3. структуровані кабельні системи локальних мереж
Назва3. структуровані кабельні системи локальних мереж
Сторінка1/10
Дата конвертації16.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. Структуровані кабельні системи локальних мереж.

________________________________________________________________________________

3.СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ

3.1.Поняття про структуровані кабельні системи.

3.1.1. Можливості та потреби швидкісної передачі інформації.


Зріст застосування інформаційних технологій в різних сферах діяльності привів до того, що багато застосувань, таких як телеконференції та відео-пошта, переносяться безпосередньо до настільного персонального комп’ютера. Це приводить до вимог збільшення ширини смуги та швидкості LAN для підтримки трафіку, чутливого до затримок. Сьогодні застосовують швидкості 100 Мб/с і 155 Мб/с і серйозно обговорюється використання швидкості 622 Мб/с.

Нижче наведені дані про можливі швидкості передавання даних через найбільш поширені кабельні системи (середовища передавання даних), а також дані про потрібні швидкості для різних застосувань.

Таблиця 3.1. Можливості швидкісного передавання (ширини смуги).

Середовище

^ Техніка передавання

Декларована
смуга

Ethernet

10 Мб/с
Ethernet з повним дуплексом

20 Мб/с
Швидкий Ethernet (Fast Ethernet)

100 Мб/с

UTP

Швидкий Ethernet з повним дуплексом

200 Мб/с
CDDI (FDDI)

100 Мб/с
ATM

Від 25 Мб/с
до 155Мб/с
FDDI

100 Мб/с

Оптоволокно

Ґігабітовий Ethernet

1 Ґб/с
ATM

Від 155 Мб/с
до 9 Ґб/с


Таблиця 3.2. Потреби у швидкості (ширині смуги) для різних застосувань.

Застосування

Техніка

Смуга

Телебачення високої роздільності

без компресії

2 Гб/с
MPEG-2

30 Мб/с

Телебачення студійної якості

MPEG-2

7 Мб/с

Телебачення широкомовної якості

MPEG-2

3 Мб/с

Телебачення якості VCR

MPEG-1

1.4 Мб/с

Аудіо якості

без компресії

728 кб/с

компакт-диска

MPEG-Audio Layer 3

64 кб/с

Відеоконференція

H.261

112 кб/с
GSM

32 кб/с

Голос телефонної якості

ITU G.711

64 кб/с

Голос телефонної якості

ITU G.721

32 кб/с

Аудіо-частина відеоконференції

ITU G.728

16 кб/с

Голос телефонної якості

US 1016

4.8 кб/с

Голос через Internet

US 1015

2.4 кб/с

Збільшення швидкості передавання робить більший наголос на специфікації компонент кабельної системи. Промислові стандарти були опрацьовані не тільки для визначення специфікацій компонент, але також для визначення практики проектування систем, планування, встановлення і завершення. Сьогоднішня тенденція полягає в пристосуванні кабельного устаткування, базованого на стандартах, з оптимізацією експлуатаційних даних. Це вимагає, щоб окабелювання було трактоване як система, здатна задовільнити майбутні вимоги, а не як набір компонент.

Коли новіші технології LAN ведуть до вищих швидкостей та більших ширин смуги, з’являється новіше окабелювання. Поява новітніх розв’язків для кабельних систем також прискорюється внаслідок пристосування до вимог законодавчого регулювання прийнятного рівня електромагнітного випромінювання. Розв’язки, подібні до кабелів типу екранованої скрученої пари або оптоволоконних кабелів здобули швидке визнання. Ця нова практика кабельних систем, підтримана промисловими стандаотами, сприяє прогресу новітніх технологій LAN.
^

3.1.2.Неструктуровані та структуровані кабельні системи.

3.1.2.1.Неструктуровані кабельні системи.


Традиційно більшість проектантів комп’ютерних систем і мереж опрацьовували свої продукти так, щоб вони працювали з використанням особливого типу кабелів із особливими з’єднувачами. Кожен виробник мав власний стандарт кабелів та з’єднувачів. Нижче наведені деякі приклади:

DEC

3 пари кабеля UTP & модифікований модульний з'єднувач

FDDI

оптоволокно 62.5 мкм & з'єднувачі MIC

IBM S/3x and AS/400

кабель Twinax 100 Ом & з'єднувачі Twinax

IBM 3270

коаксіал 93 Ом & з'єднувачі BNC

IBM Token Ring

кабель STP 150 Ом & з'єднувачі IBM Data

Hewlett Packard 3000

кабель RS-232 & з'єднувач DB

Ethernet

50 Ohm Coaxial Cable & BNC or N Connectors

Wang

подвійний коаксіал 75 Ом & з'єднувачі BNC-TNC


Із цього списку легко побачити, що міграція від одного типу комп’ютерної системи до іншого при застосуванні традиційних кабельних систем дуже складна. У більшості випадків кабельна система та пов’язані з нею інвестиції повністю втрачаються, і необхідно встановлювати нову кабельну систему, яка може коштувати більше від мережевого обладнання.

Інші витрати, пов’язані з будь-якою традиційною кабельною системою - це кошти здійснення переміщень, змін або доповнень після того, як початковий процес встановлення системи завершений.

Проблема, описана вище, є спільною для всіх цих “неструктурованих” кабельних систем. Дві головні характеристики кабельних систем цього типу полягають в наступному:

 1. складно або неможливо перейти від однієї комп’ютерної системи до іншої без заміни початкової кабельної системи;

 2. щоб зробити переміщення, зміни або доповнення, кабельна система повинна бути змінена; у цьому сенсі кабельна система не є непорушною системою, оскільки вона постійно змінюється при змінах вимог користувачів, звідси термін “неструктурована”.
^

3.1.2.2. Структуровані кабельні системи.


Для уникнення вказаних вище проблем запропоновано встановлювати структуровані кабельні системи. Структурована кабельна система складається з гнучкої кабельної інфраструктури, яка може підтримувати складні комп’ютерні і телефонні системи незалежно від їх виготовника. В структурованій кабельній системі кожна робоча станція під’єднана кабелем до центральної точки із використанням зіркової топології, удогідненої системи взаємних з’єднань і адміністрування. Цей підхід дозволяє комунікацію фактично довільному пристрою, будь-кому і в будь-який час. Добре спроектований план кабелювання повинен включати різні незалежні кабельні рішення для різних типів середовищ, інстальованих на кожній робочій станції для підтримки вимог характеристик різноманітних систем.

Структурована кабельна система, раз встановлена, рідко коли потребує внесення змін. З трьох топологій - зірки, кільця і шини, зірка найбільш гнучка, оскільки всі кабелі проведені безпосередньо від центру. Якщо в будинку всі можливі розміщення користувачів забезпечені окабелюванням в зірковій топології, то будь-які майбутні переміщення, зміни і доповнення здійснюються просто і швидко шляхом перемикання з’єднувальних шнурів у центральному кабельному приміщенні. Також звичайною заміною відповідних кабелів та пристроїв у шафі з обладнанням і біля мережевої розетки в робочому просторі можна пристосувати структуровану кабельну систему до змін в системі та інтерфейсах.
^

3.1.2.3.Окремі факти.


Проблеми з кабельною системою. До 70% від усіх простоювань мережі викликані проблемами, пов’язаними з недостатньою якістю кабельної системи. Цей факт вказує на критичність вибору правильно структурованої кабельної системи; її ефективність безпосередньо відображається в економії часу і коштів.

Кошти простоювання. У середньому кабельні системи простоюють 23.6 разів на рік, а тривалість кожного простоювання у середньому становить 4.9 години. Кошти простоювання становлять від $1000 до $50000 за годину (в США); це вказує на можливості для значної економії коштів при зменшенні часу простоювання.

До 40% працівників кожного року змінюють робочі місця всередині будинку. Переміщення та зміни при використанні неструктурованої кабельної системи можуть приводити до поважних руйнувань. Структурована кабельна система надає можливості для спрощення необхідних перекомутувань і дозволяє швидко вирішити поставлене завдання, ніж це можливе при встановленні нових кабелів.

Виграш в коштах при використанні структурованих кабельних систем. Неструктурована кабельна система систематично поглинає кошти, бо потребує проведення систематичних модифікацій. Структурована кабельна система може вимагати значно менших модифікацій і через це утримує кошти під контролем. Початкова вартість структурованої системи може бути дещо вищою, однак вона більш економна протягом терміну експлуатації.

Структурована кабедьна система - це тільки 5% від усіх мережевих капіталовкладень. Структурована кабельна система є однією з найменших складових у загальній вартості мережі (біля 5%). Враховуючи, що біля 70% всіх проблем можна вирішити 5% інвестицій, якнайкраще виконання структурованої кабельної системи безумовно виправдане. Структурована кабельна система у середньому має значно триваліший життєвий цикл від усіх інших компонентів мережі, тому вибір її властивостей є одним із ключових аспектів проектування мережі.
^

3.1.3. Термінологія та понятійний апарат структурованих кабельних систем локальних мереж.


Адміністрування (Administration) - Процес документування початкового стану кабельної системи і управління кабельною системою після початкового встановлення. Включає дві основні компоненти: стандартну систему позначок (labeling system) і систему записів (record system).

^ Головна будинкова розподільча система (Building Main Distribution Frame - MDF) - Інтерфейс між публічною мережею і/або магістраллю всередині будинку і внутрішньосистемною магістраллю.

^ Головна телекомунікаційна шина заземлення (Telecommunications Main Grounding Bar - TMGB) - Первинна шина заземлення для усіх телекомунікацій в будинку або структурі.

Головне кросове з’єднання (Main Cross Connect) - Звичайно обладнання, яке застосовується для взаємосполучення міжбудинкової та внутрішньобудинкової кабельних систем. Головне кросове з’єднання звичайно відноситься до засобів вводу в будинок.

^ Горизонтальна розподільча система (Horizontal Distribution System - HDS) - Окабелювання, яке з’єднує проміжну розподільчу систему в телекомунікаційній комірці з телекомунікаційними розетками. Горизонтальна розподільче окабелювання прокладається спільно через простір (space), який забезпечує drop-tile ceiling або спрамовується через трубопроводи у перекриттях або стінах.

^ Засоби вводу (Entrance Facility - EF) - Засоби, за допомогою яких зовнішні кабелі входять у будинок через водощільні муфти і закінчуються в блоку, що забезпечує електронний захист від пошкоджень електричними завадами, такими як блискавка.

^ З’єднувальний кабель (Patch cable) - З’єднувальні кабелі застосовуються для здійснення фізичного з’єднання між обладнанням користувача і мережевим або телекомунікаційним обладнанням. В телекомунікаційній комірці з’днувальні кабелі використовуються для сприяння швидкому та легкому переміщенню, змінам або доповненням у мережі. Біля настінного комп’ютера він здійснює сполучення обладнання користувача (мережевої карти) з мережею. Сумнівнно, чи з’єднувальні кабелі можуть розглядатися як частина структурованої кабельної системи. За означенням це не так, бо його використання змінюється при змінах потреб користувача.

^ З’єднувальне устаткування (Connecting Hardware) - З’єднувальне устаткування застосовується для terminatе горизонтального окабелювання у кабельній шафі або в розетці робочої станції. З’єднувальні панелі, які застосовуються в кабельній шафі, і настінні панелі біля настільних комп’ютерів відносяться до цього типу устаткування. Стандарт EIA/TIA 568A визначає з’єднувач RJ-45, який використовується в виробах цього типу. З’єднувальні панелі забезпечують багато з’єднувачів RJ-45, часто об’єднаних по дванадцять, і спроектовані для монтажу в стандартну шафу з 19-дюймовими монтажними стійками. Настінні панелі наявні в багатьох варіантах, від поодиноких настінних телекомунікаційних розеток до багаторозеткових панелей, пристосованих до використання різних передавальних середовищ. З’єднувальне устаткування також може бути пристосоване до використання інших типів з’єднувачів, таких як RJ-11, BNC і оптоволоконних з’єднувачів для різних телекомунікаційних потреб.

^ Зірка (Star) - Мережева топологія, в якій телекомунікаційна розетка з’єднана тільки з розподільчою системою сполученням точка-точка, і з’єнання між розподільчими системами є сполученнями точка-точка.

^ З’єднувальний шнур (Patch Cord) - Відрізок провідного або оптоволоконного кабеля із з’єднувачами на обидвох кінцях. З’єднувальний шнур застосовується для сполучення телекомунікаційних кіл на кросі.

^ Канал (Pathway) - Канал для поміщення телекомунікаційних кабелів, які з’єднують телекомунікаційні приміщення (spaces).

Категорія (Category) Стандарт EIA/TIA 568A визначає певні performance та швидкісні характеристики для структурованих кабельних систем. Ці специфікації дотримуються системи “Категорій”, при чому кожна Категорія визначає окремий рівень performance. Стандарт EIA/TIA 568A охоплює Категорії 3,4,5.

^ Мережевий інтерфейс (Network Interface - NI) - Становить точку розділу між зовнішніми мережами і головною розподільчою системою кампусу чи комплексу або будинковою головною розподільчою системою. Включає тестування носія, шлейфа і здатості роз’єднання.

^ Міжбудинкова магістраль (Interbuilding Backbone) - Передавальні засоби, які з’єднують головну розподільчу систему кампусу або комплексу будинків з головними будинковими розподільчими системами в кожному будинку комплексу. Може включати міські території з іншими правилами прокладання кабелів.

^ Міжсистемна магістраль (Interframe Backbone - IFB) - Передавальні засоби, які починаються від головної будинкової розподільчої системи і розподіляються горизонтально і вертикально до кожної проміжної розподільчої ситеми в будинку.

^ Неекранована скручена пара (Unshielded Twisted Paar - UTP) - Кабель, який містить два ізольовані провідники, скручені один навколо одного для зменшення індукційного впливу провідників.однієї пари на інші. Кабелі UTP приходять у котушках з різною кількістю пар провідників, від двох пар (чотири провідники) до багатьох тисяч пар. Кабелі UTP використовуються для телефонних мереж всередині будинків, оскільки вони недорогі та відносно прості у встановленні.

^ Приміщення для обладнання (Equipment Room) - Приміщення всередині будинку, в якому розміщені основні компоненти великої телкомунікаційної системи (комутатори даних, комунікаційні процесори тощо). Приміщення для обладнання відрізняються від телекомунікаційних комірок більшими розмірами і кількістю обладнання, яке в них розташоване.

^ Проміжна розподільча система (Intermediate Distribution Frame) - Кросове з’єднання між міжсистемною магістраллю (IFB) та горизонтальною розподільчою системою (HDS). IFB може також бути точкою під’єднання для локального мережевого обладнання поверху. IFD звичайно розташована в телекомунікаційній комірці.

^ Проміжне кросове з’єднання (Intermediate Cross Connect) - Типове обладнання, яке застосовується для сполучення магістральної та горизонтальної кабельної систем. Проміжне кросове з’єднання звичайно розміщене в телекомунікаційній комірці.

^ Сполучення в робочому просторі (Work Area Connection) - Інтерфейс між розеткою і обладнанням користувача. Включає адаптер середовища, наприклад, симетризатор (balun).

^ Телекомунікаційна інфраструктура (Telecommunications Infrastructure) - Компоненти (телекомунікаційні приміщення, кабельні pathways, заземлення, окабелювання, пристрої для кінцевого під’єднання (termination hardware) , які разом забезпечують основну підтримку для розподілу всієї телекомунікаційної інформації.

^ Телекомунікаційна комірка (Telecommunication Closet) - Приміщення в будинку, спроектоване для забезпечення безпечного, придатного оточення для встановлення кабелів, телекомунікаційного обладнання, кінцівок і систем адміністрування. Телекомунікаційні комірки є пунктами, де перетинаютьмя магістраль і засоби горизонтального розподілення. Це приміщення для обслуговування поверхів, завданням яких є викінчити (terminate) і сполучити магістральну кабельну систему , горизонтальну кабельну систему і будинкову електронвку, яка допомагає розподіленню інформації по цьому поверсі.

^ Телекомунікаційна розетка (Telecommunications Outlet - TO) - Інтерфейс між горизонтальною розподільчою системою і під’єднанням в робочому просторі до обладнання користувача (телефону і/або термінального пристрою).

^ Телекомунікаційна шина заземлення (Telecommunications Grounding Bar - TGB) - Допоміжна шина заземлення для телекомунікацій в сателітних телекомунікаційних комірках, сполучена з головною телекомунікаційною шиною заземлення.
^

3.1.4.Анотований перелік стандартів кабельних систем локальних мереж.

3.1.4.1.Призначення стандартів окабелювання:


 • забезпечення структури кабельної системи, незалежної від застосувань;

 • наявність попереднього окабелювання будинку, коли вимоги застосувань ще невідомі;

 • встановлення мінімальних вимог до виконання і стандартних інтерфейсів для підтримки поточних і майбутніх продуктів.
^

3.1.4.2.Стандарти, на які найчастіше посилаються:


 • ANSI/EIA/TIA 568 A: Commercial building telecommunication standard (США);

 • IS 11801: Generic cabling for customers premise cabling (міжнародний).

Крім того, наявний ряд промислових стандартів, які доповнюють вказані вище стандарти і подають правила проектування та встановлення кабельних систем:

 • ANSI/TIA/EIA 569: Commercial building standard for telecommunication pathways and spaces;

 • ANSI/TIA/EIA 606: Administration standard for the telecommunication infrastructure of commercial buildings.

 • ANSI/TIA/EIA 607: Commercial building grounding and bonding requirements for telecommunication;

 • BICSI (Building Industry Consulting Service International).
^

3.1.4.3.Анотований перелік стандартів.


EIA/TIA-568A: Телекомунікаційний стандарт для будівель комерційного призначення (Commercial Building Telecommunications Standard).

Цей стандарт заміняє ANSI/EIA/TIA-568 від липня 1991 р. Стандарт включає або удосконалює технічні вимоги EIA/TIA TSB 36, TIA/EIA TSB 40 і TIA/EIA TSB 40A щодо додаткових специфікацій для UTP категрій 3, 4, 5 і сумісного з ними з’єднувального обладнання. Кабелі та з’єднувальне обладнання для категорій 1 і 2 не є частиною цього стандарту і тому не покриваються ним. Цей стандарт включає і вдосконалює технічний вміст чернетки TSB 53, який покриває додаткові специфікації для кабелів STP-A з характеристичним опором 150 Ом і для відповідних з’єднувачів. Цей документ має першість перед технічним змістом TSB 36, TSB 40, TSB 40A і TSB 53. Включена нова специфікація для 62.5/125 мкм оптичного волокна і одномодових оптичних кабелів, з’єднувачів і кабельної практики. TSB 36, 40. 40A і 53 всі замінені цим документом, оскільки він містить додаткові специфікації і методи тестування, важливі для користувачів, виготовлювачів і тестування.

^ EIA/TIA-568: Телекомунікаційний стандарт для будівель комерційного призначення (Commercial Building Telecommunications Standard).

Стандарт визначає мінімальні вимоги щодо телекомунікаційного монтажу всередині будинків включно з телекомнікаційними входами і між будинками в околі (campus enviroment). Він визначає систему монтажу з рекомендованою топологією і рекомендованими відстанями. Він окреслює середовища за параметрами, які визначають властивості та особливості з’єднувачів та призначення їх контактів для забезпечення здатності до взаємних з’єднань. Стандарт змінений на EIA/TIA-568A.

EIA/TIA TSB-36:Бюлетень технічних систем: Додаткові специфікації кабелів для кабелів типу неекрановиної скрученої пари (Technical System Bulletin Additional Cable Specification for Unshielded Twisted Pair Cables)

Мета цього бюлетеня - передбачення вимог до передавальних характеристик кабелів типу неекранованої скрученої пари з високими характеристиками. Ці кабелі досі не специфіковані в стандарті ANSI/EIA/TIA-568_1991. Бюлетень приєднаний до EIA/TIA-568A.

TIA/EIA TSB40-A: Додаткові специфікації передачі для з’єднувального обладнання кабелів типу неекранованої скрученої пари (Additional Transmission Specifications for Unshielded Twisted Pair Connecting Hardware).

Мета цього документу - визначення вимог до характеристик передачі для обладнання до з’єднування UTP, яке сумісне з трьома категоріями кабелів UTP, визначеними стандартом EIA/TIA TSB-36, і окреслення додаткових вимог до кросових з’єднувачів і до кабелів, які застосовуються як з’єднувальні шнури. Цей стандарт містить мінімальну систему папаметрів передачі і пов’язаних з ними обмежень, необхідних для того, щоб властивості встановлених з’єднувачів мали мінімальний вплив на зарактеристики кабелів. Ці вимоги застосовують тільки до індивідуальних UTP-з’єднувачів і не обмежують: телекомунікаційні входи, з’днувальні панелі, транзитні з’єднувачі і блоки перехресних з’єднань. Цей бюлетень включений до EIA/TIA-568A.

^ EIA/TIA TSB-53-1992: Додаткові специфікації для STP з’єднувального обладнання (Additional Specifications for STP Connection Hardware).

Мета цього бюлетеня - передбачення вимог до передавальних характеристик кабелів типу екранована скручена пара. Бюлетень приєднаний до EIA/TIA-568A.

EIA/TIA-569: Стандарт для телекомунікаційних магістралей і приміщень у будівлях комерційного призначення (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

Мета цього стандарту - стандартизація особливостей проектування і конструкторської практики всередині та між (перш за все, комерційними) будівлями, які містять телекомунікаційні середовища і обладнання. Стандарти поширюються на приміщення або площі та магістралі, в яких або через які встановлюється телекомунікаційне обладнання. Сфера цього стандарту обмежена телекомунікаційним аспектом проектування і конструювання комерційних будівель, оточення телекомунікаційних підстав (міркувань) всередині або між будівлями. Телекомунікаційними аспектами є в загальному магістралі, в яких розміщають телекомунікаційні середовища, та приміщення і плоші, пов’язані з будівлею, в яких закінчуються кабелі і встановлене телекомунікаційне обладнання.

^ EIA/TIA-570: Стандарт телекомунікаційного монтажу в житлових та легких комерційних спорудах (Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard).

Цей стандарт стосується до провідного монтажу в житлових і легких комерційних спорудах. Встановлені цілі стандарту передбачають мінімальні вимоги для під’єднання до 4 вимінних ліній доступу до різних типів обладнання, передбаченого клієнтом. За стосовується до будинкових терекомунікаційних монтажних систем, встановлюваних в в індивідуальних будинках з жителями (окрема родина а бо багато пілнаймачів) і до легких комерційних кінцевих користувачів.

TIA/EIA-606: Стандарт адміністрування телекомунікаційною інфраструктурою в будинках комерційного призначення (The Administration Standard for the Communications Infrastructure of Commercial Buildings).

Стандарт визначає вимоги до адміністрування телекомунікаційною інфраструктурою в нових, існуючих або ремонтованих (перш за все, комерційних) будівлях та їх оточенні. Інфраструктура може бути задумана як набір компонентів (телекомунікаційні площі, кабельні магістралі, заземлення, обладнання для монтажу і під’єднання), який забезпечує основну підтримку для розподілу всієї інформації в будинку і його оточенні. Адміністрування телекомунікаційною інфраструктурою включає документацію (мітки, записи, рисунки, порядок робіт) для кабелів, під’єднувального обладнання, пристроїв для з’єднування і кросування, трубопроводів, інших кабельних магістралей, телекомунікаційних шаф, інших телекомунікаційних приміщень. Мета і наміри цього стандарту - забезпечити одинакову схему адміністрування, незалежну від застосувань, які можуть змінюватися протягом часу існування будинку. Цей стандарт втановлює провідні лінії для власників, кінцевих користувачів, виготовлювачів, консультантів, контракторів, проектантів, інсталяторів і можливостей адміністраторів включно з адмініструванням телекомунікаційної інфраструктури і стосовної адміністративної системи.

TIA/EIA-607: Вимоги до заземлення і під’єднання до нього для телекомунікацій в будівлях комерційного призначення (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

Цей стандарт визначає вимоги до структури уніфікованого заземлення та під’єднання до нього в телекомунікаційних системах, яких необхідно дотримуватися в будівлях комерційного призначення, якщо в них передбачене встановлення телекомунікаційного обладнання. Стандарт визначає планування, проектування і встановлення систем заземлення всередині будівель як без попередніх відомостей, так і при наявності відомостей про телекомунікаційні системи, які можуть бути встановлені в таких будівлях. Структура заземлення та під’єднання до нього підтримує можливості для встановлення різноманітного телекомунікаційного обладнання різних виробників, а також практичні потреби у заземленні різноманітних систем, які можуть бути встановлені за вимогами користувача. Стандарт визначає вимоги до:

 • основних рекомендацій для телекомунікаційних систем всередині приміщення для засобів вводу кабельної системи в будинок, телекомунікаційних комірок, приміщень для телекомунікаційного обладнання;

 • під’єднань до заземлення і сполучення комунікаційних магістралей, маркування кабелів, провідників і обладнання в приміщення вводу в будинок, телекомунікаційних комірках та приміщеннях для обладнання.

TIA TSB-67: Специфікація характеристик передачі для польового тестування кабельних систем типу неекранованої скрученої пари (Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling System).

Цей бюлетень визначає електричні характеристики вимірювальних приладів - тестерів кабельного устаткування, методи тестування та мінімальні вимоги до передавальних характеристик кабелів UTP. Завданням цього бюлетеня є також визначення вимог до передавальних характеристик для сполучень, здійснених кабелями UTP для трьох категорій цих кабелів та з’єднувального устаткування, визначених стандартом EIA/TIA-568A. Описані методи тестування сполучень та інтерпретації результатів тестування для перевірки встановленого окабелювання. Описані лабораторні процедури для проведення тестування і вимірювання передавальних характеристик, щоб надати можливості для порівняння результатів, отриманих при тестуванні в реальних умовах та при використанні лабораторного обладнання. Бюлетень визначає канали і базові сполучення, рівні точності та тести, необхідні для атестації встановлених кабельних систем.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

3. структуровані кабельні системи локальних мереж icon6. об'єднання локальних мереж. Міжмережева взаємодія
Щоб допомогти розширенню системи Ethernet, виготівники мережевого обладнання впровадили пристрої, які забезпечують багато портів...
3. структуровані кабельні системи локальних мереж icon4. основні технології локальних мереж мережі типу Ethernet
Стандарт ieee подає “Ethernet-подібну” систему, яка базована на оригінальній dix ethernet-технології. Щоб бути абсолютно точним,...
3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconПлан Особливості комплексних систем життєзабезпечення. Сервісна система...
Троль своїх мереж І устаткування. Взаємодія систем передбачає обмін інформацією, який відбувається, принаймні, на рівні релейних...
3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconПротоко л про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних...
Протоко лпро результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)
3. структуровані кабельні системи локальних мереж icon«Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж»

3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconПостанов а про знищення інформації, одержаної шляхом зняття інформації...
Постанов апро знищення інформації, одержаної шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconЗатверджую
Для студентів спеціальності 05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж»
3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconBasic- мова для початківців
Передісторія сучасних комп’ютерних мереж: телеобробка І мережі з комутацією каналів
3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconТренінговий модуль "Форми та механізми активізації громади"
Кожному учаснику розробити та отримати фінансування для впровадження власних соціальних проектів спрямованних на вирішення локальних...
3. структуровані кабельні системи локальних мереж iconМетоди дослідження особливостей нервової системи
Мета: актуалізувати знання щодо сучасних підходів до психологічної характеристики особливостей нервової системи, розглянути нс як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка