Лабораторна робота №5 Виробничі функції
НазваЛабораторна робота №5 Виробничі функції
Дата конвертації09.07.2013
Розмір37.2 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
Лабораторна робота № 5

Виробничі функції
На промисловому підприємстві «Юг-Маш» на виробництво продукції Y (млн. грн.) витрачається два види ресурсів: основні виробничі фонди (ОВФ) Х1 (млн. грн.) та трудові ресурси Х2 (млн. люд.-год.).

Дані про випуск продукції, витратах праці та ОВФ за 10 років наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Дані про витрати ОВФ та праці на підприємстві «Юг-Маш»

По-

казник

Роки

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Y

11

13

18

14

16

11

15

13

17

17

X1

3

3

5

3

7

4

6

4

5

8

X2

2

3

8

9

10

12

12

13

17

17


Для формування індивідуальної статистичної сукупності даних кожне значення x1 і x2 помножити на 0,1α, а до кожного значення y додати α.

Необхідно:

  1. Побудувати лінійну модель: .

  2. Побудувати нелінійну модель: .

  3. Модель Кобба-Дугласа виробництва продукції.

  4. Розрахувати теоретичні значення кожної функції та внести отримані значення в таблицю. Порівняти отримані результати.

  5. Для лінійної моделі розрахувати величину середньої продуктивності праці, граничне значення продуктивності праці, величини середньої й граничної фондовіддачі, частинні та повний коефіцієнти еластичності, коефіцієнт кореляції.

  6. При заданому рівні значущості 0,05 перевірити на адекватність отриманих моделей за допомогою критерію Фішера.

Задачу розв’язати використовуючи пакет EXCEL.

Примітка.

Для знаходження невідомих параметрів двофакторної виробничої функції система нормальних рівнянь має вигляд:

  • лінійна фор­ма


– нелінійна фор­ма
  • модель Кобба-Дугласа після виконання операції логарифмування та введення нових змінних приводиться до лінійної залежності: ;Якщо виробнича функція, то гранична фондовіддача дорівнює , а гранична продуктивність праці – .

Величина– середня продуктивність i-го ресурсу.

Частинні коефіцієнти еластичності .

Повний коефіцієнт еластичності
Коефіцієнт кореляції

Коефіцієнт Фішера обчислюється за формулою:
,

де n – число спостережень,

m – кількість факторів моделі.

Отримане розрахункове значення порівнюється із критичним (табличним), яке знайдене за таблицями F-розподілу Фішера при заданому рівні значущості та числі ступенів вільності.

Схожі:

Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconПравила виконання лабораторних робіт Лабораторна робота №1 ”
Лабораторна робота №2 “Визначення якості та свіжості м’яса”
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconЛабораторна робота №2
Набуття практичних навичок роботи з сапр max+plus II. Робота з редактором часових діаграм. Симуляція роботи цифрового пристрою''
Лабораторна робота №5 Виробничі функції icon7 теоретиком
Управління інформаційною діяльністю організації; виробничі функції, типові завдання діяльності
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconЛабораторна робота №13 Робота з бінарними деревами
Завдання. Представити арифметичний вираз у вигляді бінарного дерева. Забезпечити роботу (додати вершину, вилучити вершину, обчислити...
Лабораторна робота №5 Виробничі функції icon1 Лабораторна робота №1. Попередні розрахунки до проекту планування сільського на- селеного
Вступ
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconКиївський національний університет
Лабораторна робота №2 “Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства” 15
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconЛабораторна робота №4
Мета роботи. Ознайомлення з одним із методів дослідження гравітаційного поля Землі
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconЛабораторна робота №2
Дослід Залежнiсть швидкостi хімічної реакції вiд концентрації реагуючих речовин
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconЛабораторна робота №5
Мета роботи: експериментально І аналітично перевірити теорему про активний двополюсник
Лабораторна робота №5 Виробничі функції iconЛабораторна робота №8 упорядкування рядків. Робота з рядками мета роботи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка