Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 366.95 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації12.07.2013
Розмір366.95 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___
__________Одеський національний університет імені І.І. Мечникова_________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра міжнародних відносин_________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор
___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
с/к Посткомуністична трансформація країн Східної Європи_

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___6.030401, 7.030401 _________Міжнародні відносини__________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ____міжнародні відносини______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

інституту, факультету ___Інституту соціальних наук______________________________

(назва інституту, факультету)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Посткомуністична трансформація країн Східної Європи.

(назва навчальної дисципліни)
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401, 7.030401 , спеціальністю Міжнародні відносини.

„___” вересня, 2011.- 41 с.


Розробники: Брусиловська Ольга Іллівна, д. політ.н., проф. кафедри міжнародних відносин

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

міжнародних відносин
Протокол № _1_ від. “____”__серпня___2011 р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії) Коваль І. М.
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”____серпня______ 2011 р.
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)___6.030401, 7.030401_Міжнародні відносини________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № _1__ від. “____”_______вересня_________2011_ р.
“_____”___вересня_____________2011__ р.

Голова _______________ ( ______ Немченко Ю.А.______)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0301 Соціально-політичної науки

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

6.030401, 7.030401

Міжнародні відносини

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

^ Міжнародні відносини


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 72

9-й
Лекції

Аудиторних годин для денної форми навчання – 54

самостійної роботи студента - 12

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст

26 год.
Практичні, семінарські

28 год.
Самостійна робота

12 год.ІНДЗ: год.

Вид контролю: екзамен


  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020303 «Філологія». Львів, 2010. 17 с
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401 –...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Вища освіта України І болонський процес Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 3–4 курсу юридичного факультету, напряму підготовки 030401...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «конфліктологія» для студентів (курсантів, слухачів)
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для курсантів (студентів, слухачів) 4 курсу юридичного факультету нні права та...
Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни “ Стягнення податкової заборгованості”...
Стягнення податкової заборгованості// Робоча програма навчальної дисципліни. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. 38 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка