5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати
Скачати 235.95 Kb.
Назва5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати
Дата конвертації04.07.2013
Розмір235.95 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > География > Документы
5. Інформаційну складову:

 • загроза розкриття інформаційних ресурсів – полягає у тому, що дані, інформація і знання стають відомими тим, кому не слід цього знати. Під загрозою розкриття розумітимемо такий стан, коли отриманий несанкціонований доступ до ресурсів системи, при чому йдеться як про відкриті, такі і ті ресурси, які мають обмежений доступ. Ці ресурси мають передаватися один одному і зберігатися у єдиній інформаційній системі;

 • загроза порушення цілісності інформаційних ресурсів полягає в умисному антропогенному впливі (модифікація, видалення, зниження) даних, які зберігаються в інформаційній системі суб'єкта управління, а також передаються від даної інформаційної системи до інших;

 • загроза збою в роботі самого обладнання може виникнути при блокуванні доступу до одного або декількох ресурсів інформаційної системи. Насправді блокування може бути постійним, так щоб ресурс, що запитується, ніколи не був отриманий, або може викликати затримання в отриманні ресурсу, що запитується, що є достатнім для того, щоб він став некорисним.

Найбільш частими та небезпечними є ненавмисні помилки користувачів, операторів, системних адміністраторів та інших осіб, які обслуговують інформаційні системи. Іноді такі помилки є загрозами (невірно введені дані, помилка в програмі, котра викликає колапс системи), іноді вони створюють ситуації, якими не лише можуть скористатися зловмисники, а які самі по собі становлять безпосередню небезпеку об'єкта. Яскравим прикладом є уведення невірної інформації в комп’ютер швейцарським оператором на землі, внаслідок чого у небі зіткнулося два літаки, в одному з яких летіли діти з Росії. Наслідки були трагічними як для пасажирів літака, так і для оператора, якого через деякий час після катастрофи було навмисно вбито.

У цілому ж, за результатами проведених фахівцями з інформаційної безпеки досліджень, понад 65 % шкоди, яка завдається інформаційним ресурсам, є наслідком ненавмисних помилок. Пожежі та землетруси, тобто загрози природного характеру, трапляються набагато рідше. Саме тому, доцільним є акцентування уваги на більшому впровадженні комп'ютерних систем для забезпечення безпеки.

Наступними, за розміром шкоди, можна виділити крадіжки і підлоги. У більшості випадків, суб’єктами вчинення даних дій були штатні працівники цих організацій, які є добре обізнаними у роботі інформаційної системи, а також заходів безпеки.

У цьому аспекті дуже небезпечними є співробітники, які є незадоволеними або не поділяють цінностей тієї організації, де вони працюють. Одним з яскравих прикладів є дія колишнього генерала СБУ, одного з керівників ГУР України Валерія Кравченка, який 18 лютого 2004 року, маючи на руках матеріали з обмеженим доступом, безпідставно надав до них доступ іншим особам, зокрема журналістам Дойче Веле.

У найбільш загальному плані діями ображених співробітників керує намагання нанести шкоду організації, в якій вони працювали, і яка, на їхню думку, їх образила. Така образа може знайти відображення у вчиненні наступних дій:

 • пошкодження обладнання;

 • вбудовування логічної бомби, яка з часом руйнує програми і дані;

 • введення невірних даних;

 • знищення даних;

 • зміна даних;

 • модифікація даних;

 • надання доступу до даних із обмеженим доступом тощо.

Ображені співробітники обізнані з порядками в організації і здатні нашкодити вельми ефективно. Необхідно слідкувати за тим, щоб при звільненні співробітника його права доступу до інформаційних ресурсів були повністю обмежені, а після його звільнення змінені всі паролі доступу до внутрішньої мережі. Більш того, слід обмежити його спілкування із особами, які мають доступ до важливої інформації.

Окрім антропогенних, слід виділяти загрози природного характеру. Загрози природного характеру характеризуються великим спектром. По-перше, можна виділити порушення інфраструктури: аварії електроживлення, тимчасово відсутній зв'язок, перебої із водопостачанням тощо. Небезпечними також є стихійні лиха, землетруси, урагани, смерчі, бурани, тайфуни тощо. Загальна процентна кількість інформаційних загроз природного характеру за даними американських аналітиків становить приблизно 14 відсотків від загальної кількості.

Безперечно певну частку загроз становлять собою хакери, водночас їхня діяльність більше носить міфічний характер, а самі можливості хакерів є більше їхньою ж продукцією, яка лякає необізнаних. Насправді, щодня сервери органів державного управління підлягають атакам хакерів, водночас їхній загальний коефіцієнт шкоди порівняно зі шкодами іншого характеру вельми маленький.

Серйозною загрозою можуть бути програмні віруси. Водночас дотримання правил користування комп’ютерною технікою, а також наявність у штаті співробітників органу управління відповідного фахівця з даних питань значно полегшить розв'язання зазначених завдань. Отже, розкраданню підлягають:

 • апаратні засоби (блоки, вузли і готові вироби), якими оснащуються комп'ютери і мережі;

 • носії програмного забезпечення та інформації;

 • тверді копії із роздрукованою інформацією.

Розкрадання може бути організовано з:

 • робочих місць користувачів;

 • у момент транспортування;

 • з місць збереження.

Віруси самі по собі також становлять небезпеку і можуть знаходити свій вияв у видаванні повідомлень на екран монітора; затиранні інформації на дисках; переміщенні фалів до інших папок; уповільненні роботи комп'ютера; зборі інформації про роботу організації тощо.

Загрози атаки на їх інформаційні системи може здійснюватися з метою:

 • встановлення доступу до інформації з обмеженим доступом;

 • викрадення ключів, паролів, ідентифікаторів, списку користувачів;

 • ініціалізація контрольованого алгоритму роботи комп'ютерної системи;

 • приведення у непридатність частини або всієї системи органів державного управління1.

Планова діяльність з забезпечення безпеки суб’єкта господарювання викликає вирішення завдання систематизації такої діяльності, що досягається використанням технології, яка дозволяє керувати процесом забезпечення безпеки. Така технологія повинна:

 • бути універсальною по відношенню до більшості підприємств;

 • враховувати всі або більшість індивідуальних особливостей підприємств;

 • надавати наочне представлення про систему безпеки підприємства;

 • дозволяти формалізувати діяльність з забезпечення безпеки підприємств;

 • дозволяти вести та оцінювати діяльність з забезпечення безпеки підприємства відповідно до визначених стандартів;

 • бути простою та доступною для використання.

В якості такої технології можна використовувати складання та використання таблиць забезпечення безпеки підприємства.

В цій таблиці використовується принцип шести рівнів економічної безпеки:

Переваги використання такої таблиці полягають у наступному:

1) являє собою логічно закінчену послідовність визначення заходів із забезпечення безпеки підприємства на основі статутних документів, складу керівництва, організаційної структури, формалізованого опису бізнес-процесів суб’єкта господарювання.

2) дозволяє наглядно представити собі систему забезпечення безпеки підприємства і надає інформацію для її вдосконалення;

3) надає можливості щодо належного розподілу функцій із забезпечення безпеки між підрозділами і посадовими особами підприємства;

4) дозволяє в певній мірі формалізувати діяльність із забезпечення безпеки підприємства.

Визначення кількісної характеристики важливості тих чи інших подій, загроз для суб’єкта господарювання передбачає наступне:

1) виходячи з того, що в 6-рівневій моделі кожний рівень визначає всі наступні (крім 6-го рівня – обліку та звітності), то важливість кожного рівня повинна бути не менш (приймемо рівною), чим сума важливостей всіх рівнів, що полягають нижче. В цьому прикладі, вважаючи важливість п’ятого та шостого рівнів умовно рівними одиниці, маємо:


Рівень безпеки

Номер рівня

Коефіцієнт важливості рівня (КР)

Власники, акціонери

1

16

Вище керівництво суб’єкта господарювання

2

8

Організаційна структура і система керівництва підприємства, кадрової політики, система мотивації персоналу;

3

4

Побудова бізнес-процесів

4

2

Поточна фінансово-господарської діяльності

5

1

Облік, контроль, аналіз фінансово-господарської діяльності.

6

1


2) шляхом експертної оцінки для певних суб’єктів господарювання визначаються коефіцієнти всіх складових безпеки. В якості підґрунтя для таких коефіцієнтів може бути використана розповсюдженість визначених негативних явищ та величина збитків від них.

Також ґрунтуючись на результатах аналізу специфіки діяльності суб’єкта господарювання і даних опитувань можна скласти приблизну таблицю значень коефіцієнтів важливості видів діяльності підприємства.
Наприклад:Коефіцієнт важливості виду діяльності (Кв)

Акціонерні відносини

1

25

Відносини з регулюючими органами

2

20

Відносини із замовниками

3

25

Кадрова дисципліна

4

15


3) використання коефіцієнтів важливості рівня (Кр) та виду діяльності в вищенаведеній таблиці.

Якщо прийняти, що важливість події пропорційна важливості його виду та важливості його рівня, то проїзводна коефіцієнту важливості рівня на коефіцієнт виду безпеки:

Кз – Кр * Кв
надасть стоговий коефіцієнт важливості події Кз (загроз), що надає можливість оцінювати відносну важливість подій та загроз для економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Крім того стає реальним отримати кількісну оцінку ступеню економічної безпеки суб’єкта господарювання з використанням наведеної технології. Наприклад, проводячи опитування співробітників окремих підрозділів за спеціально розробленими методиками, можливо отримати оцінки стану економічної безпеки в тому чи іншому аспекті. Запрошуючи сторонніх фахівців в тієй чи іншій області, проводячи аудит або експертну оцінку тих чи інших подій, загроз з точки зору економічної безпеки підприємства.

Сумуючи отримані оцінки з урахуванням відносної важливості подій, можливо отримати інтегральну оцінку стан економічної безпеки суб’єкта господарювання в цілому.

2.3 Прогнозування економічної безпеки суб’єктів господарювання2
При обґрунтуванні і виборі управлінських рішень, пов’язаних з забезпеченням економічної безпеки суб’єкта господарювання, важливу роль відіграють методи прогнозування, які дозволяють знаходити найбільш ефективні шляхи розвитку суб’єкта господарювання на основі всебічного ретроспективного аналізу і вивчення тенденцій його розвитку з точки зору економічної безпеки.

В загальному разі використання прогнозування в управлінні економічною безпекою суб’єкта господарювання дозволяє:

 • визначити можливі цілі та напрямки розвитку суб’єкта господарювання з точки зору його економічної безпеки;

 • оцінювати соціально-економічні наслідки реалізації кожного з можливих варіантів розвитку суб’єкта господарювання;

 • визначити перелік заходів, що необхідні для забезпечення кожного з можливих варіантів розвитку суб’єкта господарювання;

 • оцінювати обсяг ресурсів, необхідних для здійснення намічених програм розвитку суб’єкта господарювання.

Розробка прогнозів розвитку суб’єкта господарювання здійснюється відповідно до основних методологічних принципів прогнозування.

Принцип системності потребує взаємопов’язаності і підпорядкування прогнозів об’єкту та прогнозного фона під яким розуміється сукупність зовнішніх відносно об’єкта умов, істотних для рішення завдання прогнозу. Стосовно прогнозування розвитку суб’єкта господарювання цей принцип означає облік впливу на рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання як внутрішніх так і зовнішніх загроз економічної безпеки, а також зв’язків між ними.

Принцип динамічності потребує переходу від статистичного аналізу загроз економічної безпеки суб’єкта господарювання до динамічного, що передбачає облік змін загроз і зв’язків між ними у часі.

Принцип безперервності потребує безперервного коректування і уточнення прогнозів, тому як результати прогнозу дійсні протягом обмеженого періоду часу.

Принцип багатоваріантності – імовірнісній характер прогнозу потребує розробки альтернативних варіантів розвитку ситуації економічної безпеки за декількома напрямами з наступним вибором оптимального варіанту.

Принцип комплексності (узгодженості) передбачає використання в діалектичній єдності двох методичних принципів: дослідницького (пошукового) и нормативного (цільового). Принцип передбачає узгодження пошукових та нормативних прогнозів різної природи і різного періоду попередження.

Принцип верифіцируємості потребує визначення імовірності, точності і обґрунтованості прогнозів.

Принцип об’єктивності потребує високого ступеню відповідності спрогнозованого і здійснюваного (реального) стану економічної безпеки суб’єкта господарювання. Ступень об’єктивності прогнозу визначається наступними факторами: якістю і вірогідністю початкової інформації; адекватністю методів прогнозування що використовуються; строками прогнозування. Принцип передбачає вибір і обґрунтування критеріїв якості прогнозу.

Принцип конкретності потребує високого ступеня імовірності початкових даних, які використовуються для отримання прогнозу.

При прогнозуванні економічної безпеки суб’єкта господарювання пропонується використовувати фактографічні статистичні методи. Під фактографічними розуміються методи прогнозування, які базуються на інформаційному матеріалі, який фактично в наявності, про стан економічної безпеки суб’єкта господарювання, на відміну від експертних методів, які ґрунтуються на інформації, отриманої від експертів-фахівців. Під статистичними розуміються методи, які здійснюють обробку початкової інформації за принципом виявлення в неї математичних закономірностей та взаємозв’язків між початковими показниками.

В свою чергу, з сукупності виділених статистичних методів прогнозування пропонується використовувати методи екстраполяції, сутність яких полягає в розповсюдженні закономірностей, властивих економічної безпеці суб’єкта господарювання в передпрогнозний період, на період прогнозування.

Прогнозна екстраполяція – метод прогнозування, оснований на математичній екстраполяції, при якому вибір аппроксіміруючій функції, яка описує прогнозований показник рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання, здійснюється в урахуванням умов та обмежень розвитку суб’єкта господарювання і безпосереднє прогнозування показника рівня економічної безпеки робиться за розрахованими аппроксимируючими функціями3. Очікуване значення прогнозованого показника отримують шляхом підстановки в аппроксимулюючу функцію необхідного значення аргументу, що лежить за межами емпіричних даних, та виконання відповідних розрахункових операцій.

Екстраполяція як метод прогнозування відбиває в основному еволюційний, екстенсивний шлях розвитку суб’єкта господарювання.

Розрізняють два види завдань, що вирішуються методами екстраполяції: завдання динамічного та статистичного аналізу.

Динамічне (тимчасове) завдання полягає в тому, що ретроспективний динамічний ряд показника рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання трансформується на майбутнє по тому ж закону, що склався у минулому. При цьому головним і єдиним фактором зміни є фактор часу, який розглядається як аргумент в моделі прогнозу рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Однак розвиток суб’єкта господарювання і відповідні зміни рівня його економічної безпеки залежать не тільки від того, скільки часу минуло з похідного моменту, але й від того, які загрози, в якому напрямку і з якою інтенсивністю вплинули на зміни цього рівня. Зміни показника рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання у часі виступає як результат дії багатьох загроз економічної безпеки. У цьому зв’язку і виникає статистичне завдання екстраполювання тенденцій, яке розглядає можливість зміни рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання безвідносно до фактору часу. Завдання вирішується в межах побудови моделі залежності рівня економічної безпеки від рівня загроз.

Таким чином, екстраполяційні тимчасові і факторні моделі при коректній їх побудові і використанні дозволяє швидко та з високою імовірністю провести аналіз тенденцій зміни рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання у ретроспективному періоді та проекстраполювати їх на перспективу.

Модель прогнозу рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання розроблена з метою проведення аналізу тенденцій розвитку що склалися в сфері економічної безпеки, а також оцінки змін таких тенденцій у майбутньому. Запропонована модель дозволяє отримати чисельні значення рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання, які характеризують майбутні періоди його розвитку, на основі наявної інформації про рівень економічної безпеки суб’єкта господарювання у попередні періоди. Модель дозволяє виявляти можливі альтернативи розвитку з точки зору його економічної безпеки, а також прогнозувати виникнення нових, раніше не врахованих, ситуацій економічної безпеки, які потребують розробки нових підходів до управління підприємством.

Метод прогнозування, який найбільш часто використовується на практиці є метод виявлення тренда (тобто побудова регресивної моделі). Сутність даного методу полягає в тому, що до графіка наявних ретроспективних значень аналізуємого тимчасового ряду візуально визначають форму моделі, яка описує його поведінку. Якщо отримана модель задовольняє ряду критеріїв, вона признається адекватно описуючою процес або явище що досліджуються і використовуються для прогнозування.

В ряді випадків можливо використання регресивних моделей для отримання імовірних прогнозів. Однак в загальному серйозним недоліком методу виявлення тренда є відсутність строго формалізованої попередньої процедури визначення типу процесу або явища що досліджуються, тобто визначення форми моделі. Висновок про форму моделі робиться тільки на основі візуального аналізу, результати якого часто суб’єктивні і не адекватні справжньому стану речей.

 1. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны.: Монография / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев; ред. А. Д. Святоцкий. — К.: ВД «Ін Юре», 2000. — 400 с.

 2. Бизнес разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ./ Кристофер Боган, Майкл Инглиш; под общей ред. Б.Л.Резниченко. — М.: Вершина, 2006. — 328 с.

 3. Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула. — 2-ге вид., випр. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 560 с.

 4. Боженко Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник. Львів: Світ, 2003. — 328 с.

 5. Букин М. Экономическая контрразведка банка // Банковские Технологии — 2003 — № 06 — Медиа-проект группы компании «Р-Техно» — www.it2b.ru

 6. Версан В. Г. Стандартизация и сертификация в добровольной сфере и деловая активность бизнеса: Сайт Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации // http://www.vniis.ru.

 7. Гапоненко В. Ф., Беспалько А. Л., Власков А. С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. — М.: Издательство «Ось-89», 2007 — 208 с.

 8. Гордійчук І. Корпоративні пирати ХХІ століття, або як впізнати рейдера. — Сайт видання Юр.газета — 29 июня 2006 года — №12 (72) — www.yur-gazeta.com.

 9. Грачев А. В. Интрументы противодействия криминализации общества в системе обеспечения экономической безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России — 2009 — № 4(44) — С. 71-81.

 10. Гусев Михаил Владимирович. Комплексное управление качеством продукции как основа повышения ее конкурентоспособности (На примере предприятий строительной индустрии) : Дис. канд. экон. наук: 08.00.05 : Санкт-Петербург, 2003. — 176 c.

 11. Демин В.А. Служба конкурентной разведки. Задачи и функции. / офіційний сайт КПО «Просвет» — www.prosvet.su

 12. Джон Е., Прескотт, Ставена Х., Меллер. Конкурентная розведка. Уроки из окопов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 335 с.

 13. Добрий Д. Стратегія рейдерства і СОТ — сайт Інтернет-видання rupor.info — www.rupor.info

 14. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный поход — К.: ООО ТИД Диа Софт, 2004. — 992 с.

 15. Доронин А. И. Бизнес-разведка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Ось-89», 2003. — 384 с.

 16. Доронин А. И. Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. — Тула.: Гриф и К., 2000. — 486 с.

 17. Егоров Вадим. Из истории развития промышленного шпионажа // Офіційний сайт інтернет-видання «Зеркало недели» — Режим доступу — www.zn.ua

 18. Економічна безпека: навч. посіб. / О. Є. Користін, О. І. Варантиновський, Л. В. Герасименко та ін.; за ред. О. М. Джужі. — К. : Ллерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. — 368 с.

 19. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]; — К.: Правова єдність, 2009. — 544 с. —– Авт. зазначено на звороті тит. арк.. — Бібліогр.: с. 535–539.

 20. Івченко Олег. Промислове (економічне) шпигунство: конкурентна розвідка й контррозвідка // www.justinian.com.ua —офіційний сайт видавничої організації «Юстініан».

 21. Иванов М. Внутренние угрозы безопасности компании // Бизнес и безопасность. — 2009 — № 4 — С. 6-11.

 22. Из стенограммы «Круглого стола» Комиссии Государственной думи РФ по законодательному обеспечению противодействяи коррупции на тему «Законодательное обеспечение противодействия коррупции как інструмента рейдерского захвата собственности Российской Федерации» от 13.11.2008.

 23. Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта «Актуальные проблемы безопасности социума»). М.: «Оружие и технологии», 2009. — 254 с.

 24. Информационное право: учебник // В. А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮРИСТЪ, 2005. — 512 с.

 25. История зарождения и развития экономического шпионажа // www.shotgun.com.ua — офіційний сайт магазину.

 26. Кабанов А.А., Бончук Г.И. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России — 2008 — № 1 (37) — С. 120-126.

 27. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2005. — 432 с.

 28. Камлик М. І., Погорецький М. А., Шеломенцев В. П. Рейдерство в Україні: сутність та засоби протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) — 2007 — № 17 — Сайт національної бібліотеки україни ім. В. І. Вернадського — www.nbuv.gov.ua

 29. Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А. Б. Качинський; Інститут проблем національної безпеки; Національна академія Служби безпеки України. — К., 2004. — 472с.

 30. Кишеня В. Деловая разведка как необходимый инструмент обеспечения экономической безопасности бизнеса / офіційний сайт КПО «Просвет» — www.prosvet.su

 31. Кравцова Т. Найрезонансніші рейдерські захоплення 2008 року / Юоидична газета — 2009 —№ 21 — С14.

 32. Концепція економічної безпеки України. Ін-т економ. прогнозування. Кер. проекту В. М. Геєць. — К., 1999. — 56 с.

 33. Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. — К.: Лібра, 2003. — 280 с.

 34. Користін О. Є. Методологічні та організаційні засади забезпечення економічної безпеки України // Право і суспільство. — 2010 — № 4 — С. 88-93.

 35. Корнеев И.К., Степанов Е.А. Защита информации в офисе: учеб. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. — 336 с.

 36. Кретов Дмитрий Федорович. Развитие систем управления качеством продукции на основе стандартизации : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. — Саратов, 2005. — 212 с.

 37. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в Умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с.

 38. Лянной Г. Внутренние и внешние угрозы предпринимательской деятельности // «BEST OF SECURITY» – №7 (июль, 2006) – www.bos.dn.ua.

 39. Марков П. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений // Право и экономика. — 2007. — № 2. — С. 98.

 40. Нагорна І. І. Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств: автореф. Дис. … канд. екон. наук: 08.00.04/Нагорна Інна Іванівна. — Одеса, 2008. — 22 с.

 41. Настюк В. Я. Формування системи інформаційного законодавства в Україні // Інформація і право — 2001— № 2(2) — С. 27-31.

 42. Недержавна система безпеки підприємництва як складова національної безпеки України / Зб. наук. праць. — К.: Європейський ун-т, 2004. — 338 с.

 43. Низенко Е.І., Каленяк В.П. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва: Навч. посіб. — К. : МАУП, 2006. — 134 с. — Бібліогр.: С. 124-130.

 44. Новикова О. Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення. / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотоленко; [наук. ред. О. І. Амоша]; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк.: 2006. — 407 с.

 45. Орлов П. А. Впровадження систем управління якістю : стан, проблеми, перспективи / П. А. Орлов // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2004 . — № 6 . — С.59-65

 46. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учеб. пособие. — Харьков: ИНЖЭК, 2004. — 304 c.

 47. Орлов П. А. Упровадження систем управління якістю відповідно до стандартів ISO серії 9000 як фактор підвищення ефективності діяльності організацій // Управління розвитком: Зб. наук. пр. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. — № 4 (спецвипуск). — С. 6-10. 

 48. Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Текст] : учебное пособие / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха, 2009. — 230 с.

 49. Петренко Сергей, Курбатов Владимир, компания АйТи. разработка политики информационной безопасности предприятия — сайт Інтернет-газети «Nestor» — http://www.nestor.minsk.by

 50. Підприємницьке безпекознавство в Україні : навч. посіб. / Е. І. Низенко, П. Д. Біленчук, Г. С. Семаков, В. Б. Міщенко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук А. М. Подоляки. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. — 352 с. : іл.

 51. Плэтт В. Информационання работа стратегической разведки / Пер. с анг. М., 2001. — 423 с.

 52. Політика безпеки – вики-ресурс Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя –wikitntu.org.ua/Політика_безпеки

 53. Пономаренко В. С., Клебанова Т. С., Чернова Н. Л. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: Монография. — Х.: ИД «ИНЖЕК», 2004. — 144 с.

 54. Пономарьов С. В. Управління якістю продукції. Інструменти й методи менеджменту якості. — К.: Стандарти та якість, 2008. — 248 с.

 55. Практика защиты коммерческой тайны и интеллектуальной собственности в США. — К.: Хрещатик, 2000. — С. 48.

 56. Сергієнко Н. П. Економічна безпека підприємництва // Світ бухгалтерського обліку. — 2006. — № 4. — С. 75-80

 57. Соколов М. На захист рейдерства / Українська правда від 04.12.2006 — сайт Інтернет-видання Українська правда — www.pravda.com.ua.

 58. Субботин В. Н. Теоретические и практические проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия // Экономическая безопасность бизнеса: актуальные проблемы правового обеспечения: Материалы межвузовской научно-практической конференции в СПбГИЭУ. Санкт-Петербург, 19 января 2005 г. СПб., — 2005. — С. 7-9.

 59. Татаркин А., Романова О., Куклин А., Яковлев В. Экономическая безопасность как объект регионального исследования // Вопросы экономики. — 1996. — № 5. — С. 78-89.

 60. Ткаченко В. Г. Некоторые положения сущности и содержания экономической безопасности государства. — Экономист. — № 9. — 2008. — С. 9-11.

 61. Ткачук Т. Міжнародний досвід організації економічної безпеки підприємств // Бизнес и безопасность — 2009 — № 7 — С. 12-15.

 62. Ткачук Т. Система заходів протидіїредерській атаці / Бизнес и безопасность — 2007 — № 3 — С. 17-19.

 63. Ткачук Т. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства / офіційний сайт журналу «Персонал» — http://personal.in.ua

 64. Ткачук Т. Характерні особливості рейдерської діяльності: вітчизняний та міжнародний досвід. / Бизнес и безопасность — 2007 — №3 — С. 12-16.

 65. Угода про технічні бар’єри у торгівлі // Official Journal L 336. — 1994. — 23, 12. — P. 1-2.

 66. Управление качеством. Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 198 с.

 67. Фирсов В. О. Особенности экономической безопасности России в условиях перехода на инновационный тип развития. 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность, к.э.н., Москва, 2011. — 211 с.

 68. Ханету А. Обзор лучшей практики Евросоюза и других стран в области технического регулирования / А. Ханету. — М. : ТЕИС, 2005. — 88 с.

 69. Чабанная Е. П, Данилова Е. В. Преступность в сфере оборота земли // Российский следователь. — 2007. — № 2 — С. 24.

 70. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем менеджм. і бізнесу. 2000. — 174 с.

 71. Шемаєва Л. Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища: дис… .доктора екон.наук: 21.04.02/ Шемаєва Людмила Григорівна. — К., 2010. — 362 с.

 72. Шкарлет С. М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку: дис… доктора екон. наук: 08.00.04/ Шкарлет Сергій Миколайович. — К, 2007. — 388 с.

 73. Шмагина Ю., Пацюк В. Рейдер нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь / Офіційний сайт юридичної компанії ULGroup — www.ulga.com.ua.

 74. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 288 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).

 75. Юлин Б.А., Мучкина Ю. П. К вопросу о рейдерстве как негативном феномене в современной России // Вестник Академии экономической безопасности МВД России — 2009 — № 9 — С. 44-48.

 76. Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Корпоративная разведка. — М.: «Ось-89», 2004. — 422 с.

 77. Ярочкин В. И. Коммерческая информация фирмы: утечка или разглашение конфиденциальной информации. — М.: Ось-89, 2006. — 160 с.

 78. Ярочкин В. И. Предприниматель и безопасность. — М., 2004. — 322 с.

 79. Головань І. Удар у стик: чому працює рейдертво в Україні. // Дзеркало тижня. — від 17 жовтня 2006 — dt.ua.

 80. 7 налагоджених корупційних схем, що дозволяють здійснювати швидке захоплення підприємств / Контракти — 2007 г. — № 6 — Корпоративні війни — http://archive.kontrakty.ua1 Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховський В. М. Інформаційна безпека України в Умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — С.106-109.

2 Викоритсані матеріали підручників: Пономаренко В. С., Клебанова Т. С., Чернова Н. Л. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: Монография. — Х.: ИД «ИНЖЕК», 2004. — 144 с.; Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: Монография. — К.: Либра, 2003. — 280 с.


3 Апроксима́ція (лат. approximare — наближати) — наближене вираження одних математичних об'єктів іншими, простішими, наприклад: кривих ліній — ламаними, ірраціональних чисел — раціональними, неперервних функцій — многочленами і т. д.

Схожі:

5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconЛекція 18
Застосовуючи метод опитування, соціолог здобуває достовірне, об'єктивне та унікальне знання про певні суспільні процеси. Мистецтво...
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconДані, інформація І знання
Склад інтегрованого пакету прикладних програм загального призначення Microsoft Office
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconЗакон єдності та "боротьби"
Тому не є випадковим, що діалектику у філософії часто визначають через різні формулювання цього закову. Згідно з Гегелем, наприклад,...
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconОснови пр ІІ курс «Реклама І зв’язки з громадськістю» Лекція Визначення...
Будь-яке слово, вчинок чи намір, завдяки засобам масової комунікації, протягом кількох годин стають відомими І доступними мільйонам...
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconЗаборонена Україна. Білас І Данилишин Цього листопада виповнюється...
Польщі. Українці перетворили невдалий терористичний акт на грандіозну інформаційну перемогу. Ніколи перед тим І після того страта...
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconІнформаційні системи та технології. Екзамен. Питання. Теоретичні питання
Поняття інформації (інформація, дані, знання, адекватність інформації, синтаксична, семантична та прагматична адекватність)
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати icon1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год)
Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об'єкти та їх властивості
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconАвторське право І суміжні права. Право промислової власності
Тобто, чим більшим, згідно з існуючим попитом, стає розповсюдження на ринку відповідного об'єкта права інтелектуальної власності,...
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconВизначальною ознакою сучасного економічного роз­витку є формування...
Увиразнюються контури принципово нової економіки, яка спирається на широке використання інформаційних ресурсів. Її ефективність,...
5. Інформаційну складову: загроза розкриття інформаційних ресурсів полягає у тому, що дані, інформація І знання стають відомими тим, кому не слід цього знати iconЗакони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка