Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1
Скачати 292.82 Kb.
НазваПершоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1
Сторінка1/3
Дата конвертації23.06.2013
Розмір292.82 Kb.
ТипКонспект
mir.zavantag.com > История > Конспект
  1   2   3
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки

Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1

 1. Арістотель. Політика. //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 2. Демокріт. Фрагменти про виховання //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981. .

 3. Платон. Держава. //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 4. Квінтіліан М.Ф. Про виховання оратора.//Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 5. Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981..

 6. Монтень М. Досліди //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981..

 7. Мор Т. Утопія //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 8. Кампанелла Т. Місто сонця // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 9. Коменський Я.А. Велика дидактика//Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 10. Коменський Я.А. Закони добре організованої школи //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981. .

 11. Локк Дж. Думки про виховання // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 12. Руссо Ж.-Ж. Еміль, або Про виховання //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 13. Песталоцці Й.Г. Лінгард і Гертруда//Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 14. Дістервег Ф.В.А. Керівництво до освіти німецьких вчителів//Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1981.

 15. Кершенштейнер Г. Школа майбутнього – школа роботи (сітьова адреса кафедри педагогіки).

 16. Дьюї Д. Школа і суспільство (сітьова адреса кафедри педагогіки).

Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 2

 1. Повчання дітям Володимира Мономаха // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 2. Статут Луцької братської школи (1624) // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 3. Славинецький Є. Громадянство звичаїв дитячих // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 4. Полоцький С. Обід душевний. Вечеря душевна // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 5. Сковорода Г.С. Вдячний Єродій // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 6. Ушинський К.Д.Про народність у громадському вихованні // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 7. Ушинський К.Д.Про користь педагогічної літератури // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 8. Ушинський К.Д.Праця в її психічному і виховному значенні // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 9. Ушинський К.Д.Рідне слово // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 10. Ушинський К.Д.Людина як предмет виховання (передмова)// Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 11. Духнович О.В. Народна педагогія // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с. Або в Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186.

 12. Макаренко А.С. Виховання в праці // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

 13. Макаренко А.С. Загальні умови сімейного виховання // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

 14. Макаренко А.С. Про батьківський авторитет// Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

 15. Сухомлинський В.О. Народження громадянина// Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

 16. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.

 17. Сухомлинський В.О.Сто порад учителеві// Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогіка, 1988.^ ТЕМИ І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Частина 1. Історія школи і педагогіки за кордоном

Семінарське заняття № 1

ТЕМА : ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ТА РИМІ

ПЛАН:

 1. Виховання і школа в античному світі. Спартанська та Афінська системи виховання порівняльна характеристика).

 2. Педагогічні ідеї Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита.

 3. Становлення Римської системи виховання в VI -І ст. до н.е. Типи шкіл.

 4. Педагогічні погляди філософів стародавнього Риму ( М.Квінтіліан, Цицерон).

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: агела, агон, античність, криптія, софісти еллінізм, абака, палестра, пайдоном, кріптії, гімназія, педагог, ефебія, сократівський метод, маєвтика, ілот, всебічно розвинена гармонійна особистість, школа граматистів, школа кефаристів, тривіальні школи, лаконічна мова

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1978.

 2. Галузінський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та практика: Навч. посібник. – К: Вища шк., 1995. – 237 с.

 3. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с.

 4. История педагогіки и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XХ в.: Учеб. пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И.Пискунова–2-е узд. испр. и дополн.–М.:ТЦ Сфера, 2005.–512с.

 5. Історія зарубіжної педагогіки. Частина 1.: навчально-методичний посібник / Т.С.Гаміна, А.Б.Рацул, А.Л.Турчак / За редакцією А.Б.Рацула – Кіровоград, Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 132 с.

 6. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. Учебник для студентов пед. ин.-тов изд. 4-е, доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1974. – 447 с.

 7. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 8. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

 9. Платон. Государство. Законы, Политики. – М., 1998.

 10. Рацул А.Б., Радул О.С., Рацул О.А. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – Кіровоград,КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – 352 с.

 11. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Сост. А.И. Пискунов. – М., 1981.

 12. Цицерон М.Т. О старости, о дружбе, об обязанностях. – М., 1974.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Античная Греция: в 2-х т. – М., 1983.

 2. Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и новое время. – М.: Наука,1988.

 3. Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячилетия до новой эры и его культура. – М, 1976.

 4. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988.

 5. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. – М., 1963.

 6. История древнего мира. Под ред.И.М.Дьяконова, В.Д.Нероновой, И.С.Свенцицкой, Главная редакция восточной литератури издательства «Наука», 1982. – 576 с.

 7. Коваленко Є.І.,Бєлкіна Н.І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник.–Київ,Центр навчальної літератури, 2006.

 8. Марценюк С. Педагогічні погляди Арістотеля // Рідна шк. – 1991. – №10. – С. 77.

 9. Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. – М., 1956.

 10. Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Педагогіка Стародавнього світу. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1998. – 52 с.

 11. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И. и др. – М., 1988.

 12. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Мари Аврелий. – М.: Республика, 1995.

 13. Юммель Ш. Аристотель. Портрет педагога // Перспективы: Вопросы образования. – 1990. – №2. – С. 150-160.

^ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

 1. Визначити загальні тенденції розвитку теорії і практики античного виховання. Порівняти Спартанську та Афінську системи виховання.

 2. Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересічну цінність для сучасної загальнолюдської і педагогічної культури?

 3. Визначте загальний стан педагогічної думки в античний період.

 4. Розкрийте сутність поняття «сократівська бесіда», яке в ній місце належить іронії та маєвтиці?

 5. Назвіть давньогрецьких філософів, визначивши їх провідні ідеї щодо виховання.

 6. Проаналізуйте головні педагогічні ідеї праці: Платон «Держава», Аристотель «Політика», Демокрит «Фрагменти про виховання».

 7. Дати загальну характеристику педагогічних ідей античних філософів: Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля.

 8. Покажіть провідну роль риторики в суспільно-політичному житті Афін. М.Ф.Квінтіліан «Про виховання оратора».

 9. Визначити загальні тенденції становлення та типи шкіл Римської системи виховання в ІУ-І ст. до н.е.. Проаналізувати педагогічні погляди квінті ліана та Сенеки.

 10. Назвіть представників педагогічних ідей Стародавнього Риму, визначте їх філософську спрямованість.

 11. Як ви розумієте такий вислів Сократа «Я знаю, що я нічого не знаю».

 12. Аристотель про вікову періодизацію.

 13. Як ви можете прокоментувати вислів Аристотеля «Платон мені друг, але істина дорожча».

 14. В основі поглядів Аристотеля лежить уявлення про на­явність у людини трьох видів душі: рослинної, тваринної та розумової. Виходячи з цих уявлень, він убачав завдання роз­витку цих видів душі й визначив відповідний зміст виховання. Розкрийте його.

 15. Проаналізуйте вимоги до вчителя, запропоновані М.Ф.Квінтіліаном, давши їм власну оціночну характеристику.

Семінарське заняття № 2

ТЕМА: РОЗВИТОК ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВІДРОДЖЕННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ (2 години).

ПЛАН:

 1. Загальна характеристика школи, освіти і виховання епохи Середньовіччя. Система середньовічних шкіл в Західній Європі.

 2. Система лицарського виховання. Виникнення освіти для дівчат.

 3. Виникнення і розвиток середньовічних університетів. Зародження гуманістичної педагогіки.

 4. Педагогічні ідеї в утопіях Т.Мора і Т.Кампанелли (за першоджерелами).

 5. Основні педагогічні ідеї представників епохи відродження (Ф.Рабле, В.де Фельтре, Е.Роттердамський)

 6. Педагогічні погляди М.Монтеня (за першоджерелами).

 7. Розвиток виховання, національного шкільництва в епоху Реформації. Єзуїтське виховання.

^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: Відродження, Реформація, схоластика, аскетичний ідеал, «сім вільних мистецтв», тривіум, квадривіум, гуманізм, ідеал всебічно розвиненої особистості, лицарське виховання, єзуїтське виховання, сім лицарських добро чинностей, катехізисним методом, схоластика, дуалізм, пансофія

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2-х т. - М, 1994.

 2. Джуринский А.Н. История педагогики. - М.:Владос, 1999.

 3. История педагогики / Под ред. А.И.Пискунова. - М., 1997

 4. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. - К., 1973.

 5. Історія педагогіки. Ч.І. Історія зарубіжної педагогіки : навчально – методичний посібник / Т.С.Гаміна, А.Б.Рацул, А.Л.Турчак / - Кіровоград, Поліграфічно – видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 132 с.

 6. Кампанелла Т. Місто Сонця., Мор Т. Утопія. - К.: Дніпро, 1988.

 7. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. М., 1982.

 8. Моитень М. Опыты: Избр. главы. - М.: Правда, 1991.

 9. Очерки истории школы и педагогики за рубежом / Салимова К.И и др. - М., 1988.

 10. Рабле Ф. Гаргантюаи Пантагрюель. -М.: Правда, 1991.

 11. Рацул А.Б., Радул О.С., Рацул О.А. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – Кіровоград,КДПУ ім.. В.Винниченка, 2008. – 352.

 12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 544с.

 13. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Сост. А.И. Пискунов. - М., 1981.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії 15-17ст. Курс лекцій. - К.: Либідь, 1994.

 2. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

 3. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: Древний мир – Эпоха Просвещения. - М.: Политиздат, 1991.

 4. Школа и педагогическая мысль Средних Веков, Возрождения и Нового времени. - М., 1991.

^ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

 1. Охарактеризуйте загальні тенденції виховних систем у середньовіччі.

 2. Дати характеристику типів шкіл Середньовічної Європи за такою схемою: тип школи зміст виховання і навчання, методи та засоби, продуктивність діяльності.

 3. Розкрийте зміст рицарського виховання.

 4. Обґрунтуйте, що сприяло появі схоластики.

 5. Проаналізуйте умови виникнення перших європейських університетів.

 6. У чому ви вбачаєте гуманізм епохи Відродження? Доведіть гуманістичну спрямованість ідей її представників.

 7. Проаналізуйте педагогічні ідеї представників епохи Відродження (Ф.Рабле, В.де Фельтре, Е.Роттердамський). Які з них можна назвати інноваційними? Обґрунтуйте власну думку.

 8. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці М.Монтеня "Досліди".

 9. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в праці Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель".

 10. Проаналізувати головні педагогічні ідеї в працях Т.Мора "Утопія", Т.Кампанелли "Місто сонця".

 11. Визначити особливості виховання і освіти доби Реформації. Проаналізувати єзуїтське виховання.

 12. Підготуйте хронологічну схему виникнення європейських університетів.

Семінарське заняття № 3

  1   2   3

Схожі:

Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconПершоджерела для опрацювання з змістовного модуля 2
Повчання дітям Володимира Мономаха // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія /...
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconКонспект передбачає опрацювання джерел таким чином
Опрацювання запропонованого списку наукової літератури. Конспект основних положень в окремому зошиті (перші 3 дні практики)
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconМетодичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем,...
Методичні рекомендації, завдання та матеріали для опрацювання тем, винесених на самостійне вивчення студентами
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconПершоджерела з «Теорії культури І мк»
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная Средневековья и Ренессанса. – М., 1990 (вступна)
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconПершоджерела з «Теорії культури І мк»
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная Средневековья и Ренессанса. – М., 1990 (вступна)
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconМетодичні рекомендації з виконання самостійної роботи вікова психологія...
Самостійна робота студента передбачає конспектування наукових статей з відповідної теми та опрацювання переліку питань. Виконання...
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconДля самостійного опрацювання №1 18
Модуль загальна характеристика порушень психіки та поведінки людини внаслідок травмуючих ситуацій. 10
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconТеми для самостійного опрацювання
Орфоепія як розділ мовознавчої науки, що вивчає систему загальноприйнятих правил української літературної вимови
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconПитання до курсового іспиту з історії педагогіки
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки І навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки Першоджерела для опрацювання з змістовного модуля 1 iconНавчально-методичний посібник для студентів III курсу (групи іс-31,іп-32,33,...
Рекомендації для студентів щодо опрацювання змістових модулів,індивідуальної та самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка