Қандайда бір объектілі қатынастың субъектілі жекешелендіру қатынасына айналуын
Скачати 194.9 Kb.
НазваҚандайда бір объектілі қатынастың субъектілі жекешелендіру қатынасына айналуын
Дата конвертації31.10.2013
Розмір194.9 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
"Өндіріс құралдарына" не жатпайды? еңбек құралы;

... – сұраныс көлемінің бағаға кері тәуелділігі деп білеміз, тауарлық бағасы неғұрлым төмен болса тауар сұранысы соғұрлым жоғары.Сұраныс заңы

«Иелену» қатынасын қалай сипаттауға болады: қандайда бір объектілі қатынастың субъектілі жекешелендіру қатынасына айналуын.

«Қалай өндіру» проблемасы нарықтық экономикада шешіледі:Өндірушілердің пайда алуына ұмтылуы арқылы және өндіріс шығындарын минимизациялау арқылы

«Саяси экономия» түсінігін кім енгізді? Антуан Монкретьен де Ваттевиль;

«Экономикалық жүйе» ұғымның дұрыс анықтамасын таңдаңыздар: ^ Бұл бүтіндік құрайтын өзара байланысқан экономикалық элементтердің жиынтығы

«Экономикс» термині жалпы қабылдауды кімнің еңбегіннің атауында қолданғаннан кейін алды: ^ Альфред Маршаллдың.

А өнімінің бағасының өсуі мынаған әкеліп соғады: Б ауыстырмасына сұраныстың өсуі;

Абсалютті икемді сұраныстың қисығы мынаған ұқсайды: көлденең сызыққа;

Адам ресурсы дегеніміз :еңбекке икемді үлесі бар адамдар.

Адамдардың белгілі бір қажеттіктерін қанағаттандыратын және адамдардың мүдделеріне, мақсаттарына, талаптарына жауап беретін және қандай да бір оң әсер бере алатындардың барлығы:Игілік

Адамдардың белгілі бір қажеттіктерін қанағаттандыратын және адамдардың мүдделеріне, мақсаттарына, талаптарына жауап беретін және қандай да бір оң әсер бере алатындардың барлығы :Игілік

Адамдардың тауар сатып алуға талабы мен қаблеттілігі:Сұраныс

Адамның еңбегі бағытталған зат-бұл... еңбек құралы;

Азаюдың шекті пайдалы заңы нені білдіреді: әр келесі тауар бірлігінің пайдалылық әкелетін, тұтынатын тауар көлемінің өсуіне байланысты азаятындығын;

Айналмалы өндірістік қорлар- бұл:бір өндірістік цикл аралығында түгелдей қолданылып, дайын өнім құнына енгізілетін материалды құралдар;

Айырбастауға және тұтынуға өндірілген зат:тауар;

Ақша деп қандай экономикалық категорияны атаймыз:Жалпы ортақ эквивалент рөлін атқаратын, тауар.

Ақшаның пайда болу себебі:Айырбастаудың даму нәтижесінде.

Ақшаның сатылушылық қасиеті: инфляция кезінде төмендейді;

Амортизация – бұл: Негізгі капиталды белгілі кезеңде қолданған құнына тең, жыл сайынғы аударым

Анықтамалардың қайсысы жалпы экономикалық теория пәнін ең толық сипаттайды: бұл ресурстардың шектеулі жағдайында адамзат қоғамы дамуының жалпы заңдары туралы ғылым;

Анықтаманың қайсысы экономикалық теория пәніне қатынасты емес?шексіз өндірістік ресурстар;

Аралас экономика мінездемесін, көрсетіңіздер:Мемлекеттік және жеке экономика секторларының үйлестіруі, нарықтық механизм негізінде бірлесіп әрекет жасауы

Артық ұсыныс пайда болады:^ Нарықтық баға, тепе-теңдік бағадан артық болса

Аталған ақша функцияларының қайсысын алтын орындай алады:Қазна жинау құралы.

Аталған анықтамалардың қайсысы «еңбек» санатын сипаттамайды?^ Аралардың немесе аңдардың еңбегі.

Аталған міндеттердің қайсысы экономикалық жүйенің негізгісі болып табылады:Өндірісті кеңейту және экономикалық өсу шегін қамсыздандыру

Аталғандардың қайсысы нарықтық механизм құрлымының элементі болып табылмайды:^ Директивті жоспарлау.

Аталғандардың қайсысы өндіріс факторларына жатпайды: дивиденд;

Әрбір экономикалық жүйе шешетін мәселе:не,қалай,кім үшін;

Баға деген ұғымды, аталған ақша функцияларының қайсысы анықтайды:Құн өлшемі.

Барлық экономикалық жүйелер кездестіретін проблема:Cиректік.

Барлық экономикалық жүйелерге қажетті маңызды мәселе: ресурстар шектеулігі;

Барлық экономикалық жүйелерге қатысты мәселе: сиректік;

Бәсекелестердің тауарларын жамандайтын немесе жалғандайтын мәліметтерді тарату дегеніміз қандай элемент: мейірімсіз бәсекелестік;

Бәсекелестік – бұл: барлық жауаптар дұрыс;

Белгілі бір өнімнің сатып алушысы ретінде бір ғана фирманың шығуы – бұл:монопсония;

Бір айнымалының екінші айныманың өзгеруіне пайыздық өзгерістің қатнасы ретінде көріну реакциясы: Икемділік.

Дәстүрлі экономикалық жүйеге не тән емес:Кеңітілген ұдайы өндіріс.

Дедукция дегеніміз не?жекелік жағдайдай негізіндегі жалпы ереженің қалыптасуы.

Дүкен бір жыл көлемінде төлеуге болатын тауар ұсынып отыр. Ол қандай:тұтынушылық;

Егер ақшаның номиналды құны өзгеріссіз қалса, ал тауарға және қызметке баға 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алушылық қабілеті қандай болады: 2 есе түседі;

Егер баға өссе, ал басқа шарттар өзгеріссіз, ұсыныс заңы пайда болады: ұсыныс көлемінің өсуінде;

Егер де қаржылық актив, тауарды сатқаннан соң шаруашылық субъектінің өз қалтасында қалса, бұл жағдайда ақша қандай функция атқарады:қор жинау;

Егер екі тауар өзара алмасса, онда бағаның өсуін біріншісіне әкеледі:екінші тауарға сұраныстың өсуі;

Егер қандай бір салада бір сатып алушы нарықтың едәуір бөлімін бақыласа, онда бәсекелестік орын алады, бұл келесідей аталады:монопсония;

Егер қоғам өндірілген ресурстардың шектелген өнімінен, минималды ұстанымнан максималды өнім алуға тырысса экономикалық мақсат неде?экономикалық тиімділікте.

Егер нарықтық баға тепе-теңдік бағадан төмен болса:^ Тауарлардың тапшылығы көрінеді.

Егер өндіріс тек жеке индивидум қызығушылығы үшін өндірілсе, онда бұл:жеке меншік және жеке иелену;

Егер өндіріс тек жеке индивидум қызығушылығы үшін өндірілсе, онда бұл:жеке меншік және жеке иелену;

Егер сұраныс азайса, сұраныс қисығы жылжиды... төмен солға;

Егер сұраныс төмендесе , сұраныс қисығы қалай жылжиды: төмен және солға

Егер тауар сұранысы бейімделгішсіз болса, ал сұраныс оған қысқарса, онда сатушының жалпы түсімі: қысқарады;

Егер тауар бағасы бейімделгішсіз сұранысы 7 ден 10 теңгеге дейін өссе, онда түсім : өсті;

Егер тауар бағасы сұраныс пен ұсыныс қисықтарының нүктесінен төмен болса, онда не пайда болады: тапшылық;

Егер тауар сұранысы және тауар ұсынысы бір уақытта төмендесе, онда:^ Тепе-теңдік мөлшері азаяды.

Егер тауарға деген сұраныс пен ұсыныс өссе, онда::тауар саны көбейеді;

Егер тауарға сұраныс икемді болса, онда икемділік коэффиценті: >1(бірден көп).

Егер экономикалық проблемалар нарықпен жарым-жарты үкіметпен жарым-жарты шешілсе, онда экономика: ^ Аралас.

Еңбек ақы төлемі жағдайында ақша қандай қызмет атқарады?төлем құралы;

Еңбек- бұл: табиғат заттары мен күштерінің түрін өзгертуге бағытталған адамның мақсатты қызметтері;

Еңбек ресурстарына енеді:жұмыссыздар;

Еркін сауда экономикасы немен сипатталады:Тауарларға экспорт пен импортқа шектеулік болмауы.

Жай ұдайы өндіріс- бұл;өндіріс процесінің бұрынғы ауқымда қайталануы;

Жалпы экономикалық теория нені зерттейді?өндіріс үрдісінде шектеулі ресурстарды тиімді қолдану қатынасын;

Жаңа стадионның альтернативті шығындары- бұл: осы стадион құрылысына құрбандыққа әкелінген басқа тауарлар мен қызметтердің бағасы;

Жеке субъектінің шектеулі ресурстарды тиімді қолдану мәселесін қарастыратын курс:микроэкономика;

Жекеден жалпыға көшу әдісі бұл:дедукция;

Жетілген бәсеке шарттарына не жатпайды: ^ Ақпараттар шектеулігі.

Жиынтық табыс пен жиынтық шығынның арасындағы айырма:пайда;

Жылжымайтын мүлікті залогқа салу арқылы алынатын несиенің түрі: ипотека;

Игілікке сұраныс икемсіз, егер сұраныстың бағалық икемділігі келесідей болса: 1-ден аз

Икемді сұраныс: бағаның бір процентке өзгеруі әсерінен сұраныс көлемінің салыстырмалы өзгеруін көрсетеді

Индукция дегеніміз не? жекелік жағдай негізіндегі кіріспенің жалпы ережесі.

Инфляцияға қарсы шаралар- бұл:шет ел тауарларын сатып алуды көбейту;

Капитал айналымы дегеніміз не?Үш сатыдан капиталдың біртіндеп өтуі және үш форманы кезекпен қабылдауы:

Капитал айналымы дегеніміз не?Үш сатыдан капиталдың біртіндеп өтуі және үш форманы кезекпен қабылдауы:

Капитал айналымының жылдамдығы – бұл:^ Жылдың соңында жасалған ресурс айналым саны

Капиталдың негізгі элементтеріне қосылмайды: шикізат, жанармай, қосалқы материалдардың құны;

Капиталдың негізгі элементтеріне қосылмайды: шикізат, жанармай, қосалқы материалдардың құны;

Кәсіпкерлік- бұл:еңбек, жер, капиталды тиімді біріктірген тәуекелді қызметтің бірі;

Келесі тұлғалаулардың қайсысы жалпы шығынды білдіреді: TFC + TVC;

Келесі тұлғалаулардың қайсысы жалпы шығынды білдіреді:TFC + TVC;

Келтірілген игіліктердің қайсысы абсалютті өтімділікпен ерекшеленеді:ақша;

Классикалық саяси экономияның негізін құраушы - ...А. Смит;

Кіріс әкелетін және ақшалы, материалды, материалды емес, активтерде көрсетілетін құндылық қалай аталады? капитал;

Қажеттілік- бұл:адамның бір нәрсеге деген мұқтаждығы;

Қажеттіліктерді 5 түрге бөлген американдық ғалым: ^ А. Маслоу

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша мынандай жекеменшік формалары бар:жекеменшік және мемлекеттік.

Қазақстандағы алғашқы нарықтық қатнастардың қалыптасуының кезеңі қандай жылдарды қамтиды?1991-1993ж.

Қай термин адамдардың бір нәрсе үшін төлеу қабілеті мен тілегін білдіреді: сұраныс;

Қандай ақшалы қызмет негізінде несиелі ақша пайда болады:^ Төлем құралы.

Қандай ғылыми ізденістер экономикалық терияда қолданбайды:лабораториялық эксперимент.

Қандай жағдайда мемлекеттік бюджет тапшылыққа ұшырайды:мемлекеттік шығындар түсімнен жоғары болғанда;

Қисық өнімнің мүмкіншіліктері көрсетеді:қолда бар тауарлардың альтернативті ресурстар мен аралас санын.

Қоғам иелік ететін материалды игіліектердің жиынтығы деген ұғым, қандай экономикалық санатты білдіреді? ұлттық байлық;

Қоғам иелік ететін материалды игіліектердің жиынтығы деген ұғым, қандай экономикалық санатты білдіреді? ұлттық байлық;

Қоғамның экономикалық өмірінде анықтайтын қарым-қатынас болып табылатыны қайсысы:өндірістік.

Қор нарығы -бұл ..:бағалы қағаздар нарығы;

Қысқа мағынада экономикалық теорияны қалай түсінесіз:саяси экономия;

Макроэкономика экономикалық теория өңірінде нені анықтап, оқытады:толығымен алғандағы ұлттық экономикадағы өтпелі процесстерді

Максимум кірісті алу үшін, монополист қандай шығыс көлемін таңдау керек, бұл кезде: шектеулі кіріс шектеулі шығындарға тең;

Мәселелер жартылай өкіметпен, жартылай нарықпен шешілген жағдай:аралас;

Мемлекетті реттеудің жанама әдістері:фискалды және ақша саясаты;

Мемлекеттік жекеменшікті жекешелендіру-бұл:мемлекеттік жекеменшіктің жекеменшікке айналуы.

Меншік -бұл... меншік объектісін иемдену, пайдалану бойынша туындайтын қатынас;

Меншік -бұл...:меншік объектісін иемдену, пайдалану бойынша туындайтын қатынас;

Меншікті мемлекет илігінен алу -бұл: мемлекеттік мекемелердің басқа (мемлекеттік емес ) меншік формаларында негізделген, мекеменің басқару функцияларына ауысуы;

Меншіктің қандай түрі ҚР Конституциясымен құпталады және қорғалады?мемлекеттік және жеке;

Меркантилизм мектебінің өкілі: Т.Ман;

Монополия - ... ^ Бір ірі фирмадан тұратын сала

Монопсония бұл: Нарықта бір сатып алушының болуы

Нақты еңбек ақы деңгейі неге тәуелді: тауарлар мен қызметтер бағасының деңгейіне;

Нақты еңбек ақының деңгейі мыналарға байланысты:^ Тауарлар мен қызметтердің баға деңгейлеріне.

Нан бағасы 10% өскенде, нанға деген сұраныс 5% төмендейді. Нанға сұраныстың бағалық икемділігі қандай? Икемсіз.

Нарық құрлымының сала бойынша жіктелінуі:Автомобиль нарығы

Нарық фунуцияларын атап беріңіз.^ Ақпараттық, реттеуші, делдалдық, баға белгілеу

Нарық шаруашылықтың субъектілері:Үй шаруашылықтары, фирма, мемлекет

Нарық элементтерінің негізгі механизмдерін атаңыздар:^ Сұраныс және ұсыныс, баға және бәсеке,

Нарықтағы тауарлардың ұсынысы тәуелді емес:Халық табыстарына

Нарықты экономиканың принциптеріне қатысы жоқ:мемлекеттік бақылау;

Нарықтық жүйеге тән емес: қатал вертикалды басқару жүйесі;

Нарықтық шаруашылықтың негізгі субъектілері:Үй шаруашылықтары және үкімет,

Нарықтық экономика сипатталады:сұраныс пен ұсыныс барысында әсер ететін қарапайым механизм;

Нарықтық экономика теориясының негізін салушы кім:Адам Смит

Нарықтық экономиканың негізгі ерекшелігі:сұраныс пен ұсыныс заңына негізделген экономикалық қызметті реттеу механизмі;

Нарықтың қай анықтамасы сізге ең түсінікті болып көрінеді: нарық – бұл это система, тауар айырбастау қатынасының жиынтығы, тауар өндірісі мен айналыс заңы бойынша ұйымдастырылған жүйе;

Натуралды шаруашылыққа не тән емес:мамандандыру және еңбек бөлігі.

Не өндіру, кімге және қалай өндіру проблемасы қайсысына қатысты?^ Кез келген қоғамға, оның әлеуметтік - экономикалық және саяси ұйымына қарамастан

Негізгі ақша функциясының қатарына кірмейді:Коллекциялық функция.

Негізгі және айналмалы болып бөлінетін капитал түрі?өндірілген;

Негізгі және айнымалы (оборотный) капитал болып бөлінуінің негізінде не жатыр?^ Капитал айналымының сипаты, жасалған тауарлардың құнына көшіру

Негізгі капитал элементтеріне не жатпайды?Шикізат құны, отын, қосымша материалдар

Негізгі капиталды қолданғаны үшін төлем – бұл:Амортизация

Негізгі өндіріс факторлары:еңбек, капитал, жар, кәсіпкерлік біліктілігі;

Негізгі өнеркәсіптік қорлар – бұл:Өндіріс кезеңінде көп қолданылатын материалдық құралдар, ондірілетін өнімге өзінің құнын бөліп көшіреді

Нормативті экономикалық теория нені оқытады: «Қалай болу керек».

Олигополия – бұл нарықтық құрылым, онда қызмет етеді: бәсекелік фирмалардың азырақ саны;

Олигополия деп - ... Нарықта бірнеше ірі фирмалар үстем болады, стандартталған және дифференциалданған тауарларды өндіретіндер

Өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты өндірілген өндірістің шаруашылық түрі: нарықтық;

Өндірілген тауарлардың қосымша бірліктерін тек төменгі бағамен сатып алу нені түсіндіреді: залалды шекті пайдалымының принципі;

Өндірілген тауарлардың қосымша бірліктерін тек төменгі бағамен сатып алу нені түсіндіреді:залалды шекті пайдалымының принципі;

Өндіріс - бұл: ^ Материалды және материалсыз игіліктерді қалыптастыру үрдісі.

Өндіріс бұл- : төмендегілердің барлығы;

Өндіріс құралдарына не жатады:еңбек заттары мен еңбек құралдары.

Өндіріс факторларына не жатады:^ Жер, еңбек, капитал, кәсіпкерлік қаблет

Өндіріс шығындары бөлінеді :Экономикалық, бухгалтерлік

Өндірістік айналым қорлары – бұл: Өндіріс кезеңінде бір рет қолданылатын материалдық құралдар және дайын өнім құрамына қосылады

Өндірістік қатынас- бұл: игіліктерді өндіріс үрдісінде, бөлуде, айырбастау мен тұтынудағы адамдар арасындағы өзара қатынас.

Өндірістің өзгермелі факторлары- бұл: өнімді өндіруге байланысты өзгеретін факторлар;

Өткізілген өнімнің бірлігіне есептелген табыс:орта табыс;

Пәтер сатып алу үшін банктен несие алдыңыз, бұл жағдайда ақша қандай қызмет атқарады : төлем құралы;

Позитивті экономикалық теория нені оқытады: «Не бар».

Салықтың объектісі – бұл: табыс, мүлік, капитал, тауар мен қызмет көрсету;

Синтез әдісі қалай мінезделеді: жеке элементтердің қосындысынан органикалық жұмылдырылған топ болуы, олардың қарым - қатынасын зерттеу.

Сиректік бұл:адамның қажеттілігін толығымен қанағаттандыра алмайтын концепция бейнесі.

Сұранымның түрлері:Жеке сұраным, нарықтық сұраным, жиынтық сұраным

Сұраныс заңы нені топшылайды: тауар бағасы төмендегенде, жоспарланған сатып алулардың көлемі өседі;

Сұраныс заңы ...^ Тауар бағасының сұраныс мөлшеріне кері тәуелділігі

Сұраныс қисығының қозғалуын қандай фактордың өзгеруіне әкелмейді:тауар бағасы;

Сұраныс мөлшерінің азаюын тудырады:Бағаның жоғарлауы.

Сұраныс төмендегенде, сұраныс қисығы жылжыйды...төмен солға;

Таза бәсеке ұғымына енбейді:өнімнің дифференциациясын;

Таза ұлттық өнімнің таза табыстан ерекшеленетін өлшемі: бизнеске салынатын жанама салық;

Талдау әдісі немен мінездедеді:экономикалық құбылыстың жай элементтерден құралған бөлшектері.

Талдау процесінде талданған жеке бөліктерді бір бүтінге біріктіру бұл қандай әдіс. синтез;

Тауар және қызмет нарығы тепе-тең жағдайда болады , егер:Ұсыныс көлемі сұраныс көлеміне тең.

Тауар-бұл: басқа тауарға балама айырбастауға бағытталған еңбекпен жасалған қоғамдық пайдалық;

Тауарда затталынған еңбек -бұл ... құн;

Тауарды жасайтын, нақты еңбекті қалай сипаттауға болады:Мақсатқа лайық еңбектің ерекше түрі.

Тауардың құны дегеніміз не:Таурды өндіруге жұмсалған еңбек.

Тауардың адамның қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті...тұтыну құны;

Тауардың айырбас бағасы дегеніміз не:Белгілі пропорцияда басқа таурларға айырбастау қабілеті.

Тауардың тұтыну құны дегеніміз не:^ Адамның қандай да бір тұтыну қабілеттілігін қанағаттандыру қасиеті.

Тауарлық өндірістен табиғи форманың айырмашылығы :қоғамдық еңбек бөлінуінің жоқтығы;

Таурдың белгілі бір пропорциялардағы айырбастауға қабілеттілігі дегеніміз:айырбас құңдылығы;

Технологияларды жетілдіру: ұсыныс қисығын төмен және оңға жылжытады;

Төменде аталғандардың қайсысы микроэкономиканы оқытады:фирмалардың нарықтағы көрінісі.

Төменде аталғандардың қайсысы дұрыс болып табылады: экономикалық заңдар объективті қызмет етеді, бірақ адамдар оны оқып тәжірибелік қызметте пайдалану керек.

Төменде аталғанның қайсысы тауар:Айырбасқа арналған, еңбек өнімі.

Төмендегі аталғандардың қайсысы монополиялық нарық белгісі болып табылады? бір сатушы;

Төмендегі экономикалық мақсаттардың қайсысының дәл сандық өлшемі бар:толық жұмыспен қамтылу;

Төмендегілердің қайсысы қоғамдық игілік болып саналмайды:электроэнергия;

Төмендегілердің қайсысы меншік құралына жатпайды:банктік несие;

Трансакциондық шығындар -бұл: контракт жасасқанда, тауарларды өндіру мен өткізуде, фирманың өзінің жұмысынұйымдастыруда және барлық жұмыстар мен қызметтер түрлерін жүргізуге қажет байланыстарды жөнге, тәртіпке келтіруге, осылардың барлығына жұмсалатын шекті шығындар;

Тұтынушы иелігіндегі игілік бірліктер санының көбеюімен байланысты игіліктің жалпы пайдасы қандай болады: өседі;

Тұтынушы қылығының теориясы бойынша, тұтынушы нені максималдауға тырысады:жалпы игілікті;

Ұзақ мерзімді кезеңде:барлық ұстанымдар ауыспалы болып табылады

Ұйымдастырылған қайталама нарығында бағалы қағаздарды сату және сатып алу нені білдіреді: биржа қорын;

Ұйымдастырылған қайталама нарығында бағалы қағаздарды сату және сатып алу нені білдіреді: биржа қорын;

Ұлғайтылған ұдайы өндіріс- бұл:өндіріс процесінің көбейтілген ауқымда қайталануы;

Ұсыныс заңы ...Ұсыныс шамасының баға деңгейіне тікелей тәуелділігі

Үш функционалды түрдегі үш кезеңді бірінен соң бірін өтетін капитал:өнеркәсіптік, өндірістік;

Үш функционалдық түріндегі және үш сатыны өтетін капитал,:Өнеркәсіпті

Фирманың үздіксіз шығындары - бұл: өнім өндірілмесе де, фирма көтеретін шығындар;

Фирманың үздіксіз шығындары - бұл: өнім өндірілмесе де, фирма көтеретін шығындар;

Циклдық себептірінің қатарына енбейді :импорт;

Шаруашылықтың натуралды формасына не жатады:^ Жеке шаруашылық бірлігінің өнім мен тұтынуды үздіксіз пайдаланудың байланысы.

Шектеулік мәселесі -бұл: барлық адамдар мен қоғамдарда бар;

Шекті пайда – бұл: қосымша тауар бірліктерінен алынатын пайда;

Шекті пайда – бұл: қосымша тауар бірліктерінен алынатын пайда;

Экономикада «жекеменшік» санаты қандай қатынастарды көрсетеді: өнім қаражатын және қортындысын иелену қатынасын.

Экономикалық заң дегеніміз: өндірістік қатынастағы ішкі, тұрақты себеп-салдар байланыстары

Экономикалық модель қандай есеппен сипатталады:барлық жауаптар дұрыс;

Экономикалық бостандық жағдайында меншіктің қай түрі анықтаушы болып саналады: жеке меншік;

Экономикалық жекешелендіру мазмұны қандай екі санатты ашады: иеліктен айыру - иелену.

Экономикалық жүйе келесі мәселелерді шешеді: Не, қалай, кім үшін.

Экономикалық жүйедегі жалпы баға деңгейі мен жұмыссыздық қандай курста қарастырылады:макроэкономика;

Экономикалық категориялар дегеніміз не: өндірістік қатынастың кейбір жақтарын білдіретін ғылыми абстракциялар

Экономикалық мәселелер жартылай экономикалық механизмдер арқылы, жартылай мемлекеттік араласуы негізінде шешілгенде, онда бұл экономика қалай аталады:аралас;

Экономикалық теория мектептерінің қайсысы тарихта бірінші болған: меркантилизм;

Экономикалық теория: барлық экономикалық жүйелерді оқытуға жарамды.

Экономикалық теорияға «саяси экономия» деген терминді кім енгізген:Антуан де Монкретьен

Экономикалық теорияға қатысы жоқ функцияны таңдаңыз: делдаддық;

Экономикалық теорияның әдістеріне қатынасы жоқ:формальды логика;

Экономикалық теорияның қызметі: әдістемелік;

Экономикалық тиімділік қандай шамалардың қатнасы:Тиімділік=өндірістік нәтиже/өндірістік шығындар=максималды кірістер/максималды шығындар

Экономикалық шығындар бөлінеді: Баламалы, айқын, айқын емес

Схожі:

Қандайда бір объектілі қатынастың субъектілі жекешелендіру қатынасына айналуын iconМіністру екології та природних ресурсів України
Щодо необхідності створення заказника «Самарський бір» в Дніпропетровській області
Қандайда бір объектілі қатынастың субъектілі жекешелендіру қатынасына айналуын iconА су, топырақ, жер-ауа және тірі ағзалар
Ағзалардың бір-бірімен және қоршаған ортамен өзара байланысын кешенді түрде зерттейтін ғылым саласы қалай аталады?
Қандайда бір объектілі қатынастың субъектілі жекешелендіру қатынасына айналуын iconОң» деп атайды. Станция мойыншығында бір жолдан екінші жолға өту...
Негізгі жағдайда поездың тік жолды бағыты бойынша жүріп өтуге арналған. Мұндай жағдайы шартты түрде «оң» деп атайды
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка