Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв
Скачати 144.09 Kb.
НазваСкрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв
Дата конвертації23.06.2013
Розмір144.09 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > История > Документы
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1 2 історії слов’янських народів на І курсі інституту історії, етнології і права

ТЕМА: РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА В XVI ст.

Заняття 1.

 1. Політична боротьба в 30-40-х роках та зміцнення централізованої влади.

 2. Іван IV та реформи 50-х років ХУІ ст.

 3. Опричнина Івана Г розного.

Терміни: деспотія, абсолютна монархія (абсолютизм), Земський собор, система приказів, Стоглав, кормління, опричнина, земщина, терор, уніфікація, ієрархія.

Заняття 2.

 1. Зовнішня політика Росії в середині та другій половині XVI ст.

 2. Соціально-економічний розвиток російських земель та посилення феодального гніту в останній чверті XVI ст.

 3. Культура Росії XVI століття.

^ Терміни: російський феодалізм, самодержець, кріпосне право, помісна система, засічна лінія, Реформація, зодчі (зодчество).

Барма, Постник, Конь Федор Саввич, Єрмолай-Еразм, Андрій Курдський, Іван Пересветов. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Данилов A.A. История Росии. IX-XIX вв. Справочные материалы. - М., 1998.

Духоперников В.М. История России ХІІ-ХУИІ вв.: Учебное пособие. - X.: ХНУ им. Каразина, 2005. - 408 с.

История России. С древнейших времен до конца XX века. В 3-х кн.: кн. 1. - М., 1999.

Скрынников Р.Г. История Российская. IX - XVII вв. - М.: Изд-во «Весь Мир», 1997.-496 с. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время - М., 1991.

Мунгаев М.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. - М., 1998.

Жуковский С.Т., Жуковская И.Г. Россия в истории мировой цивилизации. Х-ХХ вв.: учебное пособие для средних специальных и общеобразовательных учебных заведений. - М.: Школьная Пресса, 2000.-416 с.

История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ: В 2 т. Т. 1. / М.М.Горинов, A.A. Горский, A.A. Данилов (руководитель автор, колл.) и др.; Под ред. С.В. Леонова. - М.: ВЛАДОС, 1995.-265 с.

Рамбо А. История древней и новой России. - Смоленськ: Русич, 2000. - 640 с.

Платонов С.Ф. Полный курс лекцій по русской истории. - Сн-Петербург: «КРИСТАЛ», 2000. Кармазин Н.М. История государства Росийского. - М., 1988.

Гальперин Г.Б. Форма правления руського централизованого государства XV- XVI в. - С.П.- 1964.

Хрестоматия по истории СССР. XVI - XVII вв. - М., 1962.

Сахаров А.М., Муравьев A.B. Очерки русской культуры IX - XVII вв. - М., 1962.

Тихомиров М.Н. Русская культура X - XVII в. - М., 1968.

Баркушин С.В. Иван Грозный.- М., 1945.

Религия. История и современность. Учебник для вузов. - М., 1998.

Зимин A.A. Реформы Ивана Грозного: очерки социально-экономической и политической истории России XVI в. - М., 1960.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

з історії слов’янських народів

3

на 1 курсі інституту історії, етнології і

Права

^ ТЕМА: РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА В КІНЦІ ХУІ - ПОЧАТКУ ХУІІ СТ. БОРОТЬБА ПРОТИ ПОЛЬСЬКОЇ ТА ШВЕДСЬКОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ

(2 години)

 1. Кризові явища в російському суспільстві та їх причини.

 2. Розгортання антифеодального руху в Росії і Лжедмитрій І.

 3. Повстання під проводом Івана Болотникова.

 4. Польська і шведська інтервенція та піднесення народно-визвольного руху.

 5. Столбовський мир і Деулінське перемир’я.

Терміни: Смута, тяглі (тягло), захребетники, регентство (регентська рада), мануфактура, «бунташність», розкол, «полоненичі гроші».

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Данилов A.A. История Росин. ІХ-ХІХ вв. Справочные материалы. - М., 1998.

Духоперников В.М. История России ХІІ-ХУІІІ вв.: Учебное пособие. - X.: ХНУ им. Каразина, 2005 -408 с.

История России. С древнейших времен до конца XX века. В 3-х кн.: кн. 1. - М., 1999.

Скрынников Р.Г. История Российская. IX - XVII вв. - М.: Изд-во «Весь Мир», 1997. - 496 с.

Мунгаев М.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. - М., 1998.

Жуковский С.Т., Жуковская И.Г. Россия в истории мировой цивилизации. Х-ХХ вв.: учебное пособие для средних специальных и общеобразовательных учебных заведений. - М.: Школьная Пресса, 2000.-416 с.

История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ: В 2 т. Т. 1. / М.М.Горинов, A.A. Горский, A.A. Данилов (руководитель автор, колл.) и др.; Под ред. С.В. Леонова. - М.: ВЛАДОС, 1995.-265 с.

Рамбо А. История древней и новой России. - Смоленськ: Русич, 2000. - 640 с.

Платонов С.Ф. Полный курс лекцій по русской истории. - Сн-Петербург: «КРИСТАЛ», 2000.

Кармазин И.М. История государства Росинского.-М., 1988

Ключевский В.О. Курс русской истории. - М., 1987-1988. - Т.2. - 4.2. -Т.З. - 4.2

История СССР. В 12-ти томах. Т.П.-М., 1966

Хрестоматія по истории СССР. XV1-XVII вв.- М., 1962

Боганов В.М. Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. - М, 1976.

Предводители крестьянских войн в России ХУІІ-ХУІП вв. - М, 1979.

История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX- початок XX в. - М., 1991. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. - М., 1994.

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

4

з історії слов’янських народів

на І курсі інституту історії, етнології і

права

ТЕМА: РОСІЯ XVII СТ. ПОЧАТОК НОВОГО ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

(2 год.)

 1. Соціально-економічний розвиток російських земель. Утворення всеросійського ринку.

 2. Селянська війна під проводом Степана Разіна.

 3. Розвиток державного ладу і управління.

 4. Зовнішня політика Росії в середині і другій половині XVII ст.

 5. Культура Росії XVII ст.

Терміни: експансія, територіальна експансія, ярмарок, торжок, кустарі (кустарний промисел), бобині, ремесленики (двірцеві, казенні, записні), Соборне уложення.

Аввакум Петров, Гавриілов Яков і Поспеєв Сидор, Каріон Істомін, Симон Ушаков, Володимир Атласов, Семен Дєжньов, Василь Поярков, Єрофей Хабаров.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Данилов A.A. История Росии. IX-XIX вв. Справочные материалы. - М., 1998.

Духоперников В.М. История России ХІІ-ХУІІІ вв.: Учебное пособие. - X.: ХНУ им. Каразина, 2005.

 1. 408 с.

История России. С древнейших времен до конца XX века. В 3-х кн.: кн. 1. - М., 1999.

Скрынников Р.Г. История Российская. IX - XVII вв. - М.: Изд-во «Весь Мир», 1997. - 496 с. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время - М., 1991.

Мунгасв М.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. - М., 1998.

Жуковский С.Т., Жуковская И.Г. Россия в истории мировой цивилизации. Х-ХХ вв.: учебное пособие для средних специальных и общеобразовательных учебных заведений. - М.: Школьная Пресса, 2000.-416 с.

История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ: В 2 т. Т. 1. / М.М.Горинов, А.А. Горский, A.A. Данилов (руководитель автор, колл.) и др.; Под ред. С.В. Леонова. - М.: ВЛАДОС, 1995.-265 с.

Рамбо А. История древней и новой России. - Смоленськ: Русич, 2000. - 640 с.

Платонов С.Ф. Полный курс лекцій по русской истории. - Сн-Петербург: «КРИСТАЛ», 2000.

Кармазин Н.М. История государства Росийского.-М., 1988

Ключевский В.О. Курс русской истории.-М., 1987-1988.-Т.2. - 4.2. - Т.З. - 4.2

История СССР. В 12-ти томах. Т.П.- М., 1966

Хрестоматія по истории СССР. XV1-XV11 вв.- М., 1962

Боганов В.М. Крестьянские войны в России XVII-XVII1 вв. - М, 1976.

Предводители крестьянских войн в России ХУИ-XVIH вв. - М, 1979.

История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX - початок XX в. - М., 1991. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. - М., 1994.

Сахаров А.М., Муравьев A.B. Очерки русской культуры IX-XVII вв.-М., 1962 Тихомиров М.Н. Русская культура X-XVII в,- М., 1968 Лихачев Д.С. Культура русского народа X-XVII вв.- М.-Л., 1961

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

5-6

з історії слов'янських народів

на І курсі інституту історії, етнології і

права

Тема: РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА XVIII ст.

Заняття 1.

 1. Реформи в Росії наприкінці XVII - у першій чверті XVIII ст.

 2. Двірцеві перевороти. Катерина II та політика «освіченого абсолютизму».

 3. Антифеодальна боротьба XVIII ст. Селянська війна під проводом О.Пугачова.

 4. Культура Росії XVIII ст.

Терміни: стрілецькі бунти, «потішні» полки, гвардія, колегії, прокуратура, фіскали, губернія, провінція, ранги, Сенат, Синод, протекціонізм,

«перелесні грамоти»

Василь Баженов, Іван Берінг, Гавриіл Державін, Матвей Казаков, Іван Кулібін, Харитон Лаптев, Степан Краіиенінніков, карло Бартоломео і Варфоломей Растреллі, Федір Рокотов, Василь Татіщев, Григорій Шеліхов, Федот Шубін, Григорій Потьомкін, Григорій Спірідонов, Олександр Суворов, Федір Ушаков.

Заняття 2.

 1. Боротьба Росії за вихід до Балтійського моря.

 2. Війни Росії з Туреччиною та Швецією в середині та II пол. XVIII ст.

 3. Росія та європейські проблеми.

Терміни: «освічений абсолютизм», революційна та ліберальна громадська думка, біронівщина, Північний союз. Альтранштадський мир, Аланський конгрес, Ніштадський мир.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Данилов A.A. История Росии. IX-XIX вв. Справочные материалы. - М., 1998.

Духоперников В.М. История России XI1-XVIII вв.: Учебное пособие. - X.: ХНУ им. Каразина, 2005.

 • 408 с.

История России. С древнейших времен до конца XX века. Учебное пособие. В 3-х кн.: кн. 1. - М.,

1999.

Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVI1 вв. - М.: Изд-во «Весь Мир», 1997.-496 с. Скрынников Р.Г. Иван Г розный и его время - М., 1991.

Мунгаев М.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. - М., 1998.

Жуковский С.Т., Жуковская И.Г. Россия в истории мировой цивилизации. Х-ХХ вв.: учебное пособие для средних специальных и общеобразовательных учебных заведений. - М.: Школьная Пресса,

 1. -416 с.

История России: Учебное пособие для вузов, а также колледжей, лицеев, гимназий и школ: В 2 т. Т. 1. / М.М.Горинов, A.A. Горский, А.А. Данилов (руководитель автор, колл.) и др.; Под ред. С.В. Леонова. - М.: ВЛАДОС, 1995.-265 с.

Рамбо А. История древней и новой России. - Смоленськ: Русич, 2000. - 640 с.

Платонов С.Ф. Полный курс лекцій по русской истории. - Сн-Петербург: «КРИСТАЛ», 2000. История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX -XX вв. - М., 1991.

История России. Учебное пособие. В 2-х томах. - М., 1995.

История СССР в 12 томах. Т.З. - М., 1966.

Российская история. Учебник (ред. Г.Б.Поляка). - М., 1997.

Россия в мировой истории. Учебное пособие. - М., 1996.

Хуторской В.Я. История России. Ог Рюрика до Ельцина. - М., 2000.

Ханс Багер. Реформи Петра Великого. - М., 1985.

Лебедев В.И. Булавннское восстание /1707-1708/. - М., 1967.

Крестьянские войны в России ХУП-ХУШ вв. - М., 1974.

Муратов Х.И.. Крестьянская война 1773-1775 гг. в России. - М., 1954.

Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры ХУШ в.- М., 1987.

Е.Тарле. Адмирал Ушаков на Средиземном море. /1769-1774/, соч. т. 10, - М.,1959.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

з історії слов’янських народів

7

на / курсі інституту історії, етнології і

права

^ ТЕМА: ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА В ХУІ - ХУІІІ СТ.

(2 години)

 1. Утворення багатонаціональної Речі Посполитої.

 2. Економічне і політичне становище Польщі в ХУІІ - ХУІІІ ст.

 3. Боротьба польського народу проти шведської окупації та війни

Речі Посполитої з Туреччиною.

 1. Поділи Речі Посполитої.

 2. Культура Польщі.

Терміни: фільварок, фільварково-панщинна система, сейм (елекційний, конвокаційний, коронаційний), сенат, посольська ізба, унія, волоки (волочна поміра), люстрація, ідеологія, кальвінізм, розкольники, капітули, «шарпанна війна», Вальна рада, лімітування (сейму), рококо, роком, Саська (Саксонська) Вісь, партії, «патріоти», «староиіпяхецтво», Комісія національної едукації, «подушне», Конвенція, сарматизм.

Ян Любранський, Мацей з Мехова, Берчард Ваповський, Марцин Кромер, Лукаш Гурницький, Миколай Кохаповський, Миколай Рей, Станіслав Конарський (Колегіум Нобіліум), Юзеф і Анджей Залускі (бібліотека Залуских), театр «Народовы».

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Зашкільняк Л.О., Крикун 14.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний університет ім..І. Франка, 2002. - 752. с. Дыбковская А., Жарын М. и Я. История Польши с древнейших времён до наших дней. - Варшава: Научное изд-во ПВН, 1995.

История Польши. - В 3-х томах. Т. 1. - М., 1954.

История Польши. - Варшава, 1997.

История южных и западных славян. В 2-х томах. Учебник. Т.1. — М.: Изд-во МГУ, 2001.

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.). Курс лекцій: Навч. посібник /В.І.Яровий та ін. - К.: Либідь, 2001.

Історія південних і західних слов’ян. - К., 1987.

Історія Польщі. - Львів, 2003.

Хрестоматия по истории южных и западных славян.- В 3-х томах. - Минск, 1987- 1989.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

з історії слов’янських народів

8

на / курсі інституту історії, етнології і

права

^ ТЕМА: ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА У ХУІ-ХУІІІ СТ.

(2 години)

 1. Соціально-економічний і політичний розвиток Чехії і Словаччини.

 2. Чеські і словацькі землі під владою Габсбургів.

Повстання 1618 - 1620 рр. у Чехії.

 1. Криза феодально-кріпосницьких і розвиток капіталістичних відносин у Чехії і Словаччині в другій половині XVII - XVIII ст.

 2. Культура Чехії і Словаччини.

Терміни: «Закон про земське облаштування 1500р.» дефенестрація, апологія, факторська система, Ландфрід («земський мир»), стан, пуркрабій, «вільники» (свободники), урбарій, берній, капітанати, Седлацька столиця, Толерантний патент, мануфактура, диференціація, реформи Рааба

Богуслав Бальбін, Карел Шкрета-Шотновський, Матіаш Бернард Браун, Гелазій Добнер, Франтішек Мартін Пецл, Адам Франтішек Колар, Йозеф Добровський, Матей Бел, Ян Амос Коменський.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

История Чехословакии. - В 3-х томах. — т.1. - М., 1959.

История южных и западных славян. В 2-х томах. Учебник. Т.1. - М.: Изд-во МГУ, 2001.

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.). Курс лекцій: Навч. посібник /В.І.Яровий та ін. - К.: Либідь, 2001.

Історія південних і західних слов’ян. - К., 1987.

Історія Чехи і Словаччини. - Івано-Франківськ, 1999.

Краткая история Венгрии.-М., 1991.

Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. - М., 1988. Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 г.) -М., 1985.

Неедлы 3. История чешского народа. - М., 1952.

Хрестоматия по истории южных и западных славян.- В 3-х томах. - Минск, 1987- 1989.

Кріль М.М. Історія Словаччини: Навч.посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 264 с.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

з історії слов’янських народів

9

на І курсі інституту історії, етнології і

права

^ ТЕМА: ПІВДЕННОСЛОВ'ЯНСЬКІ НАРОДИ В XVI -XVIII СТ.

(2 години)

 1. Становище слов’янських народів Балканського півострова під владою Туреччини і ріст визвольного та антифеодального руху.

 2. Південні слов’яни під владою Австрії та Венеції.

 3. Культура південних слов’ян.

Терміни: гайдучество (гайдуки), деспот, «Закон Ново-Брдо», «чифтлік»(читлук), квота, «спахоглани», битва при Мохачі, протекторат, «Довга війна», «Ускокська війна», «Банська Крайна», заговір Зринських, Прагматична санкція, фортифікація, «Тріпартіум», барщина, еялет (пашалик), емісари, Данило Негоиі,

«Абагар», «Кормчая», «Косовські пісні», фреска, Шимун Клементович, Марко

Марулич, Дж. Држич, Ш. Менчетич, М.Орбіні, Ю. Крижанич, Я.-В. Вальвасора,

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

История Югославии. В 2-х томах. Т.1. - М., 1963.

История южных и западных славян. В 2-х томах. Учебник. Т.1. - М.: Изд-во МГУ, 2001.

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.). Курс лекцій: Навч. посібник /В.І.Яровий та ін. - К.: Либідь, 2001.

Історія південних і західних слов’ян. - К., 1987.

Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х томах. - Минск, 1987- 1989.

Схожі:

Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconУчебно-методический комплекс дисциплины ддп. Ф. 13. «История зарубежной литературы»
Тема Введение. XVII век как культурно-исторический феномен. Своеобразие литературного развития в ХVII веке. Основные литературные...
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconІсторія зарубіжної літератури XVII xviii ст. Література XVII ст
Жан Батіст Мольєр «Тартюф» І «Міщанин-шляхтич», «Дон Жуан», «Мізантроп», «Скупий»
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconПорівняно з раціоналістами XVII сторіччя, Фіхте видозмінив зміст...

Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconІсторія зарубіжної літератури XVII xviii ст. Література XVII ст
Генрі Філдінг «Історія Тома Джонса, знайди»( важливо: цей роман охоплює понад 800 сторінок)
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconЧебоксарский кооперативный институт р оссийского университета кооперации
Международную научно-практическую конференцию «Российская государственность: история, современность и перспективы», посвященную 1150-летию...
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв icon26 февраля 14. 30 Аудитория 451
Университетах Глазго и Лидса. Автор книг: The modernization of Russia, 1676–1825. (Cambridge, 1999); Catherine the Great. (London,...
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconПаспортная часть, имя больного
Батыя в 1238 г и преобразованием Улуса Джучи Монгольской империи в Золотую Орду; далее с 1376 г. — Московское княжество; с 1547 г....
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconПлан Суспільно-політична ситуація в Україні у другій половині XVII-XVIII...
У тисячолітній історії українського народу, насиченій драматичними подія­ми та колізіями, змінами моделей су­спільно-політичного...
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconВ XVI-XVII веках
Валуа», неизвестный художник, ок. 1580 г. (глава 2); «Генрих IV доверяет регенство Марии Медичи», Питер Пауль Рубенс (глава 3); «Анна...
Скрынников Р. Г. История Российская. IX xvii вв iconЛеонид Сергеевич Васильев История Востока. Том 1 История Востока...
История Востока излагается с глубокой древности и до сегодняшнего дня в рамках единой авторской концепции. Смысл ее в том, что традиционный...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка