Тема : Робота з об'єктами windows
Скачати 96.34 Kb.
НазваТема : Робота з об'єктами windows
Дата конвертації07.07.2013
Розмір96.34 Kb.
ТипОбзор
mir.zavantag.com > Информатика > Обзор
Лабораторна робота 1.

(2г.)

Тема: Робота з об'єктами WINDOWS.
Мета: Отримати загальні відомості і навички роботи з різними об'єктами Windows. Навчитися створювати ярлики, копіювати, перейменовувати, знищувати та шукати документи, папки та ярлики.

Теоретичні відомості.

Основними об'єкти операційної системи Windows є папки, документи і вказівки (ярлики).

Створення об'єктів. Як правило, документи створюються у конкретних прикладних програмах. Наприклад, для створення текстового документа необхідно запустити текстовий редактор, відкрити файл, ввести текст і зберегти документ за яким-небудь ім'ям. Цей варіант вважається класичним.

У Windows документ може бути створений без запуску будь-яких програм-додатків. У цьому випадку відкривається і надається піктограма та ім'я деякому порожньому файлу. Можна створювати тільки ті типи документів, які передбачені для даного комп'ютера. Список типів документів залежить від того, які додатки установлені на комп'ютері. Відкриття такого файлу призводить до запуску відповідного додатку, в якому завантажено порожній файл.

Папки, які створюються, представляються значками та іменами. Відкриття порожньої папки призводить до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вказівки та папки. Імена документів та папок, при їх створенні, визначає користувач. Найчастіше, імена ярликів визначаються іменем об'єкта, на який вказує даний ярлик. Вказівка може посилати на документ, папку, програму.

Створення об'єктів відбувається за допомогою команди Создать, яка знаходиться або у пункті горизонтального меню вікна Файл, або у контекстному меню. Після запуску команди Создать, відкривається підміню, де треба вибрати тип об'єкта.


Якщо ви створюєте папку чи документ, на робочому столі або у вікні з'являється нова піктограма з затемненим полем, у якому необхідно з клавіатури ввести ім'я нового об'єкту.Якщо ви вибрали створювання ярлику, то з'являється діалогове вікно Создание ярлыка:

 • у полі Командная строка треба ввести ім'я об'єкта, для якого створюється ярлик зі вказівкою повного шляху, або скористатися кнопкою Обзор (у новому вікні знайти шлях до об'єкта);

 • натиснути кнопку Далее, з'являється вікно - Выбор названия программы;

 • подане ім'я ярлика можна коригувати;

 • натиснути кнопку Готово - з'являється ярлик.

Для створення ярлика об'єкта, можна сумістити вказівку миші з її піктограмою і клацнути правою кнопкою. Після появи контекстного меню необхідно вибрати команду Создать ярлык. Значок нового ярлика з'явиться моментально. У полі Ярлык для <имя объекта> потрібно відредагувати ім'я.

^ Перейменування об'єктів. Для виконання цієї дії викликають команду Переименовать пункту горизонтального меню Файл або таку саму команду з контекстного меню, перед цим потрібно виділити об'єкт, який треба перейменувати. Після виклику команди іншим кольором виділяється старе ім'я, і потрібно на клавіатурі набрати нове ім'я об'єкта, натиснути [Enter].

Копіювання і пересилання об'єктів. При копіюванні на новому місці створюється тільки копія початкового об'єкта - на старому місці він залишається без змін. При переміщенні об'єкта він переноситься у нове місце. Ці операції можна виконувати кількома способами:

Програма Проводник. Для запуску програми необхідно відкрити головне меню і вибрати Программы\Проводник або в відкритому вікні використати команду Проводник пункту горизонтального меню Файл. На екрані з'являється діалогове вікно, де на лівій панелі відображається дерево каталогів, а на правій панелі - вміст відкритої папки (мал.2).
Алгоритм копіювання:

 1. На правій панелі вибрати об'єкт для копіювання (клацнути по значку об'єкта вказівкою миші).

 2. Натиснувши клавішу [Ctrl] і ліву кнопку миші (вказівка миші показує на об'єкт).

 3. Не відпускаючи [Ctrl] і ліву кнопку миші, перетягнути копію піктограми вибраного об'єкта на ліву панель і сумістити її з піктограмою папки, де знаходиться місце призначення.

 4. Відпустити кнопку миші.

Якщо проходить операція переміщення, то замість клавіші [Ctrl] необхідно натиснути і утримувати клавішу [Alt].

^ Буфер обміну - область пам'яті комп'ютера, призначена для тимчасового зберігання інформації. Буфер обміну використовують для обміну інформацією між відкритими додатками. Інформація у буфер записується за допомогою команди Копировать, Вырезать меню Правка або спеціальними кнопками на панелі інструментів у вікні, або за допомогою тих самих команд контекстного меню. Зчитується інформація з буферу обміну за допомогою команди Вставить тих самих меню. Команду Вырезать використовують для переміщення об'єктів. При копіюванні (переміщенні) об'єктів їх вміщують спочатку у буфер, а потім з нього вставляють у будь-яке нове місце.

Алгоритм копіювання:

 1. Відмітити об'єкт (сумістити вказівку миші з об'єктом і натиснути ліву кнопку миші);

 2. В


  ибрати команду Копировать з пункту горизонтального меню Правка або таку саму команду з контекстного меню (для виклику меню слід натиснути праву кнопку миші), або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+C], або кнопку на панелі інструментів; 1. Відмітити папку чи диск, де треба зробити копію, або активним зробити вікно відкритої папки, яке є місцем призначення.

 2. В


  ибрати команду Вставить з пункту горизонтального меню Правка або таку саму команду з контекстного меню, або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+V], або кнопку на панелі інструментів;

Алгоритм переміщення:

 1. Відмітити об'єкт;

 2. Вибрати команду Переместить з пункту горизонтального меню Правка або таку саму команду з контекстного меню, або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+Х], або кнопку на панелі інструментів;

 3. Відмітити папку чи диск, куди треба зробити переміщення, або активним зробити вікно відкритої папки, яке є місцем призначення.

 4. Вибрати команду Вставить з пункту горизонтального меню Правка або таку саму команду з контекстного меню, або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+V], або кнопку на панелі інструментів.

^ З вікна у вікно. Легко виконуються операції копіювання і переміщення об'єктів з однієї відкритої папки до іншої (з вікна у вікно). При виконанні цих операцій мають бути чітко визначені і відкриті у окремих вікнах джерело та місце призначення. Виконуючи ці операції, використовують метод перетягування значків за допомогою вказівки миші:

 1. Сумістити вказівку миші з вибраним об'єктом, натиснути ліву кнопку миші;

 2. Не відпускаючи кнопку миші, перетягнути об'єкт в інше вікно;

 3. Відпустити кнопку миші - у вікні з'явилась копія вибраного об'єкта.

Якщо при перетягуванні значків об'єктів утримувати не ліву, а праву кнопку миші, то після її відпускання на місці призначення з'являється контекстне меню, в якому є команди: Копировать, Переместить, Создать ярлык, Отменить, ви маєте змогу вибрати любий пункт. Цей спосіб найбільш універсальний.

Якщо потрібно зробити копію об'єкта на диску а: чи відправити об'єкт за допомогою електронної пошти, то можна використати команду Отправить пункту горизонтального меню Файл, тільки перед вибором цієї команди слід виділити об'єкт.

Допускається виконання операцій копіювання і переміщення всередині одного вікна, якщо об'єкт і місце призначення розміщені у цьому вікні. Папку, яка є місцем призначення не відкривають, а тільки відмічають при виконанні команд.

Копіювання і пересилання групи об'єктів. Перед операціями копіювання чи пересилання групи об'єктів потрібно спочатку відмітити цю групу об'єктів. Щоб відмітити групу файлів, розташованих у довільному порядку, необхідно клацнути по їх значках, утримуючи клавішу [Ctrl], а якщо вони розміщені один за одним, - клавішу [Shift] (клацнути на першому та на останньому).

Для виділення всіх об'єктів поточного вікна слід використовувати команду Выделить пункту горизонтального меню Правка. Після виділення групи об'єктів можна використати команду Обратить выделение меню Правка - виділені об'єкти стають не виділеними, а не виділені об'єкти, навпаки, стають виділеними.

Для відміни операцій (якщо вони проведені помилково) потрібно скористатися командою Отменить меню Правка або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+Z], або натиснути кнопку на панелі інструментів: . .

^ Пошук об'єктів. Досить часто виникає необхідність знайти деякий об'єкт, місце розташування якого невідоме, а іноді і ім'я об'єкта відомо не зовсім точно. Для цього використовують операцію автоматичного пошуку, яка дозволяє швидко знайти об'єкт шляхом перегляду вмісту дисків і папок. Інформацією для пошуку об'єкта може бути його ім'я (або його частина), приблизна вказівка місцезнаходження, знання формату файла, часу створення або кількох слів його змісту. Пошук здійснюється за допомогою спеціальної програми, яка викликається командою Поиск головного меню Пуск.

Знищення об'єктів. Для знищення непотрібних об'єктів у ОС Windows використовується спеціальна папка ^ Корзина, куди переміщуються знищені об'єкти. Це дозволяє відновити за необхідності знищені об'єкти.

Алгоритм знищення об'єктів.

 1. Виділити об'єкт або групу об'єктів, які потрібно знищіти;

 2. Відкрити пункт горизонтального меню Файл або викликати контекстне меню і вибрати команду Удалить, для цього ж можна використати кнопку панелі інструментів  або натиснути на клавіатурі клавішу Del;

 3. Після появи діалогового вікна Подтверждение удаления папки натиснути кнопку Да для підтвердження знищення або кнопку Нет для відміни операції знищення.

Знищіти об'єкт можна використовуючи метод перетягування об'єкта в кошик, для цього можна відкрити вікно Корзина або використовувати піктограму кошика.

^ Відновлення об'єктів. Одним із варіантів відновлення випадково знищених обєктів є відміна операції знищення шляхом виконання команди Отменить меню Правка або натискуванням комбінації клавіш [Ctrl+Z], або натискуванням кнопці на панелі інструментів: .Цей варіант використовується, якщо між операціями знищення і відновлення пройшов невеликий проміжок часу. Однак найкращий та універсальний спосіб відновлення - це використання Корзины.

Алгоритм відновлення об'єктів:

 1. Відкрити папку Корзина (мал.3);

 2. Виділити ті об'єкти, які потрібно відновити;

 3. Відкрити меню Файл і вибрати команду Восстановить.

  Вибрані об'єкти повертаються у те саме місце, звідки вони були знищені.

Відмічені об'єкти можуть бути скопійовані (переміщені) з кошика в будь-яку папку звичайним способом, тобто через буфер обміну або методом перетягування з вікна у вікно.

Для безповоротного знищення об'єктів, їх потрібно спочатку виділити у папці ^ Корзина, а потім виконати любий із варіантів знищення об'єктів. Якщо ви бажаєте повністю очистити Корзину, треба скористатися командою Очистить корзину, яка знаходиться в пункті Файл горизонтального меню, після цього відновлення стає неможливим.
Хід роботи.


 1. Відкрийте піктограму Мой компьютер, перейдіть до вмісту диска d:.

 2. Створіть на диску d: папку ГРУПА_номер за допомогою пункту горизонтального меню Файл, перейдіть до вмісту цієї папки.

 3. Створіть вкладену папку ПРІЗВИЩЕ за допомогою контекстного меню, перейдіть до її вмісту.

 4. Створіть у папці ПРІЗВИЩЕ текстовий файл з іменем text.

 5. Створіть у папці ПРІЗВИЩЕ графічний файл з іменем graf.

 6. Створити на робочому столі ярлик для диску d: за допомогою контекстного меню.

 7. Створити на робочому столі ярлик для папки ПРІЗВИЩЕ за допомогою горизонтального меню.

 8. Перейменувати створені файли text на текст і файл graf - на рисунок.

 9. Скопіювати до папки ПРІЗВИЩЕ будь-який файл з диска d: за допомогою:

 • програми Проводник;

 • горизонтального меню;

 • комбінації клавіш;

 • контекстного меню;

 • панелі інструментів;

 • перетягування мишею.

 1. Скопіювати до папки ПРІЗВИЩЕ групу файлів (2-3 об'єкта вибрати) з диска d: за допомогою панелі інструментів.

 2. Скопіювати до папки ПРІЗВИЩЕ групу файлів (2-3 об'єкта вибрати) з диска d: за допомогою горизонтального меню.

 3. Перемістити до каталогу ГРУПА_номер будь-які файли з папки ПРІЗВИЩЕ за допомогою способів, які перелічені для команди копіювання.

 4. Відмінити переміщення.

 5. Перемістити до папки ГРУПА_номер групу файлів (2-3 об'єкта вибрати) з папки ПРІЗВИЩЕ за допомогою миші.

 6. Скопіювати папку ПРІЗВИЩЕ до диска d: за допомогою контекстного меню.

 7. Відмінити копіювання.

Показати вміст диску d: викладачу.

 1. Виділити всі файли на диску d:.

 2. Зняти виділення.

 3. Виділити у папці ПРІЗВИЩЕ 5 файлів, інвертувати виділення.

Показати вміст диску d: викладачу.

 1. Знайти на диску d: файли, які були створені за останні 3 дні, скопіювати їх до папці ПРІЗВИЩЕ.

 2. Знайти на диску d: файли по масці *.doc та файли на диску с: по масці win*.exe.

 3. Знищіти з папки ПРІЗВИЩЕ файли за допомогою панелі інструментів, горизонтального меню, контекстного меню та клавіш клавіатури.

 4. Відновити знищені файли.

 5. Розкрити папку Корзина та знищіти 2-3 файла з папки ПРІЗВИЩЕ методом перетягування об'єктів з одного вікна в інше.

 6. Знищіти зроблені ярлики з робочого столу.

 7. Очистити корзину.

Показати вміст диску d: та папки Корзина викладачу.
Контрольні питання і завдання.


 1. Яким чином створюються документи?

 2. Як створюються папки з використанням контекстного меню?

 3. Як формується ім'я створюваного ярлика?

 4. Описати процес створювання ярлика.

 5. Як проходить перейменування об'єктів?

 6. Як здійснюється копіювання об'єктів з використанням програми Проводник?

 7. Як виконують операцію переміщення файлів?

 8. Яким чином використовують буфер обміну для копіювання та переміщення файлів?

 9. Як можна копіювати групу файлів на гнучкий магнітний диск?

 10. Як здійснюється переміщення файлів за допомогою миші?

 11. Як скопіювати об'єкт за допомогою панелі інструментів?

 12. Якщо ви провели помилково операцію копіювання, як це виправити?

 13. Яким чином запускають програму пошуку об'єктів?

 14. Як знищуються непотрібні об'єкти?

 15. Розповісти про призначення папки Корзина.

Як можна відновити випадково знищені об'єкти?


Література:

 1. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие.- М.,2005.

 2. Ефимова О., Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии.-М.:ABF,1997.

 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики.-К.: Фенікс, 2005.

 4. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.- М.,2000.

 5. Microsoft Windows 95. М.ЭКОМ. 1996 г.

 6. Конспект лекцій.

Схожі:

Тема : Робота з об\Тема : Основні прийоми роботи у операційній оболонці windows
...
Тема : Робота з об\Тема: Робота в середовищі Windows. Основні положення
Мета: Ознайомитися з основним вікном Windows; навчитися управляти вікнами та викликати довідкову систему; вміти формувати робочий...
Тема : Робота з об\Тема : Робота з програмами abbyy fineReader та Pragma
Програмне забезпечення: ос windows, операційна система Windows, abbyy fineReade 0 Pragm X
Тема : Робота з об\Тема: Робочий стіл І головне меню
Мета: Ознайомитись із виглядом робочого столу, сформувати вміння та навички оперування об’єктами Windows. Навчитися виконувати команди...
Тема : Робота з об\Методичні вказівки до лабораторних робіт та розрахункові завдання з курсу
Лабораторна робота №1 Сервісна оболонка Norton Commander (Windows Commander), операційна система Windows
Тема : Робота з об\Тема: Технологія включення в документ різнотипних об’єктів
Мета: Вивчити технологію роботи з різнотипними об’єктами – елементами документа. Засвоїти поняття об’єкта. Об’єкти word: малюнок,...
Тема : Робота з об\Самостійна робота №5
Вона побудована на платформі операційної системи ms dos, тому при включенні пк в його оперативну пам'ять завантажується не тільки...
Тема : Робота з об\Практическая работа №9 Тема: Управление процессами в Windows
Цель: Рассмотреть особенности управления процессами в Windows. Приоритеты. Сообщения
Тема : Робота з об\Тема: Робота в операційній системі
Мета: Навчитись працювати в операційній системі Windows xp та виконувати обробку інформації в ній
Тема : Робота з об\Тема : Криптозахист файлів І папок, робота з сертифікатами
Мета роботи: Навчитися використовувати шифруючу файлову систему efs для Windows xp, навчитися імпортувати І експортувати сертифікати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка