1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год
Скачати 100.39 Kb.
Назва1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год
Дата конвертації17.06.2013
Розмір100.39 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > История > Документы
2 семестр викладання
Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра _____________Всесвітньої історії________________________
Дисципліна__________Історія західних та південних слов'ян ___
Академічні групи ___________ІІ-09-3,4,5____________________
Навчальний рік 2012/2013 Семестр__8___Вид контролю: екзамен – 40 б.

Модулів – – 2 модулі: бали допуску – 30– 60
1 модуль – 15-30 б.
1. Семінари: 4 заняття по 4 б. – загалом 16 б.
Тема 1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. – 4 год.

Тема 2. Утворення Чехословаччини у 1918 р.- 2 год.

Тема 3. Юзеф Пілсудський та його політична діяльність – 2 год.
2. Самостійна робота – 8 б.

1. Чехословаччина як тоталітарна держава (1945-1989 рр.) – 4 б., усне опитування

2. Формування Чехії та Словаччини як самостійних держав – 4 б., письмова робота
3. Контрольна робота – 6 б.: 3 питання по 2 б. (перелік питань – у додатку)
Термін складання і перескладання модулю – 7-8 тиждень

2 модуль – 15-30 б.

1. Семінари: 4 заняття по 4 б. – загалом 16 б.

Тема 1. Й. Броз-Тіто: політична діяльність – 4 год.

Тема 2. Розпад Югославської федеративної держави та громадянська війна – 4 год.
2. Самостійна робота – 6 б.
Тема 1. Югославські держави у часи Другої світової війни – 3 б., тестова перевірка

(тести додаються)

Тема 2. Культура слов'янских країн другої половини 20 – початку 21 ст. – 3 б., усне опитування (за матеріалом рекомендованої навчальної літератури
3. Контрольна робота – 8 б.: 2 питання по 3 б. , 1 питання – 2 б. (перелік питань – у додатку)
Термін складання і перескладання модулю – 15-16 тиждень


ДОДАТКИ
МОДУЛЬ 1.
1. Семінарські заняття
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. – 4 год.
Питання для обговорення:

1. Становище балканських слов’ян під владою Туреччини напередодні війни (соціальна, економічна, культурна, політична ситуація, вказати, які саме території балканських слов’ян перебували під владою Туреччини, особливості турецького панування на болгарських, сербських, македонських та інших землях.

2. Балканські слов’яни та Росія: характер взаємин напередодні війни.

3. Особливості російсько-турецьких відносин у попередні десятиріччя та причини війни 1877-1878 рр.

…………………………………………………………………………….

4. Основні етапи війни та її перебіг (стисло щодо кожного етапу).

5. Договір у Сан-Стефано та Берлінський трактат та їх значення для історії південних слов’ян.
Рекомендовані джерела та література:
Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия. 1878— 1903 гг. М., 1996.

100-летие освобождения Болгарии от османского ига. Сборник статей. 1878—1978. M, 1978.

Балканы в конце XIX — начале XX века. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. М., 1991.

Бычков Ю.Е. Черногория от прошлого к настоящему. Страницы истории Черногории и российско-черногорских отношений. М., 2008

В «пороховом погребе Европы» 1878-1914 гг. М., 2003.

Век Екатерины П. Дела балканские. М.,2000.
Верещагин В. В. Скобелев. Воспоминания о русско-турецкой войне 1877-1878 гг., М.,2007.

Виноградов В. И. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1978.

Виноградов В.Н. Балканская эпопея князя A.M. Горчакова. М.,2005.

Виноградов В.Н. Двуглавый российский орел на Балканах 1683-1914. М.,2010.

Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки истории Турции. М., 1983.

Двести лет новой сербской государственности. СПб., 2005.

Достян И. С. Россия и Балканский вопрос. М., 1972.

Золотарев В. А. Русско-турецкая война 1877— 1818 тт. в отечественной историографии конца XIX — начала XX в. М., 1978

Из истории общественной мысли славянских народов Центральной Восточной Европы (конец XVIII — 70-е гг. XIX в.). М, 1985.

История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М.,1997.

Кудрявцева Е.П.Россия и становление сербской государственности (1812-1856). М.,2009.

Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988.

Макарова И.Ф. Болгары и танзимат.М.,2010.

Международные отношения на Балканах. 1815—1830. М., 1983.

Международные отношения на Балканах. 1830—1856. М., 1990.

Международные отношения на Балканах. 1856—1878. М., 1986.

На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идеологий югославянских народов. Конец XVIII — начало XX в. М., 1997.

Никифоров КВ. Сербия в середине XIX в (Начало деятельности пс объединению сербских земель) М.,1995.

Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы. М., 1961 – 1967. Т.1-3.

Основные проблемы государственно-политического развития Болгарии ] 1878—1914 гг. Характер русско-болгарских политических отношений. М. 1989.

Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: Реформы и реформаторы (Конец XVIII — начало XX в.). М., 1993.

Россия и Балканы, из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в. -1878 г.). М.,1995.

Россия и Восточный кризис 70-х гг. XIX в. М., 1981.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и Балканы. М., 1978.

Русско-турецкая война 1877—1878. М., 1977.

Русско-турецкая война 1877—1878. — М.: Воениздат, 1977.

Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе Исторический и историко-культурный аспекты. М., 1981.

Формирование национальных независимых государств на Балканах (конец XVIII-70-е гг. XIX в.) М.,1986.

Церковь в истории славянских народов. М.,1997.

Человек на Балканах. Власть и общество: опыт взаимодействия (конец XIX-начало XX в.. СПб, 2009.

Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть XIX-начало ХХвв. СПб., 2006.

Шемякин А.Л. Идеология Никола Пашича. Формирование и эволюция
(1868-1891).М,2. Утворення Чехословаччини у 1918 р.- 2 год.
Питання для обговорення:

1. Становище Чехії та Словаччини на початку XX ст.

2. Стан національного руху на початку та у період Першої світової війни. Постаті Т. Масарика, К. Крамаржа, Д. Дули.

3. Утворення Чехословаччини та рішення Паризької конференції.
Рекомендована література

Ваничек В. История государства и права Чехословакии, М.,1987.

История Чехословакии: в 3-х т., М., 1959 – 1961.

История Словакии, М.,2003

Краткая история Чехословакии, М., 1988.

Ненашева З. С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в нач. XX в. Чехи, словаки и неославизм, М., 1994.

Яровий В. І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн XX ст., К., 2005.
1. Юзеф Пілсудський та його політична діяльність – 2 год.
Питання для обговорення:

1. Діяльність від кінця XIX ст. до Першої світової війни

2. Ю. Пілсудський у подіях війни та участь у відродженні держави

3. 1919 – 1926 рр. у житті Ю. Пілсудського

4. Ю. Пілсудський на чолі Другої Речі Посполитої: внутрішня та зовнішня політика
Література

Наленч Т., Наленч Д. Юзеф Пилсудский - легенды и факты. М., 1990.

Сулея В. Юзеф Пилсудский/ Пер. с польского. — М., 2009.

Матвеев Г. Пилсудский. М., 2008. Режим доступа gramotey.com?open_file=1269040980

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів – Львів, 2002.

Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920. – Київ, 1997.

Михутина ИЗ. Польско-советская война. 1919 - 1920 гг. М., 1994.

Пилсудский против Тухачевского: (Два взгляда на советско-польскую войну 1920 г.). М., 1991.
2. Самостійна робота
1. Чехословаччина як тоталітарна держава (1945-1989 рр.) – усне опитування

Перелік питань:

1. Особливості звільнення Чехії та Словаччини у роки Другої світової війни

2. Структура політичних сил на 1945 р.

3. Празьке повстання та його перебіг

4. Формування про радянського уряду.

5. Періодизація історії Чехословаччини до 1989 р.

6. Готвальд К. та його діяльність

7. Лютневі події 1948 р.

8. Е. Бенеш та його діяльність.

9. А. Новотний у політичному житті Чехословаччини

10. А. Дубчек як політик.

11. «Празька весна» 1968 р.
2. Формування Чехії та Словаччини як самостійних держав – 4 б., письмова робота

Перелік питань

1. Передумови поділу Чехословаччини

2. В. Гавел та його діяльність

3. Особливості політичної трансформації Чехії та Словаччини

4. Діяльність М. Ковача та В. Меч'яра.

5. Інтеграція Чехії та Словаччини до європейських структур.
3. Контрольна робота
Питання:

1. Охарактеризуйте становище польських земель у складі Росії, Австро-Угорщини та Німеччини на межі 19-20 ст. – 2 б.

2. Розкрийте процес формування прозахідної орієнтації болгарських політиків наприкінці 19 – на початку 20 ст. – 2 б.

3. Назвіть основні тенденції у розвитку культури південнослов’янських народів у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) – 2 б.

МОДУЛЬ 2.

1. Семінарські заняття:
1. Й. Броз-Тіто: політична діяльність – 4 год.Питання для обговорення:

1. Загальні біографічні відомості, формування особистості

2. Початковий етап політичної діяльності

3. Постать Тіто у післявоєнній Югославії. Конфлікт Сталін-Тіто.

4. Югославія за Тіто у 60-70-х рр.
Рекомендовані джерела та література:

Избранные статьи и речи. М.: Издательство политической литературы, 1973.

Де Жувенель Рено. Тито — главарь предателей. М.: Издательство иностранной литературы, 1951.

Pavlowitch,Stevan K. Tito, Yugoslavia's Great Dictator; A Reassessment, London, Hurst, 1992.

Уэст, Р. Иосип Броз Тито: власть силы. Смоленск, 1998.

Swain, Geoffrey. Tito: A Biography. London, I.B. Tauris, 2010.
2. Розпад Югославської федеративної держави та громадянська війна – 4 год.
Питання для обговорення:

1. Передумови розпаду федерації. Поширення ідей національного суверенітету та антикомунізму.

2. Формування самостійних політичних сил у Сербії, Хорватії, Словенії, Македонії

3. Початок громадянської війни та її регіональні особливості

4. Вплив міжнародного чинника на вплив подій у Югославії.

5. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти війни.

6. Завершення війни: етапи та їх особливості.
2. Самостійна робота

1. Югославські держави у часи Другої світової війни – тестова перевірка

(тести додаються)
Тестова перевірка теми для самостійного опрацювання 2 модулю
Завдання – обрати 1 вірну відповідь з 4 варіантів – 1 відповідь, 14 завдань з 16 – 3б., 10 з 16 – 2 б., 8 з 16 – 1б., менше 8 – не зараховано.
1. Хто очолив уряд Югославії напередодні війни:

а) М. Павич б) Д. Цветкович в) М. Стоядинович г) В. Мачек
2. У якому році Югославія встановила дипломатичні відносини з СРСР:

а) у 1939 б) 1940 р. в) у 1941 р. г) 1942 р.
3. Вступ Югославії до Троїстого союзу
а) 1939 р. б) 1940 р. в) 1941 р. г) 1942 р.
4. До якої країни виїхав уряд Югославії після вторгнення німецьких військ:
а) Франції б) Великобританії в) Єгипту г) Ірану
5. На які зони окупації була поділена Югославія після капітуляції у квітні 1941 р.

а) англійську, німецьку, радянську, італійську

б) німецьку, болгарську, італійську, угорську

В) угорську, німецьку, румунську, сербську

г) німецьку, румунську, іспанську, грецьку
6. Які регіони Югославії увійшли до німецької зони окупації:

а) Банат та Срем

б) Істрія та Каринтія

в) Далмація та Чорногорія

г) Косово та Метохія
7. Назвіть лідера хорватських усташів:

а) А. Павелич б) Д. Сімович в) К. Печанац г) І. Рибар
8. Один з лідерів сербського четницького руху:

а) Д. Сімович б) Д. Михайлович в) М. Джилас г) М. Недич
9. Як називались члени руху Опору в Чорногорії:

а) четники б) білаші в) дикі усташі г) гайдуки
10. У якому регіоні внаслідок успішних дій партизанів проти нацистської влади утворилась «Бихацька республіка»

а) Сербії б) Боснії в) Чорногорії г) Македонії
11. Де та коли відбулися переговори У. Черчіла та Й. Тіто

а) у Римі, 1942 р. б) у Неаполі, 1944 р. в) у Тегерані, 1943 р. г) у Лондоні, 1944 р.
12. Дата утворення Тимчасового народного уряду Демократичної федеративної Югославії
а) квітень 1942 р. б) серпень 1943 р. в) листопад 1944 р. г) березень 1945 р.

13. Автор «великохорватської ідеї», яка почала втілюватись урядом Хорватії після приєднання до Троїстого союзу

а) А. Павелич б) Й. Тіто в) Д. Михайлович г) І. Шубашич
14. Дата звільнення Бєлграда та національне свято Сербії:

а) 15 серпня 1944 р. б) 3 вересня 1944 р. в) 20 жовтня 1944 р. г) 14 грудня 1944 р.
15. Який з перелічених регіонів не є частиною югослов'янських земель:

а) Добруджа б) Істрія в) Славонія г) Метохія
16. Яка з перелічених постатей не пов’язана з подіями Другої світової війни у Югославії

а) А. Маркович б) Д. Льотич в) Е. Кардель г) М. Грол

2. Культура слов'янских країн другої половини 20 – початку 21 ст. – усне опитування (за матеріалом рекомендованої навчальної літератури)

3. Контрольна робота
Питання:

1. Порівняйте процес утворення тоталітарних режимів у Чехословаччині та Польщі

2. Охарактеризуйте діяльність одного з політичних лідерів (Т. Живков, А. Дубчек, Г. Гусак, В. Гавел, С. Мілошевич)

3. Визначте особливості інтеграції до європейських структур Польщі, Болгарії, Сербії.


Схожі:

1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год icon14. Управління процесом вивільнення персоналу (2 год.)
Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням....
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconПрокламація про звільнення рабів, Геттісбурзька промова І громадянська...
Прокламація про звільнення рабів, Геттісбурзька промова І громадянська війна у сша: роль в історії І сьогоденні
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год icon«Російсько-Український Медичній Словник з іншомовними Назвами»
Предлагаю вашему вниманию «Російсько-Український Медичній Словник з іншомовними Назвами», изданный в Киеве в 2000 году «Благодійним...
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconІ V. Навчально-методична карта дисципліни «Політологія»
Разом: 72 год. З них: лекції (16 год.), семінарські заняття (12 год.), індивідуальна робота (4 год.), самостійна робота (34 год.),...
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconПрокламація про звільнення рабів, Геттісбурзька промова І громадянська...
А, виданих під час громадянської війни в США. Перший указ, виданий 22 вересня 1862, оголошував вільними всіх рабів в будь-якому штаті...
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Разом 108 год., лекції 10 год., семінарські заняття  4 год., практичні – 10год., Індз – 4 год., самостійна робота – 40год., консультації...
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconТараса шевченка
Міжнародне право. Викладається на І курсі у 1 семестрі в обсязі 108 годин, з них: лекцій – 37 год., (в т ч. 3 год. – модульних контрольних...
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год icon1. Етногенез слов’ян. Перші державні утворення у західних слов’ян
Бардах Ю., Лесподорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 1980
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconПорядок слов в английском повествовательном предложении Задание 1
Задание Составьте предложения из следующих слов, соблюдая порядок слов в английском предложении
1. Російсько-турецька війна та звільнення балканських слов’ян. 4 год iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка