Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики
Скачати 83.92 Kb.
НазваБезперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики
Дата конвертації17.09.2014
Розмір83.92 Kb.
ТипДиплом
Безперервна (переддипломна) практика

ЗАПАМЯТАЙТЕ!!!! ВСЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ З ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЕДЕТЬСЯ ОКРЕМО ВІД ОСНОВНОЇ ПРАКТИКИ.

Завдання практики:

 • Познайомитися з особливостями організації та проведення музично-виховної роботи в педагогічному процесі початкової школи.

 • Провести бесіду з організатором, вчителем музичного виховання чи директором на предмет можливості використання музичного інструменту, звукової апаратури, комп’ютерної техніки для реалізації вимог Державного стандарту початкової освіти – формування мистецьких компетентностей молодших школярів.

 • Ознайомитися із положенням про хоровий гурток.

 • Написати план роботи хорового гуртка та затвердити його адміністрацією школи.

 • Створити вокальний гурток (хоровий, ансамблевий).

 • Вивчити запланований репертуар, зафіксувавши фрагменти його розучування на відео.

 • Провести відкритий музичний виховний захід, згідно затвердженого сценарію, та зробити його професійну відеозйомку.

 • Щотижнево проводити виховну годину на музичну тематику, одну з яких провести як залікове заняття.

 • Ознайомитися з нотною, музичною та педагогічною літературою, використовувати її у навчально-педагогічному процесі.

Вимоги:

 • Заняття з додаткової кваліфікації студент проводить у відповідності з календарно-тематичним планом роботи.

 • Тип, прийоми і методи роботи мають відповідати темі та завданням занять.

 • Вчитель музичного мистецтва надає кваліфіковану консультацію при підготовці до занять, оцінює якість їх проведення та виставляє оцінку за заняття.


Форми контролю: відвідування і аналіз занять; поточна перевірка документації; перевірка звітної документації; участь у роботі підсумкової конференції.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Вступну і звітну документацію слід оформляти охайно, грамотно, дотримуючись правил набору та стильового оформлення. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, поля: верхнє – 1 см, нижнє – 1 см, ліве – 2 см, праве – 1 см.

Титульні листи кожного документа слід підписувати тільки згідно єдиних вимог щодо їх оформлення.

Якість оформлення документації, вчасність її подачі враховується при виставленні підсумкової оцінки за практику, як одну із вимог вміння вести майбутніми спеціалістами ділову документацію.

Вся документація практиканта зосереджується в папці, яку слід підписати так (на одному аркуші А4):

Міністерство освіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського»

Херсонської обласної ради
Документація

переддипломної педагогічної практики

з додаткової кваліфікації

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»

студента(ки) IV курсу ____ групи

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

Прізвище, ім’я

практика проходила в

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Класовод:______________________________________________________

Методист:….

Під час проходження переддипломної практики студенти ведуть і здають методисту такі документи:

 1. Календарно-тематичні плани на період проходження практики з січня по березень (на одному аркуші А4):

Календарно-тематичний план

роботи хорового гуртка

з __.01. по __.03.20___ рік

Школа

Клас

Класовод:

Студент-практикант: Прізвище, ім’я 1. Щоденник з планами-конспектами занять з підписом учителя за кожне заняття додаткової кваліфікації. У щоденнику чітко виділяти дату та тему заняття. На титульний лист наклеїти роздрукований підпис щоденника за зразком:


Щоденник

переддипломної педагогічної практики

з планами-конспектами занять

з додаткової кваліфікації

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»

студента(ки) ____ групи

Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

Прізвище, ім’я

Місце практики:
Примітка: Записи занять у щоденнику ведуться у відповідності з календарним планом.


 1. Табель успішності. На титульний лист наклеїти роздрукований підпис табеля успішності за зразком :

^ Табель успішності

переддипломної педагогічної практики

з додаткової кваліфікації

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»

студента(ки) ____ групи

Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

Прізвище, ім’я

Місце практики:
Розкреслити табель успішності так:


Дата,

№ заняття


Тема заняття

Аналіз заняття

Оцінка

Підпис

Учителя школи

Методиста, директора, завуча


 1. Конспекти відкритого музичного виховного заходу та виховної години на музичну тематику . Кожен конспект оформлюється на окремих аркушах А4 у друкованому вигляді. Титульна сторінка:


Затверджено

Директор школи

ПІП

МП
Конспект відкритої виховної години

на тему: «…»

проведеної в __ класі

Назва школи

Дата

Студенткою(ом) _____ групи

Бериславського педагогічного коледжу

імені В.Ф.Беньковського

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

з додатковою кваліфікацією

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»

Прізвище, ім’я

Перевірив та допустив

Класовод: ПІП

Вчитель музичного мистецтва:

Оцінка_________


 1. Відео відкритого музичного виховного заходу, що проводив практикант, відеоматеріали та презентації до занять з ДК. Ці матеріали записуються на два окремих DVD-диски. Диски поміщаються в пластмасові футляри для дисків. Титульний лист футляра підписується за зразком (таблиця 12 см на 12 см):


Відео-матеріали з переддипломної практики

з додаткової кваліфікації

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»
^ Прізвище та ім’я
Фрагменти занять з ДК

Тема:

Клас:


Відкритий музичний виховний захід

Тема:

Форма проведення:
 1. Характеристика складається вчителем музичного мистецтва (за його відсутності – класоводом ). Виставляється оцінка (цифрою та прописом за п’ятибальною системою), ставляться підписи вчителя та директора школи, характеристика затверджується печаткою.


Характеристика

на практиканта Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського

_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

який(ка) проходив(ла) переддипломну педагогічну практику

з додаткової кваліфікації

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»

з __.__.20__р. по __.__.20__р.

в ____ класі ________________________ школи 1. Звіт про педагогічну практику з додаткової кваліфікації (на аркушах А4):

Звіт

Студента(ки) IV курсу _____ групи

Спеціальності 5.01010201«Початкова освіта»

Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського

^ Прізвище, ім’я, по батькові

за переддипломну педагогічну практику

з додаткової кваліфікації

«Керівник дитячого художнього (хорового) колективу»,

який(ка) проходила

в ___________________________________

повна назва школи, клас

з __.__.20___р. по __.__.20___р.
Розділи звіту:

І. Навчальна робота.

1.1.Кількість відвіданих занять з ДК, їх короткий аналіз.

1.2.Кількість занять та їх оцінки за формою:

Тип заняття

Кількість занять

Кількість оцінок

«5»

«4»

«3»

«2»

Виховна година
Заняття вокального гуртка
1.2.Проведено нестандартних занять, їх аналіз.

1.3.Виготовлено наочних матеріалів.

ІІ. Самоаналіз за підсумками переддипломної практики.

2.1.Рівень музичної підготовки класу.

2.2.Чи виникали труднощі при підготовці і проведенні занять з ДК (володіння інструментом, голосом, знаннями з основ диригування та хору, користування звуковою апаратурою)?

2.3.Які методи і прийоми навчання частіше використовувались для активізації учнів?

2.4.Як здійснювався диференційований підхід в процесі проведення занять (робота з фальшивоінтонуючими і обдарованими дітьми)?

2.5.Як впроваджувалися ідеї співробітництва на заняттях?

2.6.Які технології активного навчання використовувались?

2.7.Як часто використовувалась наочність, ІКТ?

2.8.Які здоров’язберігаючі технології використовувались на заняттях?

III. Загальні враження від переддипломної практики, висновки і побажання по теоретичній і практичній підготовці студентів до проходження переддипломної практики з додаткової кваліфікації.

3.1.З якими труднощами у навчально-виховному процесі з додаткової кваліфікації ви зустрілися?

3.2.Чи готові ви до роботи з додаткової кваліфікації?

3.3.На що необхідно звернути увагу при підготовці до переддипломної практики?

3.4.Чому новому навчилися на практиці?

3.5. Чи реалізували на практиці положення та завдання Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мистецтво»?

Примітка:

  • Звіт пишеться на стандартних аркушах.

  • Студент відповідає на кожен пункт у визначеній послідовності.

  • Обов’язково виділяти розділи і пункти згідно схеми.

  • Написання звіту починайте з перших днів практики.

  • Щоденно переглядайте пункти звіту, відмічайте, що потрібно зробити в наступні дні.

  • Давайте розгорнуті відповіді, робіть висновки.
Схожі:

Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПрограма практики (переддипломна) для студентів напряму підготовки
Виробнича (переддипломна) практика є завершальною у підготовці фахівців у галузі «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного...
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconСкладовою частиною дипломного проектування є переддипломна практика
Матеріали, зібрані студентом під час переддипломної практики, використовуються в дипломному проекті
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПам'ятка для студента-практиканта
Не пізніше, як за 3 дні до початку практики, отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись...
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПідсумкова оцінка з практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПідсумкова оцінка з практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПідсумкова оцінка з практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПрограма педагогічної практики «Навчальна практика в школі» (2 курс, ІІІ семестр)
Програму складено на основі Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів / Лист 1/9-97 мо україни від 07....
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики icon1. Мета І завдання виробничої практики
Методичні вказівки щодо підготовки звіту з виробничої практики, альбому документів, оформлення щоденника практики
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconПаспорт установи бази практики
Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики
Безперервна (переддипломна) практика запамятайте!!!! Вся документація з додаткової кваліфікації ведеться окремо від основної практики. Завдання практики iconМета І завдання практики
України у світогосподарську систему. Реалізувати сучасні методи та інструментарій при організації І проведенні міжнародних операцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка