Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено
НазваКонспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено
Сторінка1/41
Дата конвертації19.06.2013
Розмір2.01 Mb.
ТипКонспект
mir.zavantag.com > География > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Міністерство освіти України

НаціональНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Економіка праці:

конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент”

Затверджено

на засіданні кафедри ЕМІН

протокол № 1 від 30.08.2000 р.
Львів 2000

/ Укл. Воловець Я.В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2001. – с.

Укладачі

Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,

Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.


^ Відповідальний за випуск Козик В.В., канд. екон. наук, доц.

Рецензенти Стадницький Ю.І., канд.екон.наук, доц.

Довбенко В.І., канд.екон.наук, доц.1.Вступ


Людина, економіка, праця

Предмет і методи сучасної економіки праці.

Мета курсу, його структура і логіка.
    1. ^

      Людина, економіка, праця


В системі ринкових відносин одне з особливих місць займає ринок праці Праця основний фактор виробництва. На ринку праці зіштовхуються інтереси працездатних людей та роботодавців (державні, муніципальні, суспільні та приватні організаційні структури.) Відносини, що складаються на цьому ринку, носять яскраво виражений соціально-економічний характер, вони зачіпають насущі проблеми більшості населення країни. Через механізм ринку праці встановлюються основи зайнятості населення і оплати праці. Суттєвим наслідком процесів, що відбуваються на ринку праці, стає безробіття – на загал негативне, але закономірне явище суспільного життя країн з ринковою економікою.

Зайнятість населення становить необхідну умову для його відтворення, так як від неї залежить рівень життя людей, витрати суспільства на підбір, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, на їх працевлаштування, на матеріальну підтримку людей, що позбулися роботи. Тому такі проблеми, як зайнятість населення, безробіття, ресурси для трудової діяльності і, в цілому ринок праці, актуальні для економіки країни і є предметом функціональної дисципліни – економіки ресурсів для праці, яка у свою чергу становить частину більш загальної дисципліни – економіки праці, що вивчає закономірності функціонування праці та її ефективності.

Праця є основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження і самоактуалізації, тому вона повинна бути організованою таким чином, щоб активно відображувати ці особливості людини, забезпечувати відповідну співмірну винагороду.

Особливості праці як об’єкту дослідження і вивчення полягають у тому, що:

  1. Праця – це спрямована діяльність людей для створення благ і послуг, яка повинна бути ефективною, раціональною, економно-організованою;

  2. Праця є одною з основних умов життєдіяльності не тільки окремого індивіда, але і суспільства в цілому, фактором функціонування будь-якої організації (підприємства);

  3. Праця не може розглядатись як товар, оскільки товаром є не вона сама, а послуга праці і, нарешті, в процесі праці формується система соціально-тудових відносин, які становлять стрижень суспільних відносин на рівні народного господарства, регіону, фірми й окремих індивідів.

В умовах докорінної ломки системи суспільних відносин найбільш суттєві перетворення відбуваються в соціально-трудовій сфері, викликаючи закономірне в таких випадках протистояння основних суб’єктів цих відносин. Ймовірно, саме тому жодна зі сфер економічного життя нашої держави не піддається такій жорсткій критиці, як соціально-трудові відносини. Цьому сприяв ряд факторів, серед яких можна виділити традиції державного патерналізму (“батьківського піклування”), що панували на протязі довгих років, безальтернативність розвитку у напрямку, вказаному “офіційною” моноекономічною теорією, спрощена система оцінки стану соціально-трудової сфери і т.д.

В цих умовах не появляються сумніви щодо необхідності формування нової системи соціально-трудових відносин, що повинно знайти відображення і у сучасному розумінні особливостей праці як об’єкту дослідження і вивчення, а також у трактуванні предмету і методу сучасної економіки праці як науки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Зародження та розвиток економічної теорії. Еволюція поглядів на предмет політичної економії
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення розділу для...
Затверджено на засіданні кафедри товарознавства І експертизи продовольчих товарів
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій з курсу «Політологія»
Конспект лекцій з курсу «Політологія» для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. Є. В. Іванов,...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій з курсу " Електронна комерція " для студентів напряму...
Конспект лекцій з курсу "Електронна комерція" для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій для студентів Інституту енергетики та систем керування Затверджено
Люльчак З. С. Економіка та управління підприємствами: Конспект лекцій для студентів Інституту енергетики та систем керування. – Львів:...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій з дисципліни «гроші та кредит» для студентів окр...
Конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів окр «молодший спеціаліст» всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій з курсу «Бізнес-планування»
Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів: 2 І 4 курсів напрям підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»; 030509...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconНавчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій для студентів інституту права та психології Затверджено
Конспект лекцій для студентів інституту права та психології. – Львів: Видавництво Національний університет «Львівська політехніка»....
Конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 0501“Економіка І підприємництво”, 0502“Менеджмент” Затверджено iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка