Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах?
Скачати 166.83 Kb.
НазваЩо, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах?
Дата конвертації08.07.2013
Розмір166.83 Kb.
ТипВопрос
mir.zavantag.com > Математика > Вопрос
ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах?

а)

Холодна вода;

б)

Пар;

в)

Гаряча вода і пар;

г)

Холодна і гаряча вода.Яким шляхом здійснюється комерційний облік відпущеного або споживаного тепла?

а)

Спостереженням;

б)

Розрахунковим;

в)

Прогнозуванням;

г)

Всі варіанти правильні.^ Як називається прилад, що вимірює витрату тепла в одиницю часу?

а)

Теплолічильник;

б)

Тепломір;

в)

П'єзометр;

г)

Тахометр.^ Теплолічильник – це…

а)

прилад, що вимірює кількість тепла за певний проміжок часу;

б)

прилад, що вимірює витрату тепла за певний проміжок часу;

в)

прилад, що вимірює витрату і кількість тепла за певний проміжок часу;

г)

прилад, що вимірює витрату і кількість тепла.^ Які дані дозволяє визначити теплолічильник?

а)

Кількість пари, отриманої або відпущеної за деякий звітний період;

б)

^ Кількість тепла, отриманого або відпущеного за деякий звітний період;

в)

Кількість отриманого або відпущеного тепла;

г)

Кількість гарячої води, отриманої або відпущеної за деякий звітний період.^ Що повинно входити до складу теплового вимірювача?

а)

Розмножувальні пристрої та інтегратор;

б)

^ Коригуючі, розмножувальні пристрої та інтегратор;

в)

Коригуючі та розмножувальні пристрої;

г)

Коригуючі пристрої та інтегратор.^ Межі основної похибки для тепломірів, використовуваних в комерційному обліку теплоносіїв, не повинні перевищувати:

а)

± 2,0%;

б)

± 2,2%;

в)

± 2,5%;

г)

± 2,7%.^ Облік і реєстрація відпуску та споживання теплової енергії організовуються з метою?

а)

Здійснення взаємних фінансових розрахунків між енергопостачаль-

ними організаціями та споживачами теплової енергії;

б)

Контролю за тепловими та гідравлічними режимами роботи систем теплопостачання та теплоспоживання;

в)

Контролю за раціональним використанням теплової енергії і теплоносія;

г)

^ Всі вище перелічені варіанти.Коли допускається ведення обліку споживаної теплової енергії за приладами на вузлі обліку джерела теплоти?

а)

Коли до магістралі, що відходить від джерела теплоти, підключено не більше п’яти споживачів;

б)

^ Коли до магістралі, що відходить від джерела теплоти, підключений один єдиний споживач;

в)

Коли до магістралі, що відходить від джерела теплоти, підключено не менше двох споживачів;

г)

Коли до магістралі, що відходить від джерела теплоти, підключено тільки два споживачі.^ Джерелами теплової енергії є:

а)

теплоелектроцентралі;

б)

районні теплові станції;

в)

котельні;

г)

всі перелічені варіанти.^ Чим в даний час забезпечуються всі джерела теплової енергії?

а)

Вузлами обліку відпущеного тепла;

б)

Вузлами обліку отриманого тепла;

в)

Вузлами обліку отриманої гарячої води;

г)

Вузлами обліку відпущеної гарячої води.^ На кожному вузлі обліку теплової енергії джерела теплоти за допомогою приладів визначають наступні параметри:

а)

час роботи приладів вузла обліку, відпущена теплова енергія; маса (об'єм) теплоносія, що витрачається на підживлення системи теплопостачання;

б)

середньогодинна і середньодобова температура теплоносія в подаючому, зворотному трубопроводах та трубопроводі холодної води, використовуваної для підживлення;

в)

теплова енергія, відпущена за кожну годину; маса (об'єм) теплоносія, відпущеного джерелом теплоти по подаючому трубопроводі і отриманого по зворотному трубопроводі за кожну годину;

г)

всі перелічені варіанти.^ Що визначають на підставі показань приладів, що реєструють параметри теплоносія?

а)

Середньогодинні і середньодобові значення параметрів теплоносія;

б)

Середньодобові значення параметрів гарячої води;

в)

Середньодобові значення температури теплоносія;

г)

Кількість спожитого і відпущеного теплоносія.^ Середні значення ентальпій за відповідний інтервал часу визна-

чаються на підставі:

а)

вимірів середньодобової температури і тиску;

б)

вимірів середньогодинної температури;

в)

вимірів середньогодинної температури і тисків;

г)

вимірів середньодобового тиску.^ У споживачів теплової енергії розрізняють … схеми водяного теплопостачання?

а)

дві;

б)

п’ять;

в)

три;

г)

чотири.^ Схеми водяного теплопостачання бувають:

а)

закриті;

б)

відкриті;

в)

закриті, проміжні і відкриті;

г)

закриті і відкриті.^ Вид комерційного обліку тепла вибирається в залежності від:

а)

схеми водяного теплопостачання;

б)

теплової потужності споживача;

в)

теплової потужності постачальника;

г)

схеми водяного теплопостачання та теплової потужності споживача.^ У відкритих і закритих системах теплоспоживання на вузлі обліку теплової енергії і теплоносія за допомогою приладів визначаються:

а)

отримана теплова енергія; маса (об'єм) теплоносія, отриманого по подаючому трубопроводі і повернутого по зворотному трубоп-

роводі;

б)

маса (об'єм) теплоносія, отриманого по подаючому трубопроводі і повернутого по зворотному трубопроводі за кожну годину; час роботи приладів вузла обліку;

в)

середньогодинна і середньодобова температура теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах вузла обліку;

г)

всі вище перелічені варіанти.^ У системах теплоспоживання, підключених за незалежною схемою, додатково повинна визначатися:

а)

маса (об'єм) теплоносія, що витрачається на підживлення;

б)

маса (об'єм) теплоносія, отриманого по подаючому трубопроводі;

в)

середньогодинна і середньодобова температура теплоносія;

г)

маса теплоносія, що відпускається споживачам.^ У відкритих системах теплоспоживання додатково визначаються:

а)

маса (об'єм) теплоносія, витраченого на відкачування води в системах гарячого водопостачання;

б)

середньогодинний тиск теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах вузла обліку та маса (об'єм) теплоносія, витраченого на відкачування води в системах гарячого водопостачання;

в)

середньогодинна температура теплоносія в зворотному трубопроводі вузла обліку;

г)

середньогодинний тиск теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах вузла обліку.^ Які значення параметрів теплоносія визначаються на підставі показань приладів, що реєструють параметри теплоносія?

а)

Середньогодинні;

б)

Середньодобові;

в)

Середньодобові та середньорічні;

г)

^ Середньогодинні та середньодобові.У відкритих і закритих системах теплоспоживання, де сумарне теплове навантаження не перевищує 0,5 Гкал/год маса (об'єм) отриманого і повернутого теплоносія за кожну годину і середньогодинні значення параметрів теплоносіїв:

а)

Визначаються або не визначаються в залежності від температури;

б)

можуть не визначатися;

в)

повинні визначатися;

г)

повинні не визначатися.Яким повинне бути сумарне теплове навантаження відкритих і закритих системах теплоспоживання, щоб визначення маси (об'єму) отриманого і повернутого теплоносія за кожну годину і середньогодинні значення параметрів теплоносіїв можна було не визначати?

а)

1,0 Гкал/год;

б)

0,3 Гкал/год;

в)

^ 0,5 Гкал/год;

г)

0,7 Гкал/год.У споживачів у відкритих і закритих системах теплоспоживання, сумарне теплове навантаження яких не перевищує 0,1 Гкал/год, на вузлі обліку за допомогою приладів можна визначати тільки:

а)

час роботи приладів вузла обліку;

б)

масу (об'єм) отриманого і повернутого теплоносія;

в)

масу (об'єм) теплоносія, що витрачається на підживлення;

г)

всі вище перелічені варіанти.^ У відкритих системах теплоспоживання додатково визначається:

а)

маса теплоносія, що надійшов на водовідбір в системі гарячого водопостачання;

б)

температура теплоносія, що надійшов на водовідбір в системі гарячого водопостачання;

в)

тиск теплоносія, що надійшов на водовідбір в системі гарячого водопостачання;

г)

всі вище перелічені варіанти.^ Вузол обліку теплової енергії і параметрів теплоносія обладнується на тепловому пункті, що…

а)

не належить споживачу, в місці, максимально наближеному до його головних засувок;

б)

належить споживачу, в місці, максимально наближеному до його головних засувок;

в)

належить споживачу, в місці, максимально віддалених від його головних засувок;

г)

не належить споживачу, в місці, максимально віддалених від його головних засувок.^ Кількість теплової енергії, одержуваної споживачем, визначається на підставі показань приладів обліку за певний період відповідно до формули:

а)

;

б)

;

в)

;

г)

.Величини і визначаються по виміряним на вузлі обліку джерела теплоти середнім за розглянутий період значенням:

а)

температур і кількості енергоносія;

б)

тисків і кількості енергоносія;

в)

температур і тисків;

г)

температур і кількості гарячої води.^ Величина витоку мережної води визначається за показниками водяних лічильників у відповідності з формулою:

а)

;

б)

;

в)

;

г)

.У парових системах теплоспоживання у вузлі обліку теплової енергії і теплоносія за допомогою приладів визначаються:

а)

час роботи приладів вузла обліку; отримана теплова енергія; маса (об'єм) отриманої пари;

б)

маса (об'єм) повернутого конденсату; маса (об'єм) одержуваної пари за кожну годину;

в)

середньогодинні значення температури і тиску пари; середньо-

годинна температура повернутого конденсату;

г)

всі вище перераховані варіанти.
^ У системах теплоспоживання, підключених до теплових мереж за незалежною схемою, повинна визначатися:

а)

маса (об'єм) конденсату, що витрачається на підживлення;

б)

температура конденсату, що витрачається на підживлення;

в)

тиск конденсату, що витрачається на підживлення;

г)

всі вище перераховані варіанти.^ Якими засобами вимірювання обладнуються вузли обліку теплової енергії?

а)

Теплолічильниками, водолічильниками, лічильниками пари, приладами реєструючими параметри теплоносія;

б)

Теплолічильниками, водолічильниками, п’єзометрами;

в)

П’єзометрами, приладами реєструючими параметри теплоносія;

г)

Лічильниками пари, калориферами.^ Вузол обліку теплової енергії обладнується засобами вимірювання які повинні бути зареєстровані в:

а)

Держстандарті;

б)

метрологічному центрі;

в)

^ Державному реєстрі засобів вимірювань;

г)

всі вище перелічені варіанти.Вимоги, що ставляться до приладів обліку теплової енергії , у яких вимірювання витрати теплоносія здійснюється методом змінного перепаду тиску на звужуючих пристроях вказані в:

а)

РД 50-201-83;

б)

РД 50-213-83;

в)

РД 50-203-82;

г)

РД 51-207-82.Теплолічильники, у яких вимірювання витрати теплоносія здійснюється методом змінного перепаду тиску на звужуючих пристроях (відповідно до вимог РД 50-213-83), вузол обліку атестується в індивідуальному порядку в:

а)

Державному реєстрі засобів вимірювань;

б)

метрологічному центрі;

в)

Держстандарті;

г)

Держенергонагляді.^ Вибір приладів для використання на вузлі обліку джерела теплоти зазвичай здійснює енергопостачальна організація при узгодженні з:

а)

Держенергонаглядом;

б)

метрологічним центром;

в)

Держстандартом;

г)

всі вище перелічені варіанти.^ Вибір приладів для використання на вузлі обліку споживача здійснює споживач за погодженням з:

а)

Держенергонаглядом;

б)

метрологічним центром;

в)

Держстандартом;

г)

енергопостачальною організацією.^ Прилади вузла обліку захищаються від несанкціонованого втручання в їх роботу, що порушує достовірний облік:

а)

теплової енергії;

б)

маси теплоносія;

в)

реєстрацію параметрів теплоносія;

г)

всі вище перелічені варіанти.Лічильники теплоти при різниці температур в подавальному і зворотному трубопроводах від 10 до 20 °С повинні забезпечувати вимірювання теплової енергії гарячої води з відносною похибкою не більше:

а)

10%;

б)

5%;

в)

7%

г)

12%.Лічильники тепла при діапазоні витрати пари від 30 до 100% повинні забезпечувати вимірювання теплової енергії з відносною похибкою не більше:

а)

10%;

б)

5%;

в)

4%;

г)

12%.

Схожі:

Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconДистиляція є класичним прикладом процесу, в якому енергія використовується...
Зазвичай кінцеві продукти дистиляційних колон знаходяться в тому ж фізичному стані, що І початкова сировина, І мають той же сумарний...
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconЩо таке операційна система?
Мультипрограмування в системах пакетної обробки, в системах поділу часу, в системах реального часу
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? icon9. Аудиторські послуги: їх об'єкти І види
Ділові контакти аудиторської фірми з підлриємством-клієнті зазвичай не обмежуються аудиторськими перевірками. В межах комплексу послуг,...
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconКонспект лекцій І. Вступ. Завдання автоматичного регулювання теплових...
Вироблення електричної енергії на тес, яке здійснюється в три стадії, можна проілюструвати з допомогою такої структурної схеми
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconТехніко-економічні показники роботи теплових апаратів
Робота теплових апаратів характеризується експлуатаційними І теплотехнічними показниками апаратів: продуктивністю, ккд, питомою метало-...
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconВступ
Характеристика сировини, що використовується у кондитерському виробництві. Правила її зберігання та підготовка до виробництва. Органолептична...
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconКонтрольні питання для підготовки до заліку дисципліни
Корпорації в різних правових системах.(Корпорации в различных правовых системах.)
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconРеферат на тему: “ Ознаки якості І не якості харчових продуктів
Доброякісність продукту характеризується відповідністю органолептичних І фізико-хімічних показників його якості нормам, які передбачені...
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? icon1 Поняття І основні складові економічної безпеки суб’єктів господарювання....
Соціальних, біологічних та технічних системах, котрі реалізуються за допомогою відповідних відносин у сфері безпеки. Серед видів...
Що, зазвичай, використовується в якості енергоносія в теплових системах? iconПитання з комерційного товарознавства продовольчих І непродовольчих товарів
Охарактеризуйте значення підвищення якості продукції,чинники,що впливають на якість, методи перевірки якості, види контролю якості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка