Що таке аскуе?
Скачати 196.43 Kb.
НазваЩо таке аскуе?
Дата конвертації08.07.2013
Розмір196.43 Kb.
ТипВопрос
mir.zavantag.com > География > Вопрос
Тестові завданняЩо таке АСКУЕ?
а)

автоматизована система керування та управління електроспоживанням;
б)

автоматизована система контролю та управління енергоспоживанням;
в)

автоматизована система контролю та управління електроспоживанням;
г)

автоматизована система керування та управління енергоспоживанням.


^ АСКУЕ призначені для вирішкння таких завдань (Множинна відповідь):
а)

організації автоматичного обліку електроенергії;
б)

контроль виключно електроспоживання;
в)

автоматизованого керування процесом енергоспоживання;
г)

тільки для організації автоматичного обліку електроенергії.


^ Скільки рівнів можна виділити у структурі АСКУЕ?
а)

6;
б)

3;
в)

4;
г)

5.


^ Що знаходиться на першому рівні АСКУЕ?
а)

первинні вимірювальні прилади;
б)

пристрої збору та підготовки даних;
в)

персональний комп'ютер;
г)

сервер центру збору та обробки даних.


^ Що знаходиться на другому рівні АСКУЕ?
а)

персональний комп'ютер;
б)

сервер центру збору та обробки даних;
в)

пристрої збору та підготовки даних;
г)

первинні вимірювальні прилади.


^ Що знаходиться на третьому рівні АСКУЕ?
а)

пристрої збору та підготовки даних;
б)

персональний комп'ютер;
в)

первинні вимірювальні прилади;
г)

сервер центру збору та обробки даних.


^ Що знаходиться на четвертому рівні АСКУЕ?
а)

первинні вимірювальні прилади;
б)

сервер центру збору та обробки даних;
в)

персональний комп'ютер;
г)

пристрої збору та підготовки даних.


^ Чим пов’язані між собою рівні АСКУЕ?
а)

каналами зв’язку;
б)

вимірювальними каналами;в)

вимірювальними лініями;

г)

лініями зв’язку.^ Яким видом зв’язку пов’язані між собою 1-й і 2-й рівні АСКУЕ?

а)

пряме зєднання по стандартних інтерфейсах;

б)

пряме зєднання лініями звязку;

в)

зворотнє зєднання по стандартних інтерфейсах;

г)

зворотнє зєднання лініями зв’язку.^ Центри збору даних 3-го і 4-го рівнів можуть бути з'єднані:

а)

тільки комутованими каналами зв'язку;

б)

тільки по локальній мережі;

в)

вимірювальними лініями;

г)

комутованими каналами зв'язку або по локальній мережі.^ За призначенням АСКУЕ підприємства підрозділяють на(Множинна відповідь):

а)

комерційні;

б)

централізовані;

в)

децентралізовані;

г)

технічні.^ Що називають комерційним обліком?

а)

облік поставки / споживання енергії підприємством для грошового розрахунку за неї;

б)

облік для контролю процесу постачання / споживання енергії усередині підприємства по його підрозділам і об'єктах;

в)

облік споживання енергії підприємством для грошового розрахунку за неї;

г)

облік для контролю процесу постачання енергії усередині підприємства по його підрозділам і об'єктах.^ Як ще називають комерційний облік?

а)

контрольний;

б)

вимірювальний;

в)

розрахунковий ;

г)

визначний.^ Що називають технічним обліком?

а)

облік споживання енергії підприємством для грошового розрахунку за неї;

б)

облік поставки / споживання енергії підприємством для грошового розрахунку за неї;

в)

облік для контролю процесу постачання / споживання енергії усередині підприємства по його підрозділам і об'єктах;

г)

облік для контролю процесу постачання енергії усередині підприємства по його підрозділам і об'єктах.^ Як ще називають технічний облік?

а)

вимірювальний;
б)

контрольний;

б)

визначний;

г)

розрахунковий.^ Технічний облік утворює інформаційну базу для виконання функцій:

а)

поточного управління;

б)

нормування та аналізу електроспоживання;

в)

планування;

г)

усі відповіді правильні.^ Що дозволяє введення технічного обліку електроенергії на промислових підприємствах?

а)

визначити нераціональне використання електроенергії на окремих технологічних ділянках;

б)

вводити економічні фактори, що стимулюють економію електроенергії;

в)

економити енергоресурси та знизити споживання електроенергії на випуск готової продукції;

г)

усі відповіді правильні.^ Чим відрізняється завдання технічного обліку?

а)

більшою розмірністю;

б)

меншою складністю;

в)

більшою розмірністю і складністю;

г)

меншою розмірністю.^ Чим здійснюється технічний облік на рівні ТП і РП?

а)

лічильниками електричної енергії;

б)

лічильниками реактивної енаргії;

в)

лічильниками активної енергії;

г)

ватметрами.^ Лічильники електричної енергії для технічного обліку:

а)

не можуть фіксувати електроенергію, безпосередньо витрачену тим або іншим цехом;

б)

не впливають на технічний облік;

в)

можуть фіксувати електроенергію, безпосередньо витрачену тим або іншим цехом;

г)

можуть фіксувати електроенергію, безпосередньо витрачену всіма цехами.^ Чому лічильники електричної енергії не можуть фіксувати електроенергію, безпосередньо витрачену тим або іншим цехом?

а)

тому що кожен цех отримує харчування від декількох ТП;

б)

тому що кожен цех отримує харчування від декількох ТП (або РП), кожна з яких, у свою чергу, живить кілька цехів;

в)

тому що кожен цех отримує харчування від однієї ТП;

г)

тому що кожен цех отримує харчування від декількох ТП, кожна з яких, у свою чергу, живить лише один цех.^ Що потрібно для здійснення поділу обліку електроенергії по цехах і технологічних установках?

а)

необхідна лише додаткова установка лічильників;

б)

лише здійснення перемикань і впорядкування підстанцій;

в)

впорядкування підстанцій;

г)

додаткова установка лічильників, здійснення перемикань і впорядкування підстанцій.^ Чи поєднують функції технічного та розрахункового обліку в рамках однієї системи?

а)

поєднуються;

б)

не поєднуються;
в)

поєднуються лише в окремих випадках;

г)

не поєднуються ніколи.^ Як можуть бути реалізовані АСКУЕ комерційного і технічного обліку?

а)

як окремі системи;

б)

як єдина система, зв’язана певними параметрами;

в)

як окремі системи або як єдина система;

г)

як єдина система.^ Яку специфіку мають комерційний і технічний облік?

а)

однакову:

б)

різну;

в)

однакову на першому рівні;

г)

однакову третьому рівні.^ Що характерно для комерційного обліку(Множинна відповідь)?

а)

має усталену схему енергопостачання;

б)

динаміка і постійний розвиток;

в)

наявність невеликої кількості точок обліку;

г)

відображає мінливі вимоги виробництва.^ Що не характеризує комерційний облік?

а)

консервативність;

б)

має усталену схему енергопостачання;

в)

засоби обліку нижнього і середнього рівня АСКУЕ повинні вибиратися з державного реєстру вимірювальних засобів;

г)

велика кількість точок обліку з різними завданнями контролю енергоресурсів.^ Що характерно для технічного обліку(Множинна відповідь)?

а)

динаміка і постійний розвиток;

б)

велика кількість точок обліку з різними завданнями контролю енергоресурсів;

в)

відображає мінливі вимоги виробництва;

г)

засоби обліку нижнього і середнього рівня АСКУЕ повинні вибиратися з державного реєстру вимірювальних засобів.^ Що не є характерним для технічного обліку(Множинна відповідь)?

а)

консервативність;

б)

має усталену схему енергопостачання;

в)

динаміка і постійний розвиток;

г)

відображає мінливі вимоги виробництва.^ Що обмежує можливості внесення в системи комерційного обліку будь-яких оперативних змін з боку персоналу підприємства?

а)

динаміка і постійний розвиток;

б)

вони пломбуються;

б)

консервативність;

г)

нема правильної відповіді.^ Чи допускає технічний контроль використання приладів, не занесених до Державного реєстру вимірювальних засобів?

а)

не допускає;

б)

лише пломбовані;

в)

допускає;

г)

нема правильної відповіді.^ Скільки можна виділити цілей енергообліку, що досягаються за допомогою контролю і обліку поставки / споживання енергоресурсів?

а)

2;

б)

5;

в)

3;

г)

7.^ Які цілі енергообліку можна виділити(Множинна відповідь)?

а)

забезпечення розрахунків за енергоресурси відповідно до реальних обсягів їх поставки / споживання;

б)

мінімізація лише невиробничих витрат на енергоресурси;

в)

мінімізація виробничих і невиробничих витрат на енергоресурси;

г)

забезпечення розрахунків за енергоресурси відповідно до оптимальних обсягів їх поставки / споживання.^ Які завдання систем контролю й обліку?

а)

діагностика повноти даних;

б)

фіксація відхилень контрольованих параметрів;

в)

сигналізація;

г)

всі відповіді правильні.^ Які завдання не належать до систем контролю й обліку?

а)

сигналізація;

б)

діагностика повноти даних;

в)

ручне управління;

г)

прогнозування.^ Діагностика повноти даних застосовується з метою:

а)

забезпечення розрахунків за енергоресурси відповідно до реальних обсягів їх поставки/споживання за рахунок підвищення достовірності


даних;
б)

забезпечення розрахунків за енергоресурси відповідно до реальних обсягів їх поставки / споживання і мінімізації невиробничих витрат на енергоресурси;
в)

мінімізації витрат на енергоресурси і відновлення виробничих процесів після їх порушення через вихід контрольованих параметрів енергоресурсів за допустимі межі;
г)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок планування енергоспоживання.


^ Фіксація відхилень контрольованих параметрів застосовується з метою:
а)

мінімізації витрат на енергоресурси і відновлення виробничих процесів після їх порушення через вихід контрольованих параметрів енергоресурсів за допустимі межі;
б)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок планування енергоспоживання;
в)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок прийняття оперативних рішень;
г)

з метою мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок економії ручної праці і забезпечення якості управління.


^ Сигналізація про відхилення контрольованих величин від допустимого діапазону значень застосовується з метою:
а)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок планування енергоспоживання;
б)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок прийняття оперативних рішень;
в)

з метою мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок економії ручної праці і забезпечення якості управління;
г)

нема правильної відповіді.


^ Прогнозування значень величин енергообліку застосовується з метою:
а)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок планування енергоспоживання;
б)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок прийняття оперативних рішень;
в)

з метою мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок економії ручної праці і забезпечення якості управління;
г)

мінімізації невиробничих витрат на енергоресурси.


^ Автоматичне управління застосовується з метою:
а)

мінімізації невиробничих витрат на енергоресурси;
б)

всі відповіді правильні;
в)

мінімізації витрат за рахунок планування енергоспоживання;
г)

мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок економії ручної праці і забезпечення якості управління.

Схожі:

Що таке аскуе? iconЩо таке письмо?
Що таке піктографія? Наведіть приклади піктографічного письма. Де застосовують піктографію в наш час?
Що таке аскуе? iconТема Загальний вступ Перед нами стоїть питання: що таке метафізика?...
Перед нами стоїть питання: що таке метафізика? До якої галузі знань належить цей предмет? Спочатку визначимо, що таке філософія,...
Що таке аскуе? iconТема Загальний вступ Перед нами стоїть питання: що таке метафізика?...
Перед нами стоїть питання: що таке метафізика? До якої галузі знань належить цей предмет? Спочатку визначимо, що таке філософія,...
Що таке аскуе? iconЩо таке правовий статус суб'єкта трудового права?
Що таке організація роботодавців та які їх види? Які права та обов'язки мають організації роботодавців та їх об'єднання?
Що таке аскуе? iconЩо таке методологія?

Що таке аскуе? iconЛекція №10
Таке переміщення рідин І газів здійснюється відповідно насосами, вентиляторами та компресорами
Що таке аскуе? iconЩо таке логіка?
Аристотель (4 ст до н е.), який дослідив поняття, судження, розробив теорію умовиводу І доведення
Що таке аскуе? iconЩо таке світогляд?
Космологізм, розуміння космосу як вічної І нествореної єдності, а богів як природних стихій
Що таке аскуе? iconЩо таке антропогенні зміни?
Які показники характеризують основні елементи раціонального приро­докористування?
Що таке аскуе? iconЩо таке світогляд?
Представники якої давньогрецької філософської школи вважали першооснову всього сущого числа?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка