7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
Скачати 48.11 Kb.
Назва7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
Дата конвертації15.07.2013
Розмір48.11 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Физика > Документы
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
Модуль: Оториноларингологія

Змістовий модуль I. Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження ЛОР-органів.

 1. Клінічна анатомія барабанної перетинки. Особливості розташування і будови барабанної перетинки у дітей раннього віку.

 2. Клінічна анатомія барабанної порожнини.

 3. Клінічна анатомія, фізіологія слухової труби. Особливості її будови у дитячому віці.

 4. Клінічна анатомія внутрішнього вуха.

 5. Будова спірального органа. Адекватний подразник слухового аналіза­тора.

 6. Механізм звукопроведення (трансмісія, трансформація звуку).

 7. Теорії звукосприйняття.

 8. Клінічна анатомія півколових каналів та ампулярних рецепторів внутрішнього вуха.

 9. Будова отолітового апарату. Адекватні подразники.

 10. Вестибулярні ядра та їх зв'язки.

 11. Закони Евальда та закономірності ністагменої реакції.

 12. Методи дослідження вестибулярного апарату (калорична, обертальна, отолітова проби).

 13. Клінічна анатомія порожнини носа.

 14. Кровопостачання та іннервація порожнини носа.

 15. Клінічне значення приносових порожнин. Клінічна анатомія верхньощелепної пазухи.

 16. Клінічна анатомія лобної та решітчастої пазух.

 17. Клінічна анатомія основної пазухи.

 18. Клінічна фізіологія порожнини носа та приносових пазух.

 19. Клінічна анатомія глотки, її відділи.

 20. Анатомія лімфаденоїдного глоткового кільця, структура піднебінних мигдаликів. Вікові особливості лімфаденоїдної тканини глотки.

 21. Фізіологія лімфаденоїдного глоткового кільця.

 22. Клінічна анатомія порожнини гортані, іннервація гортані, її функції. Змістовий модуль 2. Захворювання вуха.

 23. Гематома і перихондрит вушної раковини.

 24. Сірчана пробка, клініка, методи видалення.

 25. Зовнішній отит: форми, етіологія, клініка, лікування.

 26. Гострий гнійний середній отит. Етіологія, патогенез, клініка.

 27. Лікування гострого гнійного середнього отиту.

 28. Гострий мастоїдит: визначення поняття, стадії, клініка, діагностика, лікування. Антромастоїдотомія.

 29. Атипові форми мастоїдиту.

 30. Диференційна діагностика епітимпаніту і мезотимпаніту.

 31. Консервативне лікування хронічного гнійного середнього отиту.

 32. Види операцій на вусі при хронічних гнійних середніх отитах.

 33. Лабіринтит: форми, клініка, лікування.

 34. Шляхи та етапи розповсюдження інфекції з вуха у порожнину черепа.

 35. Отогенні абсцеси мозку: клініка, лікування.

 36. Синус тромбоз та отогенний сепсис: клініка, лікування.

 37. Отогенний менінгіт: клініка та лікування.

 38. Хвороба Мен’єра: етіологія, патогенез, клініка. Методи лікування гострої вестибулярної дисфункції.

 39. Сенсоневральна приглухуватість: причини, клініка, лікування.

 40. Отосклероз: патогенез, клініка, сучасні методи хірургічного лікування.

Змістовий модуль 3. Захворювання верхніх дихальних шляхів

 1. Фурункул носа, клініка, лікування.

 2. Гострий нежить: етіологія, патогенез, клініка і лікування.

 3. Хронічні риніти: етіологія, патогенез, патологічна анатомія, класифікація.

 4. Озена: клініка, диференційний діагноз, принципи лікування.

 5. Вазомоторний та алергічний риніти: етіологія, клініка, лікування.

 6. Гематома та абсцес носової перегородки: клініка, лікування.

 7. Викривлення носової перегородки, синехії та атрезії порожнини носа; клініка, лікування.

 8. Класифікація гострих та хронічних синуїтів.

 9. Загальні та місцеві ознаки гострих і хронічних синуїтів.

 10. Хронічний одонтогенний гайморит: клініка, діагностика, лікування.

 11. Хронічні поліпозні синуїти: етіологія, клініка, комплексне лікування.

 12. Риногенні внутрішньочерепні ускладнення: шляхи проникнення інфек­ції, види ускладнень, принципи лікування.

 13. Риногенні орбітальні ускладнення: шляхи проникнення інфекції, види ускладнень, принципи лікування.

 14. Класифікація тонзилітів.

 15. Лакунарна ангіна: клініка, диференційний діагноз, лікування.

 16. Вторинні ангіни.

 17. Моноцитарна ангіна: етіологія, клініка, лікування.

 18. Паратонзиліт і паратонзилярний абсцес: етіологія, класифікація, лікування.

 19. Гострий тонзилогенний сепсис: клініка, лікування.

 20. Заглотковий абсцес у дітей: клініка, лікування.

 21. Аденоїдні вегетації: клініка, лікування.

 22. Хронічний тонзиліт: етіологія, патогенез, класифікація, клініка.

 23. Види декомпенсації хронічного тонзиліту, формуліровка діагнозу.

 24. Консервативне та хірургічне лікування хронічного тонзиліту.

 25. Гострий та хронічний фарингіт: етіологія, клініка, лікування.

 26. Гострі та хронічні ларингіти: етіологія, клініка, лікування.

 27. Юнацька ангіофіброма носоглотки: клініка, діагностика, методи видалення.

 28. Класифікація пухлин верхніх дихальних шляхів.

 29. Злоякісні пухлини носа та приносових пазух: діагностика, лікування.

 30. Передракові захворювання гортані.

 31. Рак гортані: етіологія, локалізація, клініка, стадії розвитку захворювання.

 32. Принципи лікування злоякісних пухлин верхніх дихальних щляхів.

 33. Склерома верхніх дихальних шляхів: етіологія, патанатомія, стадії, лікування.

 34. Туберкульоз верхніх дихальних шляхів: клінічні проявлення, диференційний діагноз.

 35. Сифіліс верхніх дихальних шляхів: особливості клінічного про­явлення, диференційний діагноз.

Змістовий модуль 4. Невідкладна допомога

при захворюваннях ЛОР-органів

 1. Сторонні тіла вуха, способи їх видалення.

 2. Сторонні тіла носа. Засоби видалення. Риноліти.

 3. Травми носа та приносових пазух: класифікація, клініка, ліку­вання.

 4. Носові кровотечі: причини, симптоматика, методи зупинки.

 5. Стадії стенозу гортані, принципи лікування (медикаментозне, продовжена інтубація, трахеотомія).

 6. Трахеостомія: показання, її варіанти, техніка виконання.

 7. Сторонні тіла стравоходу: клініка, діагностика, методи видалення.

 8. Опіки стравоходу: причини, патанатомія, клінічні стадії.

 9. Перша допомога при опіках стравоходу.

 10. Сторонні тіла дихальних шляхів: причини аспірації, анамнез, характеристика сторонніх тіл.

Схожі:

7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного...
Стислі відомості з історії анатомії. (Гіппократ, Гален, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій)
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного...
Змістовий модуль 1: Введення. Морфологія ушкодження І загибель клітин та тканин
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconТестові завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю
...
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconПерелік питань для підсумкового модульного контролю
Можливості використання методу спостереження у віковій психології. Основні вимоги
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «екологічне право...
Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconПерелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconПерелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю №1
Київська школа терапевтів: внесок видатних вітчизняних клініцистів В. П. Образцова, Т. Г. Яновського, М. Д. Стражеска, В. М.Іванова,...
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconІдпу ІІІ. Перелік питань для підготовки до модульного контролю знань
Суспільний І державний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського, Королівства Польського
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconВведення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання
Перелік питань до підсумкового модульного контролю з дисципліни «інфекційні хвороби»
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю iconПерелік питань до підсумкового модульного контролю
Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій техногенного І природного характеру та їх характеристику за рівнями реагування, відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка