74.     Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

75.     Соціальне обслуговування як форма соціального забезпечення.

76.     Страховий стаж у солідарній пенсійній системі.

77.     Прожитковий мінімум та інші державні соціальні стандарти.

78.     Види пенсійних виплат і соціальних послуг за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

79.     Поняття пенсій. Види пенсій. Відмінності пенсій від інших виплат громадянам.

80.     Пенсійний фонд України та його функції.

81.     Пенсія за віком у солідарній системі за Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

82.     Пенсії за вислугу років: суб’єкти, підстави, порядок призначення.

83.     Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури.

84.     Види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду.

85.     Поняття інвалідності, групи інвалідності, порядок їх встановлення.

86.     МСЕК та її повноваження.

87.     Пенсії по інвалідності в солідарній системі за Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

88.     Пенсії у разі втрати годувальника в солідарній системі за Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

89.     Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

90.     Порядок призначення та виплати пенсій.

91.     Порядок і умови перерахунку пенсій.

92.     Види соціальних послуг і порядок їх надання.

93.     Види та загальна характеристика державних допомог сім’ям з дітьми.

94.     Допомога по тимчасовій непрацездатності.

95.     Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

96.     Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Екзаменатор – доц. Грекова М.М.

 

 

 

Схожі:

Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconВид роботи Денна форма I семестр
Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconВид роботи Денна форма I семестр
Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconЗатверджено Вченою Радою ону імені I. I. Мечникова від " " 20 p. №
Затверджено на засіданні кафедри кримінального права, кримінального процесу І криміналістики 26 серпня 2011 р., протокол №1
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconМетодичні рекомендації розглянуто І затверджено на засіданні кафедри фінансів
Відповідальний за випуск: Н. М. Сіренко д е н., доцент, завідувач кафедри фінансів
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconІ. В. Дітріх товарознавство
Затверджено на засіданні кафедри товарознавства І експертизи продовольчих товарів
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconКількість тестів
Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №2 від 17 вересня 2012р.)
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри icon3. Законодавче регулювання водоохоронної діяльності
Затверджено на засіданні кафедри екології, протокол №5 від 20 листопада 2009 року
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconКурс денна форма навчання, магістри

Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconЗатверджено
Рекомендовано на засіданні кафедри видавничої справи та редагування І журналістики Східноєвропейського національного університету...
Курс 3, 4 денна форма Затверджено на засіданні кафедри iconРобочапрограм а для проходження виробничої митної практики
Програму обговорено І затверджено на засіданні кафедри експертизи в митній справі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка