Екзаменаційні питання по курсу
Скачати 69.22 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання по курсу
Дата конвертації16.06.2013
Розмір69.22 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Право > Документы
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПО КУРСУ

ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(для всіх факультетів)

 1. Поняття прокурорського нагляду. Об’єкти і суб’єкти нагляду.

 2. Питання прокурорського нагляду в положеннях Конституції України.

 3. Місце прокуратури в системі органів державної влади.

 4. Система та структура органів прокуратури України.

 5. Завдання і предмет прокурорського нагляду.

 6. Правові основи діяльності прокуратури.

 7. Основні функції прокуратури.

 8. Принципи організації та діяльності прокуратури.

 9. Співвідношення принципів єдиноначальності та колегіальності в діяльності прокуратури.

 10. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень.

 11. Участь прокурора у засіданнях органів державної влади та управління.

 12. Сучасний стан, проблеми та перспективи удосконалення органів прокуратури України.

 13. Поняття служби в органах прокуратури.

 14. Вимоги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури.

 15. Атестування прокурорських працівників.

 16. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників.

 17. Поняття та завдання організації роботи в органах прокуратури.

 18. Розподіл службових обов’язків у міській, районній прокуратурах.

 19. Організація особистої роботи працівників органів прокуратури.

 20. Організація роботи в органах прокуратури з молодими спеціалістами.

 21. Планування роботи в органах прокуратури.

 22. Облік та звітність в органах прокуратури.

 23. Контроль виконання в органах прокуратури.

 24. Організація роботи по висвітленню діяльності прокуратури у засобах масової інформації та роз’ясненні законодавства.

 25. Вимоги, що пред’являються до службових документів у районній, міській прокуратурі.

 26. Європейські стандарти по етиці та поведінці для прокурорів.

 27. Моральні якості, необхідні для прокурорсько-слідчого працівника.

 28. Участь органів прокуратури у міжнародному співробітництві.

 29. Міжнародне співробітництво і правова допомога органів прокуратури.

 30. Головні напрямки взаємодії органів прокуратури з установами іноземних держав.

 31. Моделі прокуратур в сучасному світі.

 32. Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина.

 33. Пріоритетні напрямки нагляду за додержанням законів про права і свободи людини і громадянина.

 34. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосування законів.

 35. Сутність і завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 36. Пріоритетні напрямки діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 37. Забезпечення прокуратури інформацією, яка характеризує стан законності.

 38. Повноваження прокурора, які спрямовані на виявлення порушень закону.

 39. Повноваження прокурора, які спрямовані на усунення порушень закону.

 40. Акти прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 41. Протест прокурора. Вимоги, що пред’являються до цього акту.

 42. Припис прокурора. Вимоги, що пред’являються до цього акту.

 43. Подання прокурора. Вимоги, що пред’являються до цього акту.

 44. Види постанов прокурора, які виносяться в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів.

 45. Відомчі акти Генерального прокурора.

 46. Підзаконні акти з питань прокурорської діяльності.

 47. Нагляд прокурора за виконанням законів при притягненні громадян до адміністративної відповідальності.

 48. Поняття та зміст перевірок за додержанням та застосуванням законів.

 49. Методика проведення прокуратурою перевірки законності правових актів, що видаються.

 50. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх.

 51. Нагляд прокурора за додержанням законів при розслідуванні справ про злочини неповнолітніх.

 52. Нагляд за додержанням законів про захист майнових і особистих прав неповнолітніх.

 53. Нагляд за законністю поміщення дітей і підлітків до спеціальних установ для неповнолітніх

 54. Розгляд заяв та скарг громадян в органах прокуратури.

 55. Аналіз стану роботи із зверненнями громадян.

 56. Нагляд за застосуванням законодавства про звернення громадян.

 57. Організація особистого прийому громадян в прокуратурі.

 58. Предмет та завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять, дізнання та досудове слідство.

 59. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства.

 60. Нагляд прокурора за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства при прийомі, реєстрації, обліку та вирішенні заяв та повідомлень про злочини.

 61. Нагляд за законністю при затриманні підозрюваних, обвинувачених.

 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальних справ.

 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при розслідуванні діянь, що містять ознаки злочину.

 64. Нагляд за додержанням законів про застосування мір запобіжного характеру.

 65. Нагляд прокурора за законністю затримання і взяття під варту неповнолітніх.

 66. Санкціонування прокурором окремих слідчих дій.

 67. Нагляд за додержанням законів при пред’явленні обвинувачення.

 68. Нагляд за додержанням законів, які забезпечують права обвинуваченого.

 69. Нагляд за додержанням законів про строки тримання обвинуваченого під вартою.

 70. Прокурорський нагляд за додержанням законів на етапі притягнення до кримінальної відповідальності.

 71. Нагляд за додержанням вимог закону про строки досудового слідства. Порядок їх продовження.

 72. Вказівки прокурора у кримінальній справі.

 73. Обов’язковість виконання вказівок прокурора по кримінальній справі.

 74. Участь прокурора при провадженні досудового слідства.

 75. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законів при провадженні досудового розслідування.

 76. Прокурорський нагляд за відшкодуванням збитків, заподіяних злочином.

 77. Нагляд за законністю закриття кримінальних справ.

 78. Нагляд за законністю зупинення провадження по справам.

 79. Оскарження прокурору дій слідчого і особи, яка проводить дізнання.

 80. Прокурорський нагляд за додержанням законів при закінченні досудового слідства.

 81. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком.

 82. Повернення прокурором справи для провадження додаткового розслідування.

 83. Прокурорський нагляд за виконанням законів в сфері боротьби з організованою злочинністю.

 84. Оскарження до суду дій прокурора.

 85. Оперативна нарада при прокурорі міста, району.

 86. Організація роботи слідчого прокуратури.

 87. Обов’язковість виконання вимог прокурора.

 88. Нагляд прокурора за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукових заходів, застосування технічних засобів.

 89. Повноваження прокурора в процесі здійснення нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно – розшукову діяльність.

 90. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законів в оперативно-розшуковій діяльності.

 91. Участь прокурора при попередньому розгляді кримінальних справ у суді.

 92. Методика підготовки прокурора до участі у розгляді кримінальних справ в суді.

 93. Підтримання державного обвинувачення в суді.

 94. Участь прокурора в судовому слідстві.

 95. Участь прокурора у судових дебатах. Структура та зміст промови прокурора. Репліка прокурора.

 96. Культура судової промови прокурора.

 97. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.

 98. Внесення прокурором апеляційної скарги на вироки, ухвали та постанови суду.

 99. Внесення прокурором касаційної скарги на вироки, ухвали та постанови суду.

 100. Дії прокурора по відновленню справи у зв’язку з нововиявленими обставинами

100. Прокурор в структурі кримінального провадження.

101.Сутність і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

 1. Поняття представництва інтересів та особливості його здійснення прокурором.

 2. Приводи та підстави представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

 3. Організація роботи в районній прокуратурі по представництву інтересів громадянина або держави в суді.

 4. Форми представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

 5. Повноваження прокурора при здійсненні представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

 6. Участь прокурора у виконавому провадженні.

 7. Підготовка прокурора до участі та участь у розгляді цивільних справ.

 8. Участь прокурора в господарському судовому процесі.

 9. Предмет та завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру.

 10. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

 11. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.

 12. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі.

 13. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

 14. Акти прокурорського реагування на порушення законів в установах виконання кримінальних покарань.

 15. Суть і значення функції координації діяльності у боротьбі із злочинністю.

 16. Форми координації прокуратурою діяльності у боротьбі зі злочинністю.

 17. Роль прокуратури в координації діяльності у боротьбі зі злочинністю.

 18. Попередження злочинності органами прокуратури.

 19. Нагляд прокурора за додержанням законів при розслідуванні злочинів органами прокуратури.

 20. Конституційні основи діяльності прокуратури.

 21. Міжнародні стандарти прокурорської діяльності.

 22. Закон України «Про прокуратуру» як базовий акт з питань прокурорської діяльності.

 23. Процесуальне законодавство та інші законодавчі акти з питань прокурорської діяльності

Схожі:

Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу

Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання з історії світової музи ки для студентів II...
Екзаменаційні питання з історії світової музики для студентів III курсу факультету музичного мистецтва
Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу "Трудове право України" для студентів 3 курсу
Загальна характеристика Кодексу законів про працю України як джерела трудового права
Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні завдання з курсу „Транскордонне співробітництво” для...
Максимальна кількість балів, що може отримати студент, відповідаючи на екзаменаційні запитання, – 50 балів
Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу "Юридична деонтологія" на 2010 2011 навчальний рік

Екзаменаційні питання по курсу iconКонкурсна програма туристичного зльоту
Теоретичні екзаменаційні питання з курсу «методика організації туристичної роботи»
Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання до курсу «Історія срср»
Утвердження держави “диктатури пролетаріату” та однопартійної політичної системи
Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу: «Господарське право» гр. Пб-41-44
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
Екзаменаційні питання по курсу iconЕкзаменаційні питання з курсу “Політологія”
Роль політики у житті сучасного суспільства. Політика І економіка, право, культура
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка