Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання»




Скачати 88.39 Kb.
НазваРоботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання»
Дата конвертації19.06.2013
Розмір88.39 Kb.
ТипДокументы
Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі
Кафедра управління персоналом та економіки праці



КУРСОВА РОБОТА



з «Економіки підприємства» .

(назва дисципліни)
на тему «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання»

Студента 2 курсу 21 ме групи

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

________________________________________

. Мізьолик А.В. .

(прізвище та ініціали)

Керівник . Куценко Т.М. .

. к.е.н. .

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________________

Кількість балів: _______Оцінка: ECTS _______


Члени комісії ________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Харків 2013 рік

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Факультет фінансів .

Кафедра управління персоналом та економіка праці .

Напрям підготовки6.030503 «Міжнародна економіка» .

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» .

Курс 2 . Група 21 ме Семестр IV


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

. Мізьолик Альони Василівни .

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» .

_____________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом курсової роботи 30.03.2013 р._____________________

3. Вихідні дані: перелік літературних джерел, умови практичних завдань .

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

____________________________________________________________________

^ 1 Основні фонди підприємства: поняття, класифікація і структура .

2 Оцінка вартості основних фондів .

3 Види зносу основних фондів .

4.Форми і напрями відтворення основних фондів .

5. Показники стану та відтворення основних фондів .

Джерела фінансування капітальних вкладень _____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу 4 таблиці, 7 рисунків ____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
6. Дата видачі завдання 05.10.2012 р. .
7. Завдання прийняв до виконання ____________________

(підпис)
^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п

Найменування етапів виконання дипломної роботи

Термін виконання дипломної роботи

Примітка

1

Підбір та опрацювання літератури з теми дослідження

до 16.12.12




2

Складання плану курсової роботи

до 26.12.12




3

Написання першого розділу курсової роботи

до 05.02.13




4

Написання другого розділу курсової роботи

до 05.03.13




5

Написання вступу та висновків

до 10.03.13




6

Виконання практичного завдання

до 26.03.13




7

Оформлення курсової роботи

до 29.03.13




8

Здача роботи на перевірку і рецензування

30.03.13

















































































































































































































Студент _____________________ ^ Мізолик А.В. .

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник ________________ . к.е.н, Куценко Т.М. .

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» .

студента факультету фінансів .

форма навчання денна , курс ІІ академічна група 21 ме .

Мізьолик Альони Василівни .

(П.І.Б)

Тема курсової роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання»


№ з/п

Позиції за якими оцінюється виконання курсової роботи

Передбачена кількість балів оцінювання в межах 50 балів

Бали, що знімаються з даної роботи

1

2

3

4

1

Зміст курсової роботи відповідає вимогам

Зміст курсової роботи не відповідає вимогам

______________________________

______________________________

______________________________


1




2

Вступ курсової роботи відповідає вимогам

Вступ курсової роботи має такі упущення і недоліки

______________________________

______________________________

______________________________


5




3

Теоретична частина курсової роботи відповідає вимогам

Теоретична частина курсової роботи має такі недоліки та упущення

______________________________

______________________________

______________________________


22




4

Висновки до теоретичної частини курсової роботи відповідають вимогам

Висновки до теоретичної частини курсової роботи має такі недоліки та упущення

______________________________

______________________________

______________________________


5




5

Практична частина курсової роботи відповідає вимогам

Практична частина курсової роботи має такі недоліки і упущення

______________________________

______________________________

______________________________


10




6

Список використаних джерел відповідає вимогам

Список використаних джерел має такі недоліки і упущення

______________________________

______________________________

______________________________


2




7

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам

Оформлення курсової роботи має такі недоліки і упущення

______________________________

______________________________

______________________________


5




8

Всього балів

50






Роботу перевірив:

________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника)

Кількість балів за виконання курсової роботи


________________________________________

(підпис наукового керівника)




Дата перевірки курсової роботи:
« .» 20 р.

Схожі:

Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconТема : аналіз ефективності використання ресурсів підприємства
Мета: закріпити та систематизувати теоретичні знання; вчитися аналізувати ефективність використання основних засобів, трудових ресурсів;...
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconПідприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні...
Підприємства для своєї діяльності окрім матеріальних ресурсів (основні й оборотні фонди) використовують ресурси, що не мають матеріальної...
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconРозділ 8: Оцінка ефективність виробництва та основні напрями її підвищення
Розділ Виробнича потужність підприємства та ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconПлан Основні фонди підприємства, їх загальна характеристика Показники...
Головними ознаками основних фондів є термін їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість І спосіб її перенесення....
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconТема Основні І оборотні фонди аграрних підприємств
Мета роботи: Визначити І проаналізувати основні показники забезпеченості І економічної ефективності використання основних фондів....
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» icon“Економічна ефективність використання виробничих та трудових ресурсів...
...
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconПлан 2 Вступ 3 1 Теоретичні основи підвищення використання виробничих...
Чинники підвищення ефективності використання виробничих та трудових ресурсів підприємства 13
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» icon3. Фонди підприємства, їх кругооборот та оборот
У процесі виробництва І перенесення своєї вартості на готовий продукт, основні виробничі фонди зазнають зношування. Розрізняють фізичне...
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconТестовий контроль потенціал І розвиток підприємства
Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок дії
Роботи «Оборотні фонди підприємства, їх оптимізація та ефективність використання» iconТема Матеріально-технічна база аграрних підприємств І стан її розвитку
Мета роботи: Провести розрахунки показників та проаналізувати вплив факторів на забезпеченість та ефективність використання енергетичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка