Предмет І завдання курсу
Скачати 153.03 Kb.
НазваПредмет І завдання курсу
Дата конвертації05.10.2013
Розмір153.03 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
РЕЖИСУРА ЕСТРАДИ
Cкорочений курс "Режисура естради" - є одним з основних курсів фахової підготовки студентів-режисерів та вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності "Початкове навчання".

Мета курсу ~ теоретичне та практичне забезпечення якісної фа­хової підготовки майбутніх спеціалістів з режисури естради та масо­вих свят.

Вирішення основних завдань відродження національної культу­ри України - це підвищення загального-культурного рівня громадян, відродження українських народних свят і обрядів та їхня постановка.

Програма дисципліни "Режисура естради" відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста-режисера естради та масових свят. Водночас вона орієнтована на підвищення вимог до фахо­вої підготовки майбутніх спеціалістів та зняття зайвого ідеологічного навантаження. Матеріал курсу передбачає забезпечення високого рі­вня фахових, психолого-педагогічних і соціально-гуманітарних знань, реальна можливість оволодіння якими, обумовлена підвищенням вимог до викладання спеціальних дисциплін.

Режисер естради та масових свят - творчо-педагогічна спеціальність, що потребує в майбутніх фахівців певних професійних здібностей: мовних, вокальних, ритмічних, високого рівня інтелектуального розви­тку, самостійності та самоорганізованості, всебічної ерудованості.

Курс вивчається протягом 9 і 10 семестрів на 5 курсі.

На вивчення дисципліни відведено - 108 год, з них 16 - лекцій­них, 42 - практичних, 50 - самостійна робота студентів.

Форма підсумкового контролю - екзамен.
^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Назва "естрада". Народні театралізовані дійства Давньої Греції та Риму. Естрада в епохи Середньовіччя та Відродження.

Розвиток естради в радянський період. Естрада в роки незалеж­ності України.

^ Література: 1-4, 7, 8.
Тема 2. Термінологія режисури естради та масових свят

Ідея програми свята. Надзавдання, наскрізна дія. Дія. Подія.

Мізансцена. Атмосфера. Темпоритм. Запропоновані обставини. Режисер і актор. Тріада режисера. Головні якості режисера.

Три незмінні умови сценічного мистецтва. Режисерський задум. Режисерське рішення. Конфлікт. Композиція. Архітектоніка. Режи­серський план підготовки естрадного заходу.

^ Література: 1, 2, 4, б, 12
Тема 3. Відмінності режисури естради від театральної

Номер як одиниця виміру естрадного мистецтва. П'єса в театрі, актор в естраді. Нероздільність номера й актора в естраді.

Постійне перетворення глядача в естраді на артиста та навпаки. Велика імпровізація в режисурі естради. Відсторонення - спосіб ро­боти артиста естради.

Пряме спілкування артиста естради з глядачем. Вміння артиста естради працювати з мікрофоном.

^ Література: 1-6, 8, 12-16
Тема 4. Особливості естради

Різножанровість. Культ виконавця. Лаконізм. Святковість. Зага­льність номерів.

Управління й організація естрадної діяльності та масових свят.

^ Література: 1, 3-5, 7, 8, 12, 13
Тема 5. Специфіка естрадної драматургії

Закон композиції в естраді та масових святах. Поняття про комі­чне як категорія естетики. Природа сміху як специфічна форма кри­тики. Гумор і сатира як види комічного.

Гротеск, ексцентрика та буфонада. Поняття про комічний і сю­жетний трюки. Закон контрасту як засіб драматичної естради.

Основи побудови драматургії номера. Принципи розповіді, діа­логу та роздуму.

Основи побудови естрадної програми, концерту, масового свята. Каркасна драматургія.

Література: 1, 2, 4-6, 12-14, 16
Тема 6. Засоби емоційної і технічної виразності в режисурі естради та її жанри

Функціональне призначення засобів емоціональної виразності в естрадних номерах і театралізованих концертах.

Особливості, взаємозв'язок і взаємовідношення слова, музики, пластики рухів, світла, звуку, спецефектів, реклами та художньо-декоративного оформлення заходів.

Жанри естради: пародія, конферанс, гумор, сатира, естрадний спів, фокуси, ілюзія, куплети, клоунада, циркові номери, пантомімо, номери з тваринами, еквілібристика, оригінальний етюд.

Література: 1, 2, 4-6, 12-14
Тема 7. Режисура естрадного концерту чи свята

Тематичність. Художньо-декоративне оформлення.

Деталь, символ, образ. Світло, звук, піротехніка, музика. Мон­таж номерів.

Засоби емоційної виразності й активізація глядача. Театралізо­вана гра.

^ Література: 1, 3, 4, 8, 12-14

Тема 8. Режисура циркової програми

Деталь, символ, образ. Художньо-декоративне оформлення.

Музика, світло, звук. Монтаж номерів.

Засоби емоційної виразності й активізації глядача.

Література: 1
Тема 9. Режисура весільного свята

Обряд - основа весілля. Композиція свята. Загальний сценарій весілля. Світло, звук, музика.

Монтаж концертних номерів. Театралізовані ігри на весіллі. Кульмінація весілля.

^ Література: 9-11
Тема 10. Режисура масових свят

Тематика свята. Підготовка сценарію. Проведення репетицій.

Робота режисерсько-постановочної групи. Підбір артистів і кон­цертних номерів.

Підготовка й оформлення сцени. Світло, звук, музика, піротех­ніка. Монтаж номерів.

Театралізовані ігри. Кульмінація свята. Мізансцени, робота з глядачами, призи.

Література: 1,3, 7, 8, 12
^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1 Предмет і завдання курсу

1. Назва "естрада". Предмет і завдання курсу.

2. Народні театралізовані дійства Давньої Греції та Риму.

3. Естрада в епохи Середньовіччя та Відродження.

Практичне заняття № 2

Розвиток естради в радянський період і в роки незалежності України

1. Естрада в Україні: кінець XIX - початок XX ст.

2. Розвиток естради в радянський період.

3. Естрада в роки незалежності України.

Практичне заняття № З Термінологія режисури естради та масових свят

1. Ідея програми свята.

2. Надзавдання, наскрізна дія.

3. Дія. Подія.

4. Мізансцена. Атмосфера. Темпоритм.

5. Запропоновані обставини.

Практичне заняття № 4 Режисер і актор

1. Режисер і актор.

2. Тріада режисера.

3. Головні якості режисера.

4. Три незмінні умови сценічного мистецтва.

5. Режисерський задум. Режисерське рішення.

Практичне заняття № 5

Композиція

1. Композиція як внутрішня побудова естрадного заходу чи ма­сового свята.

2. Елементи композиції.

3. Конфлікт.

4. Архітектоніка.

5. Підготовка естрадного заходу чи масового свята.

Практичне заняття № 6

Відмінності режисури естради від театральної

1.Номер як одиниця виміру естрадного мистецтва.

2.П'єса в театрі, актор на естраді.

3.Нероздільність номера й актора в естраді.

4.Постійне перетворення глядача в естраді на артиста та навпаки.

Практичне заняття № 7 Характерні риси режисури естради

1. Велика імпровізація в режисурі естради.

2. Відсторонення - спосіб роботи артиста естради.

3. Пряме спілкування артиста естради з глядачем;

4. Вміння артиста естради працювати з мікрофоном.

Практичне заняття № 8 Особливості естради та масових свят

1. Різножанровість.

2. Культ виконавця.

3. Лаконізм.

4. Святковість.

5. Загальність номерів.
Практичне заняття № 9

Управління й організація естради та масових свят

1. Управління естрадною діяльністю.

2. Управління масовими святами.

3. Організація естради.

4. Організація масових свят.

Практичне заняття № 10 Специфіка естрадної драматурги

1. Закон композиції в естраді та масових святах.

2. Поняття про комічне як категорія естетики.

3. Природа сміху як специфічна форма критики.

4. Гумор і сатира як види комічного.

5. Гротеск, ексцентрика та буфонада.

6. Поняття про комічний і сюжетний трюки.

7. Закон контрасту як засіб драматичної естради.

8. Основи побудови драматургії номера.

9. Принципи розповіді, діалогу, роздуму.

Практичне заняття № 11 Основи побудови естрадної програми

1. Основи побудови естрадної програми.

2. Основи побудови концерту.

3. Основи побудови масового свята.

4. Каркасна драматургія.

Практичне заняття № 12 Засоби емоційної і технічної виразності в режисурі естради

1. Функціональне призначення засобів емоційної виразності в естрадних номерах.

2. Функціональне призначення засобів емоційної виразності в масових святах.

3. Особливості, взаємозв'язок і взаємовідношення слова, музи­ки, пластики рухів, світла, звуку, спецефектів, реклами та художньо-декоративного оформлення заходів.

Практичне заняття М 13

Жанри естради

1. Слово на естраді: ведення концерту, конферанс, пародія, гу­мор, сатира, куплети

2. Пісня на естраді: естрадний спів (вокал-соло, дует, тріо, квар­тет, квінтет й ін.)

3. Оригінальні номери: клоунада, фокуси, ілюзія, пантомімо, ак­робатичні номери, еквілібристика.

4. Циркові атракціони.

5. Номери з тваринами.

6. Піротехнічні шоу.

Практичне заняття № 14 Режисура естрадного концерту чи свята

1. Тематичність,

2. Художньо-декоративне оформлення.

3. Деталь, символ, образ.

4. Світло, звук, піротехніка, музика.

Практичне заняття № 15 Монтаж номерів у режисурі естради

1. Монтаж номерів.

2. Засоби емоційної виразності й активізації глядача.

3. Театралізована гра.

Практичне заняття № 16 Режисура циркової програми

1. Тематичність.

2. Художньо-декоративне оформлення.

3. Музика, світло, звук.

Практичне заняття №17 Монтаж номерів у цирковій програмі

1. Монтаж номерів.

2. Засоби емоційної виразності й активізації глядача.

Практичне заняття № 18 Режисура весільного свята

1. Обряд - основа весілля.

2. Композиція весільного свята.

3. Загальний сценарій весілля.

4. Музика, звук, світло.

Практичне заняття №19 Монтаж номерів на весіллі

1. Монтаж концертних номерів на весіллі.

2. Театралізовані ігри на весіллі.

3. Кульмінація весілля.

Практичне заняття № 20 Режисура масових свят

1. Тематика свята. Концепція.

2. Підготовка сценарію.

3. Проведення репетицій.

4. Робота режисерсько-постановочної групи.

5. Підбір артистів і концертних номерів.

6. Підготовка й оформлення сцени.

7. Музика, світло, звук, піротехніка.

Практичне заняття № 21 Монтаж номерів на масових святах

1. Монтаж номерів.

2. Театралізовані ігри на масових святах.

3. Кульмінація свята.

4. Мізансцени свята.

5. Робота з глядачами, призи.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитись із рекомендованою літературою.

2. Підготовитись до практичних занять.

3. Написати концепцію проведення естрадного концерту чи свята.

4. Вивчити термінологію режисури естради та масових свят.

5. Скласти сценарний план проведення естрадного заходу.

6. З'ясувати всі відмінності режисури естради від театральної.

7. Характерні риси естрадної режисури.

8. Ознайомитись з особливостями естради.

9. Управління й організація естрадної діяльності.

10. Специфіка естрадної драматургії.

11. Основи побудови естрадної програми.

12. Засоби емоційної і технічної виразності в режисурі естради.

13. Жанри естради.

14. Режисура естрадного концерту.

15. Монтаж номерів у режисурі естради.

16. Режисура циркової програми.

17. Монтаж номерів у режисурі циркової програми.

18. Режисура весільного свята.

19. Монтаж номерів на весіллі.

20. Режисура масових свят.

21. Монтаж номерів масового свята.

22. Робота режисера над загальним сценарієм естрадної програ­ми чи свята.
^ ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Практичне написання студентом сценарію проведення ест­радного концерту чи масового свята.

2. Вміння обґрунтовано захистити свій сценарій.

3. Усна відповідь студента на три теоретичні питання з різних розділів курсу.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Оцінку "відмінно" заслуговують студенти, які професійно підготували власний сценарій проведення естрадного концерту чи свята, обґрунтовано захистили його на екзамені та чітко відповіли на всі три усні питання з різних розділів курсу "Режисура естради та ма­сових свят".

2. Оцінку "добре" заслуговують студенти, які підготували влас­ний сценарій проведення естрадного концерту чи свята, змогли захи­стити його, та припустили: кілька помилок відповідаючи на три теоретичні питання з різних розділів курсу.

3. Оцінку "задовільно" отримують студенти, які підготували "типовий" сценарій проведення естрадного концерту чи свята, але не змогли його захистити та з суттєвими помилками відповіли на три те­оретичні питання з різних розділів курсу.

4. Оцінку "незадовільно" отримують студенти, які не змогли підготувати сценарій проведення естрадного концерту чи свята та не відповіли на три теоретичні питання з різних розділів курсу.

Питання до екзамену

1. Назва "естрада". Предмет і завдання курсу.

2. Народні театралізовані дійства Давньої Греції та Риму.

3. Естрада в епохи Середньовіччя та Відродження.

4. Естрада в Україні: кінець XIX - початок XX ст.

5. Розвиток естради в радянський період.

6. Естрада в роки незалежності України.

7. Ідея програми свята.

8. Надзавдання, наскрізна дія.

9. Дія. Подія.

10. Мізансцена. Атмосфера. Темпоритм.

11. Запропоновані обставини.

12. Режисер і актор.

13. Тріада режисера.

14. Головні якості режисера.

15. Три незмінні умови сценічного мистецтва. '16. Режисерський задум. Режисерське рішення.

17. Композиція, як внутрішня побудова естрадного заходу чи масового свята.

18. Елементи композиції.

19. Конфлікт.

20. Архітектоніка.

21. План підготовки естрадного заходу чи масового свята.

22. Номер як одиниця виміру естрадного мистецтва.

23. П'єса в театрі, актор на естраді.

24. Нероздільність номера й актора в естраді.

25. Постійне перетворення глядача в естраді на артиста та на­впаки.

26. Велика імпровізація в режисурі естради.

27. Відсторонення - спосіб роботи артиста естради.

28. Пряме спілкування артиста естради з глядачем.

29. Вміння артиста естради працювати з мікрофоном.

30. Різножанровість.

31. Культ виконавця,

32. Лаконізм.

33. Святковість.

34. Загальність номерів.

35. Управління естрадною діяльністю.

36. Управління масовими святами.

37. Організація естради.

38. Організація масових свят.

39. Закон композиції в естраді та масових святах.

40. Поняття про комічне як категорія естетики.

41. Природа сміху як специфічна форма критики.

42. Гумор і сатира як види комічного.

43. Гротеск, ексцентрика та буфонада.

44. Поняття про комічний і сюжетний трюки.

45. Закон контрасту як засіб драматичної естради.

46. Основи побудови драматургії номера.

47. Принципи розповіді, діалогу, роздуму.

48. Основи побудови естрадної програми.

49. Основи побудови концерту.

50. Основи побудови масового свята.

51. Каркасна драматургія.

52. Функціональне призначення засобів емоційної виразності в естрадних номерах.

53. Функціональне призначення засобів емоційної виразності в масових святах.

54. Особливості, взаємозв'язок і взаємовідношення слова, музи­ки, пластики рухів, світла, звуку, спецефектів, реклами та художньо-декоративного оформлення заходів.

55. Слово на естраді: ведення концерту, конферанс, пародія, гу­мор, сатира, куплети.

56. Пісня на естраді: естрадний спів (вокал-соло, дует, тріо, ква­ртет, квінтет й ін.)

57. Оригінальні номери: клоунада, фокуси, ілюзія, пантомімо, акробатичні номери, еквілібристика.

58. Циркові атракціони.

59. Номери з тваринами.

60. Піротехнічні шоу естради.

61. Тематичність естрадного концерту і свята.

62. Художньо-декоративне оформлення естрадного концерту і свята.

63. Деталь, символ, образ в естрадному концерті та святі.

64. Світло, звук, піротехніка, музика в естрадному концерті та святі.

65. Монтаж номерів у естраді.

66. Засоби емоційної виразності й активізації глядача в естраді.

67. Театралізована гра в естраді.

68. Тематичність циркової програми.

69. Художньо-декоративне оформлення циркової програми.

70. Музика, світло, звук в цирковій програмі.

71. Монтаж номерів у цирковій програмі.

72. Засоби емоційної виразності й активізації глядача у цирко­вій програмі.

73. Обряд - основа весілля.

74. Композиція весільного свята.

75. Загальний сценарій весілля.

76. Музика, звук, світло на весільному святі.

77. Монтаж концертних номерів на весіллі.

78. Театралізовані ігри на весіллі.

79. Кульмінація весілля.

80. Тематика масових свят, їхня концепція.

81. Підготовка сценарію масових свят.

82. Проведення репетицій масових свят.

' 83. Робота режисерсько-постановочної групи масових свят.

84. Підбір артистів і концертних номерів.

85. Підготовка й оформлення сцени.

86. Музика, світло, звук, піротехніка масових свят.

87. Монтаж номерів на масових святах.

88. Театралізовані ігри на масових святах. .89. Кульмінація свята.

90. Мізансцени свята.

91. Робота з глядачами, призи.

За матеріалами робочої програми «Режисура естради». Укладач – Матушенко В.Б. доцент ДАКККіМ
ЛІТЕРАТУРА

1. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: навч. посібник, - 2-е вид. / В.П. Зайцев. - К. : ДАКОР, 2006. - 252 с.

^ 2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режисера / Б.Е. Захава. - М.: Искусство, 1969.

3. Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80-90 рр.): автореф. дис. канд. мистецтв. 17.00.01. - К.: КНУКіМ, 1998. - 16 с.

^ 4. Кісін В.Б. Режисура як мистецтво та професія / В.Б. Кісін. - К.: НО Центр "АЕЛС-технологія", 1998. - К. 1. : Як видовища поро­дили режисуру. - 102 с.

5. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. - М.: Искусство, 1961. - 131 с.

^ 6. Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини / Л.Курбас // упор, та авт. прим. М.Г. Лабінський. - К. : Дніпро, 1988. - 517 с.

7. Луначарський А.В. Про народні святкування // Вісник театру. -1920. - №б2. - С.4.

^ 8. Массовые праздники и зрелища / сост. В.Н. Глан. - М.: Искусство, 1961. - 327 с.

9. Матушенко В.Б. Власний сценарій проведення весільного свята // Авторське свідоцтво ПА № 1545 від 02.11.1998 р., видане МОН України.

^ 10. Матушенко В.Б. Сценарій телевізійної програми для моло­дят "Давай одружимось" //Авторське свідоцтво ПА № 3903 від 19.03.2001 р„ видане МОН України.

11. Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури: монографія / В.Б.Матушенко. - К.: Видав, дім "Стилос", 2009. - 232 с. - іл.

^ 12. Обертинська А.П., Голубцова Л.Ф. Основи режисури масо­вих вистав і свят : навч. посібник / А.П. Обертинська, Л.Ф. Голубцова. - К.: ДАКККіМ, 2002. - 87 с,

13. Обертинская А.П. Пути повышения эффективности воспитательного воздействия массового праздника как формы культурно-просветительной деятельности: автореф. канд. пед. наук: 13.00.05. - Л.: ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1976. - 14 с.

14. Про мистецтво режисера. - К. : Мистецтво, 1968.

15. Станіславський К.С. Шлях майстерності / К.С. Станіславський // Про мистецтво режисера. - К.: Мистецтво, 1948. - 132 с.

16. Терещенко М.С. Режисер і театр / М.С. Терещенко. - К.: Мистецтво, 1969. - 158 с.

Схожі:

Предмет І завдання курсу iconКонспект лекцій зміст вступ Тема Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»
Тема Предмет, зміст та завдання курсу «Міжнародний маркетинг»
Предмет І завдання курсу iconПлани практичних занять тема Предмет, значення І завдання курсу мосдт....
Тема Предмет, значення І завдання курсу мосдт. Загальне право міжнародних організацій
Предмет І завдання курсу iconПлан Предмет І завдання курсу «Актуальні проблеми сучасного українського...
Предмет І завдання курсу «Актуальні проблеми сучасного українського мовознавства». Зв'язок курсу з іншими дисциплінами
Предмет І завдання курсу iconІ. Предмет, метод та завдання курсу
Предметом вивчення даного курсу с методологія управління матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними потоками на основі системною...
Предмет І завдання курсу iconТема: Предмет І завдання курсу " Історія держави І права України",...

Предмет І завдання курсу iconЩо означає поняття "культура"?
Охарактеризуйте предмет та назвіть основні завдання курсу «Історія світової культури»
Предмет І завдання курсу iconТема: Предмет І завдання курсу " Історія держави І права України",...

Предмет І завдання курсу iconТ. К. Завгородня Вимоги до екзамену
Предмет, завдання І зміст курсу “Історія педагогіки” як науки І навчальної дисципліни
Предмет І завдання курсу iconЛекція №1 Практичне заняття №1
Предмет, мета І завдання, ключові поняття курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Предмет І завдання курсу iconОрієнтовні запитання до іспиту
Предмет І завдання курсу «Українська мова професійного спрямування», його роль І значення у професійній діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка