2. Організації та алгоритм пошуку роботи
Назва2. Організації та алгоритм пошуку роботи
Сторінка6/6
Дата конвертації28.10.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
1   2   3   4   5   6

^ Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту та економіки,

протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.

Завідувач кафедри _____________ А.В.Залевський
  1. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи


Загальна оцінка успішності виконання ККР складається із оцінки результатів комп’ютерного тестування і оцінки письмового виконання практичного завдання з дисципліни за критеріями, які відображають їх повноту та правильність.

Оцінка результатів комп’ютерного тестування здійснюється «Універсальною програмою для перевірки знань «Конструктор тестів» автоматично за 100-бальною (кількістю правильних відповідей на тестові завдання у відсотках), ECTS і національною шкалою оцінювання за критеріями, наведеними в табл. 1.

Таблиця 1

Шкала оцінювання

виконання теоретичної частини ККР: 100-бальна, ECTS і національна

Кількість

правильних відповідей

на тестові завдання, %

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

за національною шкалою

90 – 100

A

відмінно

82 – 89

B

добре

75 – 81

C

68 – 74

D

задовільно

60 – 67

E

35 – 59

FX

незадовільно


Результати виконання практичного завдання ККР оцінюються за 100-бальною, ECTS і національною шкалою оцінювання за критеріями, наведеними в табл. 2.

Таблиця 2

Критерії та шкала оцінювання

виконання практичної частини ККР: 100-бальна, ECTS і національна

Критерії успішності

виконання практичних

завдань

Бальна оцінка

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

за національною шкалою

Відмінна робота:

без помилок або з однією незначною помилкою.

90 – 100

A

відмінно

Робота вище середнього рівня:

з двома-трьома незначними помилками.

82 - 89

B

добре

Взагалі правильна робота:

з декількома незначними помилками

або з однією-двома значними помилками.

75 - 81

C

Непогана робота:

з декількома значними помилками.

68 - 74

D

задовільно

Робота задовольняє мінімальні критерії:

виконана не менше, ніж на 60%.

60 - 67

E

Робота не задовольняє мінімальні критерії:

виконана менше, ніж на 60% і потребує доробки.

35 - 59

FX

незадовільно

Робота не задовольняє мінімальні критерії:

виконана менше, ніж на 60% і потребує

повної переробки.

1 - 34

F


Загальна оцінка успішності виконання ККР визначається шляхом усереднення оцінки результатів комп’ютерного тестування за критеріями кількості правильних відповідей на тестові завдання у відсотках (табл. 1) і бальної оцінки результатів письмового виконання практичного завдання з дисципліни за критеріями їх успішності (табл. 2) у 100-бальній шкалі та переводиться у шкалу ECTS і національну шкалу оцінювання.


  1. Рецензія на комплексну контрольну роботу


Рецензія

на комплексну контрольну роботу

з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом”

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Розроблений пакет комплексної контрольної роботи (ККР) з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом” відповідає програмним вимогам. Він характеризується необхідним професійним спрямуванням та достатньою реалізацією принципу комплексності у представлених варіантах завдань ККР, виконання яких вимагає вміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. До позитивних моментів розробленої ККР слід віднести також рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та застосування комп’ютерного тестування.

Критерії оцінки виконаних завдань обґрунтовані, зрозумілі, загальноприйняті, котрі відповідають існуючим положенням і широко застосовуються в реальній науково-педагогічній практиці відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу.

Запропонований перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні ККР, достатньо обґрунтований (при наявності).

До недоліків запропонованого пакету ККР слід віднести окремі недостатньо вдалі формулювання окремих тестових завдань, що певною мірою не завжди орієнтують курсантів не лише на репродуктивну, а на творчу, розумову діяльність. Слід вказати також на окремі зауваження стосовно розроблених практичних завдань відносно повноти реалізації в них можливості інтегрованого застосування знань навчально-програмного матеріалу дисципліни.

Вказані зауваження не є суттєвими та можуть бути легко усунені при подальшому доопрацюванні завдань розглянутого пакету ККР.

В цілому підготовлений пакет ККР з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» відповідає встановленим вимогам і може бути використаний для діагностування якості вищої освіти фахівців з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
Завідувач кафедри

менеджменту та економіки (випускова) А.В.Залевський  1. ^ Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи


(при наявності вказаного переліку – до нього включаються

таблиці, каталоги,довідник, які не мають методик проведення розрахунків,

або короткого викладу процесів і явищ).

1. Василенко П.М., Федоренко В.Г. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях. – К.: Алерта, 2011. – 304 с.
Зміст пакету ККР


  1. Навчальна програма дисципліни

  2. Анотація до комплексної контрольної роботи

  3. Пакет тестових завдань для контролю залишкових знань

  4. Комплект практичних завдань з дисципліни

  5. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи

  6. Рецензія на комплексну контрольну роботу

  7. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи


1   2   3   4   5   6

Схожі:

2. Організації та алгоритм пошуку роботи icon2. Організації сприяння І алгоритм пошуку роботи
Пошук роботи вимагає не тільки професійних знань, але І загальних правил поведінки, вміння ефективно використовувати конкретні ситуації,...
2. Організації та алгоритм пошуку роботи icon2. Організації та алгоритм пошуку роботи
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» напрям...
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconА а л горитм організації маркетингу
АЛгоритм організації маркетингу в дослідження ринку та аналізу ринкової ситуації
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconВаріант №20 Основні форми організації навчальної роботи у вищій школі
Форма організації навчального процесу спосіб організації, побудови й проведення навчальних занять, у яких реалізуються зміст навчальної...
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconМетодичні рекомендації до виконання роботи
Мета: навчитися застосовувати методи пошуку ідей в бізнесі; визначати джерела пошуку підприємницьких ідей; створювати банк ідей фірми...
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconП/п Алгоритм виконання курсової роботи І оцінні бали за виконані завдання
Здійснення теоретичного аналізу психолого-педагогічних літератури з теми дослідження (перший розділ роботи, параграфи; )
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconМетодичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи
Ця форма роботи дозволить студентам, за рахунок літературно-наукового пошуку розширити сферу теоретичних знань та втілити їх при...
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconФорми опису алгоритмів. Базові алгоритмічні структури Лінійний алгоритм
Лінійний алгоритм — це алгоритмічна конструкція, при якій команди виконуються послідовно одна за одною
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconАлгоритм організації надання медичної допомоги у масових випадках
Шмд може надати йому медичну допомогу в повному обсязі, регламентованому протоколами з медицини невідкладних станів на догоспітальному...
2. Організації та алгоритм пошуку роботи iconН.І. Лінкевич Затверджую Заступник директора з навчально-виробничої роботи
Виробничої практики та рекомендації по її організації І проведенню на підприємстві, в установі, організації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка