Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
НазваКонспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Сторінка8/15
Дата конвертації17.06.2013
Розмір2.75 Mb.
ТипКонспект
mir.zavantag.com > География > Конспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
^

Кторг. = Капітал обігу + Витрати обігу


Та частина торговельного капіталу, що направляється на купівлю товарів промисловця, бере участь в утворенні середньої норми прибутку і приносить торговельному капіталісту торговельний прибуток.

Припустимо промисловий капітал Кпр. = 720С+180V=900 гр. од.

m’=100%,

W=720C + 180V + 180m= 1080 гр. од.Припустимо, що в процес реалізації підключився торговельний капітал (Кторг.) 100 гр. од. Він вартості не створює, але приймає участь в утворенні середньої норми прибутку.

Формула середньої норми прибутку за участю торговельного капіталу приймає наступний вигляд:де m – величина додаткової вартості, створена в промисловому виробництві; Kпр. – промисловий капітал; Кторг. – торговельний капітал.Оскільки в сфері обігу вартість не створюється, джерелом торговельного прибутку може бути тільки додаткова вартість, створена в сфері промислового виробництва.

Таким чином, величина додаткової вартості розподіляється на промисловий і торговельний прибуток пропорційно вкладеному капіталу. Промисловий капіталіст привласнює промисловий прибуток (Рпр.):

,

А торговельний капіталіст привласнює торговельний прибуток. Торговельний прибуток (Pm) може бути визначений аналогічно:

.

Отже, додаткова вартість розподіляється на прибуток промислового і торговельного капіталістів пропорційно вкладеному капіталу: m = Pпp + Pmорг.

m= 162+18=180 гр.од.

Торговельний прибуток – це частина додаткової вартості, що створюється найманими працівниками у сфері виробництва і привласнюється торговими підприємцями за участь у реалізації товарів, вироблених промисловим капіталом.

Торговельний підприємець закуповує товари у промисловця за ціною виробництва:

ЦВпр = k + `pпр.

ЦВпр.=900+162=1062 гр.од.

і додає до цієї ціни торговельний прибуток. Таким чином, ціна виробництва торговельного капіталіста буде дорівнює

ЦВmорг = ЦВпр + Рmорг,

де ЦВторг – ціна виробництва торговця; ЦВ пр – ціна виробництва промисловця, за якою він продає свої товари торговельному підприємцю; Рmорг – торговельний прибуток.

ЦВторг.= 1062+18=1080 гр.од.
^ 4. Витрати обігу, їх види та динаміка
Витрати обігу – це витрати підприємства сфери обігу, пов’язані з реалізацією продукції.

Усі витрати обігу поділяються на додаткові і чисті.

^ Додаткові витрати обігу – це витрати в сфері торгівлі, пов'язані з продовженням процесу виробництва в сфері обігу. Вони мають продуктивний характер, включаються у витрати виробництва, створюють вартість і збільшують ціну. До них відносяться: витрати на транспортування товарів, їх сортування, фасування, упакування , вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання на складі, комплектування.

^ Чисті витрати обігу – це витрати, пов'язані зі здійсненням самого акту купівлі-продажу. Вони мають непродуктивний характер, вартості не створюють, а тільки збільшують ціну товарів. До них відносяться: витрати на здійснення розрахунку і ведення касових операцій, витрати на рекламу, ведення бухгалтерської документації, оплату праці продавців, утримання торговельних приміщень і устаткування.

В структурі витрат обігу переважають чисті витрати обігу. На їхню частку приходиться приблизно 70-80 % вартості усіх витрат обігу. З розвитком торгівлі і сфери обігу чисті витрати обігу зростають. Це пов’язане з ростом витрат на рекламу, оформленням вітрин, збільшенням вартості торговельного обладнання, що стає усе більш комфортабельним і привабливим для покупців. До того ж, скорочується і частка додаткових витрат обігу в зв'язку з переміщенням частини функцій по доведенню товару до кондиційного виду зі сфери торгівлі в сферу виробництва
^ 5. Позичковий капітал і позичковий відсоток
Позичковий капітал – це відокремлена форма промислового капіталу, грошовий капітал, власник якого (кредитор) надає його іншим особам у тимчасове користування за обумовлену плату у вигляді відсотка.

^ Джерела тимчасово вільних коштів: амортизаційний фонд; частина коштів, що вивільняється в ході кругообігу промислового капіталу внаслідок розбіжності в часі актів продажу готового товару і купівлі сировини; частина прибутку; капітали рантьє – людей, що живуть на відсотки від розміщених у банк коштів; вільні грошові кошти населення; тимчасово вільні грошові кошти держави.

^ Особливості позичкового капіталу:

1 Власником капіталу є один суб'єкт (банкір), а застосовує його інший суб'єкт (промисловець).

2 Позичковий капітал має особливу форму руху, що описується всього однією стадією: Г-Г’.

3 Позичковий капітал має особливий спосіб відчуження – він відчужується за допомогою позики: тобто на умовах повернення, терміновості і платності.

4 Позичковий капітал виступає як особливий товар, а відсоток – як плата за користування цим товаром. Однак у дійсності відсоток не є ціною, тобто грошовим вираженням вартості позичкового капіталу, оскільки сам цей капітал виступає в грошовій формі.

5 Позичковий капітал – це сама фетишистська форма капіталу, що приховує дійсне (справжнє) джерело походження прибутку банкіра. По формі його руху здається, начебто гроші самі приносять гроші.

6 Позичковий капітал – сама паразитична форма капіталу навіть з капіталістичної точки зору. Промисловому капіталісту здається, що банкір, нічим не ризикує (тому що позика видається під заставу), гарантовано одержує доход від використання позичкового капіталу іншим суб'єктом.

^ Основними функціями позичкового капіталу є: акумуляція тимчасово вільних коштів підприємств і населення та видача позичок.

Позичковий капітал – це ті грошові кошти, які вивільняються в процесі кругообігу і не використовуються господарем у виробничій діяльності. Поява кредитних відносин призводить до відокремлення капіталу як власності від капіталу як функції. Власником кредитних ресурсів стає кредитор, а виробничо їх використовує позичальник. У зв’язку з цим отримуваний прибуток внаслідок використання кредитних ресурсів розподіляється на підприємницький доход, який отримує позичальник, та позичковий відсоток (дохід кредитора).

Позичковий капітал на відміну від торговельного не бере участь в утворенні середньої норми прибутку, тому що функціонуючий підприємець не може виплачувати весь середній прибуток банкіру за користування позикою. Тому теоретично величина норми позичкового відсотку (N%) коливається у межах: між нормою банківського відсотку (Nб) і середньою нормою прибутку (p¢):

Nб < N% < `p¢.

Безпосередньо норма відсотка залежить від співвідношення попиту та пропозиції на ринку позичкових капіталів: якщо зростає пропозиція позичкових капіталів при даному попиту на них, то норма відсотка падає, а якщо підвищується попит на позичковий капітал, то норма відсотка зростає.

^ Джерелом позичкового відсотка є додаткова вартість, створена в сфері матеріального виробництва.

Позичковий відсоток – це частина додаткової вартості (середнього прибутку), яку функціонуючий підприємець уступає банкіру за користування позикою.

^ Підприємницький доход (Рпідпр.) являє собою різницю між величиною середнього прибутку промисловця і сумою відсотка за користування позикою. Його можна представити як:

Рпідпр.= - % ,

де - середній прибуток; % – величина позичкового відсотка.

^ Норма позичкового відсотка є відношенням величини позичкового відсотка до позичкового капіталу.

Розрізняють номінальну і реальну ставки відсотка.

^ Номінальна ставка відсотка – це процентна ставка, виражена в грошах за поточним курсом.

Реальна ставка відсотка дорівнює номінальній ставці відсотка за вирахуванням темпу інфляції.

^ Фактори, що впливають на ставку відсотка:

Ризик. Чим вище ризик, тим більший позичковий відсоток буде стягувати кредитор, щоб компенсувати цей ризик.

Терміновість. За інших рівних умов довгострокові позики звичайно надаються за більш високими ставками відсотка, ніж короткострокові. Це обумовлене тим, що в майбутньому кредитні ресурси теоретично можуть бути розміщені багаторазово на більш привабливих умовах.

^ Розмір позики. Чим більше розмір позики, тим нижче ставка відсотка, тому, що адміністративні витрати великої і дрібної позики приблизно ті ж самі в абсолютному вираженні.

Обмеження умов конкуренції на ринку. З виникненням менш конкурентного середовища в банків з'являється можливість підвищувати ставки позичкового відсотка.
^ 6. Кредитно-банківська система, її структура. Економічна роль і функції центрального і комерційних банків
Кредитно-банківська система – а) сукупність кредитно-фінансових установ, які забезпечують регулювання грошового обігу в країні, акумуляцію, розподіл і використання вільних коштів; б) сукупність кредитно-розрахункових відносин, пов’язаних з рухом позичкового капіталу, а також форм і методів кредитування.

За законом “^ Про банки і банківську діяльність” (1991 р.) в Україні функціонує дворівнева структура банківської системи:

І рівень - Центральний банк (Національний банк України);

ІІ рівень - комерційні банки.

Дворівнева система існує також у Німеччині, Франції та багатьох інших країнах.

Функції Центрального банку:

 • монопольна емісія банкнот;

 • банк банків (НБУ не має безпосередніх справ з підприємцями та населенням, його головними клієнтами є комерційні банки);

 • банк уряду (НБУ виступає касиром та кредитором уряду). Він відкриває рахунки Уряду та урядовим відомствам, через які відбувається рух доходів та витрат уряду;

 • зберігає золотовалютний запас у країні;

 • кредитно-грошове регулювання;

 • контроль норми обов’язкових банківських резервних відрахувань.

Щодо інституційної будови центрального банку, то вона в різних країнах має своєрідну специфіку. Так, Федеральна резервна система США складається з двох організаційних структур – Ради Керуючих та 12 Федеральних резервних банків. Останні виконують функції центральних банків. В Великобританії – Банк Англії має Правління і два невеличких філіали у Лондоні. Швейцарський Нацбанк організований як акціонерне товариство, акціями якого федеральний уряд не володіє.

^ Комерційні банки – це підприємства, що організують рух позичкового капіталу з метою одержання прибутку.

Функції комерційних банків:

 • акумуляція та мобілізація банками грошового капіталу;

 • посередництво у кредиті;

 • організація випуску та реалізації цінних паперів;

 • надання консультаційної допомоги;

 • проведення розрахунків і платежів в господарстві;

 • створення кредитних грошей.

Комерційні банки проводять активні операції – розміщення банківських активів з метою отримання доходу (кредитування, облік векселів, купівля банками цінних паперів тощо) та пасивні операції – акумуляція ресурсів, необхідних для проведення кредитних та інших активних операцій.

Елементами кредитно-банківської системи є також спеціалізовані кредитно-фінансові установи (ощадні, іпотечні, інноваційні, інвестиційні, зовнішньоторгівельні банки, страхові компанії, пенсійні фонди) [4, с. 506-509].

На відміну від позичкового капіталу власний капітал банку бере участь в утворенні середньої норми прибутку. Він авансується на будівництво будівель і споруд банку, обладнання його сховищ, покупку комп'ютерів і іншої необхідної техніки, а також наймання банківських службовців.

^ Банківський прибуток – це різниця між позичковим і банківським відсотком за винятком витрат на ведення банківської діяльності (витрати на обслуговування клієнтів). Прибуток банку визначається за формулою.

,

де Pб – величина прибутку банку (маса банківського прибутку); Кп  - позичковий капітал; N% - норма позичкового відсотка; Kдепозит – депозити вкладників; Nб - ставка банківського відсотка; costsb - витрати банківської діяльності або витрати банку по виконанню кредитних операцій.

^ Банківський відсоток – це відсоток, що виплачується банком вкладникам на їх депозити.

Позичковий (кредитний відсоток) – це відсоток, що банк стягує з позичальників.

Величина норми банківського прибутку визначається, як відношення прибутку банку до власного капіталу банку, виражене у відсотках:

,

де – норма банківського прибутку; Pб – величина банківського прибутку; Kб – власний капітал банку.

Банківська система створює обсяг кредитних грошей з мультиплікаційним ефектом:

,

де М – сума грошей, створена банківською системою;

r – резервна норма.

^ Норма обов’язкових резервів - та грошова сума, яку комерційний банк повинен тримати на своєму поточному рахунку в центральному банку і не має права використовувати ні як позичковий капітал, ні для розрахунків з іншими банками.

Грошовий мультиплікатор показує максимальну кількість нових кредитних грошей, яка може бути створена однією грошовою одиницею понад обов’язкових резервів за даною нормою.
^ 7. Кредит, його сутність, функції та роль в сучасних економічних системах. Основні форми кредиту
Кредит – це форма руху позичкового капіталу.

Кредит – це позика в грошовій або товарній формі, надана кредитором позичальнику на умовах повернення через певний час з виплатою відсотку за користування нею.

Основні функції кредиту:

1) Перерозподільча – акумулювання тимчасово вільних грошових коштів і їх перерозподіл між окремими сферами, галузями народного господарства.

^ 2) Обслуговування товарообігу.

3) Прискорення концентрації та централізації капіталу.

4) Економія витрат обігу, завдяки прискоренню швидкості обороту грошових ресурсів

5) Є інструментом регулювання економіки через кредитно-грошову політику;

Кредитні відносини завжди оформляються договором між кредитором і позичальником. У договорі обмовляються розмір позики, ставка і спосіб стягування відсотка, підтверджується кредитоспроможність кредитора і платоспроможність позичальника.

Розвиток кредитних відносин, так само, як і орендних відносин, дає можливість простежити процес передачі прав власності від одних осіб іншим, а відповідно, і виникаючу при цьому диференціацію доходів.

Форми кредиту

^ 1. Комерційний кредит – це взаємне кредитування господарюючих суб’єктів у вигляді відстрочки платежу за продані товари або надані послуги. Його обслуговує вексель. Переваги даного кредиту полягають в економії грошових ресурсів, можливості використання для розрахунків векселів і взаємний їх облік, який спрощує розрахунки між господарюючими суб’єктами. Недоліки – товарна форма надання кредиту і галузева (технологічна) обмеженість кредитних угод.

2. Банківський - кредит, що надається банками та спеціалізованими кредитно-фінансовими установами економічним суб’єктам підприємницької діяльності, населенню у грошовій формі.

^ 3. Державний кредит – це така форма кредиту, за якої позичальником є держава, позикодавцями – комерційні банки, фірми, населення.

Кредитування здійснюється під державні цінні папери.

4. Міжнародний кредит, який надається державами, міжнародними фінансовими організаціями і приватним капіталом у грошовій і товарній формі.

5. Споживчий – надається населенню банками або торговельними фірмами для придбання споживчих товарів тривалого користування під певний відсоток.

Споживчий кредит надається приватним особам. Його об'єктом, як правило, є товари довгострокового користування (меблі, автомобілі, холодильники, телевізори тощо), різноманітні послуги. Споживчий кредит виступає у формі комерційного (продаж товарів з відкладенням виплати через роздрібні магазини) і банківського (надання позик кредитними установами на споживчі цілі).

З розвитком кредитної системи банківський кредит розвивається швидкими темпами (порівняно з комерційним), в ньому відбуваються суттєві зміни. Головна з них - зосередження зростаючої частки позикового капіталу у великих банках і використання значної частки національних кредитних ресурсів провідними компаніями.

Банківські позики в залежності від терміну користування поділяються на:

 • онкольний – погашається на першу вимогу банку,

 • короткострокові - до одного року,

 • середньострокові - до 5 років

 • довгострокові - понад 5 років.

В залежності від забезпечення розрізняють забезпечені (із заставою) і незабезпечені (без застави).

У залежності від об'єкту застави кредит поділяється на :

- ломбардний кредит, що надається під заставу рухомого майна, при цьому застава переходить до кредитора;

- іпотечний кредит, який надають під заставу землі або нерухомого майна.

^ Бланкова позика – кредит, який надається банком без обов’язкового забезпечення покриття кредиту товарно-матеріальними цінностями або цінними паперами.

За формою видачі кредити можуть надаватися в грошовій формі або у вигляді зобов'язань банку.

^ В грошовій формі надається: контокорентний кредит (кредит за контокорентним рахунком, який банк відкриває для клієнта і на якому відображають усі платежі і надходження клієнта; при цьому обговорюється мінімум коштів, що завжди повинні бути на рахунку), ломбардний, іпотечний, споживчий, дисконтний кредит (вид банківської кредитної операції, яка полягає в скупці векселів до терміну їх погашення, державний кредит, міжнародний кредит).

Кредити у вигляді зобов'язань банку: акцептний кредит (короткотерміновий банківський кредит, який широко використовується у зовнішніх торгових операціях. Продавець виписує вимоги щодо оплати товару не безпосередньо до покупця, а до іноземного банку, клієнтом якого є імпортер), авальний кредит (застосовується комерційними банками як гарантійна послуга з метою покрити зобов’язання клієнта, якщо він не зможе виконати їх самостійно).

Функціонування та розвиток основних форм і видів кредиту формує цілісну систему кредитних відносин , що розвиваються відповідно до вимог, спільних для всієї економічної системи законів і притаманних лише цій сфері законів та відповідних суперечностей.
Проблемні завдання і питання для обговорення

1. Що таке витрати виробництва? Які існують види витрат?

2. У чому полягає економічна сутність прибутку?

3. Розкрийте механізм формування середньої норми прибутку.

4. Поясніть у чому полягає прогресивна роль торговельного капіталу?

5. Назвіть спільні і відмінні риси банківського і комерційного кредиту.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Схожі:

Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка...
Укл. Воловець Я. В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2001. – с
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для...
Затверджено на засіданні кафедри товарознавства І експертизи продовольчих товарів
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект лекцій з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
Вступ
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма «Міжнародне підприємництво» для студентів з напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка», галузі знань 0305 «Економіка...
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект лекцій з дисципліни «гроші та кредит» для студентів окр...
Конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів окр «молодший спеціаліст» всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект лекцій з курсу " Електронна комерція " для студентів напряму...
Конспект лекцій з курсу "Електронна комерція" для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект лекцій для студентів Інституту енергетики та систем керування Затверджено
Люльчак З. С. Економіка та управління підприємствами: Конспект лекцій для студентів Інституту енергетики та систем керування. – Львів:...
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconОпорний конспект лекцій для студентів денної І заочної форми навчання...
«Естетика та дизайн товарів народного споживання» призначений для забезпечення самостійного вивчення дисципліни І рекомендується...
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» icon1. Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни «Політологія» для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030503...
Конспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво» iconКонспект лекцій для студентів денної (заочної ) форми навчання освітньо-кваліфікаційний...
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка