Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія»
Скачати 34.36 Kb.
НазваЗапитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія»
Дата конвертації17.06.2013
Розмір34.36 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ з дисципліни «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

1. Розвиток поглядів на предмет економічної теорії. Економікс і політекономія. Місце політичної економії в сучасній системі економічного знання, її функції.

2. Метод політекономії. Економічні категорії та економічні закони, їх класифікація. Нормативна і позитивна економічна теорія.

3. Загальна характеристика суспільного виробництва, його структура. Економічні потреби. Суспільні та економічні блага, їх класифікація.

4. Економічні ресурси і фактори виробництва. Традиційні і сучасні підходи до їх класифікації. Крива виробничих можливостей.

5. Економічна система, її суть, ознаки і структурні елементи. Продуктивні сили і економічні відносини, їх суть і структура. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Спосіб виробництва.

6. Типи економічних систем. Цивілізаційна та формаційна моделі періодизації етапів розвитку людського суспільства.

7. Економічна природа власності, механізм її реалізації та місце в економічній системі.

8. Загальна характеристика типів і форм власності, особливостей їх реалізації, місця і ролі у сучасних економічних системах.

9. Акціонерна власність: сутність, особливості реалізації та місце в сучасних економічних системах.

10. Загальні форми організації виробництва. Натуральне господарство. Закономірності виникнення і сутність товарного виробництва.

11. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товар. Сутність вартості та основні концептуальні підходи до її визначення. Величина вартості товару та чинники, що її визначають.

12. Закономірності виникнення та сутність грошей. Сучасні концепції грошей. Функції грошей. Закони грошового обігу.

13. Грошова система, її сутність та основні елементи. Типи грошових систем, їх еволюція та сучасний розвиток.

14. Інфляція, її суть, причини, види і методики вимірювання. Соціально-економічні наслідки інфляції.

15. Закономірності виникнення та сутність капіталу. Первісне нагромадження капіталу. Постійний і змінний капітал.

16. Робоча сила як товар, її властивості. Чинники, що визначають величину вартості і ціну товару робоча сила. Заробітна плата.

17. Особливості капіталістичної експлуатації. Додаткова вартість: сутність, способи збільшення, норма і маса.

18. Кругооборот і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Зношування основного капіталу, його види і типи. Амортизація і норма амортизації.

19. Промисловий капітал і витрати виробництва, їх склад і структура. Прибуток як економічна категорія. Норма і маса прибутку та чинники, що визначають їх динаміку.

20. Торгівельний капітал, його сутність функції і роль в сучасних економічних системах. Витрати обігу і торгівельний прибуток.

21. Позичковий капітал, його генезис і сутність. Позичковий відсоток, його норма. Розподіл прибутку на підприємницький дохід і процент.

22. Кредит, його сутність, функції та роль у сучасних економічних системах. Основні форми кредиту.

23. Зміст, ознаки і основні принципи підприємства і підприємницької діяльності.

24. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Основні типи підприємств, їх класифікація, переваги та недоліки.

25. Аграрні відносини, їх сутність, структура і місце в системі економічних відносин. Особливості відтворення в аграрній сфері.

26. Власність на землю, її місце в системі аграрних відносин. Форми підприємництва і типи підприємств у сільському господарстві.

27. Теорія земельної ренти та її форми. Диференціальна рента І і ІІ, їх сутність, механізм утворення і привласнення. Монопольна рента, абсолютна земельна рента.

28. Ціна землі, її тенденції за сучасних умов.

29. Конкуренція: сутність, форми і роль в сучасних економічних системах.

30. Об’єктивні закономірності виникнення і сутність монополізму. Економічні типи і організаційні типи монополій.

31. Суспільне відтворення: суть, основні риси, типи і зміст. Нагромадження і його ефективність.

32. Особливості відтворення суспільного продукту, його структура і умови реалізації за різних типів суспільного відтворення. Моделі руху суспільного продукту.

33. Національне багатство, його склад і проблеми суспільного відтворення.

34. Економічне зростання, його зміст, рушійні сили і основні показники.

35. Сутність відносин розподілу, їх місце в економічній системі. Закони розподілу.

36. Диференціація доходів населення і суперечності системи розподілу. Нерівність доходів і принцип соціальної справедливості у відносинах розподілу. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині.

37. Сучасні транзитивні і трансформаційні перетворення перехідної економіки України, їх проблеми, тенденції та історична перспектива.

38. Світове господарство: суть, генезис, етапи розвитку, характерні риси і сучасна структура.

39. Міжнародна торгівля товарами та послугами. Торгівельний і платіжний баланс країни.

40. Проблеми інтеграції України у світове господарство.

Схожі:

Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» iconПолітична економія методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Політична економія: Метод вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ економ спеціальностей заочної...
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Політична економія» для студентів окр «молодший спеціаліст»...
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» icon33 П50 Політична економія
Політична економія: навч посібник / [Т. І. Біленко, В. Г. Бодров, В. В. Волинцев та ін.]; за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова....
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» icon33 П50 Політична економія
Політична економія: навч посібник / [Т. І. Біленко, В. Г. Бодров, В. В. Волинцев та ін.]; за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова....
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» icon33 П50 Політична економія
Політична економія: підручник / за заг ред. Ю. В. Ніколенка. К. Центр учбової літератури, 2009. (Відносини власності у змішаній економічній...
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» icon33 П50 Політична економія
Політична економія: підручник / за заг ред. Ю. В. Ніколенка. К. Центр учбової літератури, 2009. (Економічні відносини власності;...
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» iconПитания з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудов е право»
Питания з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» iconКонтрольні запитання для підготовки до диференційного заліку з дисципліни «Цивільний захист»

Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» iconЗ/п Етапи виконання курсової роботи
Підготовка проекту наказу про виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Запитання для підготовки до іспиту з дисципліни «політична економія» iconПитання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування І система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка