Російська національна політика
Скачати 42.12 Kb.
НазваРосійська національна політика
Дата конвертації17.06.2013
Розмір42.12 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > История > Документы
Російська національна політика

План

1. «Польське питання» в Російській імперії у XVIII – ХІХ ст.

2. Приєднання народів Кавказу та національна політика щодо них.

3. Державний курс щодо єврейського населення.
Основна мета даного семінарського заняття – виявити закономірності та особливості у проведенні Російською державою національної політики на прикладі польського, єврейського та кавказьких народів.

1. При розгляді першого питання, насамперед, слід звернути увагу на поділи Польщі (1772, 1793, 1795) – їхні причини та наслідки (території, які відійшли до Росії). Охарактеризуйте реакцію польського населення на ліквідацію Речі Посполитої (Конституція 1791 р., повстання Т. Костюшка). У 1815 р. після наполеонівських війн до Росії за рішенням Віденського конгресу було приєднано герцогство Варшавське і створено Царство Польське з конституцією, парламентом і широкою автономією. При цьому необхідно докладніше зупинитися на аналізі змісту Конституційної хартії 1815 р. Варто пам’ятати, що Річ Посполита до поділів мала власну державність, а тому до польського населення було особливе ставлення.

Студенти мають показати національно-визвольний характер боротьби поляків за незалежність на прикладах двох польських повстань 1830 і 1863–1864 рр., визначати їхні рушійні сили. Нагадаємо, що саме після польського повстання 1830 р. політика російського уряду стала більш жорсткою, мала репресивні форми та була спрямована на ліквідацію адміністративно-політичної автономії Польщі. До другого польського повстання національна політика не мала культурно-мовної спрямованості, а її жорсткість виявлялася лише відносно польських сепаратистів. Проявом нової національної політики після 1963 р. стало жорстоке придушення польського повстання, заходи, спрямовані на повну уніфікацію західних земель. Для підтвердження останньої тези розгляньте наслідки повстань для польського народу.

2. Під час вивчення даного питання слід ознайомитися з народами, що заселяли Кавказ у XVIIІ–XIX ст. Спробуйте виявити, які цілі переслідував російський уряд під час експансії в даному напрямку, а також з’ясуйте реакцію кавказьких народів. Низка народів (вірмени, грузини, осетини, інгуші) сприйняла проникнення росіян на Кавказ лояльно чи нейтрально, переважно через релігійний чинник і тривалі утиски з боку Туреччини та Персії, значні економічні вигоди тощо. Натомість серед них інтенсивно відбувалась адміністративна асиміляція та уніфікація – створені російські губернії з російською адміністрацією. З іншого боку, частина гірських народів у Чечні та Дагестані (аварці, черкеси, чеченці) чинили опір експансії, під прапором мюридизму оголосивши газават. Проаналізуйте перебіг Кавказької війни 1917–1964 рр., причини поразки горців та наслідки остаточного приєднання Кавказу до Російської імперії.

Детальніше розгляньте чинники, за допомогою яких Росії вдалося закріпитися на Кавказі (побудова Кавказької укріпленої смуги, комунікацій та шляхів, співпраця з елітами горців, економічна залежність домініонів від Росії, роз’єднаність кавказьких народів, терпиме ставлення росіян до традицій та культури народів Кавказу, їхня боротьба із зовнішніми агресорами, адміністративні реформи, воєнні операції росіян проти непокірних аулів та ін.).

3. У результаті поділу Польщі в межах імперії опинилося 400 тис. євреїв. При розгляді національної політики щодо євреїв подумайте, чому був низьким рівень асиміляції євреїв (релігія, традиції, культура). Розгляньте початки формування «смуги осілості» (з 1791 р.), її зміни впродовж ХІХ ст. Особливу увагу приділіть вивченню «Положення про євреїв» 1804 р., докладно проаналізувавши документ. З одного боку, ним впроваджувалися суворі економічні обмеження, з іншого – залишалося самоврядування (кагал) і можливості для реалізації в російському суспільстві.

Покажіть динаміку соціального статусу євреїв. Проаналізуйте Положення про євреїв 1835 р. і виявіть поступки з боку російського уряду. З’ясуйте причини та прояви різної національної політики російських імператорів щодо євреїв упродовж XVIII–ХІХ ст. Приміром, за Миколи І обов’язковою умовою для користування євреями всіма правами російського підданого було прийняття православ’я; у 1827 р. скасували звільнення від військової служби та ін. 1881–1917 рр. – епоха реакції та антиєврейських законів (Тимчасові правила 1882 р.). Подумайте, яке підґрунтя мали антиєврейські настрої в суспільстві. У чому вони виражалися? Поява «Протоколів сіонських мудреців», єврейські погроми 1881–1882 і 1903–1906 рр., масова еміграція з Росії. Дискусії в російському суспільстві з приводу єврейського питання (С. Вітте, М. Бунге, І. Аксаков, М. Ігнатьєв, В. Плеве). Складіть невелику доповідь «Євреї та революції в Росії».

Список рекомендованої літератури

  1. Зашкільняк, Л. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: Львів. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 752 с.

  2. История Польши: В 3 т. / под ред. Ф. Г. Зуева [и др.]. Т.3. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 706 с.

  3. История России. С древнейших времен до начала ХХI в. / А. Н. Сахаров [и др.]; под ред. А. Н. Сахарова. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 1263 с.

  4. Каппелер, А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад: Монографія / пер. з нім. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2005. – 360 с.

  5. Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI – ХХ веках / Н. А. Смирнов. – М.: Изд-во социально-экономической лит-ры, 1958. – 241 с.

  6. Флинк, Э. Феномен антисемитизма. Еврейский вопрос в царской России и в Советском Союзе (1972–1992 гг.): Историко-публицистические очерки / Э. Флинк. – М.: Логос, 2001. – 267 с.

  7. Хоскинг, Дж. Россия: народ и империя (1552–1917) / пер. з англ. С. Н. Самуйлова. – Смоленськ: Русич, 2001. – 512 с.

  8. Шпорлюк, Р. Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі) / Р. Шпорлюк. – Київ: Дух і Літера, 2000. – 354 с.

Схожі:

Російська національна політика iconМальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. 2-ге вид, доп...
Поняття «міжнародні відносини», «міжнародна політика», «зовнішня політика», «світова політика», їх співвідношення
Російська національна політика iconТема. Соціальна політика держави
Концепція соціальної політики в Україні. Складові соціальної політики. Адресна підтримка соціально незахищених верств населення....
Російська національна політика icon1. Дайте визначення поняття «політика». В чому полягає зміст політичної діяльності. Політика
Політика (гр роlitikе — мистецтво управління державою) — це одне з основних явищ у системі найважливіших сфер життя суспільства:...
Російська національна політика iconЗатверджую” ІІ семестр 20 12 -201 3 н р. Перший проректора тиждень №1
Укр мова І літ. Спеціалізація: російська мова І література Укр мова І літ. Спеціалізація: редагування освітніх видань Мова І література...
Російська національна політика icon2. Політика, як діяльність виникла в умовах
Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає поняттю «стабільна політика»
Російська національна політика iconПерелік питань з дисципліни
Предмет та завдання дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика». Зміст понять «міжнародні відносини», «світова політика»,...
Російська національна політика icon1. національна економіка: загальне та особливе
Предмет І метод науки «національна економіка» та її співвідношення з іншими економічними науками
Російська національна політика iconТема: Податкова політика
Якою за характером буде податкова політика держави, якщо оподаткування виступає лише як система забезпечення соціальних програм
Російська національна політика iconПочепцов Інформаційна політика
Книга буде корисною всім, кого цікавлять питання інформаційного суспільства, міжнародна інформація, теорія комунікації та інформаційна...
Російська національна політика iconМ розділ 6 аркетингова політика розподілу
Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка