Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»
Скачати 68.43 Kb.
НазваПитання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»
Дата конвертації18.06.2013
Розмір68.43 Kb.
ТипДокументы
mir.zavantag.com > Экономика > Документы
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»

 1. Активні операції комерційних банків.

 2. Банківські ресурси та їхня структура.

 3. Безготівковий та готівковий грошовий оборот, їх взаємозв’язок.

 4. Бюджет як економічна категорія. Об’єкти та суб’єкти бюджетних відносин.

 5. Бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит, причини виникнення та джерела його покриття.

 6. Бюджетний процес, його складові елементи та регламентування.

 7. Бюджетний устрій та бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи.

 8. Валютний ринок: суть та основи функціонування.

 9. Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютна політика держави.

 10. Валютні системи: сутність та види.

 11. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, їх форми й організація.

 12. Види і типи фінансової політики, їх характеристика.

 13. Види та методи фінансового контролю, його зміст та призначення.

 14. Види цінних паперів держави, їх характеристика.

 15. Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей і трудової теорії вартості.

 16. Гроші як інструмент регулювання економіки. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні й соціальні процеси.

 17. Грошова маса та основні форми її існування.

 18. Грошові потоки та критерії їх класифікації.

 19. Грошові реформи: поняття, цілі та види.

 20. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

 21. Грошово-кредитна політика центрального банку - суть, стратегічні цілі, проміжні й тактичні завдання, інструменти грошово-кредитного регулювання.

 22. Державне регулювання грошової сфери, методи та інструменти регулювання грошової системи.

 23. Державні позики, їх суть та класифікація.

 24. Державні та недержавні органи фінансового контролю, їх завдання.

 25. Джерела формування доходів населення та їх класифікація.

 26. Економічна структура грошового ринку.

 27. Економічний зміст прибутку підприємства, його склад, розподіл і використання.

 28. Елементи грошової системи та їх характеристика.

 29. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Графічна модель грошового ринку та рівновага на грошовому ринку.

 30. Загальнодержавні податки, їх структура та порядок встановлення.

 31. Інвестиційні компанії закритого та відкритого типу. Основні операції інвестиційних компаній.

 32. Інституційна модель грошового ринку.

 33. Інструменти, форми та засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 34. Інструменти, форми та засоби регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 35. Класифікація банківських кредитів. Принципи та методи банківського кредитування.

 36. Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні державні цільові фонди.

 37. Класифікація доходів бюджету та їх розмежування між ланками бюджетної системи.

 38. Класифікація міжбанківських об’єднань, їх роль та значення у функціонуванні кредитних систем.

 39. Класифікація податків. Податки як елемент перерозподілу ВНП.

 40. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

 41. Котирування валют. Валютний курс, його функції.

 42. Методи регулювання інфляції.

 43. Міжнародний кредит, його форми і використання в Україні.

 44. Міжнародний фінансовий ринок: сутність, особливості та класифікація.

 45. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації. Необхідність їх утворення, мета функціонування та роль у міжнародних фінансових відносинах.

 46. Міжнародні кредитні відносини. Класифікація міжнародних кредитів.

 47. Національний банк України: його завдання та функції.

 48. Неподаткові доходи бюджету, їх склад і призначення.

 49. Операції комерційних банків та їх характеристика.

 50. Організаційна і функціональна структура НБУ.

 51. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації. Завдання, функції та підпорядкування податкової міліції.

 52. Організаційна та функціональна структура комерційного банку.

 53. Основні моделі грошових реформ.

 54. Основні показники діяльності комерційних банків.

 55. Основні ринки, що взаємопов’язуються грошовим оборотом, та їх характеристика.

 56. Основні суб’єкти грошового обороту та особливості їх діяльності.

 57. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

 58. Основні форми інфляції та показники вимірювання.

 59. Основні функції, форми та види кредиту.

 60. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

 61. Особливості функціонування та операції пенсійних фондів.

 62. Парабанківська система. Основні функції та роль пара банківської системи.

 63. Пасивні банківські операції.

 64. Податкова політика, її суть та напрямки реалізації.

 65. Податкова система, її суть та вимоги до побудови.

 66. Позиково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добродійні фонди.

 67. Поняття грошового обороту як процесу руху грошей.

 68. Поняття грошової системи, основні принципи організації та моделі її побудови.

 69. Поняття державного боргу, його види та характеристика.

 70. Поняття меж кредиту, причини та наслідки їх порушення.

 71. Поняття та функції фінансів населення.

 72. Поняття фінансів підприємств. Місце фінансів підприємств у фінансовій системі країни.

 73. Поняття фінансової системи, ознаки її побудови.

 74. Порядок формування фінансового та споживчого портфеля фізичної особи.

 75. Правове регулювання фінансових відносин.

 76. Принципи оподаткування та їх суть.

 77. Принципи, методи та завдання фінансового планування. Система фінансових планів та їх взаємозв’язок.

 78. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.

 79. Різновиди сучасних кредитних грошей та роль держави в утвердженні кредитних зобов’язань як грошей.

 80. Склад місцевих податків та зборів, порядок їх встановлення.

 81. Соціально-економічна сутність державного кредиту.

 82. Специфічні ознаки фінансів, характерні риси та суспільне призначення.

 83. Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації.

 84. Структура доходів Державного бюджету. Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

 85. Структура сукупного грошового обороту.

 86. Структура фінансової системи за внутрішньою будовою та організаційною структурою.

 87. Суб’єкти та об’єкти кредитних відносин. Правове регулювання їх діяльності.

 88. Суб’єкти фінансового ринку, їх види, роль та завдання.

 89. Сутність і джерела формування фінансових ресурсів.

 90. Сутність і принципи кошторисного фінансування. Класифікація державних цільових фондів, доходи та витрати державних цільових фондів.

 91. Сутність, призначення та функції податків.

 92. Сутність, склад і структура державних видатків.

 93. Суть грошей. Портфельний підхід до визначення суті грошей.

 94. Суть грошового ринку та особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак - попиту, пропозиції, ціни.

 95. Суть і види валютних відносин.

 96. Суть інфляції та її вплив на виробництво, зайнятість і життєвий рівень.

 97. Суть комісійно-посередницьких банківських операцій.

 98. Суть, форми, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 99. Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

 100. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика.

 101. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків.

 102. Теоретичні концепції інфляції: теорія “інфляції попиту”, теорія “інфляції пропозиції”, монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу.

 103. Теоретичні моделі попиту на гроші та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

 104. Теорії кредиту та їх основні положення.

 105. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія.

 106. Фінансова політика, її зміст, завдання та напрямки.

 107. Фінансовий механізм, його суть, склад та взаємодія з фінансовою політикою.

 108. Фінансовий портфель громадянина. Фактори, які сприяють перетворенню заощаджень на інвестиції.

 109. Фінансові посередники, їх види та функції.

 110. Фінансові ресурси держави, підприємств і населення.

 111. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

 112. Фінансові ресурси підприємства, їх класифікація, склад та джерела утворення.

 113. Форми та види державного кредиту, його відмінності від банківського.

 114. Функції грошей та їх характеристика.

 115. Функції та класифікація структурних складових фінансового ринку.

 116. Функції фінансів: розподільча, контрольна, регулююча.

 117. Функції центрального банку та їх характеристика.

 118. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси.

 119. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість, зберігання грошей та процент.

 120. Цінні папери та їх суть. Суб’єкти операцій на ринку цінних паперів.

Схожі:

Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconПитання для іспиту з дисципліни «гроші та кредит»
Методи управління сукупним грошовим оборотом, особливості їх використання в сучасних умовах
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «гроші та кредит» для студентів окр...
Конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів окр «молодший спеціаліст» всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconПитання на залік з дисципліни: «Гроші та кредит»

Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Плани семінарських занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів окр «молодший спеціаліст» ІІ курсу всіх форм навчання галузі...
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconДоц. Решетник Н.І. Питання до екзамену з курсу «Фінанси, гроші та...
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconПитання з дисципліни “гроші та кредит” Ст викладач Колесник О. О
Загальна характеристика грошової маси ті ліквідність грошових активів. Грошові агрегати та їх характеристика
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconМіністерство освіти І науки україни львівська державна фінансова академія
Програма державного екзамену з блоку дисциплін фахової підготовки: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші І кредит», «Бюджетна...
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту «Організація...
«Фінанси І кредит», спеціальності 03 05 08 01«Фінанси» / Укл.: Г. О. Партин, Г.І. Кіндрацька, А.І. Ясінська, Задерецька Р.І. – Львів:...
Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconКонтрольні питання для підготовки до іспиту з дисципліни «податкова...

Питання до іспиту з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» iconОблік стипендіального забезпечення
Між предметні зв’язки: казначейська справа, основи правознавства, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
mir.zavantag.com
Головна сторінка